back Return to this vector's summary.
ID  P2BAC   preliminary; circular DNA; SYN; 7125 BP.
XX
AC  IG1020;
XX
DT  01-FEB-1993 (Rel. 7, Created)
DT  01-JUL-1995 (Rel. 12, Last updated, Version 1)
XX
DE  E. coli plasmid vector p2Bac - complete.
XX
KW  cloning vector.
XX
OS  Cloning vector
OC  Artificial sequences; Cloning vehicles.
XX
RN  [1]
RC  p2Bac from baculovirus
RC  p2Blue from p2Bac
RC  pBlueBac from AcNPV
RC  pBlueBac2 from AcNPV
RC  pBlueBacIII from AcNPV
RC  pBlueBacHisA from AcNPV
RC  pBlueBacHisB from AcNPV
RC  pBlueBacHisC from AcNPV
RC  pVL1392, pVL1393 from pAc series
RA  ;
RT  ;
RL  The Digest 5:2-2(1992).
XX
CC  NM (p2Bac)
CC  CM (yes)
CC  NA (ds-DNA)
CC  TP (circular)
CC  ST ()
CC  TY (plasmid)
CC  SP (Invitrogen)
CC  HO (E.coli NM522)(E.coli INValphaF')(insect)
CC  CP ()
CC  FN (transfer)(expression)
CC  SE ()
CC  PA ()
CC  BR ()
CC  OF (p2Blue)
CC  OR ()
XX
FH  Key       Location/Qualifiers
FH
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="1. AcMNPV, p10 promoter/polyhedrin gene/polyA
FT          2. pBR322, ori/amp gene
FT          3. BGH gene polyA
FT          -> p2Bac 7125bp"
FT  promoter    0..0
FT          /note="PRO AcMNPV polyhedrin gene"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="MCS"
FT  polyA_signal  0..0
FT          /note="PLA AcMNPV polyhedrin gene"
FT  CDS       0..0
FT          /note="ANT E. coli beta-lactamase gene (bla)
FT          ampicillin resistance gene (apr/amp)"
FT  misc_binding  226..226
FT          /note="SIT SphI"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI E. coli pMB1 (ColE1 and pBR322)"
FT  transposon   0..0
FT          /note="TRN AcMNPV"
FT  misc_binding  2342..2342
FT          /note="SIT XbaI"
FT  polyA_signal  0..0
FT          /note="PLA BGH gene"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="MCS"
FT  promoter    complement(0..0)
FT          /note="PRO AcMNPV p10 gene"
XX
SQ  Sequence 7125 BP; 1913 A; 1554 C; 1645 G; 2013 T; 0 other;
   gcagttcgtt gacgccttcc tccgtgtggc cgaacacgtc gagcgggtgg tcgatgacca
   gcggcgtgcc gcacgcgacg cacaagtatc tgtacaccga atgatcgtcg ggcgaaggca
   cgtcggcctc caagtggcaa tattggcaaa ttcgaaaata tatacagttg ggttgtttgc
   gcatatctat cgtggcgttg ggcatgtacg tccgaacgtt gatttgcatg caagccgaaa
   ttaaatcatt gcgattagtg cgattaaaac gttgtacatc ctcgctttta atcatgccgt
   cgattaaatc gcgcaatcga gtcaagtgat caaagtgtgg aataatgttt tctttgtatt
   cccgagtcaa gcgcagcgcg tattttaaca aactagccat cttgtaagtt agtttcattt
   aatgcaactt tatccaataa tatattatgt atcgcacgtc aagaattaac aatgcgcccg
