back Return to this vector's summary.
ID  PCDNAI   preliminary; circular DNA; SYN; 4033 BP.
XX
AC  IG1047; M59925; M16445; X06296;
XX
DT  01-FEB-1993 (Rel. 7, Created)
DT  01-JUL-1995 (Rel. 12, Last updated, Version 1)
XX
DE  E. coli phagemid vector pcDNAI - complete.
XX
KW  cloning vector.
XX
OS  Cloning vector
OC  Artificial sequences; Cloning vehicles.
XX
RN  [1]
RC  [pCDM8 from pBR322 & polyoma & CMV & SV40 & M13]
RC  [pcDNAI or pcDNA1 from pCDM8]
RC  from pCDM8
RA  Seed B.;
RT  "An LFA-3 cDNA encodes a phospholipid-linked membrane protein
RT  homologous to its receptor CD2";
RL  Nature 329:840-842(1987).
XX
CC  NM (pcDNAI)
CC  CM (yes)
CC  NA (ds-DNA)
CC  TP (circular)
CC  ST ()
CC  TY (phagemid)
CC  SP (Invitrogen)
CC  HO (E.coli MC1061P3)
CC  CP ()
CC  FN (expression)
CC  SE ()
CC  PA (pCDM8)
CC  BR (pcDNAIAmp)
CC  OF ()
CC  OR ()
XX
FH  Key       Location/Qualifiers
FH
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="1. pCDM8 4356bp
FT          -> pcDNAI 4033bp"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI E. coli pMB1 (ColE1 and pBR322)"
FT  misc_binding  587..587
FT          /note="SIT NheI"
FT  rep_origin   complement(0..0)
FT          /note="ORI bacteriophage M13"
FT  misc_binding  1179..1179
FT          /note="SIT SacII"
FT  CDS       complement(0..0)
FT          /note="GEN E. coli supF gene"
FT  promoter    0..0
FT          /note="PRO human cytomegalovirus (CMV)
FT          immediate early gene"
FT  misc_binding  1790..1790
FT          /note="SIT NdeI"
FT  promoter    0..0
FT          /note="PRO bacteriophage T7"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="MCS HindIII-BamHI-BstXI-EcoRI-PstI-EcoRV-
FT          BstXI-NotI-XhoI-SphI-NsiI-XbaI"
FT  promoter    0..0
FT          /note="PRO bacteriophage Sp6"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI SV40"
FT  polyA_signal  0..0
FT          /note="PLA SV40 early gene"
FT  misc_binding  2892..2892
FT          /note="SIT HpaI"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI polyoma virus"
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="SPL SV40 splicing sequences"
FT  terminator   0..0
FT          /note="TER SV40 early gene"
FT  misc_binding  3955..3955
FT          /note="SIT SfiI"
XX
SQ  Sequence 4033 BP; 1082 A; 971 C; 959 G; 1021 T; 0 other;
   ggcgtaatct gctgcttgca aacaaaaaaa ccaccgctac cagcggtggt ttgtttgccg
   gatcaagagc taccaactct ttttccgaag gtaactggct tcagcagagc gcagatacca
   aatactgtcc ttctagtgta gccgtagtta ggccaccact tcaagaactc tgtagcaccg
   cctacatacc tcgctctgct aatcctgtta ccagtggctg ctgccagtgg cgataagtcg
   tgtcttaccg ggttggactc aagacgatag ttaccggata aggcgcagcg gtcgggctga
   acggggggtt cgtgcacaca gcccagcttg gagcgaacga cctacaccga actgagatac
   ctacagcgtg agcattgaga aagcgccacg cttcccgaag ggagaaaggc ggacaggtat
   ccggtaagcg gcagggtcgg aacaggagag cgcacgaggg agcttccagg gggaaacgcc
   tggtatcttt atagtcctgt cgggtttcgc cacctctgac ttgagcgtcg atttttgtga
   tgctcgtcag gggggcggag cctatggaaa aacgccagca acgcaagcta gcttctagct
   agaaattgta aacgttaata ttttgttaaa attcgcgtta aatttttgtt aaatcagctc
   attttttaac caataggccg aaatcggcaa aatcccttat aaatcaaaag aatagcccga
   gatagggttg agtgttgttc cagtttggaa caagagtcca ctattaaaga acgtggactc
   caacgtcaaa gggcgaaaaa ccgtctatca gggcgatggc cgcccactac gtgaaccatc
   acccaaatca agttttttgg ggtcgaggtg ccgtaaagca ctaaatcgga accctaaagg
   gagcccccga tttagagctt gacggggaaa gccggcgaac gtggcgagaa aggaagggaa
   gaaagcgaaa ggagcgggcg ctagggcgct ggcaagtgta gcggtcacgc tgcgcgtaac
