back Return to this vector's summary.
ID  PBLUBAC2  preliminary; circular DNA; SYN; 10271 BP.
XX
AC  IG1160;
XX
DT  01-FEB-1993 (Rel. 7, Created)
DT  01-JUL-1995 (Rel. 12, Last updated, Version 1)
XX
DE  E. coli plasmid vector pBlueBac2 - complete.
XX
KW  cloning vector.
XX
OS  Cloning vector
OC  Artificial sequences; Cloning vehicles.
XX
RN  [1]
RC  p2Bac from baculovirus
RC  p2Blue from p2Bac
RC  pBlueBac from AcNPV
RC  pBlueBac2 from AcNPV
RC  pBlueBacIII from AcNPV
RC  pBlueBacHisA from AcNPV
RC  pBlueBacHisB from AcNPV
RC  pBlueBacHisC from AcNPV
RC  pVL1392, pVL1393 from pAc series
RA  ;
RT  ;
RL  The Digest 5:2-2(1992).
XX
CC  NM (pBlueBac2)
CC  CM (yes)
CC  NA (ds-DNA)
CC  TP (circular)
CC  ST ()
CC  TY (plasmid)
CC  SP (Invitrogen)
CC  HO (E.coli NM522)(E.coli INValphaF')(insect)
CC  CP ()
CC  FN (expression)(transfer)
CC  SE (color blue/white)
CC  PA ()
CC  BR ()
CC  OF (pBlueBacHisA)(pBlueBacHisB)(pBlueBacHisC)
CC  OR ()
XX
FH  Key       Location/Qualifiers
FH
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="1. pBR322 4361bp, ori/amp gene
FT          2. AcMNPV, polyhedrin/ETL promoters
FT          3. E. coli, lacZ gene
FT          -> pBlueBac2 10271bp"
FT  promoter    0..0
FT          /note="PRO AcMNPV polyhedrin gene"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="MCS BamHI-BglII-PstI-NcoI-HindIII"
FT  CDS       0..0
FT          /note="ANT E. coli beta-lactamase gene (bla)
FT          ampicillin resistance gene (apr/amp)"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI E. coli pMB1 (ColE1 and pBR322)"
FT  transposon   0..0
FT          /note="TRN AcMNPV"
FT  misc_binding  226..226
FT          /note="SIT SphI"
FT  CDS       0..0
FT          /note="GEN E. coli beta-galactosidase gene (lacZ)"
FT  misc_binding  2342..2342
FT          /note="SIT XbaI"
FT  misc_binding  6773..6773
FT          /note="SIT SacI"
FT  promoter    complement(0..0)
FT          /note="PRO AcMNPV ETL gene"
XX
SQ  Sequence 10271 BP; 2735 A; 2489 C; 2441 G; 2606 T; 0 other;
   tcgacagatc tgccggtctc cctatagtga gtcgtattaa tttcgataag ccaggttaac
   ctgcattaat gaatcggcca acgcgcgggg agaggcggtt tgcgtattgg gcgctcttcc
   gcttcctcgc tcactgactc gctgcgctcg gtcgttcggc tgcggcgagc ggtatcagct
   cactcaaagg cggtaatacg gttatccaca gaatcagggg ataacgcagg aaagaacatg
   tgagcaaaag gccagcaaaa ggccaggaac cgtaaaaagg ccgcgttgct ggcgtttttc
   cataggctcc gcccccctga cgagcatcac aaaaatcgac gctcaagtca gaggtggcga
   aacccgacag gactataaag ataccaggcg tttccccctg gaagctccct cgtgcgctct
   cctgttccga ccctgccgct taccggatac ctgtccgcct ttctcccttc gggaagcgtg
   gcgctttctc aatgctcacg ctgtaggtat ctcagttcgg tgtaggtcgt tcgctccaag
   ctgggctgtg tgcacgaacc ccccgttcag cccgaccgct gcgccttatc cggtaactat
   cgtcttgagt ccaacccggt aagacacgac ttatcgccac tggcagcagc cactggtaac
