back Return to this vector's summary.
ID  PBHA1   preliminary; circular DNA; SYN; 7336 BP.
XX
AC  A13198; A05160;
XX
DT  01-FEB-1995 (Rel. 1, Created)
DT  01-JUL-1995 (Rel. 12, Last updated, Version 1)
XX
DE  E. coli plasmid pBHA-1 - complete.
XX
KW  cloning vector.
XX
OS  Cloning vector
OC  Artificial sequences; Cloning vehicles.
XX
RN  [1]
RP  1-7336
RC  pBHA-1 from pBR322
RA  Slijkhuis H., Selten G.C.M., Smaal E.B.;
RT  "Process for the biochemical oxidation of steroids and genetically
RT  engineered cells to be used therefor";
RL  Unpublished (1986).
RL  European Patent No. 0340878-A 19 dated 08-NOV-1989.
RL  GIST-BROCADES N.V.; ROUSSEL-UCLAF.
XX
RN  [2]
RP  1-7336
RC  pBHA-1 from pBR322
RA  Slijkhuis H., Selten G.C.M., Smaal E.B.;
RT  "Process for the biochemical oxidation of steroids and genetically
RT  engineered cells to be used therefor";
RL  Unpublished (1986).
RL  European Patent No. 8804691-A 20 dated 30-JUN-1988.
RL  GIST-BROCADES N.V.; ROUSSEL-UCLAF.
XX
CC  NCBI gi: 491528
CC  NCBI gi: 412615
CC  NM (pBHA-1)
CC  CM (yes)
CC  NA (ds-DNA)
CC  TP (circular)
CC  ST ()
CC  TY (plasmid)
CC  SP ()
CC  HO (E.coli)
CC  CP ()
CC  FN (cloning)
CC  SE ()
CC  PA (pBR322)
CC  BR ()
CC  OF ()
CC  OR ()
XX
FH  Key       Location/Qualifiers
FH
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="1. pBR322 4361bp
FT          -> pBHA-1 7336bp"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI E. coli pMB1 (ColE1 and pBR322)"
XX
SQ  Sequence 7336 BP; 2182 A; 1433 C; 1659 G; 2062 T; 0 other;
   aattcacctc gaaagcaagc tgataaaccg atacaattaa aggctccttt tggagccttt
   ttttttggag attttcaacg tgaaaaaatt attattcgca attccaagct aattcacctc
   gaaagcaagc tgataaaccg atacaattaa aggctccttt tggagccttt ttttttggag
   attttcaacg tgaaaaaatt attattcgca attccaagct ctgcctcgcg cgtttcggtg
   atgacggtga aaacctctga cacatgcagc tcccggagac ggtcacagct tgtctgtaag
   cggatgcaga tcacgcgccc tgtagcggcg cattaagcgc ggcgggtgtg gtggttacgc
   gcagcgtgac cgctacactt gccagcgccc tagcgcccgc tcctttcgct ttcttccctt
   cctttctcgc cacgttcgcc ggctttcccc gtcaagctct aaatcggggg ctccctttag
   ggttccgatt tagtgcttta cggcacctcg accccaaaaa acttgattag ggtgatggtt
   cacgtagtgg gccatcgccc tgatagacgg tttttcgccc tttgacgttg gagtccacgt
   tctttaatag tggactcttg ttccaaactg gaacaacact caaccctatc tcggtctatt
   cttttgattt ataagggatt ttgccgattt cggcctattg gttaaaaaat gagctgattt
   aacaaaaatt taacgcgaat tttaacaaaa tattaacgtt tacaatttga tctgcgctcg
   gtcgttcggc tgcggcgagc ggtatcagct cactcaaagg cggtaatacg gttatccaca
