back Return to this vector's summary.
ID  PCHL1   preliminary; circular DNA; SYN; 7499 BP.
XX
AC  A13313; A13314;
XX
DT  01-FEB-1995 (Rel. 1, Created)
DT  01-JUL-1995 (Rel. 12, Last updated, Version 1)
XX
DE  E. coli plasmid pCHL1 - complete.
XX
KW  cloning vector.
XX
OS  Cloning vector
OC  Artificial sequences; Cloning vehicles.
XX
RN  [1]
RP  1-7499
RC  pCHL1 from pBR322
RA  Ratti G., Comanducci M., Ricci S., Garuti G., Cosco E.;
RT  "Synthetic oligonucleotides useful for the determination of
RT  Chlamydia trachomatis in a biological sample";
RL  Unpublished (1986).
RL  European Patent No. 0336412-A 24 dated 11-OCT-1989.
RL  SCLAVO S.p.A.
XX
CC  NCBI gi: 583024
CC  NM (pCHL1)
CC  CM (yes)
CC  NA (ds-DNA)
CC  TP (circular)
CC  ST ()
CC  TY (plasmid)
CC  SP ()
CC  HO (E.coli)
CC  CP ()
CC  FN (cloning)
CC  SE ()
CC  PA (pBR322)
CC  BR ()
CC  OF ()
CC  OR ()
XX
FH  Key       Location/Qualifiers
FH
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="1. pBR322 4361bp
FT          -> pCHL1 7499bp"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI E. coli pMB1 (ColE1 and pBR322)"
FT  CDS       complement(88..1080)
FT          /note="GEN orf 8; NCBI gi: 583025"
FT  CDS       1179..2534
FT          /note="GEN orf 1; NCBI gi: 583026"
FT  CDS       2528..3592
FT          /note="GEN orf 2; NCBI gi: 583027"
FT  CDS       3654..4448
FT          /note="GEN orf 3; NCBI gi: 583028"
FT  CDS       4518..4826
FT          /note="GEN orf 4; NCBI gi: 583029"
FT  CDS       4917..5648
FT          /note="GEN orf 5; NCBI gi: 583030"
FT  CDS       5645..6388
FT          /note="GEN orf 6; NCBI gi: 583031"
FT  CDS       6620..7402
FT          /note="GEN orf 7; NCBI gi: 583032"
XX
SQ  Sequence 7499 BP; 2454 A; 1284 C; 1433 G; 2328 T; 0 other;
   ggtaagtcct ctagtacaaa cacccccaat attgtgatat aattaaaatt atattcatat
   tctgttgcca gaaaaaacac ttttaggcta tattagagcc atcttctttg aagcgttgtc
   ttctcgagaa gatttatcgt acgcaaatat catctttgcg gttgcgtgtc ctgtgacctt
   cattatgtcg gagtctgagc accctaggcg tttgtactcc gtcacagcgg ttgctcgaag
   cacgtgcggg gttatcttaa aagggattgc agcttgtagt cctgcttgag agaacgtgcg
   ggcgatttgc cttaacccca ccatttttcc ggagcgagtt acgaagacaa aacctcttcg
   ttgaccgatg tactcttgta gaaagtgcat aaacttctga ggataagtta taataatcct
   cttttctgtc tgacggttct taagctggga gaaagaaatg gtagcttgtt ggaaacaaat
   ctgactaatc tccaagctta agacttcaga ggagcgttta cctccttgga gcattgtctg
   ggcgatcaac caatcccggg cattgatttt ttttagctct tttaggaagg acgctgtttg
   caaactgttc atcgcatctg tttttactat ttccctggtt ttaaaaaatg ttcgactatt
   ttcttgttta gaaggttgcg ctatagcgac tattccttga gtcatcctgt ttaggaatct
