back Return to this vector's summary.
ID  PE194   preliminary; circular DNA; SYN; 3728 BP.
XX
AC  V01278; J01755; J01756; J01757; J01758; V01279; V01280;
AC  ATCC37128; ATCC68359;
XX
DT  01-JUL-1993 (Rel. 7, Created)
DT  01-JUL-1995 (Rel. 12, Last updated, Version 1)
XX
DE  Bacillus/Staphylococcus plasmid vector pE194 - complete.
XX
KW  cloning vector.
XX
OS  Staphylococcus aureus
OC  Prokaryota; Bacteria; Firmicutes; Gram-positive cocci;
OC  Micrococcaceae.
XX
RN  [1]
RC  from pC194 & pE194
RC  from pE194
RA  Horinouchi S., Weisblum B.;
RT  "Posttranscriptional modification of mRNA conformation: mechanism
RT  that regulates erythromycin-induced resistance";
RL  Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 77:7079-7083(1980).
XX
RN  [2]
RC  pSA0302 from pT181 & pSA0501
RC  pSA2200 from pT181 & pSA0501
RC  plasmid from pSA2100 & pT181
RC  pE194 from S. aureus
RC  pSA0301 from pT181
RA  Iordanescu S.;
RT  "Relationships between cotransducible plasmids in Staphylococcus
RT  aureus";
RL  J. Bacteriol. 129:71-75(1977).
XX
RN  [3]
RP  1723-3074
RC  pBD15 from pE194
RC  pBD16, pBD73, pBD74 from pBD15
RA  Gryczan T.J., Grandi G., Hahn J., Grandi R., Dubnau D.;
RT  "Conformational alteration of mRNA structure and the
RT  posttranscriptional regulation of erythromycin-induced drug
RT  resistance";
RL  Nucleic Acids Res. 8:6081-6097(1980).
XX
RN  [4]
RP  1-3728
RC  pHW1 from pE194 & pC194
RC  pHW2 from pE194 & pC194
RC  pHW3 from pE194 & B.subtilis DHFR gene
RC  pHW4 from pE194 & pBR322
RA  Horinouchi S., Weisblum B.;
RT  "Nucleotide sequence and functional map of pE194, a plasmid that
RT  specifies inducible resistance to macrolide, lincosamide and
RT  streptogramin type B antibiotics";
RL  J. Bacteriol. 150:804-814(1982).
XX
CC  For full induction, the plasmid requires a period of induction by
CC  subinhibitory concentrations of erythromycin. [3]
CC  Temperature sensitive. [3]
CC  Plasmid is a natural isolate from Staphylococcus aureus that confers
CC  resistance to macrolide, lincosamide and streptogramin type B 'MLS'
CC  antibiotics. [3]
CC  Bacillus Genetic Stock Center <-- B. Weisblum <-- B. Iordanescu. (ATCC
CC  staff)
CC  Restriction digests of the clone give the following sizes (kb):
CC  AccI--3.7; PstI--3.7. (ATCC staff)
CC  Medium is 1179 V Y medium.
CC  NM (pE194)
CC  CM (yes)
CC  NA (ds-DNA)
CC  TP (circular)
CC  ST ()
CC  TY (plasmid)
CC  SP (ATCC)
CC  HO (B.subtilis BSU1E18)(Bacillus)(Staphylococcus aureus)
CC  HO (B.subtilis BD170)
CC  CP ()
CC  FN (cloning)
CC  SE ()
CC  PA ()
CC  BR ()
CC  OF ()
CC  OR ()
XX
FH  Key       Location/Qualifiers
FH
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="1. Staphylococcus aureus
FT          -> pE194 3728bp"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="MCS unique BclI-AccI-PstI"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI Staphylococcus aureus"
FT  CDS       0..0
FT          /note="ANT Staphylococcus erythromycin resistance gene
FT          (ery)"
FT  CDS       complement(860..1173)
FT          /note="GEN Staphylococcus reading frame E"
FT  CDS       1244..1591
FT          /note="GEN Staphylococcus reading frame"
FT  CDS       1506..1856
FT          /note="GEN Staphylococcus reading frame C"
FT  CDS       complement(2007..2738)
FT          /note="GEN Staphylococcus reading frame B
FT          mls resistance"
FT  CDS       complement(2801..2857)
FT          /note="GEN Staphylococcus reading frame F translation
FT          attenuator"
FT  CDS       join(3150..3728,1..630)
FT          /note="GEN Staphylococcus reading frame A (over end
FT          of circular sequence)"
XX
SQ  Sequence 3728 BP; 1362 A; 460 C; 722 G; 1184 T; 0 other;
   gatcagtaca agaaagatac tgtatttcat aaacaggaac tgcaagaagt taaggatgag
   ttacagaagg caaataagca gttacagagt ggaatagagc atatgaggtc tacgaaaccc
   tttgattatg aaaatgagcg tacaggtttg ttctctggac gtgaagagac tggtagaaag
   atattaactg ctgatgaatt tgaacgcctg caagaaacaa tctcttctgc agaacggatt
