back Return to this vector's summary.
ID  PBACPAK8  preliminary; circular DNA; SYN; 5538 BP.
XX
AC  IG1433;
XX
DT  01-FEB-1993 (Rel. 7, Created)
DT  01-JUL-1995 (Rel. 12, Last updated, Version 1)
XX
DE  E. coli phagemid vector pBacPAK8 - complete.
XX
KW  cloning vector.
XX
OS  Cloning vector
OC  Artificial sequences; Cloning vehicles.
XX
RN  [1]
RC  pBacPAK1, pBacPAK8, pBacPAK9 from AcNPV
RA  Kitts P.A., Possee R.D.;
RT  "A method for producing recombinant baculovirus expression vectors
RT  at high frequency";
RL  Biotechniques 14:810-817(1993).
XX
CC  NM (pBacPAK8)
CC  CM (yes)
CC  NA (ds-DNA)
CC  TP (circular)
CC  ST ()
CC  TY (phagemid)
CC  SP (CLONTECH)
CC  HO (Spodoptera frugiperda IPLB-SF21)
CC  CP ()
CC  FN (transfer)(expression)
CC  SE ()
CC  PA (pAcYM1)(pAcCL29)
CC  BR ()
CC  OF ()
CC  OR ()
XX
FH  Key       Location/Qualifiers
FH
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="1. AcNPV, polyhedrin gene
FT          2. pBR322, ori/amp gene
FT          3. M13, ori
FT          -> pBacPAK8 5538bp"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI E. coli pMB1 (ColE1 and pBR322)"
FT  transposon   0..0
FT          /note="TRN AcMNPV"
FT  misc_binding  314..314
FT          /note="SIT BstXI"
FT  misc_binding  546..546
FT          /note="SIT MluI"
FT  misc_binding  1158..1158
FT          /note="SIT EcoRV"
FT  promoter    0..0
FT          /note="PRO AcMNPV polyhedrin gene"
FT  misc_binding  1253..1253
FT          /note="SIT BamHI"
FT  misc_binding  1324..1324
FT          /note="SIT SnaBI"
FT  polyA_signal  0..0
FT          /note="PLA AcMNPV polyhedrin gene"
FT  misc_binding  1687..1687
FT          /note="SIT HindIII"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI bacteriophage M13"
FT  misc_binding  2998..2998
FT          /note="SIT DraIII"
FT  CDS       0..0
FT          /note="ANT E. coli beta-lactamase gene (bla)
FT          ampicillin resistance gene (apr/amp)"
FT  misc_binding  3913..3913
FT          /note="SIT ScaI"
FT  misc_binding  4873..4873
FT          /note="SIT AlwNI"
XX
SQ  Sequence 5538 BP; 1449 A; 1205 C; 1278 G; 1606 T; 0 other;
   aacggctccg cccactatta atgaaattaa aaattccaat tttaaaaaac gcagcaagag
   aaacatttgt atgaaagaat gcgtagaagg aaagaaaaat gtcgtcgaca tgctgaacaa
   caagattaat atgcctccgt gtataaaaaa aatattgaac gatttgaaag aaaacaatgt
   accgcgcggc ggtatgtaca ggaagaggtt tatactaaac tgttacattg caaacgtggt
   ttcgtgtgcc aagtgtgaaa accgatgttt aatcaaggct ctgacgcatt tctacaacca
   cgactccaag tgtgtgggtg aagtcatgca tcttttaatc aaatcccaag atgtgtataa
   accaccaaac tgccaaaaaa tgaaaactgt cgacaagctc tgtccgtttg ctggcaactg
   caagggtctc aatcctattt gtaattattg aataataaaa caattataaa tgctaaattt
   gttttttatt aacgatacaa accaaacgca acaagaacat ttgtagtatt atctataatt
   gaaaacgcgt agttataatc gctgaggtaa tatttaaaat cattttcaaa tgattcacag
   ttaatttgcg acaatataat tttattttca cataaactag acgccttgtc gtcttcttct