   ttgtcgcatc tcaacacgac tatgatagag atcaaataaa gcgcgaatta aatagcttgc
   gacgcaacgt gcacgatctg tgcacgcgtt ccggcacgag ctttgattgt aataagtttt
   tacgaagcga tgacatgacc cccgtagtga caacgatcac gcccaaaaga actgccgact
   acaaaattac cgagtatgtc ggtgacgtta aaactattaa gccatccaat cgaccgttag
   tcgaatcagg accgctggtg cgagaagccg cgaagtatgg cgaatgcatc gtataacgtg
   tggagtccgc tcattagagc gtcatgttta gacaagaaag ctacatattt aattgatccc
   gatgatttta ttgataaatt gaccctaact ccatacacgg tattctacaa tggcggggtt
   ttggtcaaaa tttccggact gcgattgtac atgctgttaa cggctccgcc cactattaat
   gaaattaaaa attccaattt taaaaaacgc agcaagagaa acatttgtat gaaagaatgc
   gtagaaggaa agaaaaatgt cgtcgacatg ctgaacaaca agattaatat gcctccgtgt
   ataaaaaaaa tattgaacga tttgaaagaa aacaatgtac cgcgcggcgg tatgtacagg
   aagaggttta tactaaactg ttacattgca aacgtggttt cgtgtgccaa gtgtgaaaac
   cgatgtttaa tcaaggctct gacgcatttc tacaaccacg actccaagtg tgtgggtgaa
   gtcatgcatc ttttaatcaa atcccaagat gtgtataaac caccaaactg ccaaaaaatg
   aaaactgtcg acaagctctg tccgtttgct ggcaactgca agggtctcaa tcctatttgt
   aattattgaa taataaaaca attataaatg ctaaatttgt tttttattaa cgatacaaac
   caaacgcaac aagaacattt gtagtattat ctataattga aaacgcgtag ttataatcgc
   tgaggtaata tttaaaatca ttttcaaatg attcacagtt aatttgcgac aatataattt
   tattttcaca taaactagac gccttgtcgt cttcttcttc gtattccttc tctttttcat
   ttttctcctc ataaaaatta acatagttat tatcgtatcc atatatgtat ctatcgtata
   gagtaaattt tttgttgtca taaatatata tgtctttttt aatggggtgt atagtaccgc
   tgcgcatagt ttttctgtaa tttacaacag tgctattttc tggtagttct tcggagtgtg
   ttgctttaat tattaaattt atataatcaa tgaatttggg atcgtcggtt ttgtacaata
   tgttgccggc atagtacgca gcttcttcta gttcaattac accatttttt agcagcaccg
   gattaacata actttccaaa atgttgtacg aaccgttaaa caaaaacagt tcacctccct
   tttctatact attgtctgcg agcagttgtt tgttgttaaa aataacagcc attgtaatga
   gacgcacaaa ctaatatcac aaactggaaa tgtctatcaa tatatagttg ctgatatctc
   cccagcatgc ctgctattgt cttcccaatc ctcccccttg ctgtcctgcc ccaccccacc
   ccccagaata gaatgacacc tactcagaca atgcgatgca atttcctcat tttattagga
   aaggacagtg ggagtggcac cttccagggt caaggaaggc acgggggagg ggcaaacaac
   agatggctgg caactagaag gcacagtcga ggctgatcag cgagctctag tctagactag
   tataccgcgg gccctgcagg ccttaaggcg cgcccgggcg gccgcgtacg attgtaaata
   aaatgtaatt tacagtatag tattttaatt aatatacaaa tgatttgata ataattctta
   tttaactata atatattgtg ttgggttgaa ttaaaggtcc cggcatcctc aaatgcataa
   tttcatagtc ccccttgttg taagtgatgc gtatttctga atctttgtaa aatagcacac
   aagactccaa cgcgtttggc gttttatttt cttgctcgag gatatcatgg agataattaa
   aatgataacc atctcgcaaa taaataagta ttttactgtt ttcgtaacag ttttgtaata