   tgttaaggaa atatagcttg ctgctcgaac ttgtttagta ccttcggtcc aagaagtctt
   ggcagaggaa acttttttaa tcgcatctag aattagatta tgatttaaaa gggaaaactc
   ttgcagattc atatccaagg acaatagacc aatcttttct aaagacaaaa aagatcctcg
   atatgatcta caagtatgtt tgttgagtga tgcggtccaa tgcataataa cttcgaataa
   ggagaagctt ttcatgcgtt tccaatagga ttcttggcga atttttaaaa cttcctgata
   agacttttcg ctatattcta acgacatttc ttgctgcaaa gataaaatcc ctttacccat
   gaaatccctc gtgatataac ctatccgtaa aatgtcctga ttagtgaaat aatcaggttg
   ttaacaggat agcacgctcg gtattttttt atataaacat gaaaactcgt tccgaaatag
   aaaatcgcat gcaagatatc gagtatgcgt tgttaggtaa agctctgata tttgaagact
   ctactgagta tattctgagg cagcttgcta attatgagtt taagtgttct catcataaaa
   acatattcat agtatttaaa tacttaaaag acaatggatt acctataact gtagactcgg
   cttgggaaga gcttttgcgg cgtcgtatca aagatatgga caaatcgtat ctcgggttaa
   tgttgcatga tgctttatca aatgacaagc ttagatccgt ttctcatacg gttttcctcg
   atgatttgag cgtgtgtagc gctgaagaaa atttgagtaa tttcattttc cgctcgttta
   atgagtacaa tgaaaatcca ttgcgtagat ctccgtttct attgcttgag cgtataaagg
   gaaggcttga cagtgctata gcaaagactt tttctattcg cagcgctaga ggccggtcta
   tttatgatat attctcacag tcagaaattg gagtgctggc tcgtataaaa aaaagacgag
   caacgttctc tgagaatcaa aattctttct ttgatgcctt cccaacagga tacaaggata
   ttgatgataa aggagttatc ttagctaaag gtaatttcgt gattatagca gctaggccat
   ctatagggaa aactgcttta gctatagaca tggcgataaa tcttgcggtt actcaacagc
   gtagagttgg tttcctatct ctagaaatga gcgcaggtca aattgttgag cggattattg
   ctaatttaac aggaatatct ggtgaaaaat tacaaagagg ggatctctct aaagaagaat
   tattccgagt agaagaagct ggagaaacag ttagagaatc acatttttat atctgcagtg
   atagtcagta taagcttaat ttaatcgcga atcagatccg gttgctgaga aaagaagatc
   gagtagacgt aatatttatc gattacttgc agttgatcaa ctcatcggtt ggagaaaatc
   gtcaaaatga aatagcagat atatctagaa ccttaagagg tttagcctca gagctaaaca
   ttcctatagt ttgtttatcc caactatcta gaaaagttga ggatagagca aataaagttc
   ccatgctttc agatttgcga gacagcggtc aaatagagca agacgcagat gtgattttgt
   ttatcaatag gaaggaatcg tcttctaatt gtgagataac tgttgggaaa aatagacatg
   gatcggtttt ctcttcggta ttacatttcg atccaaaaat tagtaaattc tccgctatta
   aaaaagtatg gtaaattata gtaactgcca cttcatcaaa agtcctatcc accttgaaaa
   tcagaagttt ggaagaagac ctggtcaatc tattaagata tctcccaaat tggctcaaaa
   tgggatggta gaagttatag gtcttgattt tctttcatct cattaccatg cattagcagc
   tatccaaaga ttgctgactg caacgaatta caaggggaac acaaaagggg ttgttttatc
   cagagaatca aatagttttc aatttgaagg atggatacca agaatccgtt ttacaaaaac
   tgaattctta gaggcttatg gagttaagcg gtataaaaca tccagaaata agtatgagtt
   tagtggaaaa gaagctgaaa ctgctttaga agccttatac catttaggac atcaaccgtt
   tttaatagtg gcaactagaa ctcgatggac taatggaaca caaatagtag accgttacca
