back Return to this vector's summary.
ID  CARNEGIE1 preliminary; circular DNA; SYN; 3616 BP.
XX
AC  M30841; ATCC37238;
XX
DT  15-MAR-1990 (Rel. 5, Created)
DT  01-JUL-1995 (Rel. 12, Last updated, Version 1)
XX
DE  Drosophila/E.coli plasmid vector Carnegie 1 - complete.
XX
KW  cloning vector.
XX
OS  Cloning vector
OC  Artificial sequences; Cloning vehicles.
XX
RN  [1]
RP  1-3616
RC  pCIW1 from pUC8 & p6.1
RC  pCIW2 from pCIW1
RC  pCIW3 from pCIW2
RC  pCIW4 from pCIW3 & linker
RC  pV9, pV10, pV11 from pCIW4
RC  pV1 from pCIW4 & pUC8
RC  Carnegie 1 from pCIW4 & pUC8
RC  Carnegie 2 from Carnegie 1 & linker
RC  Carnegie 3 from Carnegie 1 & linker
RC  Carnegie 4 from Carnegie 1 & M13mp10
RC  Carnegie 20 or car20 from Carnegie 2 & Drosophila rosy gene
RA  Rubin G.M., Spradling A.C.;
RT  "Vectors for P element-mediated gene transfer in Drosophila";
RL  Nucleic Acids Res. 11:6341-6351(1983).
XX
CC  This is a plasmid vector containing a non-autonomous P element from
CC  Drosophila melanogaster. It should be used with a helper plasmid such
CC  as ppi25.1 (ATCC 37236) or ppi25.7 (ATCC 37237).
CC  Medium is 1227 LB plus ampicillin.
CC  NM (Carnegie 1)
CC  CM (yes)
CC  NA (ds-DNA)
CC  TP (circular)
CC  ST ()
CC  TY (plasmid)
CC  SP ()
CC  HO (E.coli K-12)(Drosophila melanogaster)(E.coli)
CC  CP ()
CC  FN (cloning)(transposable element)
CC  SE ()
CC  PA (pUC8)(Drosophila P element)
CC  BR ()
CC  OF ()
CC  OR ()
XX
FH  Key       Location/Qualifiers
FH
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="1. non-autonomous P element in white locus
FT          -> p6.1
FT          1. pUC8 SalI 2665bp 247..247
FT          2. p6.1 SalI-SalI, P element in white locus
FT          -> pCIW1 5300bp
FT          1. pCIW1 BamHI
FT          BAL31 nuclease
FT          -> pCIW2 4600bp
FT          1. pCIW2 SalI
FT          BAL31 nuclease
FT          -> pCIW3 3900bp
FT          1. pCIW3 PvuII
FT          EcoRI linker 6bp gaattc
FT          -> pCIW4 3900bp
FT          1. pCIW4 remove small EcoRI-HindIII
FT          2. pUC8 EcoRI-HindIII 30bp 231..261, MCS
FT          -> Carnegie 1 3616bp"
FT  rep_origin   1..856
FT          /note="ORI Drosophila P element"
FT  misc_recomb   856..857
FT          /note="Drosophila P element DNA end/Drosophila white
FT          locus DNA start"
FT  misc_recomb   1358..1359
FT          /note="Drosophila white locus DNA end/pUC8 DNA start"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI E. coli pMB1 (ColE1 and pBR322)"
FT  CDS       1763..2623
FT          /note="ANT E. coli beta-lactamase gene (bla)
FT          ampicillin resistance gene (apr/amp)"
FT  misc_recomb   3388..3389
FT          /note="pUC8 DNA end/Drosophila white locus DNA start"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="MCS HindIII-PstI-SalI-BamHI-SmaI-EcoRI"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="SIT unique HindIII-PstI-SalI-BamHI-SmaI-EcoRI"
XX
SQ  Sequence 3616 BP; 975 A; 857 C; 833 G; 951 T; 0 other;
   catgatgaaa taacataagg tggtcccgtc gatagccgaa gcttaccgaa gtatacactt
   aaattcagtg cacgtttgct tgttgagagg aaaggttgtg tgcggacgaa tttttttttg
   aaaacattaa cccttacgtg gaataaaaaa aaatgaaata ttgcaaattt tgctgcaaag
   ctgtgactgg agtaaaatta attcacgtgc cgaagtgtgc tattaagaga aaattgtggg
   agcagagcct tgggtgcagc cttggtgaaa actcccaaat ttgtgatacc cactttaatg
   attcgcagtg gaaggctgca cctgcaaaag gtcagacatt taaaaggagg cgactcaacg
   cagatgccgt acctagtaaa gtgatagagc ctgaaccaga aaagataaaa gaaggctata
   ccagtgggag tacacaaaca gagtaagttt gaatagtaaa aaaaatcatt tatgtaaaca
   ataacgtgac tgtgcgttag gtcctgttca ttgtttaatg aaaataagag cttgagggaa
