back Return to this vector's summary.
ID  EMBL311  preliminary; circular DNA; SYN; 29253 BP.
XX
AC  IG5154;
XX
DT  01-OCT-1993 (Rel. 7, Created)
DT  01-JUL-1995 (Rel. 12, Last updated, Version 1)
XX
DE  E. coli plasmid vector EMBL311 - complete.
XX
KW  cloning vector.
XX
OS  Cloning vector
OC  Artificial sequences; Cloning vehicles.
XX
RN  [1]
RC  EMBL311 from EMBL3 & pEMBL19
RC  EMBL411 from EMBL4 & pEMBL19
RC  EMBL322 from EMBL3 & EMBL311
RC  EMBL422 from EMBL4 & EMBL311
RC  EMBL402, EMBL420 from EMBL4 & EMBL422
RC  EMBL412, EMBL421 from EMBL411 & EMBL422
RA  Chinali G.;
RT  "New derivatives of lambda replacement vectors EMBL3 and EMBL4";
RL  Nucleic Acids Res. 16:8734-8734(1988).
XX
CC  Created by Moore, July 1995, under contract with NCBI.
CC  M13 MCS. not original sequence.
CC  NM (EMBL311)
CC  CM (yes)
CC  NA (ds-DNA)
CC  TP (circular)
CC  ST ()
CC  TY (plasmid)
CC  SP ()
CC  HO (E.coli)
CC  CP ()
CC  FN (cloning)
CC  SE ()
CC  PA (EMBL3)(pEMBL19+)
CC  BR (EMBL322)(EMBL411)(EMBL422)
CC  OF ()
CC  OR ()
FH  Key       Location/Qualifiers
FH
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="1. EMBL3 remove BamHI-EcoRI 5bp 20063..20068,
FT          \ MCS/29232bp
FT          2. pEMBL19+ BamHI-EcoRI 21bp 262..283, M13mp19 MCS
FT          -> EMBL311 29253bp"
FT  -        1..20062
FT          /note="EMBL3 1..20062 20062bp
FT          BamHI = G^GATCC"
FT  -        20063..20083
FT          /note="pEMBL19+ 262..282 21bp
FT          EcoRI = G^AATTC"
FT  -        20084..29253
FT          /note="EMBL3 20068..29237 9170bp"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="MCS EcoRI-SstI-KpnI-SmaI-BamHI-SalI"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI E. coli pMB1 (ColE1 and pBR322)"
XX
SQ  Sequence 29253 BP; 7108 A; 7057 C; 8574 G; 6514 T; 0 other;
   gggcggcgac ctcgcgggtt ttcgctattt atgaaaattt tccggtttaa ggcgtttccg
   ttcttcttcg tcataactta atgtttttat ttaaaatacc ctctgaaaag aaaggaaacg
   acaggtgctg aaagcgaggc tttttggcct ctgtcgtttc ctttctctgt ttttgtccgt
   ggaatgaaca atggaagtca acaaaaagca gctggctgac attttcggtg cgagtatccg
   taccattcag aactggcagg aacagggaat gcccgttctg cgaggcggtg gcaagggtaa
   tgaggtgctt tatgactctg ccgccgtcat aaaatggtat gccgaaaggg atgctgaaat
   tgagaacgaa aagctgcgcc gggaggttga agaactgcgg caggccagcg aggcagatct
   ccagccagga actattgagt acgaacgcca tcgacttacg cgtgcgcagg ccgacgcaca
   ggaactgaag aatgccagag actccgctga agtggtggaa accgcattct gtactttcgt
   gctgtcgcgg atcgcaggtg aaattgccag tattctcgac gggctccccc tgtcggtgca
   gcggcgtttt ccggaactgg aaaaccgaca tgttgatttc ctgaaacggg atatcatcaa
   agccatgaac aaagcagccg cgctggatga actgataccg gggttgctga gtgaatatat
   cgaacagtca ggttaacagg ctgcggcatt ttgtccgcgc cgggcttcgc tcactgttca
   ggccggagcc acagaccgcc gttgaatggg cggatgctaa ttactatctc ccgaaagaat
   ccgcatacca ggaagggcgc tgggaaacac tgccctttca gcgggccatc atgaatgcga
   tgggcagcga ctacatccgt gaggtgaatg tggtgaagtc tgcccgtgtc ggttattcca
   aaatgctgct gggtgtttat gcctacttta tagagcataa gcagcgcaac acccttatct
   ggttgccgac ggatggtgat gccgagaact ttatgaaaac ccacgttgag ccgactattc
   gtgatattcc gtcgctgctg gcgctggccc cgtggtatgg caaaaagcac cgggataaca
   cgctcaccat gaagcgtttc actaatgggc gtggcttctg gtgcctgggc ggtaaagcgg
   caaaaaacta ccgtgaaaag tcggtggatg tggcgggtta tgatgaactt gctgcttttg
   atgatgatat tgaacaggaa ggctctccga cgttcctggg tgacaagcgt attgaaggct
   cggtctggcc aaagtccatc cgtggctcca cgccaaaagt gagaggcacc tgtcagattg
   agcgtgcagc cagtgaatcc ccgcatttta tgcgttttca tgttgcctgc ccgcattgcg
   gggaggagca gtatcttaaa tttggcgaca aagagacgcc gtttggcctc aaatggacgc
   cggatgaccc ctccagcgtg ttttatctct gcgagcataa tgcctgcgtc atccgccagc
   aggagctgga ctttactgat gcccgttata tctgcgaaaa gaccgggatc tggacccgtg
   atggcattct ctggttttcg tcatccggtg aagagattga gccacctgac agtgtgacct
   ttcacatctg gacagcgtac agcccgttca ccacctgggt gcagattgtc aaagactgga
   tgaaaacgaa aggggatacg ggaaaacgta aaaccttcgt aaacaccacg ctcggtgaga
   cgtgggaggc gaaaattggc gaacgtccgg atgctgaagt gatggcagag cggaaagagc
   attattcagc gcccgttcct gaccgtgtgg cttacctgac cgccggtatc gactcccagc
   tggaccgcta cgaaatgcgc gtatggggat gggggccggg tgaggaaagc tggctgattg
   accggcagat tattatgggc cgccacgacg atgaacagac gctgctgcgt gtggatgagg
   ccatcaataa aacctatacc cgccggaatg gtgcagaaat gtcgatatcc cgtatctgct
   gggatactgg cgggattgac ccgaccattg tgtatgaacg ctcgaaaaaa catgggctgt
   tccgggtgat ccccattaaa ggggcatccg tctacggaaa gccggtggcc agcatgccac
   gtaagcgaaa caaaaacggg gtttacctta ccgaaatcgg tacggatacc gcgaaagagc
