back Return to this vector's summary.
ID  PDR720   preliminary; circular DNA; SYN; 3925 BP.
XX
AC  IG0039;
XX
DT  02-NOV-1992 (Rel. 7, Created)
DT  01-JUL-1995 (Rel. 12, Last updated, Version 1)
XX
DE  E. coli plasmid vector pDR720 - complete.
XX
KW  cloning vector.
XX
OS  Cloning vector
OC  Artificial sequences; Cloning vehicles.
XX
RN  [1]
RC  pDR206 from lacUV5 promoter
RC  [pDR540 from lacUV5 promoter]
RC  [pDR720 from lacUV5 promoter]
RC  from pKO series, gal gene/tac promoter
RA  Russell D.R., Bennett G.N.;
RT  "Construction and analysis of in vivo activity of E. coli promoter
RT  hybrids and promoter mutants that alter the -35 to -10 spacing";
RL  Gene 20:231-243(1982).
XX
CC  The TRP promoter is induced by 3-beta-indoleacrylic acid (IAA).
CC  old Pharmacia vector.
CC  NM (pDR720)
CC  CM (yes)
CC  NA (ds-DNA)
CC  TP (circular)
CC  ST ()
CC  TY (plasmid)
CC  SP ()
CC  HO (E.coli C600)
CC  CP ()
CC  FN (expression)(transcription)
CC  SE ()
CC  PA (pKO-1)(pBR322)(galK)
CC  BR (pDR540)
CC  OF ()
CC  OR ()
XX
FH  Key       Location/Qualifiers
FH
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="1. E. coli SmaI-SmaI, trp promoter
FT          2. pKO-1 SmaI 3980bp 312..312
FT          -> pDR720 3925bp"
FT  promoter    304..374
FT          /note="PRO E. coli trp
FT          from pKO-1, in SmaI site"
FT  CDS       550..1696
FT          /note="GEN E. coli galactokinase gene (galK)"
FT  rep_origin   2162..2162
FT          /note="ORI E. coli pMB1 (ColE1 and pBR322)"
FT  CDS       2927..3787
FT          /note="ANT E. coli beta-lactamase gene (bla)
FT          ampicillin resistance gene (apr/amp)"
XX
SQ  Sequence 3925 BP; 981 A; 1010 C; 1011 G; 923 T; 0 other;
   gccagcaagt gggggacagc agaagacctg accgccgcag agtggatgtt tgacatggtg
   aagactatcg caccatcagc cagaaaaccg attttgctgg gtgggctaac gatatccgcc
   tgatgcgtga acgtgacgga cgtaaccacc gcgacatgtg tgtgctgttc cgctgggcat
   gccaggacaa cttctggtcc ggtaacgtgc tgagcccggc cagggcaata aagcttactc
   cccatccccc cagtgaattc ccctgttgac aattaatcat cgaactagtt aactagtacg
   cagcttggct gcaggtcgac ggatcccccg ggaattcggg ctgcacgcgc acttttatcc
   gcctctgctg cgctccgcca ccgtacgtaa atttatggtt ggttatgaaa tgctggcaga
   gacccagcga gacctgacag tcagcgatat ccattttcgc gaatccggag tgtaagaaat
   gagtctgaaa gaaaaaacac aatctctgtt tgccaacgca tttggctacc ctgccactca
   caccattcag gcgcctggcc gcgtgaattt gattggtgaa cacaccgact acaacgacgg
   tttcgttctg ccctgcgcga ttgattatca aaccgtgatc agttgtgcac cacgcgatga
   ccgtaaagtt cgcgtgatgg cagccgatta tgaaaatcag ctcgacgagt tttccctcga
   tgcgcccatt gtcgcacatg aaaactatca atgggctaac tacgttcgtg gcgtggtgaa
   acatctgcaa ctgcgtaaca acagcttcgg cggcgtggac atggtgatca gcggcaatgt
   gccgcagggt gccgggttaa gttcttccgc ttcactggaa gtcgcggtcg gaaccgtatt
   gcagcagctt tatcatctgc cgctggacgg cgcacaaatc gcgcttaacg gtcaggaagc
   agaaaaccag tttgtaggct gtaactgcgg gatcatggat cagctaattt ccgcgctcgg
   caagaaagat catgccttgc tgatcgattg ccgctcactg gggaccaaag cagtttccat
   gcccaaaggt gtggctgtcg tcatcatcaa cagtaacttc aaacgtaccc tggttggcag
   cgaatacaac acccgtcgtg aacagtgcga aaccggtgcg cgtttcttcc agcagccagc
   cctgcgtgat gtcaccattg aagagttcaa cgctgttgcg catgaactgg acccgatcgt