   aactctttct ccgatcatta ggatttacga aggatgggaa ggtttaactg acgaagaaaa
   tatagatata gacttaacac cttttaattc accatctaca cggaaacata aagggttcgt
   tgtagagcca tgtcctatct tggtagatca aatagaatcc tactttgtaa tcaagcctgc
   aaatgtatac caagaaataa aaatgcgctt cccaaatgca tcaaagtatg cttacacatt
   tatcgactgg gtgattacag cagctgcgaa aaagagacga aaattaacta aggataattc
   ttggccagaa aacttgttct taaacgttaa cgttaaaagt cttgcatata ttttaaggat
   gaatcggtac atttgtacaa ggaactggaa aaaaatcgag ttagctatcg ataaatgtat
   agaaatcgcc attcagcttg gttggttatc tagaagaaaa cgcattgaat ttctggattc
   ttctaaactc tctaaaaaag aaattctata tctaaataaa gagcgttttg aagaaataac
   taagaaatct aaagaacaaa tggaacaatt agaacaagaa tctattaatt aatagcaaac
   ttgaaactaa aaacctaatt tatttaaagc tcaaaataaa aaagagtttt aaaatgggaa
   attctggttt ttatttgtat aacactcaaa actgcgtctt tgctgataat atcaaagttg
   ggcaaatgac agagccgctc aaggaccagc aaataatcct tgggacaaca tcaacacctg
   tcgcagccaa aatgacagct tctgatggaa tatctttaac agtctccaat aatccatcaa
   ccaatgcttc tattacaatt ggtttggatg cggaaaaagc ttaccagctt attctagaaa
   agttgggaga tcaaattctt ggtggaattg ctgatactat tgttgatagt acagtccaag
   atattttaga caaaatcaca acagaccctt ctctaggttt gttgaaagct tttaacaact
   ttccaatcac taataaaatt caatgcaacg ggttattcac tcccaggaac attgaaactt
   tattaggagg aactgaaata ggaaaattca cagtcacacc caaaagctct gggagcatgt
   tcttagtctc agcagatatt attgcatcaa gaatggaagg cggcgttgtt ctagctttgg
   tacgagaagg tgattctaag ccctacgcga ttagttatgg atactcatca ggcgttccta
   atttatgtag tctaagaacc agaattatta atacaggatt gactccgaca acgtattcat
   tacgtgtagg cggtttagaa agcggtgtgg tatgggttaa tgccctttct aatggcaatg
   atattttagg aataacaaat acttctaatg tatctttttt ggaggtaata cctcaaacaa
   acgcttaaac aatttttatt ggatttttct tataggtttt atatttagag aaaaaagttc
   gaattacggg gtttgttatg caaaataaaa gcaaagtgag ggacgatttt attaaaattg
   ttaaagatgt gaaaaaagat ttccccgaat tagacctaaa aatacgagta aacaaggaaa
   aagtaacttt cttaaattct cccttagaac tctaccataa aagtgtctca ctaattctag
   gactgcttca acaaatagaa aactctttag gattattccc agactctcct gttcttgaaa
   aattagagga taacagttta aagctaaaaa aggctttgat tatgcttatc ttgtctagaa
   aagacatgtt ttccaaggct gaatagataa cttactctaa cgttggagtt gatttgcaca
   ccttagtttt ttgctctttt aagggaggaa ctggaaaaac aacactttct ctaaacgtgg
   gatgcaactt ggcccaattt ttagggaaaa aagtgttact tgctgaccta gacccgcaat
   ccaatttatc ttctggattg ggggctagtg tcagaagtaa ccaaaaaggc ttacacgaca
   tagtatacac atcaaacgat ttaaaatcaa tcatttgcga aacaaaaaaa gatagtgtgg
   acctaattcc tgcatcattt ttatccgaac agtttagaga attggatatt catagaggac
   ctagtaacaa cttaaagtta tttctgaatg agtactgcgc tcctttttat gacatctgca