   agatttataa ccgcttcaca ctgacgccgg aaggggatga accgcttccc ggtgccgttc
   acttcccgaa taacccggat atttttgatc tgaccgaagc gcagcagctg actgctgaag
   agcaggtcga aaaatgggtg gatggcagga aaaaaatact gtgggacagc aaaaagcgac
   gcaatgaggc actcgactgc ttcgtttatg cgctggcggc gctgcgcatc agtatttccc
   gctggcagct ggatctcagt gcgctgctgg cgagcctgca ggaagaggat ggtgcagcaa
   ccaacaagaa aacactggca gattacgccc gtgccttatc cggagaggat gaatgacgcg
   acaggaagaa cttgccgctg cccgtgcggc actgcatgac ctgatgacag gtaaacgggt
   ggcaacagta cagaaagacg gacgaagggt ggagtttacg gccacttccg tgtctgacct
   gaaaaaatat attgcagagc tggaagtgca gaccggcatg acacagcgac gcaggggacc
   tgcaggattt tatgtatgaa aacgcccacc attcccaccc ttctggggcc ggacggcatg
   acatcgctgc gcgaatatgc cggttatcac ggcggtggca gcggatttgg agggcagttg
   cggtcgtgga acccaccgag tgaaagtgtg gatgcagccc tgttgcccaa ctttacccgt
   ggcaatgccc gcgcagacga tctggtacgc aataacggct atgccgccaa cgccatccag
   ctgcatcagg atcatatcgt cgggtctttt ttccggctca gtcatcgccc aagctggcgc
   tatctgggca tcggggagga agaagcccgt gccttttccc gcgaggttga agcggcatgg
   aaagagtttg ccgaggatga ctgctgctgc attgacgttg agcgaaaacg cacgtttacc
   atgatgattc gggaaggtgt ggccatgcac gcctttaacg gtgaactgtt cgttcaggcc
   acctgggata ccagttcgtc gcggcttttc cggacacagt tccggatggt cagcccgaag
   cgcatcagca acccgaacaa taccggcgac agccggaact gccgtgccgg tgtgcagatt
   aatgacagcg gtgcggcgct gggatattac gtcagcgagg acgggtatcc tggctggatg
   ccgcagaaat ggacatggat accccgtgag ttacccggcg ggcgcgcctc gttcattcac
   gtttttgaac ccgtggagga cgggcagact cgcggtgcaa atgtgtttta cagcgtgatg
   gagcagatga agatgctcga cacgctgcag aacacgcagc tgcagagcgc cattgtgaag
   gcgatgtatg ccgccaccat tgagagtgag ctggatacgc agtcagcgat ggattttatt
   ctgggcgcga acagtcagga gcagcgggaa aggctgaccg gctggattgg tgaaattgcc
   gcgtattacg ccgcagcgcc ggtccggctg ggaggcgcaa aagtaccgca cctgatgccg
   ggtgactcac tgaacctgca gacggctcag gatacggata acggctactc cgtgtttgag
   cagtcactgc tgcggtatat cgctgccggg ctgggtgtct cgtatgagca gctttcccgg
   aattacgccc agatgagcta ctccacggca cgggccagtg cgaacgagtc gtgggcgtac
   tttatggggc ggcgaaaatt cgtcgcatcc cgtcaggcga gccagatgtt tctgtgctgg
   ctggaagagg ccatcgttcg ccgcgtggtg acgttacctt caaaagcgcg cttcagtttt
   caggaagccc gcagtgcctg ggggaactgc gactggatag gctccggtcg tatggccatc
   gatggtctga aagaagttca ggaagcggtg atgctgatag aagccggact gagtacctac
   gagaaagagt gcgcaaaacg cggtgacgac tatcaggaaa tttttgccca gcaggtccgt
   gaaacgatgg agcgccgtgc agccggtctt aaaccgcccg cctgggcggc tgcagcattt
   gaatccgggc tgcgacaatc aacagaggag gagaagagtg acagcagagc tgcgtaatct
   cccgcatatt gccagcatgg cctttaatga gccgctgatg cttgaacccg cctatgcgcg
   ggttttcttt tgtgcgcttg caggccagct tgggatcagc agcctgacgg atgcggtgtc
   cggcgacagc ctgactgccc aggaggcact cgcgacgctg gcattatccg gtgatgatga
   cggaccacga caggcccgca gttatcaggt catgaacggc atcgccgtgc tgccggtgtc
   cggcacgctg gtcagccgga cgcgggcgct gcagccgtac tcggggatga ccggttacaa
   cggcattatc gcccgtctgc aacaggctgc cagcgatccg atggtggacg gcattctgct
   cgatatggac acgcccggcg ggatggtggc gggggcattt gactgcgctg acatcatcgc
   ccgtgtgcgt gacataaaac cggtatgggc gcttgccaac gacatgaact gcagtgcagg
   tcagttgctt gccagtgccg cctcccggcg tctggtcacg cagaccgccc ggacaggctc
   catcggcgtc atgatggctc acagtaatta cggtgctgcg ctggagaaac agggtgtgga
   aatcacgctg atttacagcg gcagccataa ggtggatggc aacccctaca gccatcttcc
   ggatgacgtc cgggagacac tgcagtcccg gatggacgca acccgccaga tgtttgcgca
   gaaggtgtcg gcatataccg gcctgtccgt gcaggttgtg ctggataccg aggctgcagt
   gtacagcggt caggaggcca ttgatgccgg actggctgat gaacttgtta acagcaccga
   tgcgatcacc gtcatgcgtg atgcactgga tgcacgtaaa tcccgtctct caggagggcg
   aatgaccaaa gagactcaat caacaactgt ttcagccact gcttcgcagg ctgacgttac
   tgacgtggtg ccagcgacgg agggcgagaa cgccagcgcg gcgcagccgg acgtgaacgc
   gcagatcacc gcagcggttg cggcagaaaa cagccgcatt atggcgatcc tcaactgtga
   ggaggctcac ggacgcgaag aacaggcacg cgtgctggca gaaacccccg gtatgaccgt
   gaaaacggcc cgccgcattc tggccgcagc accacagagt gcacaggcgc gcagtgacac
   tgcgctggat cgtctgatgc agggggcacc ggcaccgctg gctgcaggta acccggcatc
   tgatgccgtt aacgatttgc tgaacacacc agtgtaaggg atgtttatga cgagcaaaga
   aacctttacc cattaccagc cgcagggcaa cagtgacccg gctcataccg caaccgcgcc
   cggcggattg agtgcgaaag cgcctgcaat gaccccgctg atgctggaca cctccagccg
   taagctggtt gcgtgggatg gcaccaccga cggtgctgcc gttggcattc ttgcggttgc
   tgctgaccag accagcacca cgctgacgtt ctacaagtcc ggcacgttcc gttatgagga
   tgtgctctgg ccggaggctg ccagcgacga gacgaaaaaa cggaccgcgt ttgccggaac
   ggcaatcagc atcgtttaac tttacccttc atcactaaag gccgcctgtg cggctttttt