   caccacaccc gccgcgctta atgcgccgct acagggcgcg tactatggtt gctttgacga
   gaccgtataa cgtgctttcc tcgttggaat cagagcggga gctaaacagg aggccgatta
   aagggatttt agacaggaac ggtacgccag ctggattacc gcggtctttc tcaacgtaac
   actttacagc ggcgcgtcat ttgatatgat gcgccccgct tcccgataag ggagcaggcc
   agtaaaagca ttacccgtgg tggggttccc gagcggccaa agggagcaga ctctaaatct
   gccgtcatcg acttcgaagg ttcgaatcct tcccccacca ccatcacttt caaaagtccg
   aaagaatctg ctccctgctt gtgtgttgga ggtcgctgag tagtgcgcga gtaaaattta
   agctacaaca aggcaaggct tgaccgacaa ttgcatgaag aatctgctta gggttaggcg
   ttttgcgctg cttcgcgatg tacgggccag atatacgcgt tgacattgat tattgactag
   ttattaatag taatcaatta cggggtcatt agttcatagc ccatatatgg agttccgcgt
   tacataactt acggtaaatg gcccgcctgg ctgaccgccc aacgaccccc gcccattgac
   gtcaataatg acgtatgttc ccatagtaac gccaataggg actttccatt gacgtcaatg
   ggtggactat ttacggtaaa ctgcccactt ggcagtacat caagtgtatc atatgccaag
   tacgccccct attgacgtca atgacggtaa atggcccgcc tggcattatg cccagtacat
   gaccttatgg gactttccta cttggcagta catctacgta ttagtcatcg ctattaccat
   ggtgatgcgg ttttggcagt acatcaatgg gcgtggatag cggtttgact cacggggatt
   tccaagtctc caccccattg acgtcaatgg gagtttgttt tggcaccaaa atcaacggga
   ctttccaaaa tgtcgtaaca actccgcccc attgacgcaa atgggcggta ggcgtgtacg
   gtgggaggtc tatataagca gagctctctg gctaactaga gaacccactg cttactggct
   tatcgaaatt aatacgactc actataggga gacccaagct tggtaccgag ctcggatcca
   ctagtaacgg ccgccagtgt gctggaattc tgcagatatc catcacactg gcggccgctc
   gagcatgcat ctagagggcc ctattctata gtgtcaccta aatgctagag gatctttgtg
   aaggaacctt acttctgtgg tgtgacataa ttggacaaac tacctacaga gatttaaagc
   tctaaggtaa atataaaatt tttaagtgta taatgtgtta aactactgat tctaattgtt
   tgtgtatttt agattccaac ctatggaact gatgaatggg agcagtggtg gaatgccttt
   aatgaggaaa acctgttttg ctcagaagaa atgccatcta gtgatgatga ggctactgct
   gactctcaac attctactcc tccaaaaaag aagagaaagg tagaagaccc caaggacttt
   ccttcagaat tgctaagttt tttgagtcat gctgtgttta gtaatagaac tcttgcttgc
   tttgctattt acaccacaaa ggaaaaagct gcactgctat acaagaaaat tatggaaaaa
   tatttgatgt atagtgcctt gactagagat cataatcagc cataccacat ttgtagaggt
   tttacttgct ttaaaaaacc tcccacacct ccccctgaac ctgaaacata aaatgaatgc
   aattgttgtt gttaacttgt ttattgcagc ttataatggt tacaaataaa gcaatagcat
   cacaaatttc acaaataaag catttttttc actgcattct agttgtggtt tgtccaaact
   catcaatgta tcttatcatg tctggatcat cccgccatgg tatcaacgcc atatttctat
   ttacagtagg gacctcttcg ttgtgtaggt accgctgtat tcctagggaa atagtagagg
   caccttgaac tgtctgcatc agccatatag cccccgctgt tcgacttaca aacacaggca
   cagtactgac aaacccatac acctcctctg aaatacccat agttgctagg gctgtctccg
   aactcattac accctccaaa gtcagagctg taatttcgcc atcaagggca gcgagggctt
   ctccagataa aatagcttct gccgagagtc ccgtaagggt agacacttca gctaatccct
   cgatgaggtc tactagaata gtcagtgcgg ctcccatttt gaaaattcac ttacttgatc
   agcttcagaa gatggcggag ggcctccaac acagtaattt tcctcccgac tcttaaaata
   gaaaatgtca agtcagttaa gcaggaagtg gactaactga cgcagctggc cgtgcgacat
   cctcttttaa ttagttgcta ggcaacgccc tccagagggc gtgtggtttt gcaagaggaa
   gcaaaagcct ctccacccag gcctagaatg tttccaccca atcattacta tgacaacagc
   tgtttttttt agtattaagc agaggccggg gacccctggg cccgcttact ctggagaaaa
   agaagagagg cattgtagag gcttccagag gcaacttgtc aaaacaggac tgcttctatt
   tctgtcacac tgtctggccc tgtcacaagg tccagcacct ccataccccc tttaataagc
   agtttgggaa cgggtgcggg tcttactccg cccatcccgc ccctaactcc gcccagttcc
   gcccattctc cgccccatgg ctgactaatt ttttttattt atgcagaggc cgaggccgcc
   tcggcctctg agctattcca gaagtagtga ggaggctttt ttggaggcct aggcttttgc
   aaaaagctaa ttc
//