back Return to this vector's summary.
ID  PCDNAIAMP preliminary; circular DNA; SYN; 4801 BP.
XX
AC  IG1048; M59925; M16445; X06296;
XX
DT  01-FEB-1993 (Rel. 7, Created)
DT  01-JUL-1995 (Rel. 12, Last updated, Version 1)
XX
DE  E. coli phagemid vector pcDNAIAmp - complete.
XX
KW  cloning vector.
XX
OS  Cloning vector
OC  Artificial sequences; Cloning vehicles.
XX
RN  [1]
RC  [pCDM8 from pBR322 & polyoma & CMV & SV40 & M13]
RC  [pcDNAI or pcDNA1 from pCDM8]
RC  from pCDM8
RA  Seed B.;
RT  "An LFA-3 cDNA encodes a phospholipid-linked membrane protein
RT  homologous to its receptor CD2";
RL  Nature 329:840-842(1987).
XX
CC  NM (pcDNAIAmp)
CC  CM (yes)
CC  NA (ds-DNA)
CC  TP (circular)
CC  ST ()
CC  TY (phagemid)
CC  SP (Invitrogen)
CC  HO (E.coli)
CC  CP ()
CC  FN (expression)
CC  SE ()
CC  PA (pCDM8)
CC  BR (pcDNAI)
CC  OF ()
CC  OR ()
XX
FH  Key       Location/Qualifiers
FH
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="1. pcDNAI 4033bp
FT          2. pBR322 800bp, amp gene
FT          -> pcDNAIAmp 4801bp"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI E. coli pMB1 (ColE1 and pBR322)"
FT  misc_binding  587..587
FT          /note="SIT NheI"
FT  rep_origin   complement(0..0)
FT          /note="ORI bacteriophage M13"
FT  CDS       0..0
FT          /note="ANT E. coli beta-lactamase gene (bla)
FT          ampicillin resistance gene (apr/amp)"
FT  misc_binding  1794..1794
FT          /note="SIT PvuI"
FT  promoter    0..0
FT          /note="PRO human cytomegalovirus (CMV)
FT          immediate early gene"
FT  promoter    0..0
FT          /note="PRO bacteriophage T7"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="MCS HindIII-BamHI-BstXI-EcoRI-EcoRV-
FT          BstXI-NotI-XhoI-SphI-NsiI-XbaI"
FT  promoter    0..0
FT          /note="PRO bacteriophage Sp6"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI SV40"
FT  polyA_signal  0..0
FT          /note="PLA SV40 early gene"
FT  misc_binding  3816..3816
FT          /note="SIT HpaI"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI polyoma virus"
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="SPL SV40 splicing sequences"
FT  terminator   0..0
FT          /note="TER SV40 early gene"
FT  misc_binding  4880..4880
FT          /note="SIT SfiI"
XX
SQ  Sequence 4801 BP; 1300 A; 1126 C; 1133 G; 1242 T; 0 other;
   ggcgtaatct gctgcttgca aacaaaaaaa ccaccgctac cagcggtggt ttgtttgccg
   gatcaagagc taccaactct ttttccgaag gtaactggct tcagcagagc gcagatacca
   aatactgtcc ttctagtgta gccgtagtta ggccaccact tcaagaactc tgtagcaccg
   cctacatacc tcgctctgct aatcctgtta ccagtggctg ctgccagtgg cgataagtcg
   tgtcttaccg ggttggactc aagacgatag ttaccggata aggcgcagcg gtcgggctga
   acggggggtt cgtgcacaca gcccagcttg gagcgaacga cctacaccga actgagatac
   ctacagcgtg agcattgaga aagcgccacg cttcccgaag ggagaaaggc ggacaggtat
   ccggtaagcg gcagggtcgg aacaggagag cgcacgaggg agcttccagg gggaaacgcc
   tggtatcttt atagtcctgt cgggtttcgc cacctctgac ttgagcgtcg atttttgtga
   tgctcgtcag gggggcggag cctatggaaa aacgccagca acgcaagcta gcttctagct
   agaaattgta aacgttaata ttttgttaaa attcgcgtta aatttttgtt aaatcagctc
   attttttaac caataggccg aaatcggcaa aatcccttat aaatcaaaag aatagcccga
   gatagggttg agtgttgttc cagtttggaa caagagtcca ctattaaaga acgtggactc
   caacgtcaaa gggcgaaaaa ccgtctatca gggcgatggc cgcccactac gtgaaccatc
   acccaaatca agttttttgg ggtcgaggtg ccgtaaagca ctaaatcgga accctaaagg
   gagcccccga tttagagctt gacggggaaa gccggcgaac gtggcgagaa aggaagggaa
   gaaagcgaaa ggagcgggcg ctagggcgct ggcaagtgta gcggtcacgc tgcgcgtaac
   caccacaccc gccgcgctta atgcgccgct acagggcgcg tactatggtt gctttgacga
   gaccgtataa cgtgctttcc tcgttggaat cagagcggga gctaaacagg aggccgatta
   aagggatttt agacaggaac ggtacgccag ctggattacc aaagggcctc gtgatacgcc
   tatttttata ggttaatgtc atgataataa tggtttctta gacgtcaggt ggcacttttc
   ggggaaatgt gcgcggaacc cctatttgtt tatttttcta aatacattca aatatgtatc
   cgctcatgag acaataaccc tgataaatgc ttcaataata ttgaaaaagg aagagtatga
