back Return to this vector's summary.
ID  PDO6    preliminary; circular DNA; SYN; 8932 BP.
XX
AC  U03463; ATCC87039;
XX
DT  03-FEB-1994 (Rel. 8, Created)
DT  01-JUL-1995 (Rel. 12, Last updated, Version 1)
XX
DE  E. coli cosmid vector pDO6 - complete.
XX
KW  cloning vector.
XX
OS  Cloning vector
OC  Artificial sequences; Cloning vehicles.
XX
RN  [1]
RP  1-8932
RC  pDO2 from pUC19 & lambda::Tn5 & pNEB193
RC  pDO6 from pDO2
RC  pDO17 from pDO2 & pBR322
RC  pDO19 from pDO17
RC  pDO184 from pK184 & pBR322
RA  Ahmed A.;
RT  "Double origin vectors for isolating bidirectional deletions for DNA
RT  sequence analysis";
RL  Gene 141:71-73(1994).
XX
RN  [2]
RP  1-8932
RC  pDO6
RA  Ahmed A.;
RT  ;
RL  Submitted (12-NOV-1993) by:
RL  Ahmed A., Genetics, Biological Sciences Bldg Rm G502,
RL  University of Alberta, Edmonton, Alberta, T6G 2E1, CANADA.
XX
RN  [3]
RC  pDO6 from pBR322 & lambda & kan gene
RA  Ahmed A.L.;
RT  "Isolation of nested, bidirectional deletions by the use of
RT  exonuclease III on double-origin vectors";
RL  Gene 151:97-101(1994).
XX
CC  Restriction digests of the clone give the following sizes (kb):
CC  EcoRI--6.6, 2.1; HindIII--5.0, 3.9; SstI--9.0. (ATCC staff)
CC  Plasmid contains the following restriction sites (approximate kb from
CC  nt 1): BamHI--5.91; BglI--5.73, 7.32, 8.53; EcoRI--3.77, 5.88;
CC  HindIII--2.25, 5.96; KpnI--5.89; PstI--0.65, 1.72, 5.94, 7.45;
CC  SacI--5.88; SmaI--0.93, 4.50, 5.89; XbaI--5.92. (GenBank/EMBL/DDBJ)
CC  A series of overlapping deletion segments can be generated by
CC  partial digestion with a restriction enzyme not found in the vector,
CC  followed by complete digestion with lambda terminase.
CC  The order of the major features in the plasmid is: 5' lacZ -
CC  Ecl136II/MCS/Sse8387I - 3' lacZ - ren - P - O - ori lambda - cII -
CC  cro - kanR - cosR/L - ampR - oriP. [1]
CC  Cosmid vector containing two compatible origins of replication, for
CC  generating bidirectional deletions of large inserts to facilitate
CC  sequencing. Resulting fragments are blunted and circularized by
CC  ligation, and transformants are selected for either ampicillin or
CC  kanamycin resistance. AmpR transformants can be sequenced in the
CC  clockwise direction using the cosL primer 5'-TCATAAATAGCGAAAACC-3'.
CC  KanR transformants can be sequenced in the counterclockwise direction
CC  using the cosR primer 5'-ACTTTACGGGTCCTTTCCG-3'. [2]
CC  Growth: 1065 plus ampicillin (50 ug/ml) plus kanamycin (20 ug/ml) 30C
CC  Deposited by: Ahmed A.L.
