back Return to this vector's summary.
ID  PCOS5   preliminary; circular DNA; SYN; 7286 BP.
XX
AC  U13206;
XX
DT  14-SEP-1994 (Rel. 10, Created)
DT  01-JUL-1995 (Rel. 12, Last updated, Version 1)
XX
DE  E. coli vector pCOS5 - complete.
XX
KW  cloning vector.
XX
OS  Cloning vector
OC  Artificial sequences; Cloning vehicles.
XX
RN  [1]
RP  1-7286
RC  pCOS5 from lambda, cos
RA  Connell T.D., Martone A.J., Holmes R.K.;
RT  "A new mobilizable cosmid vector for use in Vibrio cholerae and
RT  other gram-negative bacteria";
RL  Unpublished (1994).
XX
RN  [2]
RP  1-7286
RC  pCOS5
RA  Connell T.D.;
RT  ;
RL  Submitted (09-AUG-1994) by:
RL  Connell T.D., University at Buffalo, Department of Microbiology,
RL  3435 Main Street, Buffalo, NY 14214, USA.
XX
CC  NCBI gi: 537613
CC  NM (pCOS5)
CC  CM (yes)
CC  NA (ds-DNA)
CC  TP (circular)
CC  ST ()
CC  TY (plasmid)
CC  SP ()
CC  HO (E.coli)
CC  CP ()
CC  FN (cloning)
CC  SE ()
CC  PA ()
CC  BR ()
CC  OF ()
CC  OR ()
XX
FH  Key       Location/Qualifiers
FH
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="1. pBR325 5996bp, ori/amp gene/cat gene
FT          2. lambda 1300bp, cos
FT          -> pCOS5 7286bp"
FT  CDS       complement(528..1187)
FT          /note="ANT E. coli chloramphenicol resistance gene
FT          (cat)"
FT  CDS       complement(6218..7078)
FT          /note="ANT E. coli beta-lactamase gene (bla)
FT          ampicillin resistance gene (apr/amr)"
XX
SQ  Sequence 7286 BP; 1792 A; 1945 C; 1756 G; 1793 T; 0 other;
   ttctcatgtt tgacagctta tcatcgataa gcttatcggc cagcctcgca ggcaggattc
   ccgttgagca ccgccaggtg cgaataaggg acagtgaaga aggaacaccc gctcgcgggt
   gggcctactt cacctatcct gcccggctga cgccgttgga tacaccaagg aaagtctaca
   cgaacccttt ggcaaaatcc tgtatatcgt gcgaaaaagg atggatatac cgaaaaaatt
   cgctataatg accccgaagc agggttatgc agcggaaaag atccgtcgac ctgcagccaa
   ggacggatcc tctagagtcg gcatttgaga agcacacggt cacactgctt ccggtagtca
   ataaaccggt aaaccagcaa tagacataag cggctattta acgaccctgc cctgaaccga
   cgaccgggtc gaatttgctt tcgaatttct gccattcatc cgcttattat cacttattca
   ggcgtagcac caggcgttta agggcaccaa taactgcctt aaaaaaatta cgccccgccc
   tgccactcat cgcagtactg ttgtaattca ttaagcattc tgccgacatg gaagccatca
   cagacggcat gatgaacctg aatcgccagc ggcatcagca ccttgtcgcc ttgcgtataa
   tatttgccca tggtgaaaac gggggcgaag aagttgtcca tattggccac gtttaaatca
   aaactggtga aactcaccca gggattggct gagacgaaaa acatattctc aataaaccct
   ttagggaaat aggccaggtt ttcaccgtaa cacgccacat cttgcgaata tatgtgtaga
   aactgccgga aatcgtcgtg gtattcactc cagagcgatg aaaacgtttc agtttgctca
   tggaaaacgg tgtaacaagg gtgaacacta tcccatatca ccagctcacc gtctttcatt
   gccatacgga attccggatg agcattcatc aggcgggcaa gaatgtgaat aaaggccgga
   taaaacttgt gcttattttt ctttacggtc tttaaaaagg ccgtaatatc cagctgaacg
   gtctggttat aggtacattg agcaactgac tgaaatgcct caaaatgttc tttacgatgc
   cattgggata tatcaacggt ggtatatcca gtgatttttt tctccatttt agcttcctta
   gctcctgaaa atctcgataa ctcaaaaaat acgcccggta gtgatcttat ttcattatgg
   tgaaagttgg aacctcttac gtgccgatca acgtctcatt ttcgccaaaa gttggacctg
   caggcatgca ccattccttg cggcggcggt gctcaacggc ctcaacctac tactgggctg
   cttcctaatg caggagtcgc ataagggaga gcgtcgaccg atgcccttga gagccttcaa
   cccagtcagc tccttccggt gggcgcgggg catgactatc gtcgccgcac ttatgactgt
   cttctttatc atgcaactcg taggacaggt gccggcagcg ctctgggtca ttttcggcga