   aggattagca gagcgaggta tgtaggcggt gctacagagt tcttgaagtg gtggcctaac
   tacggctaca ctagaaggac agtatttggt atctgcgctc tgctgaagcc agttaccttc
   ggaaaaagag ttggtagctc ttgatccggc aaacaaacca ccgctggtag cggtggtttt
   tttgtttgca agcagcagat tacgcgcaga aaaaaaggat ctcaagaaga tcctttgatc
   ttttctacgg ggtctgacgc tcagtggaac gaaaactcac gttaagggat tttggtcatg
   agattatcaa aaaggatctt cacctagatc cttttaaatt aaaaatgaag ttttaaatca
   atctaaagta tatatgagta aacttggtct gacagttacc aatgcttaat cagtgaggca
   cctatctcag cgatctgtct atttcgttca tccatagttg cctgactccc cgtcgtgtag
   ataactacga tacgggaggg cttaccatct ggccccagtg ctgcaatgat accgcgagac
   ccacgctcac cggctccaga tttatcagca ataaaccagc cagccggaag ggccgagcgc
   agaagtggtc ctgcaacttt atccgcctcc atccagtcta ttaattgttg ccgggaagct
   agagtaagta gttcgccagt taatagtttg cgcaacgttg ttgccattgc tacaggcatc
   gtggtgtcac gctcgtcgtt tggtatggct tcattcagct ccggttccca acgatcaagg
   cgagttacat gatcccccat gttgtgcaaa aaagcggtta gctccttcgg tcctccgatc
   gttgtcagaa gtaagttggc cgcagtgtta tcactcatgg ttatggcagc actgcataat
   tctcttactg tcatgccatc cgtaagatgc ttttctgtga ctggtgagta ctcaaccaag
   tcattctgag aatagtgtat gcggcgaccg agttgctctt gcccggcgtc aatacgggat
   aataccgcgc cacatagcag aactttaaaa gtgctcatca ttggaaaacg ttcttcgggg
   cgaaaactct caaggatctt accgctgttg agatccagtt cgatgtaacc cactcgtgca
   cccaactgat cttcagcatc ttttactttc accagcgttt ctgggtgagc aaaaacagga
   aggcaaaatg ccgcaaaaaa gggaataagg gcgacacgga aatgttgaat actcatactc
   ttcctttttc aatattattg aagcatttat cagggttatt gtctcatgag cggatacata
   tttgaatgta tttagaaaaa taaacaaata ggggttccgc gcacatttcc ccgaaaagtg
   ccacctgacg tctaagaaac cattattatc atgacattaa cctataaaaa taggcgtatc
   acgaggccct ttcctctcgc gcgtttcggt gatgacggtg aaaacctctg acacatgcag
   ctcccggaga cggtcacagc ttgtctgtaa gcggatgccg ggagcagaca agcccgtcag
   ggcgcgtcag cgggtgttgg cgggtgtcgg ggctggctta actatgcggc atcagagcag
   attgtactga gagtgcacca tatggacata ttgtcgttag aacgcggcta caattaatac
   ataaccttat gtatcataca catacgattt aggtgacact atagaactcg agtcgacgac
   agcgaagtgt ctcgccacta caatgctgta gtaaaaatga aaaggcttgt tatcggcgtg
   cggagcttga gacaatctct ttacaataca attgcttaca ttgagcggtt gttaaatatc
   ggcacggtaa acgatagcga aattacaatg cttatagcag atttttacga tttgtattcc
   aattataata ttgaattgcc accaccccaa gcgctgcctc gaagcagacg accttccgtt
   gtgcagccag cggcgcctgc gccggtgccc acaatcgtgc gcgaacaaac taaaccagaa
   caaattatac cggcggcacc gccgccacca ccttctcccg tgcctaacat tccagcgcct
   ccaccaccac caccaccatc gatgtctgaa ttgccgcccg ctccaccaat gccgacggaa
   cctcaacccg ctgcaccttt agacgacaga caacaattgt tggaagctat tagaaacgaa
   aaaaatcgca ctcgtctcag accggtcaaa ccaaaaacgg cgcccgaaac cagtacaata
   gttgaggtgc cgactgtgtt gcctaaagag acatttgagc ctaaaccgcc gtctgcatca
   ccgccaccac ctccgcctcc gcctccgccg ccagccccgc ctgcgcctcc accgatggta
