back Return to this vector's summary.
ID  PDW229   preliminary; circular DNA; SYN; 4069 BP.
XX
AC  IG9934;
XX
DT  01-JUL-1995 (Rel. 11, Created)
DT  01-JUL-1995 (Rel. 12, Last updated, Version 1)
XX
DE  E. coli phagemid vector pDW229 - complete.
XX
KW  cloning vector.
XX
OS  Cloning vector
OC  Artificial sequences; Cloning vehicles.
XX
RN  [1]
RC  pON3 from pBR322 & pON1
RC  pON5 from pON3 & lambda
RC  pON163 from pON5 & ARS1
RC  pDW222, pDW225 from HIS2 gene & URA gene
RC  pDW227 from pGEM-3 & pON163
RC  pDW229 from pGEM-3 & pON163
RC  pDW232 from pGEM-3 & pDW227 & pDW229
RA  Weilguny D., Praetorius M., Carr A.M., Egel R., Nielsen O.;
RT  "New vectors in fission yeast: application for cloning the his2
RT  gene";
RL  Gene 99:47-54(1991).
XX
CC  Created by Moore, July 1995, under contract with NCBI.
CC  NM (pDW229)
CC  CM (yes)
CC  NA (ds-DNA)
CC  TP (circular)
CC  ST ()
CC  TY (phagemid)
CC  SP ()
CC  HO (E.coli)(S.cerevisiae)(S.pombe)
CC  CP ()
CC  FN (expression)
CC  SE ()
CC  PA (pGEM-3)(pON163)
CC  BR ()
CC  OF ()
CC  OR ()
XX
FH  Key       Location/Qualifiers
FH
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="1. pGEM-3 NaeI 2867bp 2595..2595
FT          2. pON163 EcoRI-EcoRI 1198bp 4427..5625, ARS1
FT          -> pDW229 4065bp"
FT  -        1..2594
FT          /note="pGEM-3 1..2594 2594bp
FT          NaeI = GCC^GGC
FT          EcoRI = G^AATTC"
FT  -        2595..3796
FT          /note="pON163 4427..5628 1202bp
FT          EcoRI = G^AATT C
FT          NaeI =   GCC^GGC"
FT  -        3797..4069
FT          /note="pGEM-3 2595..2867 273bp"
FT  promoter    0..0
FT          /note="PRO bacteriophage Sp6"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="MCS HindIII-SphI-PstI-SalI-AccI-HincII
FT          XbaI-BamHI-AvaI-SmaI-KpnI-SacI-EcoRI"
FT  promoter    complement(0..0)
FT          /note="PRO bacteriophage T7"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI yeast ARS1"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI E. coli pMB1 (ColE1 and pBR322)"
FT  CDS       complement(0..0)
FT          /note="ANT E. coli beta-lactamase gene (bla)
FT          ampicillin resistance gene (apr/amp)"
XX
SQ  Sequence 4069 BP; 1161 A; 913 C; 904 G; 1091 T; 0 other;
   gaatacaagc ttgcatgcct gcaggtcgac tctagaggat ccccgggtac cgagctcgaa
   ttccggtctc cctatagtga gtcgtattaa tttcgataag ccagctgcat taatgaatcg
   gccaacgcgc ggggagaggc ggtttgcgta ttgggcgctc ttccgcttcc tcgctcactg
   actcgctgcg ctcggtcgtt cggctgcggc gagcggtatc agctcactca aaggcggtaa
   tacggttatc cacagaatca ggggataacg caggaaagaa catgtgagca aaaggccagc
   aaaaggccag gaaccgtaaa aaggccgcgt tgctggcgtt tttccatagg ctccgccccc
   ctgacgagca tcacaaaaat cgacgctcaa gtcagaggtg gcgaaacccg acaggactat
   aaagatacca ggcgtttccc cctggaagct ccctcgtgcg ctctcctgtt ccgaccctgc
   cgcttaccgg atacctgtcc gcctttctcc cttcgggaag cgtggcgctt tctcatagct
   cacgctgtag gtatctcagt tcggtgtagg tcgttcgctc caagctgggc tgtgtgcacg
   aaccccccgt tcagcccgac cgctgcgcct tatccggtaa ctatcgtctt gagtccaacc
   cggtaagaca cgacttatcg ccactggcag cagccactgg taacaggatt agcagagcga
   ggtatgtagg cggtgctaca gagttcttga agtggtggcc taactacggc tacactagaa
   ggacagtatt tggtatctgc gctctgctga agccagttac cttcggaaaa agagttggta
   gctcttgatc cggcaaacaa accaccgctg gtagcggtgg tttttttgtt tgcaagcagc
   agattacgcg cagaaaaaaa ggatctcaag aagatccttt gatcttttct acggggtctg
   acgctcagtg gaacgaaaac tcacgttaag ggattttggt catgagatta tcaaaaagga
   tcttcaccta gatcctttta aattaaaaat gaagttttaa atcaatctaa agtatatatg