   ggaccgcttt cgctggagcg cgacgatgat cggcctgtcg cttgcggtat tcggaatctt
   gcacgccctc gctcaagcct tcgtcactgg tcccgccacc aaacgtttcg gcgagaagca
   ggccattatc gccggcatgg cggccgacgc gctgggctac gtcttgctgg cgttcgcgac
   gcgaggctgg atggccttcc ccattatgat tcttctcgct tccggcggca tcgggatgcc
   cgcgttgcag gccatgctgt ccaggcaggt agatgacgac catcagggac agcttcaagg
   atcgctcgcg gctcttacca gcctaacttc gatcactgga ccgctgatcg tcacggcgat
   ttatgccgcc tcggcgagca catggaacgg gttggcatgg attgtaggcg ccgccctata
   ccttgtctgc ctccccgcgt tgcgtcgcgg tgcatggagc cgggccacct cgacctgaat
   ggaagccggc ggcacctcgc taacggattc accactccaa gaattggagc caatcaattc
   ttgcggagaa ctgtgaatgc gcaaaccaac ccttggcaga acatatccat cgcgtccgcc
   atctccagca gccgcacgcg gcgcatctcg ggcagcgttg ggtcctggcc acgggtgcgc
   atgatctgcc acattacgct cctgtccggc aaagttacct ctgccgaagt tgagtatttt
   tgctgtattt gtcataatga ctcctgttga tagatccagt aatgacctca gaactccatc
   tggatttgtt cagaacgctc ggttgccgcc gggcgttttt tattggtgag aatcgcagca
   acttgtcgcg ccaatcgagc catgtcgtcg tcaacgaccc cccattcaag aacagcaagc
   agcattgaga actttggaat ccagtccctc ttccacctgc tgatctgcga cttatcaacg
   ccgacagctt ccgctgtctt ctcagttcca agcattgcga ttttgttaag caacgcactc
   tcgattcgta gagcctcgtt gcgtttgttt gcacgaacca tatgtaagta tttccttaga
   taacaattga ttgaatgtat gcaaataaat gcatacacca taggtgtggt ttaatttgat
   gccctttttc agggctggaa tgtgtaagag cgggttattt atgctgttgt ttttttgtta
   ctcgggaagg gctttacctc ttccgcataa acgcttccat cagcgtttat agttaaaaaa
   atctttcggc ctgcatgaat ggccttgttg atcgcgattt gatatacgcc gagatctaac
   gggcatcagt aaagtccagc tcctgctggc ggatgacgca tgcattatgc tcgcagagat
   aaaacacgct ggaggggtca tccggcgtcc atttgaggcc aaacggcgtc tctttgtcgc
   caaatttaag atactgctcc tccccgcaat gcgggcaggc aacatgaaaa cgcataaaat
   gcggggattc actggctgca cgctcaatct gacaggtgcc tctcactttt ggcgtggagc
   cacggatgga ctttggccag accgagcctt caatacgctt gtcacccagg aacgtcggag
   agccttcctg ttcaatatca tcatcaaaag cagcaagttc atcataaccc gccacatcca
   ccgacttttc acggtagttt tttgccgctt taccgcccag gcaccagaag ccacgcccat
   tagtgaaacg cttcatggtg agcgtgttaa cccggtgctt tttgccatac cacggggcca
   gcgccagcag cgacggaata tcacgaatag tcggctcaac gtgggttttc ataaagttct
   cggcatcacc atccgtcggc aaccagataa gggtgttgcg ctgcttatgc tctataaagt
   aggcataaac acccagcagc attttggaat aaccgacacg ggcagacttc accacattca
   cctcacggat gtagtcgctg cccatcgcat tcatgatggc ccgctgaaag ggcagtgttt
   cccagcgccc ttcctggtat gcggattctt tcgggagata gtaattagca tccgcccatt
   caacggcggt ctgtggctcc ggcctgaaca gtgagcgaag cccggcgcgg acaaaatgcc
   gcagcctgtt atcctgactg ttcgatatat tcactcagca accccggtat cagttcatcc
   agcgcggctg ctttgttcat ggctttgatg atatcccgtt tcaggaaatc aacatgtcgg
   ttttccagtt ccggaaaacg ccgctgcacc gacaggggga gcccgtcgag aatactggca
   atttcacctg cgatccgcga cagcacgaaa gtacagaatg cggttaccac cacttcagcg
   gagtctctgg cattcttcag ttcctgtgcg tcggcctgcg cacgcgtaag tcgatggcgt
   tcgtactcaa tagttcctgg ctggggatct gcctcgctgg cctgccgcag ttcttcaacc
   tcccggcgca gcttttcgtt ctcaatttca gcatcccttt cggcatacca ttttatgacg
   gcggcagagt cataaagcac ctcattaccc ttgccaccgc ctcgcagaac gggcattccc
   tgttcctgcc agttctgaat ggtacggata ctcgcaccga aaatgtcagc cagctgcttt
   ttgttgactt ccattgttca ttccacggac aaaaacagag aaaggaaacg acagaggcca
   aaaagcctcg ctttcagcac ctgtcgtttc ctttcttttc agagggtatt ttaaataaaa
   acattaagtt atgacgaaga agaacggaaa cgccttaaac cggaaaattt tcataaatag