CC  NCBI gi: 424111
CC  NM (pDO6)
CC  CM (yes)
CC  NA (ds-DNA)
CC  TP (circular)
CC  ST ()
CC  TY (cosmid)
CC  SP (ATCC)
CC  HO (E.coli)(E.coli AA102)
CC  CP ()
CC  FN (cloning)(sequencing)
CC  SE (color)
CC  PA (pBR322)
CC  BR (pDO2)(pDO17)(pDO184)(pDO19)
CC  OF ()
CC  OR ()
XX
FH  Key       Location/Qualifiers
FH
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="1. pDO2 remove, 9386bp-
FT          -> pDO6 8932bp"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI E. coli pMB1 (ColE1 and pBR322)"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI E. coli phage lambda cos"
FT  CDS       0..0
FT          /note="ANT E. coli amp gene"
FT  CDS       0..0
FT          /note="ANT E. coli kan gene"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="MCS Ecl136II-SacI-Acc65I-KpnI-AscI-BamHI-
FT          PacI-XbaI-SalI-PmeI-Sse8387I"
XX
SQ  Sequence 8932 BP; 2349 A; 2287 C; 2248 G; 2048 T; 0 other;
   aggtcgccgc cccgtaacct gtcggatcac cggaaaggac ccgtaaagtg ataatgatta
   tcatctacat atcacaacgt gcgtggaggc catcaaacca cgtcaaataa tcaattatga
   cgcaggtatc gtattaattg atctgcatca acttaacgta aaaacaactt cagacaatac
   aaatcagcga cactgaatac ggggcaacct catgtcaacg aagaacagaa cccgcagaac
   aacaacccgc aacatccgct ttcctaacca aatgattgaa caaattaaca tcgctcttga
   gcaaaaaggg tccgggaatt tctcagcctg ggtcattgaa gcctgccgtc ggagactaac
   gtcagaaaag agagcatata catcaattaa aagtgatgaa gaatgaacat cccgcgttct
   tccctccgaa caggacgata ttgtaaattc acttaattac gagggcattg cagtaattgg
   gtgatgctgc caacttactg atttagtgta tgatggtgtt tttgaggtgc tccagtggct
   tctgtttcta tcagctgtcc ctcctgttca gctactgacg gggtggtgcg taacggcaaa
   agcaccgccg gacatcagcg ctatctctgc tctcactgcc gtaaaacatg gcaactgcag
   ttcacttaca ccgcttctca acccggtacg caccagaaaa tcattgatat ggccatgaat
   ggcgttggat gccgggcaac agcccgcatt atgggcgttg gcctcaacac gattttacgt
   cacttaaaaa actcaggccg cagtcggtaa ccggcctctt catcgggaat gcgcgcgacc
   ttcagcatcg ccggcatgtc cccctggcgg acgggaagta tccagctcga tcaggcagca
   gctgaaccaa ctcgcgaggg gatcgagccc ggggtgggcg aagaactcca gcatgagatc
   cccgcgctgg aggatcatcc agccggcgtc ccggaaaacg attccgaagc ccaacctttc
   atagaaggcg gcggtggaat cgaaatctcg tgatggcagg ttgggcgtcg cttggtcggt
   catttcgaac cccagagtcc cgctcagaag aactcgtcaa gaaggcgata gaaggcgatg
   cgctgcgaat cgggagcggc gataccgtaa agcacgagga agcggtcagc ccattcgccg
   ccaagctctt cagcaatatc acgggtagcc aacgctatgt cctgatagcg gtccgccaca
   cccagccggc cacagtcgat gaatccagaa aagcggccat tttccaccat gatattcggc
   aagcaggcat cgccatgggt cacgacgaga tcctcgccgt cgggcatgcg cgccttgagc
   ctggcgaaca gttcggctgg cgcgagcccc tgatgctctt cgtccagatc atcctgatcg
   acaagaccgg cttccatccg agtacgtgct cgctcgatgc gatgtttcgc ttggtggtcg
   aatgggcagg tagccggatc aagcgtatgc agccgccgca ttgcatcagc catgatggat
   actttctcgg caggagcaag gtgagatgac aggagatcct gccccggcac ttcgcccaat