   tacgggattt ttttatgtcg atgtacacaa ccgcccaact gctggcggca aatgagcaga
   aatttaagtt tgatccgctg tttctgcgtc tctttttccg tgagagctat cccttcacca
   cggagaaagt ctatctctca caaattccgg gactggtaaa catggcgctg tacgtttcgc
   cgattgtttc cggtgaggtt atccgttccc gtggcggctc cacctctgaa tttacgccgg
   gatatgtcaa gccgaagcat gaagtgaatc cgcagatgac cctgcgtcgc ctgccggatg
   aagatccgca gaatctggcg gacccggctt accgccgccg tcgcatcatc atgcagaaca
   tgcgtgacga agagctggcc attgctcagg tcgaagagat gcaggcagtt tctgccgtgc
   ttaagggcaa atacaccatg accggtgaag ccttcgatcc ggttgaggtg gatatgggcc
   gcagtgagga gaataacatc acgcagtccg gcggcacgga gtggagcaag cgtgacaagt
   ccacgtatga cccgaccgac gatatcgaag cctacgcgct gaacgccagc ggtgtggtga
   atatcatcgt gttcgatccg aaaggctggg cgctgttccg ttccttcaaa gccgtcaagg
   agaagctgga tacccgtcgt ggctctaatt ccgagctgga gacagcggtg aaagacctgg
   gcaaagcggt gtcctataag gggatgtatg gcgatgtggc catcgtcgtg tattccggac
   agtacgtgga aaacggcgtc aaaaagaact tcctgccgga caacacgatg gtgctgggga
   acactcaggc acgcggtctg cgcacctatg gctgcattca ggatgcggac gcacagcgcg
   aaggcattaa cgcctctgcc cgttacccga aaaactgggt gaccaccggc gatccggcgc
   gtgagttcac catgattcag tcagcaccgc tgatgctgct ggctgaccct gatgagttcg
   tgtccgtaca actggcgtaa tcatggccct tcggggccat tgtttctctg tggaggagtc
   catgacgaaa gatgaactga ttgcccgtct ccgctcgctg ggtgaacaac tgaaccgtga
   tgtcagcctg acggggacga aagaagaact ggcgctccgt gtggcagagc tgaaagagga
   gcttgatgac acggatgaaa ctgccggtca ggacacccct ctcagccggg aaaatgtgct
   gaccggacat gaaaatgagg tgggatcagc gcagccggat accgtgattc tggatacgtc
   tgaactggtc acggtcgtgg cactggtgaa gctgcatact gatgcacttc acgccacgcg
   ggatgaacct gtggcatttg tgctgccggg aacggcgttt cgtgtctctg ccggtgtggc
   agccgaaatg acagagcgcg gcctggccag aatgcaataa cgggaggcgc tgtggctgat
   ttcgataacc tgttcgatgc tgccattgcc cgcgccgatg aaacgatacg cgggtacatg
   ggaacgtcag ccaccattac atccggtgag cagtcaggtg cggtgatacg tggtgttttt
   gatgaccctg aaaatatcag ctatgccgga cagggcgtgc gcgttgaagg ctccagcccg
   tccctgtttg tccggactga tgaggtgcgg cagctgcggc gtggagacac gctgaccatc
   ggtgaggaaa atttctgggt agatcgggtt tcgccggatg atggcggaag ttgtcatctc
   tggcttggac ggggcgtacc gcctgccgtt aaccgtcgcc gctgaaaggg ggatgtatgg
   ccataaaagg tcttgagcag gccgttgaaa acctcagccg tatcagcaaa acggcggtgc
   ctggtgccgc cgcaatggcc attaaccgcg ttgcttcatc cgcgatatcg cagtcggcgt
   cacaggttgc ccgtgagaca aaggtacgcc ggaaactggt aaaggaaagg gccaggctga
   aaagggccac ggtcaaaaat ccgcaggcca gaatcaaagt taaccggggg gatttgcccg
   taatcaagct gggtaatgcg cgggttgtcc tttcgcgccg caggcgtcgt aaaaaggggc
   agcgttcatc cctgaaaggt ggcggcagcg tgcttgtggt gggtaaccgt cgtattcccg
   gcgcgtttat tcagcaactg aaaaatggcc ggtggcatgt catgcagcgt gtggctggga
   aaaaccgtta ccccattgat gtggtgaaaa tcccgatggc ggtgccgctg accacggcgt
   ttaaacaaaa tattgagcgg atacggcgtg aacgtcttcc gaaagagctg ggctatgcgc
   tgcagcatca actgaggatg gtaataaagc gatgaaacat actgaactcc gtgcagccgt
   actggatgca ctggagaagc atgacaccgg ggcgacgttt tttgatggtc gccccgctgt
   ttttgatgag gcggattttc cggcagttgc cgtttatctc accggcgctg aatacacggg
   cgaagagctg gacagcgata cctggcaggc ggagctgcat atcgaagttt tcctgcctgc
   tcaggtgccg gattcagagc tggatgcgtg gatggagtcc cggatttatc cggtgatgag
   cgatatcccg gcactgtcag atttgatcac cagtatggtg gccagcggct atgactaccg
   gcgcgacgat gatgcgggct tgtggagttc agccgatctg acttatgtca ttacctatga
   aatgtgagga cgctatgcct gtaccaaatc ctacaatgcc ggtgaaaggt gccgggacca
   ccctgtgggt ttataagggg agcggtgacc cttacgcgaa tccgctttca gacgttgact
   ggtcgcgtct ggcaaaagtt aaagacctga cgcccggcga actgaccgct gagtcctatg
   acgacagcta tctcgatgat gaagatgcag actggactgc gaccgggcag gggcagaaat
   ctgccggaga taccagcttc acgctggcgt ggatgcccgg agagcagggg cagcaggcgc
   tgctggcgtg gtttaatgaa ggcgataccc gtgcctataa aatccgcttc ccgaacggca
   cggtcgatgt gttccgtggc tgggtcagca gtatcggtaa ggcggtgacg gcgaaggaag
   tgatcacccg cacggtgaaa gtcaccaatg tgggacgtcc gtcgatggca gaagatcgca
   gcacggtaac agcggcaacc ggcatgaccg tgacgcctgc cagcacctcg gtggtgaaag
   ggcagagcac cacgctgacc gtggccttcc agccggaggg cgtaaccgac aagagctttc
   gtgcggtgtc tgcggataaa acaaaagcca ccgtgtcggt cagtggtatg accatcaccg
   tgaacggcgt tgctgcaggc aaggtcaaca ttccggttgt atccggtaat ggtgagtttg
   ctgcggttgc agaaattacc gtcaccgcca gttaatccgg agagtcagcg atgttcctga
   aaaccgaatc atttgaacat aacggtgtga ccgtcacgct ttctgaactg tcagccctgc
   agcgcattga gcatctcgcc ctgatgaaac ggcaggcaga acaggcggag tcagacagca
   accggaagtt tactgtggaa gacgccatca gaaccggcgc gtttctggtg gcgatgtccc
   tgtggcataa ccatccgcag aagacgcaga tgccgtccat gaatgaagcc gttaaacaga
   ttgagcagga agtgcttacc acctggccca cggaggcaat ttctcatgct gaaaacgtgg