   gaatcagggg ataacgcagg aaagaacatg tgagcaaaag gccagcaaaa ggccaggaac
   cgtaaaaagg ccgcgttgct ggcgtttttc cataggctcc gcccccctga cgagcatcac
   aaaaatcgac gctcaagtca gaggtggcga aacccgacag gactataaag ataccaggcg
   tttccccctg gaagctccct cgtgcgctct cctgttccga ccctgccgct taccggatac
   ctgtccgcct ttctcccttc gggaagcgtg gcgctttctc atagctcacg ctgtaggtat
   ctcagttcgg tgtaggtcgt tcgctccaag ctgggctgtg tgcacgaacc ccccgttcag
   cccgaccgct gcgccttatc cggtaactat cgtcttgagt ccaacccggt aagacacgac
   ttatcgccac tggcagcagc cactggtaac aggattagca gagcgaggta tgtaggcggt
   gctacagagt tcttgaagtg gtggcctaac tacggctaca ctagaaggac agtatttggt
   atctgcgctc tgctgaagcc agttaccttc ggaaaaagag ttggtagctc ttgatccggc
   aaacaaacca ccgctggtag cggtggtttt tttgtttgca agcagcagat tacgcgcaga
   aaaaaaggat ctcaagaaga tcctttgatc ttttctacgg ggtctgacgc tcagtggaac
   gaaaactcac gttaagggat tttggtcatg agattatcaa aaaggatctt cacctagatc
   cttttaaatt aaaaatgaag ttttaaatca atctaaagta tatatgagta aacttggtct
   gacagttacc aatgcttaat cagtgaggca cctatctcag cgatctgtct atttcgttca
   tccatagttg cctgactccc cgtcgtgtag ataactacga tacgggaggg cttaccatct
   ggccccagtg ctgcaatgat accgcgagac ccacgctcac cggctccaga tttatcagca
   ataaaccagc cagccggaag ggccgagcgc agaagtggtc ctgcaacttt atccgcctcc
   atccagtcta ttaattgttg ccgggaagct agagtaagta gttcgccagt taatagtttg
   cgcaacgttg ttgccattgc tgcaggcatc gtggtgtcac gctcgtcgtt tggtatggct
   tcattcagct ccggttccca acgatcaagg cgagttacat gatcccccat gttgtgcaaa
   aaagcggtta gctccttcgg tcctccgatc gttgtcagaa gtaagttggc cgcagtgtta
   tcactcatgg ttatggcagc actgcataat tctcttactg tcatgccatc cgtaagatgc
   ttttctgtga ctggtgagta ctcaaccaag tcattctgag aatagtgtat gcggcgaccg
   agttgctctt gcccggcgtc aacacgggat aataccgcgc cacatagcag aactttaaaa
   gtgctcatca ttggaaaacg ttcttcgggg cgaaaactct caaggatctt accgctgttg
   agatccagtt cgatgtaacc cactcgtgca cccaactgat cttcagcatc ttttactttc
   accagcgttt ctgggtgagc aaaaacagga aggcaaaatg ccgcaaaaaa gggaataagg
   gcgacacgga aatgttgaat actcatactc ttcctttttc aatattattg aagcagacag
   ttttattgtt catgatgata tatttttatc ttgtgcaatg taacatcaga gattttgaga
   cacaacgtgg ctttgttgaa taaatcgaac ttttgctgag ttgactcccc gcgcgcgatg
   ggtcgaattt gctttcgaaa aaaaagcccg ctcattaggc gggctaaaaa aaagcccgct
   cattaggcgg gctcgaattt ctgccattca tccgcttatt atcacttatt caggcgtagc
   aaccaggcgt ttaagggcac caataactgc cttaaaaaaa ttacgccccg ccctgccact
   catcgcagta ctgttgtaat tcattaagca ttctgccgac atggaagcca tcacagacgg
   catgatgaac ctgaatcgcc agcggcatca gcaccttgtc gccttgcgta taatatttgc