   tcgtattcct tctctttttc atttttctcc tcataaaaat taacatagtt attatcgtat
   ccatatatgt atctatcgta tagagtaaat tttttgttgt cataaatata tatgtctttt
   ttaatggggt gtatagtacc gctgcgcata gtttttctgt aatttacaac agtgctattt
   tctggtagtt cttcggagtg tgttgcttta attattaaat ttatataatc aatgaatttg
   ggatcgtcgg ttttgtacaa tatgttgccg gcatagtacg cagcttcttc tagttcaatt
   acaccatttt ttagcagcac cggattaaca taactttcca aaatgttgta cgaaccgtta
   aacaaaaaca gttcacctcc cttttctata ctattgtctg cgagcagttg tttgttgtta
   aaaataacag ccattgtaat gagacgcaca aactaatatc acaaactgga aatgtctatc
   aatatatagt tgctgatatc atggagataa ttaaaatgat aaccatctcg caaataaata
   agtattttac tgttttcgta acagttttgt aataaaaaaa cctataaata cggatccctg
   caggcctcga gttcgaatct agaagatctg gtaccgagct cgaattcccg ggcggccgct
   taattaattg atccgggtta ttagtacatt tattaagcgc tagattctgt gcgttgttga
   tttacagaca attgttgtac gtattttaat aattcattaa atttataatc tttagggtgg
   tatgttagag cgaaaatcaa atgattttca gcgtctttat atctgaattt aaatattaaa
   tcctcaatag atttgtaaaa taggtttcga ttagtttcaa acaagggttg tttttccgaa
   ccgatggctg gactatctaa tggattttcg ctcaacgcca caaaacttgc caaatcttgt
   agcagcaatc tagctttgtc gatattcgtt tgtgttttgt tttgtaataa aggttcgacg
   tcgttcaaaa tattatgcgc ttttgtattt ctttcatcac tgtcgttagt gtacaattga
   ctcgacgtaa acacgttaaa taaagcttgg acatatttaa catcgggcgt gttagcttta
   ttaggccgat tatcgtcgtc gtcccaaccc tcgtcgttag aagttgcttc cgaagacgat
   tttgccatag ccacacgacg cctattaatt gtgtcggcta acacgtccgc gatcaaattt
   gtagttgagc tttttggaat tatttctgat tgcgggcgtt tttgggcggg tttcaatcta
   actgtgcccg attttaattc agacaacacg ttagaaagcg atggtgcagg cggtggtaac
   atttcagacg gcaaatctac taatggcggc ggtggtggag ctgatgataa atctaccatc
   ggtggaggcg caggcggggc tggcggcgga ggcggaggcg gaggtggtgg cggtgatgca
   gacggcggtt taggctcaaa tgtctcttta ggcaacacag tcggcacctc aactattgta
   ctggtttcgg gcgccgtttt tggtttgacc ggtctgagac gagtgcgatt tttttcgttt
   ctaatagctt ccaacaattg ttgtctgtcg tctaaaggtg cagcgggttg aggttccgtc
   ggcattggtg gagcgggcgg caattcagac atcgatggtg gtggtggtgg tggaggcgct
   ggaatgttag gcacgggaga aggtggtggc ggcggtgccg ccggtataat ttgttctggt
   ttagtttgtt cgcgcacgat tgtgggcacc ggcgcaggcg ccgctggctg cacaacggaa
   ggtcgtctgc ttcgaggcag cgcttggggt ggtggcaatt caatattata attggaatac
   aaatcgtaaa aatctgctat aagcattgta atttcgctat cgtttaccgt gccgatattt
   aacaaccgct caatgtaagc aattgtattg taaagagatt gtctcaagct cggatcgatc
   ccgcacgccg ataacaagcc ttttcatttt tactacagca ttgtagtggc gagacacttc
   gctgtcgtcg cctgatgcgg tattttctcc ttacgcatct gtgcggtatt tcacaccgca
   tacgtcaaag caaccatagt acgcgccctg tagcggcgca ttaagcgcgg cgggtgtggt
   ggttacgcgc agcgtgaccg ctacacttgc cagcgcccta gcgcccgctc ctttcgcttt
   cttcccttcc tttctcgcca cgttcgccgg ctttccccgt caagctctaa atcgggggct
   ccctttaggg ttccgattta gtgctttacg gcacctcgac cccaaaaaac ttgatttggg