   aaaattcgta ctttggagta cgaaatgcgt cgtttagagc agcagccgaa ttcccgggga
   tccgtcgacc tgcagccaag ctttgcgtac tcgcaaatta ttaaaaataa aactttaaaa
   ataatttcgt ctaattaata ttatgagtta attcaaaccc cacggacatg ctaagggtta
   atcaacaatc atatcgctgt ctcactcaga ctcaatacga cactcagaat actattcctt
   tcactcgcac ttattgcaag catacgttaa gtggatgtct cttgccgacg ggaccacctt
   atgttatttc atcatggtct ggccattctc atcgtgagct tccgggtgct cgcatatctg
   gctctaagac ttcgggcccg acgcaaggag tagccgacat atatccgaaa taactgcttg
   tttttttttt taccattatt accatcgtgt ttactgttta ttgccccctc aaaaagctaa
   tgtaattata tttgtgccaa taaaaacaag atatgaccta tagaatacaa gtatttcccc
   ttcgaacatc cccacaagta gactttggat ttgtcttcta accaaaagac ttacacacct
   gcatacctta catcaaaaac tcgtttatcg ctacataaaa caccgggata tattttttat
   atacatactt ttcaaatcgc gcgccctctt cataattcac ctccaccaca ccacgtttcg
   tagttgctct ttcgctgtct cccacccgct ctccgcaaca cattcacctt ttgttcgacg
   accttggagc gactgtcgtt agttccgcgc gattcggtgc ggtatttcac accgcatatg
   gtgcactctc agtacaatct gctctgatgc cgcatagtta agccagcccc gacacccgcc
   aacacccgct gacgcgccct gacgggcttg tctgctcccg gcatccgctt acagacaagc
   tgtgaccgtc tccgggagct gcatgtgtca gaggttttca ccgtcatcac cgaaacgcgc
   gagacgaaag ggcctcgtga tacgcctatt tttataggtt aatgtcatga taataatggt
   ttcttagacg tcaggtggca cttttcgggg aaatgtgcgc ggaaccccta tttgtttatt
   tttctaaata cattcaaata tgtatccgct catgagacaa taaccctgat aaatgcttca
   ataatattga aaaaggaaga gtatgagtat tcaacatttc cgtgtcgccc ttattccctt
   ttttgcggca ttttgccttc ctgtttttgc tcacccagaa acgctggtga aagtaaaaga
   tgctgaagat cagttgggtg cacgagtggg ttacatcgaa ctggatctca acagcggtaa
   gatccttgag agttttcgcc ccgaagaacg ttttccaatg atgagcactt ttaaagttct
   gctatgtggc gcggtattat cccgtgttga cgccgggcaa gagcaactcg gtcgccgcat
   acactattct cagaatgact tggttgagta ctcaccagtc acagaaaagc atcttacgga
   tggcatgaca gtaagagaat tatgcagtgc tgccataacc atgagtgata acactgcggc
   caacttactt ctgacaacga tcggaggacc gaaggagcta accgcttttt tgcacaacat
   gggggatcat gtaactcgcc ttgatcgttg ggaaccggag ctgaatgaag ccataccaaa
   cgacgagcgt gacaccacga tgcctgtagc aatggcaaca acgttgcgca aactattaac
   tggcgaacta cttactctag cttcccggca acaattaata gactggatgg aggcggataa
   agttgcagga ccacttctgc gctcggccct tccggctggc tggtttattg ctgataaatc
   tggagccggt gagcgtgggt ctcgcggtat cattgcagca ctggggccag atggtaagcc
   ctcccgtatc gtagttatct acacgacggg gagtcaggca actatggatg aacgaaatag
   acagatcgct gagataggtg cctcactgat taagcattgg taactgtcag accaagttta
   ctcatatata ctttagattg atttaaaact tcatttttaa tttaaaagga tctaggtgaa
   gatccttttt gataatctca tgaccaaaat cccttaacgt gagttttcgt tccactgagc
   gtcagacccc gtagaaaaga tcaaaggatc ttcttgagat cctttttttc tgcgcgtaat
   ctgctgcttg caaacaaaaa aaccaccgct accagcggtg gtttgtttgc cggatcaaga
   gctaccaact ctttttccga aggtaactgg cttcagcaga gcgcagatac caaatactgt
   ccttctagtg tagccgtagt taggccacca cttcaagaac tctgtagcac cgcctacata
   cctcgctctg ctaatcctgt taccagtggc tgctgccagt ggcgataagt cgtgtcttac
   cgggttggac tcaagacgat agttaccgga taaggcgcag cggtcgggct gaacgggggg
   ttcgtgcaca cagcccagct tggagcgaac gacctacacc gaactgagat acctacagcg
   tgagcattga gaaagcgcca cgcttcccga agggagaaag gcggacaggt atccggtaag
   cggcagggtc ggaacaggag agcgcacgag ggagcttcca gggggaaacg cctggtatct
   ttatagtcct gtcgggtttc gccacctctg acttgagcgt cgatttttgt gatgctcgtc
   aggggggcgg agcctatgga aaaacgcctt cttcttgaac tcgggctcgg tgccagtata
   cctcaaatgg ttgtcgtacc tctcatggtt ccgttacgcc aacgagggtc tgctgattaa
   ccaatgggcg gacgtggagc cgggcgaaat tagctgcaca tcgtcgaaca ccacgtgccc
   cagttcgggc aaggtcatcc tggagacgct taacttctcc gccgccgatc tgccgctgga
   ctacgtgggt ctggcc
//