   ggcaaaacgc gtgcgtcata tactgactga aaacgcccgc accgttgaag ctgccagcgc
   gctggagcaa ggcgacctga aacgtatggg cgagttgatg gcggagtctc atgcctctat
   gcgcgatgat ttcgaaatca ccgtgccgca aattgacact ctggtagaaa tcgtcaaagc
   tgtgattggc gacaaaggtg gcgtacgcat gaccggcggc ggatttggcg gctgtatcgt
   cgcgctgatc ccggaagagc tggtgcctgc cgtacagcaa gctgtcgctg aacaatatga
   agcaaaaaca ggtattaaag agacttttta cgtttgtaaa ccatcacaag gagcaggaca
   gtgctgacag ctgcctcgcg cgtttcggtg atgacggtga aaacctctga cacatgcagc
   tcccggagac ggtcacagct tgtctgtaag cggatgccgg gagcagacaa gcccgtcagg
   gcgcgtcagc gggtgttggc gggtgtcggg gcgcagccat gacccagtca cgtagcgata
   gcggagtgta tactggctta actatgcggc atcagagcag attgtactga gagtgcacca
   tatgcggtgt gaaataccgc acagatgcgt aaggagaaaa taccgcatca ggcgctcttc
   cgcttcctcg ctcactgact cgctgcgctc ggtcgttcgg ctgcggcgag cggtatcagc
   tcactcaaag gcggtaatac ggttatccac agaatcaggg gataacgcag gaaagaacat
   gtgagcaaaa ggccagcaaa aggccaggaa ccgtaaaaag gccgcgttgc tggcgttttt
   ccataggctc cgcccccctg acgagcatca caaaaatcga cgctcaagtc agaggtggcg
   aaacccgaca ggactataaa gataccaggc gtttccccct ggaagctccc tcgtgcgctc
   tcctgttccg accctgccgc ttaccggata cctgtccgcc tttctccctt cgggaagcgt
   ggcgctttct caatgctcac gctgtaggta tctcagttcg gtgtaggtcg ttcgctccaa
   gctgggctgt gtgcacgaac cccccgttca gcccgaccgc tgcgccttat ccggtaacta
   tcgtcttgag tccaacccgg taagacacga cttatcgcca ctggcagcag ccactggtaa
   caggattagc agagcgaggt atgtaggcgg tgctacagag ttcttgaagt ggtggcctaa
   ctacggctac actagaagga cagtatttgg tatctgcgct ctgctgaagc cagttacctt
   cggaaaaaga gttggtagct cttgatccgg caaacaaacc accgctggta gcggtggttt
   ttttgtttgc aagcagcaga ttacgcgcag aaaaaaagga tctcaagaag atcctttgat
   cttttctacg gggtctgacg ctcagtggaa cgaaaactca cgttaaggga ttttggtcat
   gagattatca aaaaggatct tcacctagat ccttttaaat taaaaatgaa gttttaaatc
   aatctaaagt atatatgagt aaacttggtc tgacagttac caatgcttaa tcagtgaggc
   acctatctca gcgatctgtc tatttcgttc atccatagtt gcctgactcc ccgtcgtgta
   gataactacg atacgggagg gcttaccatc tggccccagt gctgcaatga taccgcgaga
   cccacgctca ccggctccag atttatcagc aataaaccag ccagccggaa gggccgagcg
   cagaagtggt cctgcaactt tatccgcctc catccagtct attaattgtt gccgggaagc
   tagagtaagt agttcgccag ttaatagttt gcgcaacgtt gttgccattg ctgcaggcat
   cgtggtgtca cgctcgtcgt ttggtatggc ttcattcagc tccggttccc aacgatcaag
   gcgagttaca tgatccccca tgttgtgcaa aaaagcggtt agctccttcg gtcctccgat
   cgttgtcaga agtaagttgg ccgcagtgtt atcactcatg gttatggcag cactgcataa
   ttctcttact gtcatgccat ccgtaagatg cttttctgtg actggtgagt actcaaccaa
   gtcattctga gaatagtgta tgcggcgacc gagttgctct tgcccggcgt caacacggga
   taataccgcg ccacatagca gaactttaaa agtgctcatc attggaaaac gttcttcggg
   gcgaaaactc tcaaggatct taccgctgtt gagatccagt tcgatgtaac ccactcgtgc
   acccaactga tcttcagcat cttttacttt caccagcgtt tctgggtgag caaaaacagg
   aaggcaaaat gccgcaaaaa agggaataag ggcgacacgg aaatgttgaa tactcatact
   cttccttttt caatattatt gaagcattta tcagggttat tgtctcatga gcggatacat
   atttgaatgt atttagaaaa ataaacaaat aggggttccg cgcacatttc cccgaaaagt
   gccacctgac gtctaagaaa ccattattat catgacatta acctataaaa ataggcgtat
   cacgaggccc tttcgtcttc aagaa
//