   gatttatcat cagctccacc accgccgcca ttagtagatt tgccgtctga aatgttacca
   ccgcctgcac catcgctttc taacgtgttg tctgaattaa aatcgggcac agttagattg
   aaacccgccc aaaaacgccc gcaatcagaa ataattccaa aaagctcaac tacaaatttg
   atcgcggacg tgttagccga cacaattaat aggcgtcgtg tggctatggc aaaatcgtct
   tcggaagcaa cttctaacga cgagggttgg gacgacgacg ataatcggcc taataaagct
   aacacgcccg atgttaaata tgtccaagct ttatttaacg tgtttacgtc gagtcaattg
   tacactaacg acagtgatga aagaaataca aaagcgcata atattttgaa cgacgtcgaa
   cctttattac aaaacaaaac acaaacgaat atcgacaaag ctagattgct gctacaagat
   ttggcaagtt ttgtggcgtt gagcgaaaat ccattagata gtccagccat cggttcggaa
   aaacaaccct tgtttgaaac taatcgaaac ctattttaca aatctattga ggatttaata
   tttaaattca gatataaaga cgctgaaaat catttgattt tcgctctaac ataccaccct
   aaagattata aatttaatga attattaaaa tacgtacaac aattgtctgt aaatcaacaa
   cgcacagaat ctagcgctta ataaatgtac taataacaat gtatcgtgtt ttaatacgcc
   ggaccagtga acagaggtgc gtctggtgca aactccttta ctttgaacac cagggaaact
   tcaaggagaa tttcctcctc ttcagcagag tcggtaccga tgtaaacgat gggcttgtag
   aagttctccc agatgacacg atcgatgaac tgttcgaacg agttggtgta ctcagagtga
   aggttcatta ttgggcagcc gccgcccttc ttagccaggc tgatgcggta ctcgttgttg
   ctgcccaccc atgaaggctc gacgatccta atcacgtcat gaggtacata gtcggggtcg
   caacgcagag cgtgttgggc caggaatttg taacaacggt tgggtctagt gggacgcatg
   ttgacaacaa ggaaaacatc catcacttct tggtcgttaa caatggggaa gctgtcttcc
   atgaagcggg tccaagtttc cctgtagaac tcttttcctt tccatccaac gacaagcttc
   atcgtgtcgg gtttaacatt acggatttcc ttgaagagag tgagtttttg gttcttgccg
   ggtcccagga aaggatccgc tagcacgccc gatggtggga cggtatgaat aatccggaat
   atttataggt ttttttatta caaaactgtt acgaaaacag taaaatactt atttatttgc
   gagatggtta tcattttaat tatctccatg atatcaagcc acactggaca cgaaaaagtc
   gaaggcactc gcttcgatca atggacaaag aatcaatcgt tcgtaggcaa cagaatgtcg
   gaaagtttgc attggatgcg cggcgggtcc aacttgccgc aaaactgcgg cgagttcaac
   gtggtgtcca gcctgttgat gtgcaacaat acgataatga aaaattgata acgcttgcac
   gattgcaaac atgcacgctc ggttgaataa aagctcgcat cgtcgtcgta aaattagttg
   tatcaaagag cagctgcaat tagaatcact gctaaaaatg atagatcccg tcgttttaca
   acgtcgtgac tgggaaaacc ctggcgttac ccaacttaat cgccttgcag cacatccccc
   tttcgccagc tggcgtaata gcgaagaggc ccgcaccgat cgcccttccc aacagttgcg
   cagcctgaat ggcgaatggc gctttgcctg gtttccggca ccagaagcgg tgccggaaag
   ctggctggag tgcgatcttc ctgaggccga tactgtcgtc gtcccctcaa actggcagat
   gcacggttac gatgcgccca tctacaccaa cgtaacctat cccattacgg tcaatccgcc
   gtttgttccc acggagaatc cgacgggttg ttactcgctc acatttaatg ttgatgaaag
   ctggctacag gaaggccaga cgcgaattat ttttgatggc gttaactcgg cgtttcatct
   gtggtgcaac gggcgctggg tcggttacgg ccaggacagt cgtttgccgt ctgaatttga
   cctgagcgca tttttacgcg ccggagaaaa ccgcctcgcg gtgatggtgc tgcgttggag
   tgacggcagt tatctggaag atcaggatat gtggcggatg agcggcattt tccgtgacgt