   tgtaccggct gtctggtatg tatgagtttg tggtgaataa tgcccctgaa cagacagagg
   acgccgggcc cgcagagcct gtttctgcgg gaaagtgttc gacggtgagc tgagttttgc
   cctgaaactg gcgcgtgaga tggggcgacc cgactggcgt gccatgcttg ccgggatgtc
   atccacggag tatgccgact ggcaccgctt ttacagtacc cattattttc atgatgttct
   gctggatatg cacttttccg ggctgacgta caccgtgctc agcctgtttt tcagcgatcc
   ggatatgcat ccgctggatt tcagtctgct gaaccggcgc gaggctgacg aagagcctga
   agatgatgtg ctgatgcaga aagcggcagg gcttgccgga ggtgtccgct ttggcccgga
   cgggaatgaa gttatccccg cttccccgga tgtggcggac atgacggagg atgacgtaat
   gctgatgaca gtatcagaag ggatcgcagg aggagtccgg tatggctgaa ccggtaggcg
   atctggtcgt tgatttgagt ctggatgcgg ccagatttga cgagcagatg gccagagtca
   ggcgtcattt ttctggtacg gaaagtgatg cgaaaaaaac agcggcagtc gttgaacagt
   cgctgagccg acaggcgctg gctgcacaga aagcggggat ttccgtcggg cagtataaag
   ccgccatgcg tatgctgcct gcacagttca ccgacgtggc cacgcagctt gcaggcgggc
   aaagtccgtg gctgatcctg ctgcaacagg gggggcaggt gaaggactcc ttcggcggga
   tgatccccat gttcaggggg cttgccggtg cgatcaccct gccgatggtg ggggccacct
   cgctggcggt ggcgaccggt gcgctggcgt atgcctggta tcagggcaac tcaaccctgt
   ccgatttcaa caaaacgctg gtcctttccg gcaatcaggc gggactgacg gcagatcgta
   tgctggtcct gtccagagcc gggcaggcgg cagggctgac gtttaaccag accagcgagt
   cactcagcgc actggttaag gcgggggtaa gcggtgaggc tcagattgcg tccatcagcc
   agagtgtggc gcgtttctcc tctgcatccg gcgtggaggt ggacaaggtc gctgaagcct
   tcgggaagct gaccacagac ccgacgtcgg ggctgacggc gatggctcgc cagttccata
   acgtgtcggc ggagcagatt gcgtatgttg ctcagttgca gcgttccggc gatgaagccg
   gggcattgca ggcggcgaac gaggccgcaa cgaaagggtt tgatgaccag acccgccgcc
   tgaaagagaa catgggcacg ctggagacct gggcagacag gactgcgcgg gcattcaaat
   ccatgtggga tgcggtgctg gatattggtc gtcctgatac cgcgcaggag atgctgatta
   aggcagaggc tgcgtataag aaagcagacg acatctggaa tctgcgcaag gatgattatt
   ttgttaacga tgaagcgcgg gcgcgttact gggatgatcg tgaaaaggcc cgtcttgcgc
   ttgaagccgc ccgaaagaag gctgagcagc agactcaaca ggacaaaaat gcgcagcagc
   agagcgatac cgaagcgtca cggctgaaat ataccgaaga ggcgcagaag gcttacgaac
   ggctgcagac gccgctggag aaatataccg cccgtcagga agaactgaac aaggcactga
   aagacgggaa aatcctgcag gcggattaca acacgctgat ggcggcggcg aaaaaggatt
   atgaagcgac gctgaaaaag ccgaaacagt ccagcgtgaa ggtgtctgcg ggcgatcgtc
   aggaagacag tgctcatgct gccctgctga cgcttcaggc agaactccgg acgctggaga
   agcatgccgg agcaaatgag aaaatcagcc agcagcgccg ggatttgtgg aaggcggaga
   gtcagttcgc ggtactggag gaggcggcgc aacgtcgcca gctgtctgca caggagaaat
   ccctgctggc gcataaagat gagacgctgg agtacaaacg ccagctggct gcacttggcg
   acaaggttac gtatcaggag cgcctgaacg cgctggcgca gcaggcggat aaattcgcac
   agcagcaacg ggcaaaacgg gccgccattg atgcgaaaag ccgggggctg actgaccggc
   aggcagaacg ggaagccacg gaacagcgcc tgaaggaaca gtatggcgat aatccgctgg
   cgctgaataa cgtcatgtca gagcagaaaa agacctgggc ggctgaagac cagcttcgcg
   ggaactggat ggcaggcctg aagtccggct ggagtgagtg ggaagagagc gccacggaca
   gtatgtcgca ggtaaaaagt gcagccacgc agacctttga tggtattgca cagaatatgg
   cggcgatgct gaccggcagt gagcagaact ggcgcagctt cacccgttcc gtgctgtcca
   tgatgacaga aattctgctt aagcaggcaa tggtggggat tgtcgggagt atcggcagcg
   ccattggcgg ggctgttggt ggcggcgcat ccgcgtcagg cggtacagcc attcaggccg
   ctgcggcgaa attccatttt gcaaccggag gatttacggg aaccggcggc aaatatgagc
   cagcggggat tgttcaccgt ggtgagtttg tcttcacgaa ggaggcaacc agccggattg
   gcgtggggaa tctttaccgg ctgatgcgcg gctatgccac cggcggttat gtcggtacac
   cgggcagcat ggcagacagc cggtcgcagg cgtccgggac gtttgagcag aataaccatg
   tggtgattaa caacgacggc acgaacgggc agataggtcc ggctgctctg aaggcggtgt
   atgacatggc ccgcaagggt gcccgtgatg aaattcagac acagatgcgt gatggtggcc
   tgttctccgg aggtggacga tgaagacctt ccgctggaaa gtgaaacccg gtatggatgt
   ggcttcggtc ccttctgtaa gaaaggtgcg ctttggtgat ggctattctc agcgagcgcc
   tgccgggctg aatgccaacc tgaaaacgta cagcgtgacg ctttctgtcc cccgtgagga
   ggccacggta ctggagtcgt ttctggaaga gcacgggggc tggaaatcct ttctgtggac
   gccgccttat gagtggcggc agataaaggt gacctgcgca aaatggtcgt cgcgggtcag
   tatgctgcgt gttgagttca gcgcagagtt tgaacaggtg gtgaactgat gcaggatatc
   cggcaggaaa cactgaatga atgcacccgt gcggagcagt cggccagcgt ggtgctctgg
   gaaatcgacc tgacagaggt cggtggagaa cgttattttt tctgtaatga gcagaacgaa
   aaaggtgagc cggtcacctg gcaggggcga cagtatcagc cgtatcccat tcaggggagc
   ggttttgaac tgaatggcaa aggcaccagt acgcgcccca cgctgacggt ttctaacctg
   tacggtatgg tcaccgggat ggcggaagat atgcagagtc tggtcggcgg aacggtggtc
   cggcgtaagg tttacgcccg ttttctggat gcggtgaact tcgtcaacgg aaacagttac
   gccgatccgg agcaggaggt gatcagccgc tggcgcattg agcagtgcag cgaactgagc
