back Return to this vector's summary.
ID  PBGS9P   preliminary; circular DNA; SYN; 4357 BP.
XX
AC  M18328; ATCC37453;
XX
DT  16-JUL-1988 (Rel. 3, Created)
DT  01-JUL-1995 (Rel. 12, Last updated, Version 1)
XX
DE  E. coli phagemid vector pBGS9+ - complete.
XX
KW  cloning vector.
XX
OS  Cloning vector
OC  Artificial sequences; Cloning vehicles.
XX
RN  [1]
RC  pPH120 from pHP34 & pLG338
RC  pPH121 from pPH120
RC  pPH124 from pPH121
RC  pPH125 from pPH124 & pPH120
RC  pPH126 from pPH125
RC  pPH114 from pPH125
RC  pBS105 from pPH114
RC  pteH8 from pPH125 & pUC8
RC  pBS8 from pteH8 & pBS105
RC  pBS8+, pBS8- from pBS8 & pEMBL8+
RC  pteH9 from pPH125 & pUC9
RC  pBS9 from pteH9 & pBS105
RC  pBS9+, pBS9- from pBS9 & pEMBL9+
RC  [pBG131 from pBS series]
RA  Spratt B.G., Hedge P.J., Te Heesen S., Eldelman A., Broome-Smith J.K.;
RT  "Kanamycin-resistant vectors that are analogues of plasmids pUC8,
RT  pUC9, pEMBL8 and pEMBL9";
RL  Gene 41:337-342(1986).
XX
RN  [2]
RP  1-4357
RC  pBGS9+ from pEMBL9+ & kan gene
RA  Spratt B.G.;
RT  ;
RL  Submitted (26-FEB-1988) to GenBank on computer-readable media by:
RL  Spratt B.G., Univ of Sussex, Falmer, Brighton BNI 9QG U.K.
XX
CC  The duplicate HindIII, SmaI and AccI sites have been removed.
CC  Kanamycin-resistant analog of EMBL9.
CC  Medium is 1236 LB plus kanamycin.
CC  NM (pBGS9+)
CC  CM (yes)
CC  NA (ds-DNA)
CC  TP (circular)
CC  ST ()
CC  TY (phagemid)
CC  SP (ATCC)
CC  HO (E.coli JM101)(E.coli)
CC  CP ()
CC  FN (expression)(fusion)
CC  SE (color blue/white)
CC  PA (Tn903)(pBR322)
CC  BR (pUC8)(pUC9)(pEMBL8)(pEMBL9)
CC  OF ()
CC  OR ()
XX
FH  Key       Location/Qualifiers
FH
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="1. pBGS9 remove AhaIII/DraI-AhaIII/DraI 19bp
FT          \ 1589..1608, 3646bp
FT          2. pEMBL9+ SspI-SspI 711bp 914..1625, f1 ori
FT          -> pBGS9+ 4357bp"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="MCS unique HindIII-PstI-SalI-AccI-HincI-BamHI-
FT          SmaI-EcoRI"
FT  CDS       0..0
FT          /note="ANT E. coli neomycin phosphotransferase gene
FT          (NPT), neomycin resistance gene (neo)
FT          kanamycin resistance gene (kan)"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI E. coli pMB1 (ColE1 and pBR322)"
FT  promoter    0..0
FT          /note="PRO E. coli lacZ gene"
FT  CDS       0..0
FT          /note="GEN E. coli beta-galactosidase gene (lacZ)
FT          alpha peptide"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="SIT unique SspI"
FT  rep_origin   1589..2299
FT          /note="ORI bacteriophage f1 intergenic region"