   agcagccagt cccttcccgc ttcagtgaca acgtcgagca cagctgcgca aggaacgccc
   gtcgtggcca gccacgatag ccgcgctgcc tcgtcctgca gttcattcag ggcaccggac
   aggtcggtct tgacaaaaag aaccgggcgc ccctgcgctg acagccggaa cacggcggca
   tcagagcagc cgattgtctg ttgtgcccag tcatagccga atagcctctc cacccaagcg
   gccggagaac ctgcgtgcaa tccatcttgt tcaatcatgc gaaacgatcc tcatcctgtc
   tcttgatcag atcttgatcc cctgcgccat cagatccttg gcggcaagaa agccatccag
   tttactttgc agggcttccc aaccttacca gagggcgccc cagctggcaa ttccggttcg
   cttgctgtcc ataaaaccgc ccagtctagc tatcgccatg taagcccact gcaagctacc
   tgctttctct ttgcgcttgc gttttccctt gtccagatag cccagtagct gacattcatc
   cggggtcagc accgtttctg cggactggct ttctacgtgt tccgcttcct ttagcagccc
   ttgcgccctg agtgcttgcg gcagcgtgaa gcttcaggtg agaacatccc tgcctgaaca
   tgagaaaaaa cagggtactc atactcactt ctaagtgacg gctgcatact aaccgcttca
   tacatctcgt agatttctct ggcgattgaa gggctaaatt cttcaacgct aactttgaga
   atttttgcaa gcaatgcggc gttataagca tttaatgcat tgatgccatt aaataaagca
   ccaacgcctg actgccccat ccccatcttg tctgcgacag attcctggga taagccaagt
   tcatttttct ttttttcata aattgcttta aggcgacgtg cgtcctcaag ctgctcttgt
   gttaatggtt tcttttttgt gctcatacgt taaatctatc accgcaaggg ataaatatct
   aacaccgtgc gtgttgacta ttttacctct ggcggtgata atggttgcat gtactaagga
   ggttgtatgg aacaacgcat aaccctgaaa gattatgcaa tgcgctttgg gcaaaccaag
   acagctaaag atctcggcgt atatcaaagc gcgatcaaca aggccattca tgcaggccga
   aagatttttt taactataaa cgctgatgga agcgtttatg cggaagaggt aaagcccttc
   ccgagtaaca aaaaaacaac agcataaata accccgctct tacacattcc agccctgaaa
   attgttatct aaggaaatac ttacatatgg ttcgtgcaaa caaacgcaac gaggctctac
   gaatcgagag tgcgttgctt aacaaaatcg caatgcttgg aactgagaag acagcggaag
   ctgtgggcgt tgataagtcg cagatcagca ggtggaagag ggactggatt ccaaagttct
   caatgctgct tgctgttctt gaatgggggg tcgttgacga cgacatggct cgattggcgc
   gacaagttgc tgcgattctc accaataaaa aacgcccggc ggcaaccgag cgttctgaac
   aaatccagat ggagttctga ggtcattact ggatctatca acaggagtca ttatgacaaa
   tacagcaaaa atactcaact tcggcagagg taactttgcc ggacaggagc gtaatgtggc
   agatctcgat gatggttacg ccagactatc aaatatgctg cttgaggctt attcgggcgc
   agatctgacc aagcgacagt ttaaagtgct gcttgccatt ctgcgtaaaa cctatgggtg
   gaataaacca atggacagaa tcaccgattc tcaacttagc gagattacaa agttacctgt
   caaacggtgc aatgaagcca agttagaact cgtcagaatg aatattatca agcagcaagg
   cggcatgttt ggaccaaata aaaacatctc agaatggtgc atccctcaaa acgagggaaa
   atcccctaaa acgagggata aaacatccct caaattgggg gattgctatc cctcaaaaca
   gggggacaca aaagacacta ttacaaaaga aaaaagaaaa gattattcgt cagagaattc
   tggcgaatcc tctgaccagc cagaaaacga cctttctgtg gtgaaaccgg atgctgcaat
   tcagagcggc agcaagtggg ggacagcaga agacctgacc gccgcagagt ggatgtttga
   catggtgaag actatcgcac catcagccag aaaaccgaat tttgctgggt gggctaacga
   tatccgcctg atgcgtgaac gtgacggacg taaccaccgc gacatgtgtg tgctgttccg
   ctgggcatgc caggacaact tctggtccgg taacgtgctg agcccggcca aactccgcga
