back Return to this vector's summary.
ID  CARNEGIE2 preliminary; circular DNA; SYN; 3622 BP.
XX
AC  M30841; ATCC37239;
XX
DT  01-JUL-1993 (Rel. 7, Created)
DT  01-JUL-1995 (Rel. 12, Last updated, Version 1)
XX
DE  Drosophila/E.coli plasmid vector Carnegie 2 - complete.
XX
KW  cloning vector.
XX
OS  Cloning vector
OC  Artificial sequences; Cloning vehicles.
XX
RN  [1]
RC  pCIW1 from pUC8 & p6.1
RC  pCIW2 from pCIW1
RC  pCIW3 from pCIW2
RC  pCIW4 from pCIW3 & linker
RC  pV9, pV10, pV11 from pCIW4
RC  pV1 from pCIW4 & pUC8
RC  Carnegie 1 from pCIW4 & pUC8
RC  Carnegie 2 from Carnegie 1 & linker
RC  Carnegie 3 from Carnegie 1 & linker
RC  Carnegie 4 from Carnegie 1 & M13mp10
RC  Carnegie 20 from Carnegie 2 & Drosophila rosy gene
RA  Rubin G.M., Spradling A.C.;
RT  "Vectors for P element-mediated gene transfer in Drosophila";
RL  Nucleic Acids Res. 11:6341-6351(1983).
XX
CC  Created by Moore, July 1995, under contract with NCBI.
CC  This is a plasmid vector containing a non-autonomous P element from
CC  Drosophila melanogaster. It should be used with a helper plasmid such
CC  as ppi25.1 (ATCC 37236) or ppi25.7 (ATCC 37237).
CC  Medium is 1227 LB plus ampicillin.
CC  NM (Carnegie 2)
CC  CM (yes)
CC  NA (ds-DNA)
CC  TP (circular)
CC  ST ()
CC  TY (plasmid)
CC  SP (ATCC)
CC  HO (E.coli K-12)(Drosophila melanogaster)(E.coli)(E.coli HB101)
CC  CP ()
CC  FN (cloning)
CC  SE ()
CC  PA (Carnegie 1)
CC  BR ()
CC  OF ()
CC  OR ()
XX
FH  Key       Location/Qualifiers
FH
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="1. Carnegie 1 SmaI 3616bp 596..596, MCS
FT          HpaI linker 6bp gttaac
FT          -> Carnegie 2 3622bp"
FT  -        1..595
FT          /note="Carnegie 1 1..595 595bp
FT          SmaI = CCC^GGG
FT          HpaI =   GTT^AAC"
FT  -        596..601
FT          /note="gttaac 6bp
FT          HpaI = GTT^AAC
FT          SmaI =   CCC^GGG"
FT  -        602..3622
FT          /note="Carnegie 1 596..3616 3021bp"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="MCS HindIII-PstI-SalI-BamHI-HpaI-EcoRI"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="SIT unique HindIII-PstI-SalI-BamHI-HpaI-EcoRI"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI E. coli pMB1 (ColE1 and pBR322)"
FT  CDS       0..0
FT          /note="ANT E. coli beta-lactamase gene (bla)
FT          ampicillin resistance gene (apr/amp)"
XX
SQ  Sequence 3622 BP; 977 A; 858 C; 834 G; 953 T; 0 other;
   catgatgaaa taacataagg tggtcccgtc gatagccgaa gcttaccgaa gtatacactt
   aaattcagtg cacgtttgct tgttgagagg aaaggttgtg tgcggacgaa tttttttttg
   aaaacattaa cccttacgtg gaataaaaaa aaatgaaata ttgcaaattt tgctgcaaag
   ctgtgactgg agtaaaatta attcacgtgc cgaagtgtgc tattaagaga aaattgtggg
   agcagagcct tgggtgcagc cttggtgaaa actcccaaat ttgtgatacc cactttaatg
   attcgcagtg gaaggctgca cctgcaaaag gtcagacatt taaaaggagg cgactcaacg
   cagatgccgt acctagtaaa gtgatagagc ctgaaccaga aaagataaaa gaaggctata
   ccagtgggag tacacaaaca gagtaagttt gaatagtaaa aaaaatcatt tatgtaaaca
   ataacgtgac tgtgcgttag gtcctgttca ttgtttaatg aaaataagag cttgagggaa
   aaaattcgta ctttggagta cgaaatgcgt cgtttagagc agcagccgaa ttcccgttaa
   cggggatccg tcgacctgca gccaagcttt gcgtactcgc aaattattaa aaataaaact
   ttaaaaataa tttcgtctaa ttaatattat gagttaattc aaaccccacg gacatgctaa
   gggttaatca acaatcatat cgctgtctca ctcagactca atacgacact cagaatacta