   aaaaaaccta taaatattcc ggattattca taccgtccca ccatcgggcg tgctagcgga
   tccgagctcg agatctgcag ctggtaccat ggaattcgaa gcttgtcgtt ggatggaaag
   gaaaagagtt ctacagggaa acttggaccc gcttcatgga agacagcttc cccattgtta
   acgaccaaga agtgatggat gttttccttg ttgtcaacat gcgtcccact agacccaacc
   gttgttacaa attcctggcc caacacgctc tgcgttgcga ccccgactat gtacctcatg
   acgtgattag gatcgtcgag ccttcatggg tgggcagcaa caacgagtac cgcatcagcc
   tggctaagaa gggcggcggc tgcccaataa tgaaccttca ctctgagtac accaactcgt
   tcgaacagtt catcgatcgt gtcatctggg agaacttcta caagcccatc gtttacatcg
   gtaccgactc tgctgaagag gaggaaattc tccttgaagt ttccctggtg ttcaaagtaa
   aggagtttgc accagacgca cctctgttca ctggtccggc gtattaaaac acgatacatt
   gttattagta catttattaa gcgctagatt ctgtgcgttg ttgatttaca gacaattgtt
   gtacgtattt taataattca ttaaatttat aatctttagg gtggtatgtt agagcgaaaa
   tcaaatgatt ttcagcgtct ttatatctga atttaaatat taaatcctca atagatttgt
   aaaataggtt tcgattagtt tcaaacaagg gttgtttttc cgaaccgatg gctggactat
   ctaatggatt ttcgctcaac gccacaaaac ttgccaaatc ttgtagcagc aatctagctt
   tgtcgatatt cgtttgtgtt ttgttttgta ataaaggttc gacgtcgttc aaaatattat
   gcgcttttgt atttctttca tcactgtcgt tagtgtacaa ttgactcgac gtaaacacgt
   taaataaagc tagcttggac atatttaaca tcgggcgtgt tagctttatt aggccgatta
   tcgtcgtcgt cccaaccctc gtcgttagaa gttgcttccg aagacgattt tgccatagcc
   acacgacgcc tattaattgt gtcggctaac acgtccgcga tcaaatttgt agttgagctt
   tttggaatta tttctgattg cgggcgtttt tgggcgggtt tcaatctaac tgtgcccgat
   tttaattcag acaacacgtt agaaagcgat ggtgcaggcg gtggtaacat ttcagacggc
   aaatctacta atggcggcgg tggtggagct gatgataaat ctaccatcgg tggaggcgca
   ggcggggctg gcggcggagg cggaggcgga ggtggtggcg gtgatgcaga cggcggttta
   ggctcaaatg tctctttagg caacacagtc ggcacctcaa ctattgtact ggtttcgggc
   gccgtttttg gtttgaccgg tctgagacga gtgcgatttt tttcgtttct aatagcttcc
   aacaattgtt gtctgtcgtc taaaggtgca gcgggttgag gttccgtcgg cattggtgga
   gcgggcggca attcagacat cgatggtggt ggtggtggtg gaggcgctgg aatgttaggc
   acgggagaag gtggtggcgg cggtgccgcc ggtataattt gttctggttt agtttgttcg
   cgcacgattg tgggcaccgg cgcaggcgcc gctggctgca caacggaagg tcgtctgctt
   cgaggcagcg cttggggtgg tggcaattca atattataat tggaatacaa atcgtaaaaa
   tctgctataa gcattgtaat ttcgctatcg tttaccgtgc cgatatttaa caaccgctca
   atgtaagcaa ttgtattgta aagagattgt ctcaagctcc gcacgccgat aacaagcctt
   ttcattttta ctacagcatt gtagtggcga gacacttcgc tgtcgtcgac tcgagttcta
   tagtgtcacc taaatcgtat gtgtatgata cataaggtta tgtattaatt gtagccgcgt
   tctaacgaca atatgtccat atggtgcact ctcagtacaa tctgctctga tgccgcatag
   ttaagccagc cccgacaccc gccaacaccc gctgacgcgc cctgacgggc ttgtctgctc