   gcggtgagtg cctcctttgt actgtccacg ccgacggaaa cggatggcgc tgtttttccg
   ggacgtatca tgctggccaa cacctgcacc tggacctatc gcggtgacga gtgcggttat
   agcggtccgg ctgtcgcgga tgaatatgac cagccaacgt ccgatatcac gaaggataaa
   tgcagcaaat gcctgagcgg ttgtaagttc cgcaataacg tcggcaactt tggcggcttc
   ctttccatta acaaactttc gcagtaaatc ccatgacaca gacagaatca gcgattctgg
   cgcacgcccg gcgatgtgcg ccagcggagt cgtgcggctt cgtggtaagc acgccggagg
   gggaaagata tttcccctgc gtgaatatct ccggtgagcc ggaggctatt tccgtatgtc
   gccggaagac tggctgcagg cagaaatgca gggtgagatt gtggcgctgg tccacagcca
   ccccggtggt ctgccctggc tgagtgaggc cgaccggcgg ctgcaggtgc agagtgattt
   gccgtggtgg ctggtctgcc gggggacgat tcataagttc cgctgtgtgc cgcatctcac
   cgggcggcgc tttgagcacg gtgtgacgga ctgttacaca ctgttccggg atgcttatca
   tctggcgggg attgagatgc cggactttca tcgtgaggat gactggtggc gtaacggcca
   gaatctctat ctggataatc tggaggcgac ggggctgtat caggtgccgt tgtcagcggc
   acagccgggc gatgtgctgc tgtgctgttt tggttcatca gtgccgaatc acgccgcaat
   ttactgcggc gacggcgagc tgctgcacca tattcctgaa caactgagca aacgagagag
   gtacaccgac aaatggcagc gacgcacaca ctccctctgg cgtcaccggg catggcgcgc
   atctgccttt acggggattt acaacgattt ggtcgccgca tcgaccttcg tgtgaaaacg
   ggggctgaag ccatccgggc actggccaca cagctcccgg cgtttcgtca gaaactgagc
   gacggctggt atcaggtacg gattgccggg cgggacgtca gcacgtccgg gttaacggcg
   cagttacatg agactctgcc tgatggcgct gtaattcata ttgttcccag agtcgccggg
   gccaagtcag gtggcgtatt ccagattgtc ctgggggctg ccgccattgc cggatcattc
   tttaccgccg gagccaccct tgcagcatgg ggggcagcca ttggggccgg tggtatgacc
   ggcatcctgt tttctctcgg tgccagtatg gtgctcggtg gtgtggcgca gatgctggca
   ccgaaagcca gaactccccg tatacagaca acggataacg gtaagcagaa cacctatttc
   tcctcactgg ataacatggt tgcccagggc aatgttctgc ctgttctgta cggggaaatg
   cgcgtggggt cacgcgtggt ttctcaggag atcagcacgg cagacgaagg ggacggtggt
   caggttgtgg tgattggtcg ctgatgcaaa atgttttatg tgaaaccgcc tgcgggcggt
   tttgtcattt atggagcgtg aggaatgggt aaaggaagca gtaaggggca taccccgcgc
   gaagcgaagg acaacctgaa gtccacgcag ttgctgagtg tgatcgatgc catcagcgaa
   gggccgattg aaggtccggt ggatggctta aaaagcgtgc tgctgaacag tacgccggtg
   ctggacactg aggggaatac caacatatcc ggtgtcacgg tggtgttccg ggctggtgag
   caggagcaga ctccgccgga gggatttgaa tcctccggct ccgagacggt gctgggtacg
   gaagtgaaat atgacacgcc gatcacccgc accattacgt ctgcaaacat cgaccgtctg
   cgctttacct tcggtgtaca ggcactggtg gaaaccacct caaagggtga caggaatccg
   tcggaagtcc gcctgctggt tcagatacaa cgtaacggtg gctgggtgac ggaaaaagac
   atcaccatta agggcaaaac cacctcgcag tatctggcct cggtggtgat gggtaacctg
   ccgccgcgcc cgtttaatat ccggatgcgc aggatgacgc cggacagcac cacagaccag
   ctgcagaaca aaacgctctg gtcgtcatac actgaaatca tcgatgtgaa acagtgctac
   ccgaacacgg cactggtcgg cgtgcaggtg gactcggagc agttcggcag ccagcaggtg
   agccgtaatt atcatctgcg cgggcgtatt ctgcaggtgc cgtcgaacta taacccgcag
   acgcggcaat acagcggtat ctgggacgga acgtttaaac cggcatacag caacaacatg
   gcctggtgtc tgtgggatat gctgacccat ccgcgctacg gcatggggaa acgtcttggt
   gcggcggatg tggataaatg ggcgctgtat gtcatcggcc agtactgcga ccagtcagtg
   ccggacggct ttggcggcac ggagccgcgc atcacctgta atgcgtacct gaccacacag
   cgtaaggcgt gggatgtgct cagcgatttc tgctcggcga tgcgctgtat gccggtatgg
   aacgggcaga cgctgacgtt cgtgcaggac cgaccgtcgg ataagacgtg gacctataac
   cgcagtaatg tggtgatgcc ggatgatggc gcgccgttcc gctacagctt cagcgccctg
   aaggaccgcc ataatgccgt tgaggtgaac tggattgacc cgaacaacgg ctgggagacg
   gcgacagagc ttgttgaaga tacgcaggcc attgcccgtt acggtcgtaa tgttacgaag
   atggatgcct ttggctgtac cagccggggg caggcacacc gcgccgggct gtggctgatt
   aaaacagaac tgctggaaac gcagaccgtg gatttcagcg tcggcgcaga agggcttcgc
   catgtaccgg gcgatgttat tgaaatctgc gatgatgact atgccggtat cagcaccggt
   ggtcgtgtgc tggcggtgaa cagccagacc cggacgctga cgctcgaccg tgaaatcacg
   ctgccatcct ccggtaccgc gctgataagc ctggttgacg gaagtggcaa tccggtcagc
   gtggaggttc agtccgtcac cgacggcgtg aaggtaaaag tgagccgtgt tcctgacggt
   gttgctgaat acagcgtatg ggagctgaag ctgccgacgc tgcgccagcg actgttccgc
   tgcgtgagta tccgtgagaa cgacgacggc acgtatgcca tcaccgccgt gcagcatgtg
   ccggaaaaag aggccatcgt ggataacggg gcgcactttg acggcgaaca gagtggcacg
   gtgaatggtg tcacgccgcc agcggtgcag cacctgaccg cagaagtcac tgcagacagc
   ggggaatatc aggtgctggc gcgatgggac acaccgaagg tggtgaaggg cgtgagtttc
   ctgctccgtc tgaccgtaac agcggacgac ggcagtgagc ggctggtcag cacggcccgg
   acgacggaaa ccacataccg cttcacgcaa ctggcgctgg ggaactacag gctgacagtc
   cgggcggtaa atgcgtgggg gcagcagggc gatccggcgt cggtatcgtt ccggattgcc
   gcaccggcag caccgtcgag gattgagctg acgccgggct attttcagat aaccgccacg