   ctcgttgctg cataaaccga ctacacaaat cagcgatttc catgttgcca ctcgctttaa
   tgatgatttc agccgcgctg tactggaggc tgaagttcag atgtgcggcg agttgcgtga
   ctacctacgg gtaacagttt ctttatggca gggtgaaacg caggtcgcca gcggcaccgc
   gcctttcggc ggtgaaatta tcgatgagcg tggtggttat gccgatcgcg tcacactacg
   tctgaacgtc gaaaacccga aactgtggag cgccgaaatc ccgaatctct atcgtgcggt
   ggttgaactg cacaccgccg acggcacgct gattgaagca gaagcctgcg atgtcggttt
   ccgcgaggtg cggattgaaa atggtctgct gctgctgaac ggcaagccgt tgctgattcg
   aggcgttaac cgtcacgagc atcatcctct gcatggtcag gtcatggatg agcagacgat
   ggtgcaggat atcctgctga tgaagcagaa caactttaac gccgtgcgct gttcgcatta
   tccgaaccat ccgctgtggt acacgctgtg cgaccgctac ggcctgtatg tggtggatga
   agccaatatt gaaacccacg gcatggtgcc aatgaatcgt ctgaccgatg atccgcgctg
   gctaccggcg atgagcgaac gcgtaacgcg aatggtgcag cgcgatcgta atcacccgag
   tgtgatcatc tggtcgctgg ggaatgaatc aggccacggc gctaatcacg acgcgctgta
   tcgctggatc aaatctgtcg atccttcccg cccggtgcag tatgaaggcg gcggagccga
   caccacggcc accgatatta tttgcccgat gtacgcgcgc gtggatgaag accagccctt
   cccggctgtg ccgaaatggt ccatcaaaaa atggctttcg ctacctggag agacgcgccc
   gctgatcctt tgcgaatacg cccacgcgat gggtaacagt cttggcggtt tcgctaaata
   ctggcaggcg tttcgtcagt atccccgttt acagggcggc ttcgtctggg actgggtgga
   tcagtcgctg attaaatatg atgaaaacgg caacccgtgg tcggcttacg gcggtgattt
   tggcgatacg ccgaacgatc gccagttctg tatgaacggt ctggtctttg ccgaccgcac
   gccgcatcca gcgctgacgg aagcaaaaca ccagcagcag tttttccagt tccgtttatc
   cgggcaaacc atcgaagtga ccagcgaata cctgttccgt catagcgata acgagctcct
   gcactggatg gtggcgctgg atggtaagcc gctggcaagc ggtgaagtgc ctctggatgt
   cgctccacaa ggtaaacagt tgattgaact gcctgaacta ccgcagccgg agagcgccgg
   gcaactctgg ctcacagtac gcgtagtgca accgaacgcg accgcatggt cagaagccgg
   gcacatcagc gcctggcagc agtggcgtct ggcggaaaac ctcagtgtga cgctccccgc
   cgcgtcccac gccatcccgc atctgaccac cagcgaaatg gatttttgca tcgagctggg
   taataagcgt tggcaattta accgccagtc aggctttctt tcacagatgt ggattggcga
   taaaaaacaa ctgctgacgc cgctgcgcga tcagttcacc cgtgcaccgc tggataacga
   cattggcgta agtgaagcga cccgcattga ccctaacgcc tgggtcgaac gctggaaggc
   ggcgggccat taccaggccg aagcagcgtt gttgcagtgc acggcagata cacttgctga
   tgcggtgctg attacgaccg ctcacgcgtg gcagcatcag gggaaaacct tatttatcag
   ccggaaaacc taccggattg atggtagtgg tcaaatggcg attaccgttg atgttgaagt
   ggcgagcgat acaccgcatc cggcgcggat tggcctgaac tgccagctgg cgcaggtagc
   agagcgggta aactggctcg gattagggcc gcaagaaaac tatcccgacc gccttactgc
   cgcctgtttt gaccgctggg atctgccatt gtcagacatg tataccccgt acgtcttccc
   gagcgaaaac ggtctgcgct gcgggacgcg cgaattgaat tatggcccac accagtggcg
   cggcgacttc cagttcaaca tcagccgcta cagtcaacag caactgatgg aaaccagcca
   tcgccatctg ctgcacgcgg aagaaggcac atggctgaat atcgacggtt tccatatggg
   gattggtggc gacgactcct ggagcccgtc agtatcggcg gaattccagc tgagcgccgg