   taatagacac tccacctagc ctaggagggt taacgaaaga agcttttgtt gcaggagaca
   aattaattgc ttgtttaact ccagaacctt tttctattct agggttacaa aagatacgtg
   aattcttaag ttcggtcgga aaacctgaag aagaacacat tcttggaata gctttgtctt
   tttgggatga tcgtaactcg actaaccaaa tgtatataga cattatcgag tctatttaca
   aaaacaagct tttttcaaca aaaattcgtc gagatatttc tctcagccgt tctcttctta
   aagaagattc tgtagctaat gtctatccaa attctagggc cgcagaagat attctgaagt
   taacgcatga aatagcaaat attttgcata tcgaatatga acgagattac tctcagagga
   caacgtgaac aaactaaaaa aagaagcgaa tgtctttttt aaaaaaaatc aaactgccgc
   ttctttagat tttaagaaga cgcttccttc cattgaacta ttctcagcaa ctttgaattc
   tgaggaaagt cagagtttgg atcaattatt tttatcagag tcccaaaact attcggatga
   agaattttat caagaagaca tcctagcggt aaaactgctt actggtcaga taaaatccat
   acagaagcaa cacgtacttc ttttaggaga aaaaatctat aatgctagaa aaatcctgag
   taaggatcac ttctcctcaa caactttttc atcttggata gagttagttt ttagaactaa
   gtcttctgct tacaatgctc ttgcatatta cgagcttttt ataaacctcc ccaaccaaac
   tctacaaaaa gagtttcaat cgatccccta taaatccgca tatattttgg ccgctagaaa
   aggcgattta aaaaccaagg tcgatgtgat agggaaagta tgtggaatgt cgaactcatc
   ggcgataagg gtgttggatc aatttcttcc ttcatctaga aacaaagacg ttagagaaac
   gatagataag tctgattcag agaagaatcg ccaattatct gatttcttaa tagagatact
   tcgcatcatg tgttccggag tttctttgtc ctcctataac gaaaatcttc tacaacagct
   ttttgaactt tttaagcaaa agagctgatc ctccgtcagc tcatatatat atctattata
   tatatatatt tagggatttg attttacgag agagatttgc aactcttggt ggtagacttt
   gcaactcttg gtggtagact ttgcaactct tggtggtaga ctttgcaact cttggtggta
   gacttggtca taatggactt ttgttgaaaa atttcttaaa atcttagagc tccgattttg
   aatagctttg gttaagaaaa tgggctcgat ggctttccat aaaagtaggt tgttcttaac
   ttttggggac gcgtcggaaa tttggttatc tactttatct catctaacta gaaaaaatta
   tgcgtctggg attaactttc ttgtttcttt agagattctg gatttatcgg aaaccttgat
   aaaggctatt tctcttgacc acagcgaatc tttgtttaaa atcaagtctc tagatgtttt
   taatggaaaa gtcgtttcag aggcctctaa acaggctaga gcggcatgct acatatcttt
   cacaaagttt ttgtatagat tgaccaaggg atatattaaa cccgctattc cattgaaaga
   ttttggaaac actacatttt ttaaaatccg agacaaaatc aaaacagaat cgatttctaa
   gcaggaatgg acagtttttt ttgaagcgct ccggatagtg aattatagag actatttaat
   cggtaaattg attgtacaag ggatccgtaa gttagacgaa attttgtctt tgcgcacaga
   cgatctattt tttgcatcca atcagatttc ctttcgcatt aaaaaaagac agaataaaga
   aaccaaaatt ctaatcacat ttcctatcag cttaatggag gagttgcaaa aatacacttg
   tgggagaaat gggagagtat ttgtttctaa aatagggatt cctgtaacaa caagtcaggt
   tgcgcataat tttaggcttg cagagttcta tagtgctatg aaaaaaaaat tactcctaga
   gtacttcgtg caagcgcttt gattcattta aagcaaatag gattaaaaga tgaggaaatc
   atgcgtattt cctgtctttc atcgagacaa agtgtgtgtt cttattgttc tggggaaga
//