   taagtggacc caactcgaaa tcaaccgtaa caagcaacag gcaggcgtga cagccagcaa
   accaaaactc gacctgacaa acacagactg gatttacggg gtggatctat gaaaaacatc
   gccgcacaga tggttaactt tgaccgtgag cagatgcgtc ggatcgccaa caacatgccg
   gaacagtacg acgaaaagcc gcaggtacag caggtagcgc agatcatcaa cggtgtgttc
   agccagttac tggcaacttt cccggcgagc ctggctaacc gtgaccagaa cgaagtgaac
   gaaatccgtc gccagtgggt tctggctttt cgggaaaacg ggatcaccac gatggaacag
   gttaacgcag gaatgcgcgt agcccgtcgg cagaatcgac catttctgcc atcacccggg
   cagtttgttg catggtgccg ggaagaagca tccgttaccg ccggactgcc aaacgtcagc
   gagctggttg atatggttta cgagtattgc cggaagcgag gcctgtatcc ggatgcggag
   tcttatccgt ggaaatcaaa cgcgcactac tggctggtta ccaacctgta tcagaacatg
   cgggccaatg cgcttactga tgcggaatta cgccgtaagg ccgcagatga gcttgtccat
   atgactgcga gaattaaccg tggtgaggcg atccctgaac cagtaaaaca acttcctgtc
   atgggcggta gacctctaaa tcgtgcacag gctctggcga agatcgcaga aatcaaagct
   aagttcggac tgaaaggagc aagtgtatga cgggcaaaga ggcaattatt cattacctgg
   ggacgcataa tagcttctgt gcgccggacg ttgccgcgct aacaggcgca acagtaacca
   gcataaatca ggccgcggct aaaatggcac gggcaggtct tctggttatc gaaggtaagg
   tctggcgaac ggtgtattac cggtttgcta ccagggaaga acgggaagga aagatgagca
   cgaacctggt ttttaaggag tgtcgccaga gtgccgcgat gaaacgggta ttggcggtat
   atggagttaa aagatgacca tctacattac tgagctaata acaggcctgc tggtaatcgc
   aggccttttt atttggggga gagggaagtc atgaaaaaac taacctttga aattcgatct
   ccagcacatc agcaaaacgc tattcacgca gtacagcaaa tccttccaga cccaaccaaa
   ccaatcgtag taaccattca ggaacgcaac cgcagcttag accaaaacag gaagctatgg
   gcctgcttag gtgacgtcta agaaaccatt attatcatga cattaaccta taaaaatagg
   cgtatcacga ggccctttcg tctcgcgcgt ttcggtgatg acggtgaaaa cctctgacac
   atgcagctcc cggagacggt cacagcttgt ctgtaagcgg atgccgggag cagacaagcc
   cgtcagggcg cgtcagcggg tgttggcggg tgtcggggct ggcttaacta tgcggcatca
   gagcagattg tactgagagt gcaccatatg cggtgtgaaa taccgcacag atgcgtaagg
   agaaaatacc gcatcaggcg ccattcgcca ttcaggctgc gcaactgttg ggaagggcga
   tcggtgcggg cctcttcgct attacgccag ctggcgaaag ggggatgtgc tgcaaggcga
   ttaagttggg taacgccagg gttttcccag tcacgacgtt gtaaaacgac ggccagtgaa
   ttcgagctcg gtacccgggg gcgcgccgga tccttaatta agtctagagt cgactgttta
   aacctgcagg catgcaagct tggcgtaatc atggtcatag ctgtttcctg tgtgaaattg
   ttatccgctc acaattccac acaacatacg agccggaagc ataaagtgta aagcctgggg
   tgcctaatga gtgagctaac tcacattaat tgcgttgcgc tcactgcccg ctttccagtc
   gggaaacctg tcgtgccagc tgcattaatg aatcggccaa cgcgcgggga gaggcggttt
   gcgtattggg cgctcttccg cttcctcgct cactgactcg ctgcgctcgg tcgttcggct
   gcggcgagcg gtatcagctc actcaaaggc ggtaatacgg ttatccacag aatcagggga
   taacgcagga aagaacatgt gagcaaaagg ccagcaaaag gccaggaacc gtaaaaaggc
   cgcgttgctg gcgtttttcc ataggctccg cccccctgac gagcatcaca aaaatcgacg
   ctcaagtcag aggtggcgaa acccgacagg actataaaga taccaggcgt ttccccctgg