   ccgcatcttg ccgtttatga cccgacggta cagtttgagt tctggttctc ggaaaagcag
   attgcggata tcagacaggt tgaaaccagc acgcgttatc ttggtacggc gctgtactgg
   atagccgcca gtatcaatat caaaccgggc catgattatt acttttatat ccgcagtgtg
   aacaccgttg gcaaatcggc attcgtggag gccgtcggtc gggcgagcga tgatgcggaa
   ggttacctgg attttttcaa aggcaagata accgaatccc atctcggcaa ggagctgctg
   gaaaaagtcg agctgacgga ggataacgcc agcagactgg aggagttttc gaaagagtgg
   aaggatgcca gtgataagtg gaatgccatg tgggctgtca aaattgagca gaccaaagac
   ggcaaacatt atgtcgcggg tattggcctc agcatggagg acacggagga aggcaaactg
   agccagtttc tggttgccgc caatcgtatc gcatttattg acccggcaaa cgggaatgaa
   acgccgatgt ttgtggcgca gggcaaccag atattcatga acgacgtgtt cctgaagcgc
   ctgacggccc ccaccattac cagcggcggc aatcctccgg ccttttccct gacaccggac
   ggaaagctga ccgctaaaaa tgcggatatc agtggcagtg tgaatgcgaa ctccgggacg
   ctcagtaatg tgacgatagc tgaaaactgt acgataaacg gtacgctgag ggcggaaaaa
   atcgtcgggg acattgtaaa ggcggcgagc gcggcttttc cgcgccagcg tgaaagcagt
   gtggactggc cgtcaggtac ccgtactgtc accgtgaccg atgaccatcc ttttgatcgc
   cagatagtgg tgcttccgct gacgtttcgc ggaagtaagc gtactgtcag cggcaggaca
   acgtattcga tgtgttatct gaaagtactg atgaacggtg cggtgattta tgatggcgcg
   gcgaacgagg cggtacaggt gttctcccgt attgttgaca tgccagcggg tcggggaaac
   gtgatcctga cgttcacgct tacgtccaca cggcattcgg cagatattcc gccgtatacg
   tttgccagcg atgtgcaggt tatggtgatt aagaaacagg cgctgggcat cagcgtggtc
   tgagtgtgtt acagaggttc gtccgggaac gggcgtttta ttataaaaca gtgagaggtg
   aacgatgcgt aatgtgtgta ttgccgttgc tgtctttgcc gcacttgcgg tgacagtcac
   tccggcccgt gcggaaggtg gacatggtac gtttacggtg ggctattttc aagtgaaacc
   gggtacattg ccgtcgttgt cgggcgggga taccggtgtg agtcatctga aagggattaa
   cgtgaagtac cgttatgagc tgacggacag tgtgggggtg atggcttccc tggggttcgc
   cgcgtcgaaa aagagcagca cagtgatgac cggggaggat acgtttcact atgagagcct
   gcgtggacgt tatgtgagcg tgatggccgg accggtttta caaatcagta agcaggtcag
   tgcgtacgcc atggccggag tggctcacag tcggtggtcc ggcagtacaa tggattaccg
   taagacggaa atcactcccg ggtatatgaa agagacgacc actgccaggg acgaaagtgc
   aatgcggcat acctcagtgg cgtggagtgc aggtatacag attaatccgg cagcgtccgt
   cgttgttgat attgcttatg aaggctccgg cagtggcgac tggcgtactg acggattcat
   cgttggggtc ggttataaat tctgattagc caggtaacac agtgttatga cagcccgccg
   gaaccggtgg gcttttttgt ggggtgaata tggcagtaaa gatttcagga gtcctgaaag
   acggcacagg aaaaccggta cagaactgca ccattcagct gaaagccaga cgtaacagca
   ccacggtggt ggtgaacacg gtgggctcag agaatccgga tgaagccgct tttttatact
   aagttggcat tataaaaaag cattgcttat caatttgttg caacgaacag gtcactatca
   gtcaaaataa aatcattatt tgatttcaat tttgtcccac tccctgcctc tgtcatcacg
   atactgtgat gccatggtgt ccgacttatg cccgagaaga tgttgagcaa acttatcgct
   tatctgcttc tcatagagtc ttgcagacaa actgcgcaac tcgtgaaagg taggcggatc
   tgggtcgacc tgcaggtcaa cggatccccg ggtaccgagc tcgaattccg ttgacctgca
   ggtcgaccca gatctgggtc gaccggtcga cccagatcca ctcgttattc tcggacgagt
   gttcagtaat gaacctctgg agagaaccat gtatatgatc gttatctggg ttggacttct
   gcttttaagc ccagataact ggcctgaata tgttaatgag agaatcggta ttcctcatgt
   gtggcatgtt ttcgtctttg ctcttgcatt ttcgctagca attaatgtgc atcgattatc
   agctattgcc agcgccagat ataagcgatt taagctaaga aaacgcatta agatgcaaaa
   cgataaagtg cgatcagtaa ttcaaaacct tacagaagag caatctatgg ttttgtgcgc
   agcccttaat gaaggcagga agtatgtggt tacatcaaaa caattcccat acattagtga
   gttgattgag cttggtgtgt tgaacaaaac tttttcccga tggaatggaa agcatatatt
   attccctatt gaggatattt actggactga attagttgcc agctatgatc catataatat
   tgagataaag ccaaggccaa tatctaagta actagataag aggaatcgat tttcccttaa
   ttttctggcg tccactgcat gttatgccgc gttcgccagg cttgctgtac catgtgcgct
   gattcttgcg ctcaatacgt tgcaggttgc tttcaatctg tttgtggtat tcagccagca
   ctgtaaggtc tatcggattt agtgcgcttt ctactcgtga tttcggtttg cgattcagcg
   agagaatagg gcggttaact ggttttgcgc ttaccccaac caacagggga tttgctgctt
   tccattgagc ctgtttctct gcgcgacgtt cgcggcggcg tgtttgtgca tccatctgga
   ttctcctgtc agttagcttt ggtggtgtgt ggcagttgta gtcctgaacg aaaacccccc
   gcgattggca cattggcagc taatccggaa tcgcacttac ggccaatgct tcgtttcgta
   tcacacaccc caaagccttc tgctttgaat gctgcccttc ttcagggctt aatttttaag
   agcgtcacct tcatggtggt cagtgcgtcc tgctgatgtg ctcagtatca ccgccagtgg
   tatttatgtc aacaccgcca gagataattt atcaccgcag atggttatct gtatgttttt
   tatatgaatt tattttttgc aggggggcat tgtttggtag gtgagagatc tgaattgcta
   tgtttagtga gttgtatcta tttatttttc aataaataca attggttatg tgttttgggg
   gcgatcgtga ggcaaagaaa acccggcgct gaggccgggt tattcttgtt ctctggtcaa
   atcttttttg tgctcatacg ttaaatctat caccgcaagg gataaatatc taacaccgtg