   gtattcaaca tttccgtgtc gcccttattc ccttttttgc ggcattttgc cttcctgttt
   ttgctcaccc agaaacgctg gtgaaagtaa aagatgctga agatcagttg ggtgcacgag
   tgggttacat cgaactggat ctcaacagcg gtaagatcct tgagagtttt cgccccgaag
   aacgttttcc aatgatgagc acttttaaag ttctgctatg tggcgcggta ttatcccgtg
   ttgacgccgg gcaagagcaa ctcggtcgcc gcatacacta ttctcagaat gacttggttg
   agtactcacc agtcacagaa aagcatctta cggatggcat gacagtaaga gaattatgca
   gtgctgccat aaccatgagt gataacactg cggccaactt acttctgaca acgatcggag
   gaccgaagga gctaaccgct tttttgcaca acatggggga tcatgtaact cgccttgatc
   gttgggaacc ggagctgaat gaagccatac caaacgacga gcgtgacacc acgatgcctg
   cagcaatggc aacaacgttg cgcaaactat taactggcga actacttact ctagcttccc
   ggcaacaatt aatagactgg atggaggcgg ataaagttgc aggaccactt ctgcgctcgg
   cccttccggc tggctggttt attgctgata aatctggagc cggtgagcgt gggtctcgcg
   gtatcattgc agcactgggg ccagatggta agccctcccg tatcgtagtt atctacacga
   cggggagtca ggcaactatg gatgaacgaa atagacagat cgctgagata ggtgcctcac
   tgattaagca ttggtaactg tcagaccaag tttactcata tatactttag attgatttaa
   aacttcattt ttaatttctc tagcgcgttg acattgatta ttgactagtt attaatagta
   atcaattacg gggtcattag ttcatagccc atatatggag ttccgcgtta cataacttac
   ggtaaatggc ccgcctggct gaccgcccaa cgacccccgc ccattgacgt caataatgac
   gtatgttccc atagtaacgc caatagggac tttccattga cgtcaatggg tggactattt
   acggtaaact gcccacttgg cagtacatca agtgtatcat atgccaagta cgccccctat
   tgacgtcaat gacggtaaat ggcccgcctg gcattatgcc cagtacatga ccttatggga
   ctttcctact tggcagtaca tctacgtatt agtcatcgct attaccatgg tgatgcggtt
   ttggcagtac atcaatgggc gtggatagcg gtttgactca cggggatttc caagtctcca
   ccccattgac gtcaatggga gtttgttttg gcaccaaaat caacgggact ttccaaaatg
   tcgtaacaac tccgccccat tgacgcaaat gggcggtagg cgtgtacggt gggaggtcta
   tataagcaga gctctctggc taactagaga acccactgct tactggctta tcgaaattaa
   tacgactcac tatagggaga cccaagcttg gtaccgagct cggatccact agtaacggcc
   gccagtgtgc tggaattctg cagatatcca tcacactggc ggccgctcga gcatgcatct
   agagggccct attctatagt gtcacctaaa tgctagagga tctttgtgaa ggaaccttac
   ttctgtggtg tgacataatt ggacaaacta cctacagaga tttaaagctc taaggtaaat
   ataaaatttt taagtgtata atgtgttaaa ctactgattc taattgtttg tgtattttag
   attccaacct atggaactga tgaatgggag cagtggtgga atgcctttaa tgaggaaaac
   ctgttttgct cagaagaaat gccatctagt gatgatgagg ctactgctga ctctcaacat
   tctactcctc caaaaaagaa gagaaaggta gaagacccca aggactttcc ttcagaattg
   ctaagttttt tgagtcatgc tgtgtttagt aatagaactc ttgcttgctt tgctatttac
   accacaaagg aaaaagctgc actgctatac aagaaaatta tggaaaaata tttgatgtat
   agtgccttga ctagagatca taatcagcca taccacattt gtagaggttt tacttgcttt
   aaaaaacctc ccacacctcc ccctgaacct gaaacataaa atgaatgcaa ttgttgttgt
   taacttgttt attgcagctt ataatggtta caaataaagc aatagcatca caaatttcac
   aaataaagca tttttttcac tgcattctag ttgtggtttg tccaaactca tcaatgtatc
   ttatcatgtc tggatcatcc cgccatggta tcaacgccat atttctattt acagtaggga
   cctcttcgtt gtgtaggtac cgctgtattc ctagggaaat agtagaggca ccttgaactg
   tctgcatcag ccatatagcc cccgctgttc gacttacaaa cacaggcaca gtactgacaa
   acccatacac ctcctctgaa atacccatag ttgctagggc tgtctccgaa ctcattacac
   cctccaaagt cagagctgta atttcgccat caagggcagc gagggcttct ccagataaaa
   tagcttctgc cgagagtccc gtaagggtag acacttcagc taatccctcg atgaggtcta
   ctagaatagt cagtgcggct cccattttga aaattcactt acttgatcag cttcagaaga
   tggcggaggg cctccaacac agtaattttc ctcccgactc ttaaaataga aaatgtcaag
   tcagttaagc aggaagtgga ctaactgacg cagctggccg tgcgacatcc tcttttaatt
   agttgctagg caacgccctc cagagggcgt gtggttttgc aagaggaagc aaaagcctct
   ccacccaggc ctagaatgtt tccacccaat cattactatg acaacagctg ttttttttag
   tattaagcag aggccgggga cccctgggcc cgcttactct ggagaaaaag aagagaggca
   ttgtagaggc ttccagaggc aacttgtcaa aacaggactg cttctatttc tgtcacactg
   tctggccctg tcacaaggtc cagcacctcc ataccccctt taataagcag tttgggaacg
   ggtgcgggtc ttactccgcc catcccgccc ctaactccgc ccagttccgc ccattctccg
   ccccatggct gactaatttt ttttatttat gcagaggccg aggccgcctc ggcctctgag
   ctattccaga agtagtgagg aggctttttt ggaggcctag gcttttgcaa aaagctaatt
   c
//