   ccatagtgaa aacgggggcg aagaagttgt ccatattcgc cacgtttaaa tcaaaactgg
   tgaaactcac ccagggattg gctgagacga aaaacatatt ctcaataaac cctttaggga
   aataggccag gttttcaccg taacacgcca catcttgcga atatatgtgt agaaactgcc
   ggaaatcgtc gtggtattca ctccagagcg atgaaaacgt ttcagtttgc tcatggaaaa
   cggtgtaaca agggtgaaca ctatcccata tcaccagctc accgtctttc attgccatac
   gaaattccgg atgagcattc atcaggcggg caagaatgtg aataaaggcc ggataaaact
   tgtgcttatt tttctttacg gtctttaaaa aggccgtaat atccagctaa acggtctggt
   tataggtaca ttgagcaact gactgaaatg cctcaaaatg ttctttacga tgccattggg
   atatatcaac ggtggtatat ccagtgattt ttttctccat tttagcttcc ttagctcctg
   aaaatctcga taactcaaaa aatacgcccg gtagtgatct tatttcatta tggtgaaagt
   tggaacctct tacgtgccga tcaacgtctc attttcgcca aaagttggcc cagggcttcc
   cggtatcaac agggacacca ggatttattt attctgcgaa gtgatcttcc gtcacaggta
   tttattcgaa gacgaaaggg catcgcgcgc ggggaattcc cgggagagct cgatatcgca
   tgcggtacct ctagaagaag cttggagaca aggtaaagga taaaacagca caattccaag
   aaaaacacga tttagaacct aaaaagaacg aatttgaact aactcataac cgagaggtaa
   aaaaagaacg aagtcgagat cagggaatga gtttataaaa taaaaaaagc acctgaaaag
   gtgtcttttt ttgatggttt tgaacttgtt ctttcttatc ttgatacata tagaaataac
   gtcattttta ttttagttgc tgaaaggtgc gttgaagtgt tggtatgtat gtgttttaaa
   gtattgaaaa cccttaaaat tggttgcaca gaaaaacccc atctgttaaa gttataagtg
   actaaacaaa taactaaata gatgggggtt tcttttaata ttatgtgtcc taatagtagc
   atttattcag atgaaaaatc aagggtttta gtggacaaga caaaaagtgg aaaagtgaga
   ccatggagag aaaagaaaat cgctaatgtt gattactttg aacttctgca tattcttgaa
   tttaaaaagg ctgaaagagt aaaagattgt gctgaaatat tagagtataa acaaaatcgt
   gaaacaggcg aaagaaagtt gtatcgagtg tggttttgta aatccaggct ttgtccaatg
   tgcaactgga ggagagcaat gaaacatggc attcagtcac aaaaggttgt tgctgaagtt
   attaaacaaa agccaacagt tcgttggttg tttctcacat taacagttaa aaatgtttat
   gatggcgaag aattaaataa gagtttgtca gatatggctc aaggatttcg ccgaatgatg
   caatataaaa aaattaataa aaatcttgtt ggttttatgc gtgcaacgga agtgacaata
   aataataaag ataattctta taatcagcac atgcatgtat tggtatgtgt ggaaccaact
   tattttaaga atacagaaaa ctacgtgaat caaaaacaat ggattcaatt ttggaaaaag
   gcaatgaaat tagactatga tccaaatgta aaagttcaaa tgattcgacc gaaaaataaa
   tataaatcgg atatacaatc ggcaattgac gaaactgcaa aatatcctgt aaaggatacg
   gattttatga ccgatgatga agaaaagaat ttgaaacgtt tgtctgattt ggaggaaggt
   ttacaccgta aaaggttaat ctcctatggt ggtttgttaa aagaaataca taaaaaatta
   aaccttgatg acacagaaga aggcgatttg attcatacag atgatgacga aaaagccgat
   gaagatggat tttctattat tgcaatgtgg aattgggaac ggaaaaatta ttttattaaa