   tcgctaccat taccagttgg tctggtgtca aaaataataa taaccgggcg agggggatct
   cgactctaga ggatcataat cagccatacc acatttgtag aggttttact tgctttaaaa
   aacctcccac acctccccct gaacctgaaa cataaaatga atgcaattgt tgttgttaac
   ttgtttattg cagcttataa tggttacaaa taaagcaata gcatcacaaa tttcacaaat
   aaagcatttt tttcactgca ttctagttgt ggtttgtcca aactcatcaa tgtatcttat
   catgtctgga tctgatatca gcaactatat attgatagac atttccagtt tgtgatatta
   gtttgtgcgt ctcattacaa tggctgttat ttttaacaac aaacaactgc tcgcagacaa
   tagtatagaa aagggaggtg aactgttttt gtttaacggt tcgtacaaca ttttggaaag
   ttatgttaat ccggtgctgc taaaaaatgg tgtaattgaa ctagaagaag ctgcgtacta
   tgccggcaac atattgtaca aaaccgacga tcccaaattc attgattata taaatttaat
   aattaaagca acacactccg aagaactacc agaaaatagc actgttgtaa attacagaaa
   aactatgcgc agcggtacta tacaccccat taaaaaagac atatatattt atgacaacaa
   aaaatttact ctatacgata gatacatata tggatacgat aataactatg ttaattttta
   tgaggagaaa aatgaaaaag agaaggaata cgaagaagaa gacgacaagg cgtctagttt
   atgtgaaaat aaaattatat tgtcgcaaat taactgtgaa tcatttgaaa atgattttaa
   atattacctc agcgattata actacgcgtt ttcaattata gataatacta caaatgttct
   tgttgcgttt ggtttgtatc gttaataaaa aacaaattta gcatttataa ttgttttatt
   attcaataat tacaaatagg attgagaccc ttgcagttgc cagcaaacgg acagagcttg
   tcgacagttt tcattttttg gcagtttggt ggtttataca catcttggga tttgattaaa
   agatgcatga cttcacccac acacttggag tcgtggttgt agaaatgcgt cagagccttg
   attaaacatc ggttttcaca cttggcacac gaaaccacgt ttgcaatgta acagtttagt
   ataaacctct tcctgtacat accgccgcgc ggtacattgt tttctttcaa atcgttcaat
   atttttttta tacacggagg catattaatc ttgttgttca gcatgtcgac gacatttttc
   tttccttcta cgcattcttt catacaaatg tttctcttgc tgcgtttttt aaaattggaa
   tttttaattt cattaatagt gggcggagcc gttaacagca tgtacaatcg cagtccggaa
   attttgacca aaaccccgcc attgtagaat accgtgtatg gagttagggt caatttatca
   ataaaatcat cgggatcaat taaatatgta gctttcttgt ctaaacatga cgctctaatg
   agcggactcc acacgttata cgatgcattc gccatacttc gcggcttctc gcaccagcgg
   tcctgattcg actaacggtc gattggatgg cttaatagtt ttaacgtcac cgacatactc
   ggtaattttg tagtcggcag ttcttttggg cgtgatcgtt gtcactacgg gggtcatgtc
   atcgcttcgt aaaaacttat tacaatcaaa gctcgtgccg gaacgcgtgc acagatcgtg
   cacgttgcgt cgcaagctat ttaattcgcg ctttatttga tctctatcat agtcgtgttg
   agatgcgaca acgggcgcat tgttaattct tgacgtgcga tacataatat attattggat
   aaagttgcat taaatgaaac taacttacaa gatggctagt ttgttaaaat acgcgctgcg
   cttgactcgg gaatacaaag aaaacattat tccacacttt gatcacttga ctcgattgcg
   cgatttaatc gacggcatga ttaaaagcga ggatgtacaa cgttttaatc gcactaatcg
   caatgattta atttcggctt gcatgcaaat caacgttcgg acgtacatgc ccaacgccac
   gatagatatg cgcaaacaac ccaactgtat atattttcga atttgccaat attgccactt
   ggaggccgac gtgccttcgc ccgacgatca ttcggtgtac agatacttgt gcgtcgcgtg
   cggcacgccg ctggtcatcg accacccgct cgacgtgttc ggccacacgg aggaaggcgt
   caacgaactg c
//