   ccggcatccg cttacagaca agctgtgacc gtctccggga gctgcatgtg tcagaggttt
   tcaccgtcat caccgaaacg cgcgagagga aagggcctcg tgatacgcct atttttatag
   gttaatgtca tgataataat ggtttcttag acgtcaggtg gcacttttcg gggaaatgtg
   cgcggaaccc ctatttgttt atttttctaa atacattcaa atatgtatcc gctcatgaga
   caataaccct gataaatgct tcaataatat tgaaaaagga agagtatgag tattcaacat
   ttccgtgtcg cccttattcc cttttttgcg gcattttgcc ttcctgtttt tgctcaccca
   gaaacgctgg tgaaagtaaa agatgctgaa gatcagttgg gtgcacgagt gggttacatc
   gaactggatc tcaacagcgg taagatcctt gagagttttc gccccgaaga acgttttcca
   atgatgagca cttttaaagt tctgctatgt ggcgcggtat tatcccgtat tgacgccggg
   caagagcaac tcggtcgccg catacactat tctcagaatg acttggttga gtactcacca
   gtcacagaaa agcatcttac ggatggcatg acagtaagag aattatgcag tgctgccata
   accatgagtg ataacactgc ggccaactta cttctgacaa cgatcggagg accgaaggag
   ctaaccgctt ttttgcacaa catgggggat catgtaactc gccttgatcg ttgggaaccg
   gagctgaatg aagccatacc aaacgacgag cgtgacacca cgatgcctgt agcaatggca
   acaacgttgc gcaaactatt aactggcgaa ctacttactc tagcttcccg gcaacaatta
   atagactgga tggaggcgga taaagttgca ggaccacttc tgcgctcggc ccttccggct
   ggctggttta ttgctgataa atctggagcc ggtgagcgtg ggtctcgcgg tatcattgca
   gcactggggc cagatggtaa gccctcccgt atcgtagtta tctacacgac ggggagtcag
   gcaactatgg atgaacgaaa tagacagatc gctgagatag gtgcctcact gattaagcat
   tggtaactgt cagaccaagt ttactcatat atactttaga ttgatttaaa acttcatttt
   taatttaaaa ggatctaggt gaagatcctt tttgataatc tcatgaccaa aatcccttaa
   cgtgagtttt cgttccactg agcgtcagac cccgtagaaa agatcaaagg atcttcttga
   gatccttttt ttctgcgcgt aatctgctgc ttgcaaacaa aaaaaccacc gctaccagcg
   gtggtttgtt tgccggatca agagctacca actctttttc cgaaggtaac tggcttcagc
   agagcgcaga taccaaatac tgtccttcta gtgtagccgt agttaggcca ccacttcaag
   aactctgtag caccgcctac atacctcgct ctgctaatcc tgttaccagt ggctgctgcc
   agtggcgata agtcgtgtct taccgggttg gactcaagac gatagttacc ggataaggcg
   cagcggtcgg gctgaacggg gggttcgtgc acacagccca gcttggagcg aacgacctac
   accgaactga gatacctaca gcgtgagcat tgagaaagcg ccacgcttcc cgaagggaga
   aaggcggaca ggtatccggt aagcggcagg gtcggaacag gagagcgcac gagggagctt
   ccagggggaa acgcctggta tctttatagt cctgtcgggt ttcgccacct ctgacttgag
   cgtcgatttt tgtgatgctc gtcagggggg cggagcctat ggaaaaacgc cagcaacgcg
   gcctttttac ggttcctggc cttttgctgg ccttttgctc acatgttctt tcctgcgtta
   tcccctgatt ctgtggataa ccgtattacc gcctttgagt gagctgatac cgctcgccgc
   agccgaacga ccgagcgcag cgagtcagtg agcgaggaag cggaagagcg cccaatacgc
   aaaccgcctc tccccgcgcg ttggccgatt cattaatgca ggttaacctg gcttatcgaa
   attaatacga ctcactatag ggagaccggc agatcgatct gtcga
//