   agtaaacttg gtctgacagt taccaatgct taatcagtga ggcacctatc tcagcgatct
   gtctatttcg ttcatccata gttgcctgac tccccgtcgt gtagataact acgatacggg
   agggcttacc atctggcccc agtgctgcaa tgataccgcg agacccacgc tcaccggctc
   cagatttatc agcaataaac cagccagccg gaagggccga gcgcagaagt ggtcctgcaa
   ctttatccgc ctccatccag tctattaatt gttgccggga agctagagta agtagttcgc
   cagttaatag tttgcgcaac gttgttgcca ttgctacagg catcgtggtg tcacgctcgt
   cgtttggtat ggcttcattc agctccggtt cccaacgatc aaggcgagtt acatgatccc
   ccatgttgtg caaaaaagcg gttagctcct tcggtcctcc gatcgttgtc agaagtaagt
   tggccgcagt gttatcactc atggttatgg cagcactgca taattctctt actgtcatgc
   catccgtaag atgcttttct gtgactggtg agtactcaac caagtcattc tgagaatagt
   gtatgcggcg accgagttgc tcttgcccgg cgtcaatacg ggataatacc gcgccacata
   gcagaacttt aaaagtgctc atcattggaa aacgttcttc ggggcgaaaa ctctcaagga
   tcttaccgct gttgagatcc agttcgatgt aacccactcg tgcacccaac tgatcttcag
   catcttttac tttcaccagc gtttctgggt gagcaaaaac aggaaggcaa aatgccgcaa
   aaaagggaat aagggcgaca cggaaatgtt gaatactcat actcttcctt tttcaatatt
   attgaagcat ttatcagggt tattgtctca tgagcggata catatttgaa tgtatttaga
   aaaataaaca aataggggtt ccgcgcacat ttccccgaaa agtgccacct gacgtctaag
   aaaccattat tatcatgaca ttaacctata aaaataggcg tatcacgagg ccctttcgtc
   tcgcgcgttt cggtgatgac ggtgaaaacc tctgacacat gcagctcccg gagacggtca
   cagcttgtct gtaagcggat gccgggagca gacaagcccg tcagggcgcg tcagcgggtg
   ttggcgggtg tcggggctgg cttaactatg cggcatcaga gcagattgta ctgagagtgc
   accatatcga cgctctccct tatgcgactc ctgcattagg aagcagccca gtagtaggtt
   gaggccgttg agcaccgccg ccgcaaggaa tggtgcaagg agatggcgcc caacagtccc
   ccggccacgg ggcctgccac catacccacg ccgaaacaag cgctcatgag cccgaagtgg
   cgagcccgat cttccccatc ggtgatgtcg gcgatatagg cgccagcaac cgcacctgtg
   gcgccggtga tgccaattcg agtctaactc cttaaccact cggacatagt gacttatctg
   acactcattg taaattaata tatatatagg cattttgttt agttaaaggt acttaagtaa
   ttagtataaa cgaaccaatt ttataatcag gaagttaagt gaatggtagc acatgtcgta
   aaaattgtga atttttattg aataatattt taaatacaag cctttctaga ctaggtatac
   tcataaacat atgagcaaaa ggatagagga gattacattg catcttctac aaatttattt
   attgcccttt actgaaaaat taaataatga gtactaaatg ataaaaagcg ctcagtacaa
   gaaagattgc aaaaatattg cattcttcat gaattaaagt tgcatataag gcatattgaa
   agtaatagta ctaaaacagc agttagcgaa aattaataga attatattcg caagacaatt
   gtgacattaa attaaaaaat tgtagaattt ttactatcct ctttaacgcc atgagccttt
   ataaaaaggt taaattagtt ttaacattct ttttttgagt aagagtttac aatttatcaa
   aacctgtgtt attatattca ttagtttcaa tttattagca tctagagaaa aatcaattgg
   cagttacatt gttggaattt atgaagaaaa agaatctaca acggagaata agttgctgat
   cgctttccct aaaattgtat attttgctga gcttattttg acatttcgtt gaagttttct
   ctaattcgca ttcattttaa gtaaaacaat gagaaataaa attacaaaaa atacaaatta
   aaatacaatt tttagctata attatagacg atgcccttgt atcccattct gtctcgcttg
   cccctacttt ttatctttta tataccataa tgaacgctgc cgctactaac cataccccga
   ttttacattt cggactccca aggacgtaca aaatagaaaa ctatagaaaa aaataatcag
   aaaatagcat gtcatctctt tgtaaaacgc gtttgcaaga agaaaggaaa caatggagaa
   gagatcatcc atttgtatgt aaattttagt aaacttgaag aaatcactaa caacttctct
   tacttaggga ttctatgcaa aaccttgtaa atcatctgat ggaggactcg atttaatgaa
   ttggaaggtt ggaattggcc acgatgcgtc cggcgtagag gatctggcta gcgatgaccc
   tgctgattgg ttcgctgacc atttccgggg tgcggaacgg cgttaccaga aactcagaag
   gttcgtccaa ccaaaccgac tctgacggca gtttacgaga gagatgatag ggtctgcttc
   agtaagccag atgctacaca attaggcttg tacatattgt cgttagaacg cggctacaat
   taatacataa ccttatgtat catacacata cgatttaggt gacactata
//