back Return to this vector's summary.
ID  P83    preliminary; circular DNA; SYN; 5376 BP.
XX
AC  A00783;
XX
DT  01-FEB-1995 (Rel. 1, Created)
DT  01-JUL-1995 (Rel. 12, Last updated, Version 1)
XX
DE  E. coli plasmid p8/3 - complete.
XX
KW  cloning vector.
XX
OS  Cloning vector
OC  Artificial sequences; Cloning vehicles.
XX
RN  [1]
RP  1-5376
RC  p8/3 from pBR322
RA  Certa U.;
RT  "Antimalaria vaccines";
RL  Unpublished (1986).
RL  European Patent No. 0309746-A 12 dated 05-APR-1989.
RL  F. HOFFMANN-LA ROCHE AG.
XX
CC  NCBI gi: 14617
CC  NM (p8/3)
CC  CM (yes)
CC  NA (ds-DNA)
CC  TP (circular)
CC  ST ()
CC  TY (plasmid)
CC  SP ()
CC  HO (E.coli)
CC  CP ()
CC  FN (cloning)
CC  SE ()
CC  PA (pBR322)
CC  BR ()
CC  OF ()
CC  OR ()
XX
FH  Key       Location/Qualifiers
FH
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="1. pBR322 4361bp
FT          -> p8/3 5376bp"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI E. coli pMB1 (ColE1 and pBR322)"
XX
SQ  Sequence 5376 BP; 1592 A; 1152 C; 1213 G; 1419 T; 0 other;
   ctcgagaaat cataaaaaat ttatttgctt tgtgagcgga taacaattat aatagattca
   attgtgagcg gataacaatt tcacacagaa ttcattaaag aggagaaatt aactatgaga
   ggatcgcatc accatcacca tcacggatcc gagcttgcat gccaatatat gaatgcccca
   aaaaaattac cagcagatgt tgccgaagaa ttagcaacca ccgcccaaaa gcttgttcaa
   gctggaaagg gaattttagc tgctgatgaa tcaacacaaa ccattaagaa aagattcgac
   aacatcaaat tagagaacac aatagaaaac agagctagct acagagattt attatttgga
   actaaaggat taggaaaatt catttcagga gcaattttat ttgaagaaac attatttcaa
   aagaatgaag ccggtgtacc acaggttaat ttattacaca atgaaaatat aattccaggt
   attaaggttg ataaaggttt ggttaacatt ccatgcacag atgaagaaaa atcaactcaa
   tgtttagatg gattagcaga aagatgcaaa gagtattata aagctggtgc aaggtttgct
   aaatggagaa cagttttagt tattgacaca gccaaaggaa aaccaactga tttatcaaat
   cacgaaactg catggggatt ggctagatat gcatctattt gtcaacaaaa tagattagtt
   ccaattgttg aacctgaaat tttagctgat ggaccacact caattgaagt ttgcgcagtt
   gtaactcaaa aagttttatc atgtgtattt aaagctttac aagaaaatgg tgtattatta
   gaaggtgcat tgttaaaacc aaacatggtt actgctggtt atgaatgtac tgctaaaacc
   actactcaag atgttggttt cttaactgtc agaaccttaa ggagaactgt accaccagcc
   ttaccaggtg ttgtattttt atctggagga caatcagaag aagaggcttc tgttaattta
   aattcaatca atgctttggg tccacaccca tgggctttaa ccttctctta cggtagagct
   ttacaagctt cagtattgaa cacatggcaa ggaaagaaag aaaatgttgc aaaggcaaga
   gaagttttat tacaaagagc tgaagccaac tccttagcaa cttatggtaa atacaaagga
   ggtgcaggtg gtgaaaatgc aggtgcttca ttatatgaaa agaaatatgt ctattaaaaa
   cttcaccaac caaaaatgaa taataataat aataaataaa ttactaaatg aatggtacta
   tatttttaaa aataagggta atatattttc tgtatgtata tatatatata tatatacaaa
   atatgtgaaa ttataaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaagga attccggatc ctccggcatc
   atggttcgac cattgaactg catcgtcgcc gtgtcccaaa atatggggat tggcaagaac
   ggagacctac cctggcctcc gctcaggaac gagttcaagt acttccaaag aatgaccaca
   acctcttcag tggaaggtaa acagaatctg gtgattatgg gtaggaaaac ctggttctcc
   attcctgaga agaatcgacc tttaaaggac agaattaata tagttctcag tagagaactc
   aaagaaccac cacgaggagc tcattttctt gccaaaagtt tggatgatgc cttaagactt
   attgaacaac cggaattggc aagtaaagta gacatggttt ggatagtcgg aggcagttct
   gtttaccagg aagccatgaa tcaaccaggc caccttagac tctttgtgac aaggatcatg
   caggaatttg aaagtgacac gtttttccca gaaattgatt tggggaaata taaacttctc
   ccagaatacc caggcgtcct ctctgaggtc caggaggaaa aaggcatcaa gtataagttt
   gaagtctacg agaagaaagg ttccagatct gttaacctag tttaacagga agatgctttc
   aagttctctg ctcccctcct aaagctatgc atttttataa gaccatggga cttttgctgg
   ctttagatcc ggccaagctt ggactcctgt tgatagatcc agtaatgacc tcagaactcc
   atctggattt gttcagaacg ctcggttgcc gccgggcgtt ttttattggt gagaatccaa