   ttcctttcac tcgcacttat tgcaagcata cgttaagtgg atgtctcttg ccgacgggac
   caccttatgt tatttcatca tggtctggcc attctcatcg tgagcttccg ggtgctcgca
   tatctggctc taagacttcg ggcccgacgc aaggagtagc cgacatatat ccgaaataac
   tgcttgtttt tttttttacc attattacca tcgtgtttac tgtttattgc cccctcaaaa
   agctaatgta attatatttg tgccaataaa aacaagatat gacctataga atacaagtat
   ttccccttcg aacatcccca caagtagact ttggatttgt cttctaacca aaagacttac
   acacctgcat accttacatc aaaaactcgt ttatcgctac ataaaacacc gggatatatt
   ttttatatac atacttttca aatcgcgcgc cctcttcata attcacctcc accacaccac
   gtttcgtagt tgctctttcg ctgtctccca cccgctctcc gcaacacatt caccttttgt
   tcgacgacct tggagcgact gtcgttagtt ccgcgcgatt cggtgcggta tttcacaccg
   catatggtgc actctcagta caatctgctc tgatgccgca tagttaagcc agccccgaca
   cccgccaaca cccgctgacg cgccctgacg ggcttgtctg ctcccggcat ccgcttacag
   acaagctgtg accgtctccg ggagctgcat gtgtcagagg ttttcaccgt catcaccgaa
   acgcgcgaga cgaaagggcc tcgtgatacg cctattttta taggttaatg tcatgataat
   aatggtttct tagacgtcag gtggcacttt tcggggaaat gtgcgcggaa cccctatttg
   tttatttttc taaatacatt caaatatgta tccgctcatg agacaataac cctgataaat
   gcttcaataa tattgaaaaa ggaagagtat gagtattcaa catttccgtg tcgcccttat
   tccctttttt gcggcatttt gccttcctgt ttttgctcac ccagaaacgc tggtgaaagt
   aaaagatgct gaagatcagt tgggtgcacg agtgggttac atcgaactgg atctcaacag
   cggtaagatc cttgagagtt ttcgccccga agaacgtttt ccaatgatga gcacttttaa
   agttctgcta tgtggcgcgg tattatcccg tgttgacgcc gggcaagagc aactcggtcg
   ccgcatacac tattctcaga atgacttggt tgagtactca ccagtcacag aaaagcatct
   tacggatggc atgacagtaa gagaattatg cagtgctgcc ataaccatga gtgataacac
   tgcggccaac ttacttctga caacgatcgg aggaccgaag gagctaaccg cttttttgca
   caacatgggg gatcatgtaa ctcgccttga tcgttgggaa ccggagctga atgaagccat
   accaaacgac gagcgtgaca ccacgatgcc tgtagcaatg gcaacaacgt tgcgcaaact
   attaactggc gaactactta ctctagcttc ccggcaacaa ttaatagact ggatggaggc
   ggataaagtt gcaggaccac ttctgcgctc ggcccttccg gctggctggt ttattgctga
   taaatctgga gccggtgagc gtgggtctcg cggtatcatt gcagcactgg ggccagatgg
   taagccctcc cgtatcgtag ttatctacac gacggggagt caggcaacta tggatgaacg
   aaatagacag atcgctgaga taggtgcctc actgattaag cattggtaac tgtcagacca
   agtttactca tatatacttt agattgattt aaaacttcat ttttaattta aaaggatcta
   ggtgaagatc ctttttgata atctcatgac caaaatccct taacgtgagt tttcgttcca
   ctgagcgtca gaccccgtag aaaagatcaa aggatcttct tgagatcctt tttttctgcg
   cgtaatctgc tgcttgcaaa caaaaaaacc accgctacca gcggtggttt gtttgccgga
   tcaagagcta ccaactcttt ttccgaaggt aactggcttc agcagagcgc agataccaaa
   tactgtcctt ctagtgtagc cgtagttagg ccaccacttc aagaactctg tagcaccgcc
   tacatacctc gctctgctaa tcctgttacc agtggctgct gccagtggcg ataagtcgtg
   tcttaccggg ttggactcaa gacgatagtt accggataag gcgcagcggt cgggctgaac
   ggggggttcg tgcacacagc ccagcttgga gcgaacgacc tacaccgaac tgagatacct
   acagcgtgag cattgagaaa gcgccacgct tcccgaaggg agaaaggcgg acaggtatcc
   ggtaagcggc agggtcggaa caggagagcg cacgagggag cttccagggg gaaacgcctg
   gtatctttat agtcctgtcg ggtttcgcca cctctgactt gagcgtcgat ttttgtgatg
   ctcgtcaggg gggcggagcc tatggaaaaa cgccttcttc ttgaactcgg gctcggtgcc
   agtatacctc aaatggttgt cgtacctctc atggttccgt tacgccaacg agggtctgct
   gattaaccaa tgggcggacg tggagccggg cgaaattagc tgcacatcgt cgaacaccac
   gtgccccagt tcgggcaagg tcatcctgga gacgcttaac ttctccgccg ccgatctgcc
   gctggactac gtgggtctgg cc
//