back Return to this vector's summary.
ID  PAST19B  preliminary; circular DNA; SYN; 3052 BP.
XX
AC  X53124;
XX
DT  15-AUG-1990 (Rel. 5, Created)
DT  01-JUL-1995 (Rel. 12, Last updated, Version 1)
XX
DE  C. elegans phagemid vector pAST19b - complete.
XX
KW  cloning vector.
XX
OS  Cloning vector
OC  Artificial sequences; Cloning vehicles.
XX
RN  [1]
RP  1-3052
RC  pAST19b
RA  Fire A.Z.;
RT  ;
RL  Submitted (17-MAY-1990) on tape to the EMBL Data Library by:
RL  Fire A.Z., Carnegie Inst. of Washington, Dept. Embryology,
RL  115 West University Parkway, Baltimore MD 21210, USA.
XX
RN  [2]
RP  1-3052
RC  pAST18a from pAST & pUC18
RC  pAST18b from pAST & pUC18
RC  pAST19a from pAST & pUC19
RC  pAST19b from pAST & pUC19
RC  pICT19h from pAST & pIC19H
RC  pICT19r from pAST & pIC19R
RC  pPD26.14 from pAST19b & linker
RA  Fire A.Z., Kondo K., Waterson R.;
RT  "Vectors for low copy transformation of C. elegans";
RL  Nucleic Acids Res. 18:4269-4270(1990).
XX
CC  pAST19b is made from C. elegans sup-7 sequence (K02459) and
CC  pUC19 sequence (M11662).
CC  NM (pAST19b)
CC  CM (yes)
CC  NA (ds-DNA)
CC  TP (circular)
CC  ST ()
CC  TY (phagemid)
CC  SP ()
CC  HO (C.elegans)
CC  CP (low)
CC  FN (cloning)
CC  SE ()
CC  PA (pUC19)(C.elegans sup-7)
CC  BR (pAST18a)(pAST18b)(pAST19a)
CC  OF ()
CC  OR ()
XX
FH  Key       Location/Qualifiers
FH
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="1. C.elegans, sup-7 locus
FT          -> pRW91
FT          1. pRW91 EcoRI-SalI 1300bp, C.elegans sup-7
FT          2. pUC12 remove EcoRI-SalI 30bp 231..261, MCS/2650bp
FT          -> pAst 3950bp
FT          1. pUC19 SspI 2686bp 2504..2504
FT          2. pAst SspI-SspI 366bp, sup-7
FT          -> pAST19B 3052bp"
FT  misc_feature  1..2501
FT          /note="from pUC19"
FT  misc_feature  2502..2869
FT          /note="C. elegans sup-7 locus"
FT  misc_feature  2870..3052
FT          /note="from pUC19"
XX
SQ  Sequence 3052 BP; 797 A; 733 C; 747 G; 775 T; 0 other;
   tcgcgcgttt cggtgatgac ggtgaaaacc tctgacacat gcagctcccg gagacggtca
   cagcttgtct gtaagcggat gccgggagca gacaagcccg tcagggcgcg tcagcgggtg
   ttggcgggtg tcggggctgg cttaactatg cggcatcaga gcagattgta ctgagagtgc
   accatatgcg gtgtgaaata ccgcacagat gcgtaaggag aaaataccgc atcaggcgcc
   attcgccatt caggctgcgc aactgttggg aagggcgatc ggtgcgggcc tcttcgctat
   tacgccagct ggcgaaaggg ggatgtgctg caaggcgatt aagttgggta acgccagggt
   tttcccagtc acgacgttgt aaaacgacgg ccagtgaatt cgagctcggt acccggggat
   cctctagagt cgacctgcag gcatgcaagc ttggcgtaat catggtcata gctgtttcct
   gtgtgaaatt gttatccgct cacaattcca cacaacatac gagccggaag cataaagtgt
   aaagcctggg gtgcctaatg agtgagctaa ctcacattaa ttgcgttgcg ctcactgccc
   gctttccagt cgggaaacct gtcgtgccag ctgcattaat gaatcggcca acgcgcgggg