   tgatggttca cgtagtgggc catcgccctg atagacggtt tttcgccctt tgacgttgga
   gtccacgttc tttaatagtg gactcttgtt ccaaactgga acaacactca accctatctc
   gggctattct tttgatttat aagggatttt gccgatttcg gcctattggt taaaaaatga
   gctgatttaa caaaaattta acgcgaattt taacaaaata ttaacgttta caattttatg
   gtgcactctc agtacaatct gctctgatgc cgcatagtta agccagcccc gacacccgcc
   aacacccgct gacgcgccct gacgggcttg tctgctcccg gcatccgctt acagacaagc
   tgtgaccgtc tccgggagct gcatgtgtca gaggttttca ccgtcatcac cgaaacgcgc
   gagacgaaag ggcctcgtga tacgcctatt tttataggtt aatgtcatga taataatggt
   ttcttagacg tcaggtggca cttttcgggg aaatgtgcgc ggaaccccta tttgtttatt
   tttctaaata cattcaaata tgtatccgct catgagacaa taaccctgat aaatgcttca
   ataatattga aaaaggaaga gtatgagtat tcaacatttc cgtgtcgccc ttattccctt
   ttttgcggca ttttgccttc ctgtttttgc tcacccagaa acgctggtga aagtaaaaga
   tgctgaagat cagttgggtg cacgagtggg ttacatcgaa ctggatctca acagcggtaa
   gatccttgag agttttcgcc ccgaagaacg ttttccaatg atgagcactt ttaaagttct
   gctatgtggc gcggtattat cccgtattga cgccgggcaa gagcaactcg gtcgccgcat
   acactattct cagaatgact tggttgagta ctcaccagtc acagaaaagc atcttacgga
   tggcatgaca gtaagagaat tatgcagtgc tgccataacc atgagtgata acactgcggc
   caacttactt ctgacaacga tcggaggacc gaaggagcta accgcttttt tgcacaacat
   gggggatcat gtaactcgcc ttgatcgttg ggaaccggag ctgaatgaag ccataccaaa
   cgacgagcgt gacaccacga tgcctgtagc aatggcaaca acgttgcgca aactattaac
   tggcgaacta cttactctag cttcccggca acaattaata gactggatgg aggcggataa
   agttgcagga ccacttctgc gctcggccct tccggctggc tggtttattg ctgataaatc
   tggagccggt gagcgtgggt ctcgcggtat cattgcagca ctggggccag atggtaagcc
   ctcccgtatc gtagttatct acacgacggg gagtcaggca actatggatg aacgaaatag
   acagatcgct gagataggtg cctcactgat taagcattgg taactgtcag accaagttta
   ctcatatata ctttagattg atttaaaact tcatttttaa tttaaaagga tctaggtgaa
   gatccttttt gataatctca tgaccaaaat cccttaacgt gagttttcgt tccactgagc
   gtcagacccc gtagaaaaga tcaaaggatc ttcttgagat cctttttttc tgcgcgtaat
   ctgctgcttg caaacaaaaa aaccaccgct accagcggtg gtttgtttgc cggatcaaga
   gctaccaact ctttttccga aggtaactgg cttcagcaga gcgcagatac caaatactgt
   ccttctagtg tagccgtagt taggccacca cttcaagaac tctgtagcac cgcctacata
   cctcgctctg ctaatcctgt taccagtggc tgctgccagt ggcgataagt cgtgtcttac
   cgggttggac tcaagacgat agttaccgga taaggcgcag cggtcgggct gaacgggggg
   ttcgtgcaca cagcccagct tggagcgaac gacctacacc gaactgagat acctacagcg
   tgagctatga gaaagcgcca cgcttcccga agggagaaag gcggacaggt atccggtaag
   cggcagggtc ggaacaggag agcgcacgag ggagcttcca gggggaaacg cctggtatct
   ttatagtcct gtcgggtttc gccacctctg acttgagcgt cgatttttgt gatgctcgtc
   aggggggcgg agcctatgga aaaacgccag caacgcggcc tttttacggt tcctggcctt
   ttgctggcct tttgctcaca tgttctttcc tgcgttatcc cctgattctg tggataaccg
   tattaccgcc tttgagtgag ctgataccgc tcgccgcagc cgaacgaccg agcgcagcga
   gtcagtgagc gaggaagcgg aagagcgccc aatacgcaaa ccgcctctcc ccgcgcgttg
   gccgattcat taatgcag
//