   cgaaaacccg cgaggtcgcc gccccgtaac ctgtcggatc accggaaagg acccgtaaag
   tgataatgat tatcatctac atatcacaac gtgcgtggag gccatcaaac cacgtcaaat
   aatcaattat gacgcaggta tcgtattaat agatctgcat cgcaggatgc tgctggctac
   cctgtggaac acctacatct gtattaacga agcgctggca ttgaccctga gtgatttttc
   tctggtcccg ccgcatccat accgccagtt gtttaccctc acaacgttcc agtaaccggg
   catgttcatc atcagtaacc cgtatcgtga gcatcctctc tcgtttcatc ggtatcatta
   cccccatgaa cagaaattcc cccttacacg gaggcatcaa gtgaccaaac aggaaaaaac
   cgcccttaac atggcccgct ttatcagaag ccagacatta acgcttctgg agaaactcaa
   cgagctggac gcggatgaac aggcagacat ctgtgaatcg cttcacgacc acgctgatga
   gctttaccgc agctgcctcg cgcgtttcgg tgatgacggt gaaaacctct gacacatgca
   gctcccggag acggtcacag cttgtctgta agcggatgcc gggagcagac aagcccgtca
   gggcgcgtca gcgggtgttg gcgggtgtcg gggcgcagcc atgacccagt cacgtagcga
   tagcggagtg tatactggct taactatgcg gcatcagagc agattgtact gagagtgcac
   catatgcggt gtgaaatacc gcacagatgc gtaaggagaa aataccgcat caggcgctct
   tccgcttcct cgctcactga ctcgctgctc tcggtcgttc ggctgcggcg agcggtatca
   gctcactcaa aggcggtaat acggttatcc acagaatcag gggataacgc aggaaagaac
   atgtgagcaa aaggccagca aaaggccagg aaccgtaaaa aggccgcgtt gctggcgttt
   ttccataggc tccgcccccc tgacgagcat cacaaaaatc gacgctcaag tcagaggtgg
   cgaaacccga caggactata aagataccag gcgtttcccc ctggaagctc cctcgtgcgc
   tctcctgttc cgaccctgcc gcttaccgga tacctgtccg cctttctccc ttcgggaagc
   gtggcgcttt ctcatagctc acgctgtagg tatctcagtt cggtgtaggt cgttcgctcc
   aagctgggct gtgtgcacga accccccgtt cagcccgacc gctgcgcctt atccggtaac
   tatcgtcttg agtccaaccc ggtaagacac gacttatcgc cactggcagc agccactggt
   aacaggatta gcagagcgag gtatgtaggc ggtgctacag agttcttgaa gtggtggcct
   aactacggct acactagaag gacagtattt ggtatctgcg ctctgctgaa gccagttacc
   ttcggaaaaa gagttggtag ctcttgatcc ggcaaacaaa ccaccgctgg tagcggtggt
   ttttttgttt gcaagcagca gattacgcgc agaaaaaaag gatctcaaga agatcctttg
   atcttttcta cggggtctga cgctcagtgg aacgaaaact cacgttaggg attttggtca
   tgagattatc aaaaaggatc ttcacctaga tccttttaaa ttaaaaatga agttttaaat
   caatctaaag tatatatgag taaacttggt ctgacagtta ccaatgctta atcagtgagg
   cacctatctc agcgatctgt ctatttcgtt catccatagt tgcctgactc cccgtcgtgt
   agataactac gatacgggag ggcttaccat ctggccccag tgctgcaatg ataccgcgag
   acccacgctc accggctcca gatttatcag caataaacca gccagccgga agggccgagc
   gcagaagtgg tcctgcaact ttatccgcct ccatccagtc tattaattgt tgccgggaag
   ctagagtaag tagttcgcca gttaatagtt tgcgcaacgt tgttgccatt gctgcaggca
   tcgtggtgtc acgctcgtcg tttggtatgg cttcattcag ctccggttcc caacgatcaa
   ggcgagttac atgatccccc atgttgtgca aaaaagcggt tagctccttc ggtcctccga
   tcgttgtcag aagtaagttg gccgcagtgt tatcactcat ggttatggca gcactgcata
   attctcttac tgtcatgcca tccgtaagat gcttttctgt gactggtgag tactcaacca
   agtcattctg agaatagtgt atgcggcgac cgagttgctc ttgcccggcg tcaacacggg
   ataataccgc gccacatagc agaactttaa aagtgctcat cattggaaaa cgttcttcgg
   ggcgaaaact ctcaaggatc ttaccgctgt tgagatccag ttcgatgtaa cccactcgtg
   cacccaactg atcttcagca tcttttactt tcaccagcgt ttctgggtga gcaaaaacag
   gaaggcaaaa tgccgcaaaa aagggaataa gggcgacacg gaaatgttga atactcatac
   tcttcctttt tcaatattat tgaagcattt atcagggtta ttgtctcatg agcggataca
   tatttgaatg tatttagaaa aataaacaaa taggggttcc gcgcacattt ccccgaaaag
   tgccacctga cgtctaagaa accattatta tcatgacatt aacctataaa aataggcgta
   tcacgaggcc ctttcgtctt caagaa
//