XX
SQ  Sequence 4357 BP; 1116 A; 1038 C; 1120 G; 1081 T; 2 other;
   cattcgccat tcaggctgcg caactgttgg gaagggcgat cggtgcgggc ctcttcgcta
   ttacgccagc tggcgaaagg gggatgtgct gcaaggcgat taagttgggt aacgccaggg
   ttttcccagt cacgacgttg taaaacgacg gccagtgaat tcccggggat ccgtcgacct
   gcagccaagc ttggcgtaat catggtcata gctgtttcct gtgtgaaatt gttatccgct
   cacaattcca cacaacatac gagccggaag cataaagtgt aaagcctggg gtgcctaatg
   agtgagctaa ctcacattaa ttgcgttgcg ctcactgccc gctttccagt cgggaaacct
   gtcgtgccag ctgcattaat gaatcggcca acgcgcgggg agaggcggtt tgcgtattgg
   ctgcctcgcg cgtttcggtg atgacggtga aaacctctga cacatgcagc tcccggagac
   ggtcacagct tgtctgtaag cggatgccgg gagcagacaa gcccgtcagg gcgcgtcagc
   gggtgttggc gggtgtcggg gcgcagccat gacccagtca cgtagcgata gcggagtgta
   tatactggct taactatgcg gcatcagagc agattgtact gagagtgcac catatgcggt
   gtgaaatacc gcacagatgc gtaaggagaa aataccgcat caggcgctct tccgcttcct
   cgctcactga ctcgctgcgc tcggtcgttc ggctgcggcg agcggtatca gctcactcaa
   aggcggtaat acggttatcc acagaatcag gggataacgc aggaaagaac atgtgagcaa
   aaggccagca aaaggccagg aaccgtaaaa aggccgcgtt gctggcgttt ttccataggc
   tccgcccccc tgacgagcat cacaaaaatc gacgctcaag tcagaggtgg cgaaacccga
   caggactata aagataccag gcgtttcccc ctggaagctc cctcgtgcgc tctcctgttc
   cgaccctgcc gcttaccgga tacctgtccg cctttctccc ttcgggaagc gtggcgcttt
   ctcaatgctc acgctgtagg tatctcagtt cggtgtaggt cgttcgctcc aagctgggct
   gtgtgcacga accccccgtt cagcccgacc gctgcgcctt atccggtaac tatcgtcttg
   agtccaaccc ggtaagacac gacttatcgc cactggcagc agccactggt aacaggatta
   gcagagcgag gtatgtaggc ggtgctacag agttcttgaa gtggtggcct aactacggct
   acactagaag gacagtattt ggtatctgcg ctctgctgaa gccagttacc ttcggaaaaa
   gagttggtag ctcttgatcc ggcaaacaaa ccaccgctgg tagcggtggt ttttttgttt
   gcaagcagca gattacgcgc agaaaaaaag gatctcaaga agatcctttg atcttttcta
   cggggtctga cgctcagtgg aacgaaaact cacgttaagg gattttggtc atgagattat
   caaaaaggat cttcacctag atccttttat tttgttaaaa ttcgcgttaa atttttgtta
   aatcagctca ttttttaacc aataggccga aatcggcaaa atcccttata aatcaaaaga
   atagaccgag atagggttga gtgttgttcc agtttggaac aagagtccac tattaaagaa
   cgtggactcc aacgtcaaag ggcgaaaaac cgtctatcag ggcgatggcc cactacgtga
   accatcaccc taatcaagtt ttttggggtc gaggtgccgt aaagcactaa atcggaaccc
   taaagggagc ccccgattta gagcttgacg gggaaagccg gcgaacgtgg cgagaaagga
   agggaagaaa gcgaaaggag cgggcgctag ggcgctggca agtgtagcgg tcacgctgcg
   cgtaaccacc acacccgccg cgcttaatgc gccgctacag ggcgcgtact atggttgctt
   tgacgagcac gtataacgtg ctttcctcgt tagaatcaga gcgggagcta aacaggaggc
   cgattaaagg gattttagac aggaacggta cgccagaatc ctgagaagtg tttttataat