   gttgatgatt acgaaaatat taagagcaca gactattaca cagaaaatca agaattaaaa
   aaacgtagag agagtttgaa agaagtagtg aatacatgga aagaggggta tcacgaaaaa
   agtaaagagg ttaataaatt aaagcgagag aatgatagtt tgaatgagca gttgaatgta
   tcagagaaat ttcaagctag tacagtgact ttatatcgtg ctgcgagggc gaatttccct
   gggtttgaga aagggtttaa taggcttaaa gagaaattct ttaatgattc caaatttgag
   cgtgtgggac agtttatgga tgttgtacag gataatgtcc agaaggtcga tagaaagcgt
   gagaaacagc gtacagacga tttagagatg tagaggtact tttatgccga gaaaactttt
   tgcgtgtgac agtccttaaa atatacttag agcgtaagcg aaagtagtag cgacagctat
   taactttcgg ttgcaaagct ctaggatttt taatggacgc agcgcatcac acgcaaaaag
   gaaattggaa taaatgcgaa atttgagatg ttaattaaag acctttttga ggtctttttt
   tcttagattt ttggggttat ttaggggaga aaacataggg gggtactacg acctcccccc
   taggtgtcca ttgtccattg tccaaacaaa taaataaata ttgggttttt aatgttaaaa
   ggttgttttt tatgttaaag tgaaaaaaac agatgttggg aggtacagtg atggttgtag
   atagaaaaga agagaaaaaa gttgctgtta ctttaagact tacaacagaa gaaaatgaga
   tattaaatag aatcaaagaa aaatataata ttagcaaatc agatgcaacc ggtattctaa
   taaaaaaata tgcaaaggag gaatacggtg cattttaaac aaaaaaagat agacagcact
   ggcatgctgc ctatctatga ctaaattttg ttaagtgtat tagcaccgtt attatatcat
   gagcgaaaat gtaataaaag aaactgaaaa caagaaaaat tcaagaggac gtaattggac
   atttgtttta tatccagaat cagcaaaagc cgagtggtta gagtatttaa aagagttaca
   cattcaattt gtagtgtctc cattacatga tagggatact gatacagaag gtaggatgaa
   aaaagagcat tatcatattc tagtgatgta tgagggtaat aaatcttatg aacagataaa
   aataattaac agaagaattg aatgcgacta ttccgcagat tgcaggaagt gtgaaaggtc
   ttgtgagata tatgcttcac atggacgatc ctaataaatt taaatatcaa aaagaagata
   tgatagttta tggcggtgta gatgttgatg aattattaaa gaaaacaaca acagatagat
   ataaattaat taaagaaatg attgagttta ttgatgaaca aggaatcgta gaatttaaga
   gtttaatgga ttatgcaatg aagtttaaat ttgatgattg gttcccgctt ttatgtgata
   actcggcgta tgttattcaa gaatatataa aatcaaatcg gtataaatct gaccgataga
   ttttgaattt aggtgtcaca agacactctt ttttcgcacc agcgaaaact ggtttaagcc
   gactgcgcaa aagacataat cgattcacaa aaaataggca cacgaaaaac aagttaaggg
   atgcagttta tgcatccctt aacttactta ttaaataatt tatagctatt gaaaagagat
   aagaattgtt caaagctaat attgtttaaa tcgtcaattc ctgcatgttt taaggaattg
   ttaaattgat tttttgtaaa tattttcttg tattctttgt taacccattt cataacgaaa
   taattatact tttgtttatc tttgtgtgat attcttgatt tttttctact taatctgata
   agtgagctat tcactttagg tttaggatga aaatattctc ttggaaccat acttaatata
   gaaatatcaa cttctgccat taaaagtaat gccaatgagc gttttgtatt taataatctt
   ttagcaaacc cgtattccac gattaaataa atctcattag ctatactatc aaaaacaatt
   ttgcgtatta tatccgtact tatgttataa ggtatattac catatatttt ataggattgg
   tttttaggaa atttaaactg caatatatcc ttgtttaaaa cttggaaatt atcgtgatca
   acaagtttat tttctgtagt tttgcataat ttatggtcta tttcaatggc agttacgaaa
   ttacacctct ttactaattc aagggtaaaa tggccttttc ctgagccgat ttcaaagata
   ttatcatgtt catttaatct tatatttgtc attattttat ctatattatg ttttgaagta
   ataaagtttt gactgtgttt tatatttttc tcgttcatta taaccctctt taatttggtt
   atatgaattt tgcttattaa cgattcatta taaccactta ttttttgttt ggttgataat
   gaactgtgct gattacaaaa atactaaaaa tgcccatatt ttttcctcct tataaaatta
   gtataattat agcacgagct ctgataaata tgaacatgat gagtgatcgt taaatttata
   ctgcaatcgg atgcgattat tgaataaaag atatgagaga tttatctaat ttcttttttc
   ttgtaaaaaa agaaagttct taaaggtttt atagttttgg tcgtagagca cacggtttaa
   cgacttaatt acgaagtaaa taagtctagt gtgttagact ttatgaaatc tatatacgtt
   tatatatatt tattatccgg aggtgtagca tgtctcattc aattttgagg gttgccagag
   ttaaaggatc aagtaataca aacgggatac aaagacataa tcaaagagag aataaaaact
   ataataataa agacataaat catgaggaaa catataaaaa ttatgatttg attaacgcac
   aaaatataaa gtataaagat aaaattgatg aaacgattga tgagaattat tcagggaaac
   gtaaaattcg gtcagatgca attcgacatg tggacggact ggttacaagt gataaagatt
   tctttgatga tttaagcgga gaagaaatag aacgattttt taaagatagc ttggagtttc
   tagaaaatga atacggtaag gaaaatatgc tgtatgcgac tgtccatctg gatgaaagag
   tcccacatat gcactttggt tttgtccctt taacagagga cgggagattg tctgcaaaag
   aacagttagg caacaagaaa gactttactc aattacaaga tagatttaat gagtatgtga
   atgagaaagg ttatgaactt gaaagaggca cgtccaaaga ggttacagaa cgagaacata
   aagcgatg
//