   cgtgttgact attttacctc tggcggtgat aatggttgca tgtactaagg aggttgtatg
   gaacaacgca taaccctgaa agattatgca atgcgctttg ggcaaaccaa gacagctaaa
   gatctcggcg tatatcaaag cgcgatcaac aaggccattc atgcaggccg aaagattttt
   ttaactataa acgctgatgg aagcgtttat gcggaagagg taaagccctt cccgagtaac
   aaaaaaacaa cagcataaat aaccccgctc ttacacattc cagccctgaa aaagggcatc
   aaattaaacc acacctatgg tgtatgcatt tatttgcata cattcaatca attgttatct
   aaggaaatac ttacatatgg ttcgtgcaaa caaacgcaac gaggctctac gaatcgagag
   tgcgttgctt aacaaaatcg caatgcttgg aactgagaag acagcggaag ctgtgggcgt
   tgataagtcg cagatcagct ggtggaagag ggactggatt ccaaagttct caatgctgct
   tgctgttctt gaatgggggg tcgttgacga cgacatggct cgattggcgc gacaagttgc
   tgcgattctc accaataaaa aacgcccggc ggcaaccgag cgttctgaac aaatccagat
   ggagttctga ggtcattact ggatctatca acaggagtca ttatgacaaa tacagcaaaa
   atactcaact tcggcagagg taactttgcc ggacaggagc gtaatgtggc agatctcgat
   gatggttacg ccagactatc aaatatgctg cttgaggctt attcgggcgc agatctgacc
   aagcgacagt ttaaagtgct gcttgccatt ctgcgtaaaa cctatgggtg gaataaacca
   atggacagaa tcaccgattc tcaacttagc gagattacaa agttacctgt caaacggtgc
   aatgaagcca agttagaact cgtcagaatg aatattatca agcagcaagg cggcatgttt
   ggaccaaata aaaacatctc agaatggtgc atccctcaaa acgagggaaa atcccctaaa
   acgagggata aaacatccct caaattgggg gattgctatc cctcaaaaca gggggacaca
   aaagacacta ttacaaaaga aaaaagaaaa gattattcgt cagagaactc tggcgaatcc
   tctgaccagc cagaaaacga cctttctgtg gtgaaaccgg atgctgcaat tcagagcggc
   agcaagtggg ggacagcaga agacctgacc gccgcagagt ggatgtttga catggtgaag
   actatcgcac catcagccag aaaaccgaat tttgctgggt gggctaacga tatccgcctg
   atgcgtgaac gtgacggacg taaccaccgc gacatgtgtg tgctgttccg ctgggcatgc
   caggacaact tctggtccgg taacgtgctg agcccggcca aactccgcga taagtggacc
   caactcgaaa tcaaccgtaa caagcaacag gcaggcgtga cagccagcaa accaaaactc
   gacctgacaa acacagactg gatttacggg gtggatctat gaaaaacatc gccgcacaga
   tggttaactt tgaccgtgag cagatgcgtc ggatcgccaa caacatgccg gaacagtacg
   acgaaaagcc gcaggtacag caggtagcgc agatcatcaa cggtgtgttc agccagttac
   tggcaacttt cccggcgagc ctggctaacc gtgaccagaa cgaagtgaac gaaatccgtc
   gccagtgggt tctggctttt cgggaaaacg ggatcaccac gatggaacag gttaacgcag
   gaatgcgcgt agcccgtcgg cagaatcgac catttctgcc atcacccggg cagtttgttg
   catggtgccg ggaagaagca tccgttaccg ccggactgcc aaacgtcagc gagctggttg
   atatggttta cgagtattgc cggaagcgag gcctgtatcc ggatgcggag tcttatccgt
   ggaaatcaaa cgcgcactac tggctggtta ccaacctgta tcagaacatg cgggccaatg
   cgcttactga tgcggaatta cgccgtaagg ccgcagatga gcttgtccat atgactgcga
   gaattaaccg tggtgaggcg atccctgaac cagtaaaaca acttcctgtc atgggcggta
   gacctctaaa tcgtgcacag gctctggcga agatcgcaga aatcaaagct aagttcggac
   tgaaaggagc aagtgtatga cgggcaaaga ggcaattatt cattacctgg ggacgcataa
   tagcttctgt gcgccggacg ttgccgcgct aacaggcgca acagtaacca gcataaatca
   ggccgcggct aaaatggcac gggcaggtct tctggttatc gaaggtaagg tctggcgaac
   ggtgtattac cggtttgcta ccagggaaga acgggaagga aagatgagca cgaacctgat
   gaacaaactg gatacgattg gattcgacaa caaaaaagac ctgcttatct cggtgggcga
   tttggttgat cgtggtgcag agaacgttga atgcctggaa ttaatcacat tcccctggtt
   cagagctgta cgtggaaacc atgagcaaat gatgattgat ggcttatcag agcgtggaaa
   cgttaatcac tggctgctta atggcggtgg ctggttcttt aatctcgatt acgacaaaga
   aattctggct aaagctcttg cccataaagc agatgaactt ccgttaatca tcgaactggt
   gagcaaagat aaaaaatatg ttatctgcca cgccgattat ccctttgacg aatacgagtt
   tggaaagcca gttgatcatc agcaggtaat ctggaaccgc gaacgaatca gcaactcaca
   aaacgggatc gtgaaagaaa tcaaaggcgc ggacacgttc atctttggtc atacgccagc
   agtgaaacca ctcaagtttg ccaaccaaat gtatatcgat accggcgcag tgttctgcgg
   aaacctaaca ttgattcagg tacagggaga aggcgcatga gactcgaaag cgtagctaaa
   tttcattcgc caaaaagccc gatgatgagc gactcaccac gggccacggc ttctgactct
   ctttccggta ctgatgtgat ggctgctatg gggatggcgc aatcacaagc cggattcggt
   atggctgcat tctgcggtaa gcacgaactc agccagaacg acaaacaaaa ggctatcaac
   tatctgatgc aatttgcaca caaggtatcg gggaaatacc gtggtgtggc aaagcttgaa
   ggaaatacta aggcaaaggt actgcaagtg ctcgcaacat tcgcttatgc ggattattgc
   cgtagtgccg cgacgccggg ggcaagatgc agagattgcc atggtacagg ccgtgcggtt
   gatattgcca aaacagagct gtgggggaga gttgtcgaga aagagtgcgg aagatgcaaa
   ggcgtcggct attcaaggat gccagcaagc gcagcatatc gcgctgtgac gatgctaatc
   ccaaacctta cccaacccac ctggtcacgc actgttaagc cgctgtatga cgctctggtg
   gtgcaatgcc acaaagaaga gtcaatcgca gacaacattt tgaatgcggt cacacgttag
   cagcatgatt gccacggatg gcaacatatt aacggcatga tattgactta ttgaataaaa
   ttgggtaaat ttgactcaac gatgggttaa ttcgctcgtt gtggtagtga gatgaaaaga