   gctagcttgg cgagattttc aggagctaag gaagctaaaa tggagaaaaa aatcactgga
   tataccaccg ttgatatatc ccaatggcat cgtaaagaac attttgaggc atttcagtca
   gttgctcaat gtacctataa ccagaccgtt cagctggata ttacggcctt tttaaagacc
   gtaaagaaaa ataagcacaa gttttatccg gcctttattc acattcttgc ccgcctgatg
   aatgctcatc cggaatttcg tatggcaatg aaagacggtg agctggtgat atgggatagt
   gttcaccctt gttacaccgt tttccatgag caaactgaaa cgttttcatc gctctggagt
   gaataccacg acgatttccg gcagtttcta cacatatatt cgcaagatgt ggcgtgttac
   ggtgaaaacc tggcctattt ccctaaaggg tttattgaga atatgttttt cgtctcagcc
   aatccctggg tgagtttcac cagttttgat ttaaacgtgg ccaatatgga caacttcttc
   gcccccgttt tcaccatggg caaatattat acgcaaggcg acaaggtgct gatgccgctg
   gcgattcagg ttcatcatgc cgtctgtgat ggcttccatg tcggcagaat gcttaatgaa
   ttacaacagt actgcgatga gtggcagggc ggggcgtaat ttttttaagg cagttattgg
   tgcccttaaa cgcctggggt aatgactctc tagcttgagg catcaaataa aacgaaaggc
   tcagtcgaaa gactgggcct ttcgttttat ctgttgtttg tcggtgaacg ctctcctgag
   taggacaaat ccgccgctct agagctgcct cgcgcgtttc ggtgatgacg gtgaaaacct
   ctgacacatg cagctcccgg agacggtcac agcttgtctg taagcggatg ccgggagcag
   acaagcccgt cagggcgcgt cagcgggtgt tggcgggtgt cggggcgcag ccatgaccca
   gtcacgtagc gatagcggag tgtatactgg cttaactatg cggcatcaga gcagattgta
   ctgagagtgc accatatgcg gtgtgaaata ccgcacagat gcgtaaggag aaaataccgc
   atcaggcgct cttccgcttc ctcgctcact gactcgctgc gctcggtctg tcggctgcgg
   cgagcggtat cagctcactc aaaggcggta atacggttat ccacagaatc aggggataac
   gcaggaaaga acatgtgagc aaaaggccag caaaaggcca ggaaccgtaa aaaggccgcg
   ttgctggcgt ttttccatag gctccgcccc cctgacgagc atcacaaaaa tcgacgctca
   agtcagaggt ggcgaaaccc gacaggacta taaagatacc aggcgtttcc ccctggaagc
   tccctcgtgc gctctcctgt tccgaccctg ccgcttaccg gatacctgtc cgcctttctc
   ccttcgggaa gcgtggcgct ttctcaatgc tcacgctgta ggtatctcag ttcggtgtag
   gtcgttcgct ccaagctggg ctgtgtgcac gaaccccccg ttcagcccga ccgctgcgcc
   ttatccggta actatcgtct tgagtccaac ccggtaagac acgacttatc gccactggca
   gcagccactg gtaacaggat tagcagagcg aggtatgtag gcggtgctac agagttcttg
   aagtggtggc ctaactacgg ctacactaga aggacagtat ttggtatctg cgctctgctg
   aagccagtta ccttcggaaa aagagttggt agctcttgat ccggcaaaca aaccaccgct
   ggtagcggtg gtttttttgt ttgcaagcag cagattacgc gcagaaaaaa aggatctcaa
   gaagatcctt tgatcttttc tacggggtct gacgctcagt ggaacgaaaa ctcacgttaa
   gggattttgg tcatgagatt atcaaaaagg atcttcacct agatcctttt aaattaaaaa
   tgaagtttta aatcaatcta aagtatatat gagtaaactt ggtctgacag ttaccaatgc
   ttaatcagtg aggcacctat ctcagcgatc tgtctatttc gttcatccat agctgcctga
   ctccccgtcg tgtagataac tacgatacgg gagggcttac catctggccc cagtgctgca
   atgataccgc gagacccacg ctcaccggct ccagatttat cagcaataaa ccagccagcc
   ggaagggccg agcgcagaag tggtcctgca actttatccg cctccatcca gtctattaat
   tgttgccggg aagctagagt aagtagttcg ccagttaata gtttgcgcaa cgttgttgcc
   attgctacag gcatcgtggt gtcacgctcg tcgtttggta tggcttcatt cagctccggt
   tcccaacgat caaggcgagt tacatgatcc cccatgttgt gcaaaaaagc ggttagctcc
   ttcggtcctc cgatcgttgt cagaagtaag ttggccgcag tgttatcact catggttatg
   gcagcactgc ataattctct tactgtcatg ccatccgtaa gatgcttttc tgtgactggt
   gagtactcaa ccaagtcatt ctgagaatag tgtatgcggc gaccgagttg ctcttgcccg
   gcgtcaatac gggataatac cgcgccacat agcagaactt taaaagtgct catcattgga
   aaacgttctt cggggcgaaa actctcaagg atcttaccgc tgttgagatc cagttcgatg
   taacccactc gtgcacccaa ctgatcttca gcatctttta ctttcaccag cgtttctggg
   tgagcaaaaa caggaaggca aaatgccgca aaaaagggaa taagggcgac acggaaatgt
   tgaatactca tactcttcct ttttcaatat tattgaagca tttatcaggg ttattgtctc
   atgagcggat acatatttga atgtatttag aaaaataaac aaataggggt tccgcgcaca
   tttccccgaa aagtgccacc tgacgtctaa gaaaccatta ttatcatgac attaacctat
   aaaaataggc gtatcacgag gccctttcgt cttcac
//