   aagctccctc gtgcgctctc ctgttccgac cctgccgctt accggatacc tgtccgcctt
   tctcccttcg ggaagcgtgg cgctttctca atgctcacgc tgtaggtatc tcagttcggt
   gtaggtcgtt cgctccaagc tgggctgtgt gcacgaaccc cccgttcagc ccgaccgctg
   cgccttatcc ggtaactatc gtcttgagtc caacccggta agacacgact tatcgccact
   ggcagcagcc actggtaaca ggattagcag agcgaggtat gtaggcggtg ctacagagtt
   cttgaagtgg tggcctaact acggctacac tagaaggaca gtatttggta tctgcgctct
   gctgaagcca gttaccttcg gaaaaagagt tggtagctct tgatccggca aacaaaccac
   cgctggtagc ggtggttttt ttgtttgcaa gcagcagatt acgcgcagaa aaaaaggatc
   tcaagaagat cctttgatct tttctacggg gtctgacgct cagtggaacg aaaactcacg
   ttaagggatt ttggtcatga gattatcaaa aaggatcttc acctagatcc ttttaaatta
   aaaatgaagt tttaaatcaa tctaaagtat atatgagtaa acttggtctg acagttacca
   atgcttaatc agtgaggcac ctatctcagc gatctgtcta tttcgttcat ccatagttgc
   ctgactcccc gtcgtgtaga taactacgat acgggagggc ttaccatctg gccccagtgc
   tgcaatgata ccgcgagacc cacgctcacc ggctccagat ttatcagcaa taaaccagcc
   agccggaagg gccgagcgca gaagtggtcc tgcaacttta tccgcctcca tccagtctat
   taattgttgc cgggaagcta gagtaagtag ttcgccagtt aatagtttgc gcaacgttgt
   tgccattgct gcaggcatcg tggtgtcacg ctcgtcgttt ggtatggctt cattcagctc
   cggttcccaa cgatcaaggc gagttacatg atcccccatg ttgtgcaaaa aagcggttag
   ctccttcggt cctccgatcg ttgtcagaag taagttggcc gcagtgttat cactcatggt
   tatggcagca ctgcataatt ctcttactgt catgccatcc gtaagatgct tttctgtgac
   tggtgagtac tcaaccaagt cattctgaga atagtgtatg cggcgaccga gttgctcttg
   cccggcgtca acacgggata ataccgcgcc acatagcaga actttaaaag tgctcatcat
   tggaaaacgt tcttcggggc gaaaactctc aaggatctta ccgctgttga gatccagttc
   gatgtaaccc actcgtgcac ccaactgatc ttcagcatct tttactttca ccagcgtttc
   tgggtgagca aaaacaggaa ggcaaaatgc cgcaaaaaag ggaataaggg cgacacggaa
   atgttgaata ctcatactct tcctttttca atattattga agcatttatc agggttattg
   tctcatgagc ggatacatat ttgaatgtat ttagaaaaat aaacaaatag gggttccgcg
   cacatttccc cgaaaagtgc ggtaatgact ccaacttatt gatagtgttt tatgttcaga
   taatgcccga tgactttgtc atgcagctcc accgattttg agaacgacag cgacttccgt
   cccagccgtg ccaggtgctg cctcagattc aggttatgcc gctcaattcg ctgcgtatat
   cgcttgctga ttacgtgcag ctttcccttc aggcgtacgc atgaccggcg gcggatttgg
   cggctgtatc gtcgcgctga tcccggaaga gctggtgcct gccgtacagc aacgtgtcgc
   tgaacaatat gaagcaaaaa caggtattaa agagactttt tacgtttgta aaccatcaca
   aggagcagga cagtgctgaa cgaaactccc gcactggcac ccgatggtca gccgtaccga
   ctgttgatct gcctcgctgg cctgccgcag ttcttcaacc tcccggcgca gcttttcgtt
   ctcaatttca gcatcccttt cggcatacca ttttatgacg gcggcagagt cataaagcac
   ctcattaccc ttgccaccgc ctcgcagaac gggcattccc tgttcctgcc agttctgaat
   ggtacggata ctcgcaccga aaatgtcagc cagctgcttt ttgttgactt ccattgttca
   ttccacggac aaaaacagag aaaggaaacg acagaggcca aaaagcctcg ctttcagcac
   ctgtcgtttc ctttcttttc agagggtatt ttaaataaaa acattaagtt atgacgaaga
   agaacggaaa cgccttaaac cggaaaattt tcataaatag cgaaaacccg cg
//