   ggcggcgctt actaccgatt ccgcctagtt ggtcacttcg acgtatcgtc tggaactcca
   accatcgcag gcagagaggt ctgcaaaatg caatcccgaa acagttcgca ggtaatagtt
   agagcctgca taacggtttc gggatttttt atatctgcac aacaggtaag agcattgagt
   cgataatcgt gaagagtcgg cgagcctggt tagccagtgc tctttccgtt gtgctgaatt
   aagcgaatac cggaagcaga accggatcac caaatgcgta caggcgtcat cgccgcccag
   caacagcaca acccaaactg agccgtagcc actgtctgtc ctgaactcat tagtaatagt
   tacgctgcgg ccttttacac atgaccttcg tgaaagcggg tggcaggagg tcgcgctaac
   aacctcctgc cgttttgccc gtgcatatcg gtcacgaaca aatctgatta ctaaacacag
   tagcctggat ttgttctatc agtaatcgac cttattccta attaaataga gcaaatcccc
   ttattggggg taagacatga agatgccaga aaaacatgac ctgttggccg ccattctcgc
   ggcaaaggaa caaggcatcg gggcaatcct tgcgtttgca atggcgtacc ttcgcggcag
   atataatggc ggtgcgttta caaaaacagt aatcgacgca acgatgtgcg ccattatcgc
   ctggttcatt cgtgaccttc tcgacttcgc cggactaagt agcaatctcg cttatataac
   gagcgtgttt atcggctaca tcggtactga ctcgattggt tcgcttatca aacgcttcgc
   tgctaaaaaa gccggagtag aagatggtag aaatcaataa tcaacgtaag gcgttcctcg
   atatgctggc gtggtcggag ggaactgata acggacgtca gaaaaccaga aatcatggtt
   atgacgtcat tgtaggcgga gagctattta ctgattactc cgatcaccct cgcaaacttg
   tcacgctaaa cccaaaactc aaatcaacag gcgccggacg ctaccagctt ctttcccgtt
   ggtgggatgc ctaccgcaag cagcttggcc tgaaagactt ctctccgaaa agtcaggacg
   ctgtggcatt gcagcagatt aaggagcgtg gcgctttacc tatgattgat cgtggtgata
   tccgtcaggc aatcgaccgt tgcagcaata tctgggcttc actgccgggc gctggttatg
   gtcagttcga gcataaggct gacagcctga ttgcaaaatt caaagaagcg ggcggaacgg
   tcagagagat tgatgtatga gcagagtcac cgcgattatc tccgctctgg ttatctgcat
   catcgtctgc ctgtcatggg ctgttaatca ttaccgtgat aacgccatta cctacaaagc
   ccagcgcgac aaaaatgcca gagaactgaa gctggcgaac gcggcaatta ctgacatgca
   gatgcgtcag cgtgatgttg ctgcgctcga tgcaaaatac acgaaggagt tagctgatgc
   taaagctgaa aatgatgctc tgcgtgatga tgttgccgct ggtcgtcgtc ggttgcacat
   caaagcagtc tgtcagtcag tgcgtgaagc caccaccgcc tccggcgtgg ataatgcagc
   ctccccccga ctggcagaca ccgctgaacg ggattatttc accctcagag agaggctgat
   cactatgcaa aaacaactgg aaggaaccca gaagtatatt aatgagcagt gcagatagag
   ttgcccatat cgatgggcaa ctcatgcaat tattgtgagc aatacacacg cgcttccagc
   ggagtataaa tgcctaaagt aataaaaccg agcaatccat ttacgaatgt ttgctgggtt
   tctgttttaa caacattttc tgcgccgcca caaattttgg ctgcatcgac agttttcttc
   tgcccaattc cagaaacgaa gaaatgatgg gtgatggttt cctttggtgc tactgctgcc
   ggtttgtttt gaacagtaaa cgtctgttga gcacatcctg taataagcag ggccagcgca
   gtagcgagta gcattttttt catggtgtta ttcccgatgc tttttgaagt tcgcagaatc
   gtatgtgtag aaaattaaac aaaccctaaa caatgagttg aaatttcata ttgttaatat
   ttattaatgt atgtcaggtg cgatgaatcg tcattgtatt cccggattaa ctatgtccac
   agccctgacg gggaacttct ctgcgggagt gtccgggaat aattaaaacg atgcacacag
   ggtttagcgc gtacacgtat tgcattatgc caacgccccg gtgctgacac ggaagaaacc
   ggacgttatg atttagcgtg gaaagatttg tgtagtgttc tgaatgctct cagtaaatag
   taatgaatta tcaaaggtat agtaatatct tttatgttca tggatatttg taacccatcg
   gaaaactcct gctttagcaa gattttccct gtattgctga aatgtgattt ctcttgattt
   caacctatca taggacgttt ctataagatg cgtgtttctt gagaatttaa catttacaac
   ctttttaagt ccttttatta acacggtgtt atcgttttct aacacgatgt gaatattatc
   tgtggctaga tagtaaatat aatgtgagac gttgtgacgt tttagttcag aataaaacaa
   ttcacagtct aaatcttttc gcacttgatc gaatatttct ttaaaaatgg caacctgagc
   cattggtaaa accttccatg tgatacgagg gcgcgtagtt tgcattatcg tttttatcgt
   ttcaatctgg tctgacctcc ttgtgttttg ttgatgattt atgtcaaata ttaggaatgt
   tttcacttaa tagtattggt tgcgtaacaa agtgcggtcc tgctggcatt ctggagggaa
   atacaaccga cagatgtatg taaggccaac gtgctcaaat cttcatacag aaagatttga
   agtaatattt taaccgctag atgaagagca agcgcatgga gcgacaaaat gaataaagaa
   caatctgctg atgatccctc cgtggatctg attcgtgtaa aaaatatgct taatagcacc
   atttctatga gttaccctga tgttgtaatt gcatgtatag aacataaggt gtctctggaa
   gcattcagag caattgaggc agcgttggtg aagcacgata ataatatgaa ggattattcc
   ctggtggttg actgatcacc ataactgcta atcattcaaa ctatttagtc tgtgacagag
   ccaacacgca gtctgtcact gtcaggaaag tggtaaaact gcaactcaat tactgcaatg
   ccctcgtaat taagtgaatt tacaatatcg tcctgttcgg agggaagaac gcgggatgtt
   cattcttcat cacttttaat tgatgtatat gctctctttt ctgacgttag tctccgacgg
   caggcttcaa tgacccaggc tgagaaattc ccggaccctt tttgctcaag agcgatgtta
   atttgttcaa tcatttggtt aggaaagcgg atgttgcggg ttgttgttct gcgggttctg
   ttcttcgttg acatgaggtt gccccgtatt cagtgtcgct gatttgtatt gtctgaagtt
   gtttttacgt taagttgatg cagatcaatt aatacgatac ctgcgtcata attgattatt
   tgacgtggtt tgatggcctc cacgcacgtt gtgatatgta gatgataatc attatcactt
   tacgggtcct ttccggtgat ccgacaggtt acg
//