   cagtgaggcc accgagcaaa agagtctgtc catcacgcaa attaaccgtt gtcgcaatac
   ttctttgatt agtaataaca tcacttgcct gagtagaaga actcaaacta tcggccttgc
   tggtaatatc cagaacaata aatcaatcta aagtatatat gagtaaactt ggtctgacag
   ttaccaatgc ttaatcagtg aggcacctat ctcagcgatc tgtctatttc gttcatccat
   agttgcctga ctccccgtcg tgtagataac tacgatacgg gagggcttac catctggccc
   cagtgctgca atgataccgc gagacccacg ctcaccggct ccagatttat cagcaataaa
   ccagccagcc ggaagggccg agcgcagaag tggtcctgca actttatccg cctccatcca
   gtctattaat tgttgccggg aagctagagt aagtagttcg ccagttaata gtttgcgcaa
   cgttgttgcc attgccccct gtaatccggg cagcgcaacg gaacattcat cagtgtaaaa
   atggaatcaa taaagccctg cgcagcgcgc agggtcagcc tgaatacgcg tttaatgacc
   agcacagtcg tgatggcaag gtcagaatag cgctgaggtc tgcctcgtga agaaggtgtt
   gctgactcat accaggcctg aatcgcccca tcatccagcc agaaagtgag ggagccacgg
   ttgatgagag ctttgttgta ggtggaccag ttggtgattt tgaacttttg ctttgccacg
   gaacggtctg cgttgtcggg aagatgcgtg atctgatcct tcaactcagc aaaagttcga
   tttattcaac aaagccacgt tgtgtctcaa aatctctgat gttacattgc acaagataaa
   aatatatcat catgaacaat aaaactgtct gcttacataa acagtaatac aaggggtgtt
   atgagccata ttcaacggga aacgtcttgc tcgaggccgc gattaaattc caacatggat
   gctgatttat atgggtataa atgggctcgc gataatgtcg ggcaatcagg tgcgacaatc
   tatcgattgt atgggaagcc cgatgcgcca gagttgtttc tgaaacatgg caaaggtagc
   gttgccaatg atgttacaga tgagatggtc agactaaact ggctgacgga atttatgcct
   cttccgacca tcaagcattt tatccgtact cctgatgatg catggttact caccactgcg
   atcccnggga aaacagcatt ccaggtatta gaagaatatc ctgattcagg tgaaaatatt
   gttgatgcgc tggcagtgtt cctgcgccgg ttgcattcga ttcctgtttg taattgtcct
   tttaacagcg atcgcgtatt tcgtctcgct caggcgcaat cacgaatgaa taacggtttg
   gttgatgcga gtgattttga tgacgagcgt aatggctggc ctgttgaaca agtctggaaa
   gaaatgcata ancttttgcc attctcaccg gattcagtcg tcactcatgg tgatttctca
   cttgataacc ttatttttga cgaggggaaa ttaataggtt gtattgatgt tggacgagtc
   ggaatcgcag accgatacca ggatcttgcc atcctatgga actgcctcgg tgagttttct
   ccttcattac agaaacggct ttttcaaaaa tatggtattg ataatcctga tatgaataaa
   ttgcagtttc atttgatgct cgatgagttt ttctaatcag aattggttaa ttggttgtaa
   cactggcaga gcattacgct gacttgacgg gacggcggct ttgttgaata aatcgaactt
   ttgctgagtt gaaggatcag atcacgcatc ttcccgacaa cgcagaccgt tccgtggcaa
   agcaaaagtt caaaatcacc aactggtcca cctacaacaa agctctcatc aaccgtggct
   ccctcacttt ctggctggat gatggggcga ttcaggcctg gtatgagtca gcaacacctt
   cttcacgagg cagacctcag cgctattctg accttgccat cacgactgtg ctggtcatta
   aacgcgtatt caggctgacc ctgcgcgctg cgcagggctt tattgattcc atttttacac
   tgatgaatgt tccgttgcgc tgcccggatt acagggg
//