   agaggcggtt tgcgtattgg gcgctcttcc gcttcctcgc tcactgactc gctgcgctcg
   gtcgttcggc tgcggcgagc ggtatcagct cactcaaagg cggtaatacg gttatccaca
   gaatcagggg ataacgcagg aaagaacatg tgagcaaaag gccagcaaaa ggccaggaac
   cgtaaaaagg ccgcgttgct ggcgtttttc cataggctcc gcccccctga cgagcatcac
   aaaaatcgac gctcaagtca gaggtggcga aacccgacag gactataaag ataccaggcg
   tttccccctg gaagctccct cgtgcgctct cctgttccga ccctgccgct taccggatac
   ctgtccgcct ttctcccttc gggaagcgtg gcgctttctc atagctcacg ctgtaggtat
   ctcagttcgg tgtaggtcgt tcgctccaag ctgggctgtg tgcacgaacc ccccgttcag
   cccgaccgct gcgccttatc cggtaactat cgtcttgagt ccaacccggt aagacacgac
   ttatcgccac tggcagcagc cactggtaac aggattagca gagcgaggta tgtaggcggt
   gctacagagt tcttgaagtg gtggcctaac tacggctaca ctagaaggac agtatttggt
   atctgcgctc tgctgaagcc agttaccttc ggaaaaagag ttggtagctc ttgatccggc
   aaacaaacca ccgctggtag cggtggtttt tttgtttgca agcagcagat tacgcgcaga
   aaaaaaggat ctcaagaaga tcctttgatc ttttctacgg ggtctgacgc tcagtggaac
   gaaaactcac gttaagggat tttggtcatg agattatcaa aaaggatctt cacctagatc
   cttttaaatt aaaaatgaag ttttaaatca atctaaagta tatatgagta aacttggtct
   gacagttacc aatgcttaat cagtgaggca cctatctcag cgatctgtct atttcgttca
   tccatagttg cctgactccc cgtcgtgtag ataactacga tacgggaggg cttaccatct
   ggccccagtg ctgcaatgat accgcgagac ccacgctcac cggctccaga tttatcagca
   ataaaccagc cagccggaag ggccgagcgc agaagtggtc ctgcaacttt atccgcctcc
   atccagtcta ttaattgttg ccgggaagct agagtaagta gttcgccagt taatagtttg
   cgcaacgttg ttgccattgc tacaggcatc gtggtgtcac gctcgtcgtt tggtatggct
   tcattcagct ccggttccca acgatcaagg cgagttacat gatcccccat gttgtgcaaa
   aaagcggtta gctccttcgg tcctccgatc gttgtcagaa gtaagttggc cgcagtgtta
   tcactcatgg ttatggcagc actgcataat tctcttactg tcatgccatc cgtaagatgc
   ttttctgtga ctggtgagta ctcaaccaag tcattctgag aatagtgtat gcggcgaccg
   agttgctctt gcccggcgtc aatacgggat aataccgcgc cacatagcag aactttaaaa
   gtgctcatca ttggaaaacg ttcttcgggg cgaaaactct caaggatctt accgctgttg
   agatccagtt cgatgtaacc cactcgtgca cccaactgat cttcagcatc ttttactttc
   accagcgttt ctgggtgagc aaaaacagga aggcaaaatg ccgcaaaaaa gggaataagg
   gcgacacgga aatgttgaat actcatactc ttcctttttc aatgacaaga gagaataaca
   tgactgcttg gcgcaatggt agcgcgttcg actctagatc gaaaggttgg gcgttcgatc
   cgctcagtgg tcaaattttt tgttttttaa gtagtaatat aatacaattt aattcaaaat
   tacacgcaaa aatttaataa agtagtccaa aatgctaatc gtgtgaaaaa atgccttctg
   gtaatgtatt tctcacacga aaatttgttg aaattggttt ttgacacaag cgaatgttgc
   aattattttc ttgatttttc tacaaatttg aaaatcaaat ttcacgactg caagtataac
   attaaaaaca atatacccaa gcccacaaaa aacgtattct gaaaattgta ttattgaagc
   atttatcagg gttattgtct catgagcgga tacatatttg aatgtattta gaaaaataaa
   caaatagggg ttccgcgcac atttccccga aaagtgccac ctgacgtcta agaaaccatt
   attatcatga cattaaccta taaaaatagg cgtatcacga ggccctttcg tc
//