   gagtagttca acaaacgggc cagtttgttg aagattagat gctataattg ttattaaaag
   gattgaagga tgcttaggaa gacgagttat taatagctga ataagaacgg tgctctccaa
   atattcttat ttagaaaagc aaatctaaaa ttatctgaaa agggaatgag aatagtgaat
   ggaccaataa taatgactag agaagaaaga atgaagattg ttcatgaaat taaggaacga
   atattggata aatatgggga tgatgttaag gctattggtg tttatggctc tcttggtcgt
   cagactgatg ggccctattc ggatattgag atgatgtgtg tcatgtcaac agaggaagca
   gagttcagcc atgaatggac aaccggtgag tggaaggtgg aagtgaattt tgatagcgaa
   gagattctac tagattatgc atctcaggtg gaatcagatt ggccgcttac acatggtcaa
   tttttctcta ttttgccgat ttatgattca ggtggatact tagagaaagt gtatcaaact
   gctaaatcgg tagaagccca aacgttccac gatgcgattt gtgcccttat cgtagaagag
   ctgtttgaat atgcaggcaa atggcgtaat attcgtgtgc aaggaccgac aacatttcta
   ccatccttga ctgtacaggt agcaatggca ggtgccatgt tgattggtct gcatcatcgc
   atctgttata cgacgagcgc ttcggtctta actgaagcag ttaagcaatc agatcttcct
   tcaggttatg accatctgtg ccagttcgta atgtctggtc aactttccga ctctgagaaa
   cttctggaat cgctagagaa tttctggaat gggattcagg agtggacaga acgacacgga
   tatatagtgg atgtgtcaaa acgcatacca ttttgaacga tgacctctaa taattgttaa
   tcatgttggt tacgtattta ttaacttctc ctagtattag taattatcat ggctgtcatg
   gcgcattaac ggaataaagg gtgtgcttaa atcgggccat tttgcgtaat aagaaaaagg
   attaattatg agcgaattga attaataata aggtaataga tttacattag aaaatgaaag
   gggattttat gcgtgagaat gttacagtct atcccggcat tgccagtcgg ggatattaaa
   aagagtatag gtttttattg cgataaacta ggtttcactt tggttcacca tgaagatgga
   ttcgcagttc taatgtgtaa tgaggttcgg attcatctat gggaggcaag tgatgaaggc
   tggcgctctc gtagtaatga ttcaccggtt tgtacaggtg cggagtcgtt tattgctggt
   actgctagtt gccgcattga agtagaggga attgatgaat tatatcaaca tattaagcct
   ttgggcattt tgcaccccaa tacatcatta aaagatcagt ggtgggatga acgagacttt
   gcagtaattg atcccgacaa caatttgatt agcttttttc aacaaataaa aagctaaaat
   ctattattaa tctgttcagc aatcgggcgc gattgctgaa taaaagatac gagagacctc
   tcttgtatct tttttatttt gagtggtttt gtccgttaca ctagaaaacc gaaagacaat
   aaaaatttta ttcttgctga gtctggcttt cggtaagcta gacaaaacgg acaaaataaa
   aattggcaag ggtttaaagg tggagatttt ttgagtgatc ttctcaaaaa atactacctg
   tcccttgctg atttttaaac gagcacgaga gcaaaacccc cctttgctga ggtggcagag
   ggcaggtttt tttgtttctt ttttctcgta aaaaaaagaa aggtcttaaa ggttttatgg
   ttttggtcgg cactgccgac agcctcgcag gacacacact ttatgaatat aaagtatagt
   gtgttatact ttacttggaa gtggttgccg gaaagagcga aaatgcctca catttgtgcc
   acctaaaaag gagcgattta catatgagtt atgcagtttg tagaatgcaa aaagtgaaat
   cagggggatc ctctagagtc gagctcaagc tagcttggta cgtaccagat ctgagatcac
   gcgttctaga ggtcga
//