back Return to this vector's summary.
ID  PEB111   preliminary; circular DNA; SYN; 6415 BP.
XX
AC  IG9888;
XX
DT  01-JUL-1995 (Rel. 11, Created)
DT  01-JUL-1995 (Rel. 12, Last updated, Version 1)
XX
DE  E. coli plasmid vector pEB111 - complete.
XX
KW  cloning vector.
XX
OS  Cloning vector
OC  Artificial sequences; Cloning vehicles.
XX
RN  [1]
RC  pKBU5 from pGHS1 & pKBU4
RC  pKBU5M from pKBU5
RC  pKBU6 from pKBU5M & pGKV223
RC  pKBU7 from pKBU5M & pGKV11
RC  pGKV259-2 from pGKV259
RC  pGKH2 from pGKV259-2 & pGKH1
RC  pHPS10 from pGKH2 & pHP13-2
RA  Haima P., Van Sinderen D., Bron S., Venema G.;
RT  "An improved beta-galactosidase alpha-complementation system for
RT  molecular cloning in Bacillus subtilis";
RL  Gene 93:41-47(1990).
XX
CC  Created by Moore, July 1995, under contract with NCBI.
CC  NM (pEB111)
CC  CM (yes)
CC  NA (ds-DNA)
CC  TP (circular)
CC  ST ()
CC  TY (plasmid)
CC  SP ()
CC  HO (E.coli)
CC  CP ()
CC  FN (cloning)
CC  SE ()
CC  PA (pUB110)(pKK223-3)
CC  BR ()
CC  OF ()
CC  OR ()
XX
FH  Key       Location/Qualifiers
FH
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="1. pUB110 PvuII-EcoRI 3514bp 1036..4548..2
FT          :fill in
FT          2. pKK223-3 remove BamHI-PvuII 1691bp 257..1948, tet
FT          \ 2893bp
FT          \ PvuII = 1948
FT          \ BamHI = 257 4573
FT          fill in:
FT          -> pEB111 6407bp"
FT  -        1..260
FT          /note="pKK223-3 1..260 260bp
FT          BamHI = G^GATC C
FT          EcoRI =   G^AATTC"
FT  -        261..3778
FT          /note="pUB110 1036..4548..5 3518bp complement
FT          PvuII = CAG^CTG"
FT  -        3779..6415
FT          /note="pKK223-3 1948..4584 2637bp"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI E. coli pMB1 (ColE1 and pBR322)"
XX
SQ  Sequence 6415 BP; 1912 A; 1249 C; 1495 G; 1759 T; 0 other;
   ttctgtttcc tgtgtgaaat tgttatccgc tcacaattcc acacattata cgagccgatg
   attaattgtc aacagctcat ttcagaatat ttgccagaac cgttatgatg tcggcgcaaa
   aaacattatc cagaacggga gtgcgccttg agcgacacga attatgcagt gatttacgac
   ctgcacagcc ataccacagc ttccgatggc tgcctgacgc cagaagcatt ggtgcaccgt
   gcagtcgata agcccggatc aattccttaa ggaacgtaca gacggcttaa aagcctttaa
   aaacgttttt aaggggtttg tagacaaggt aaaggataaa acagcacaat tccaagaaaa
   acacgattta gaacctaaaa agaacgaatt tgaactaact cataaccgag aggtaaaaaa
   agaacgaagt cgagatcagg gaatgagttt ataaaataaa aaaagcacct gaaaaggtgt
   ctttttttga tggttttgaa cttgttcttt cttatcttga tacatataga aataacgtca
   tttttatttt agttgctgaa aggtgcgttg aagtgttggt atgtatgtgt tttaaagtat
   tgaaaaccct taaaattggt tgcacagaaa aaccccatct gttaaagtta taagtgacta
   aacaaataac taaatagatg ggggtttctt ttaatattat gtgtcctaat agtagcattt
   attcagatga aaaatcaagg gttttagtgg acaagacaaa aagtggaaaa gtgagaccat
   ggagagaaaa gaaaatcgct aatgttgatt actttgaact tctgcatatt cttgaattta
   aaaaggctga aagagtaaaa gattgtgctg aaatattaga gtataaacaa aatcgtgaaa
   caggcgaaag aaagttgtat cgagtgtggt tttgtaaatc caggctttgt ccaatgtgca
   actggaggag agcaatgaaa catggcattc agtcacaaaa ggttgttgct gaagttatta
   aacaaaagcc aacagttcgt tggttgtttc tcacattaac agttaaaaat gtttatgatg
   gcgaagaatt aaataagagt ttgtcagata tggctcaagg atttcgccga atgatgcaat
   ataaaaaaat taataaaaat cttgttggtt ttatgcgtgc aacggaagtg acaataaata
   ataaagataa ttcttataat cagcacatgc atgtattggt atgtgtggaa ccaacttatt
   ttaagaatac agaaaactac gtgaatcaaa aacaatggat tcaattttgg aaaaaggcaa
   tgaaattaga ctatgatcca aatgtaaaag ttcaaatgat tcgaccgaaa aataaatata
   aatcggatat acaatcggca attgacgaaa ctgcaaaata tcctgtaaag gatacggatt
   ttatgaccga tgatgaagaa aagaatttga aacgtttgtc tgatttggag gaaggtttac
   accgtaaaag gttaatctcc tatggtggtt tgttaaaaga aatacataaa aaattaaacc
   ttgatgacac agaagaaggc gatttgattc atacagatga tgacgaaaaa gccgatgaag
   atggattttc tattattgca atgtggaatt gggaacggaa aaattatttt attaaagagt
   agttcaacaa acgggccagt ttgttgaaga ttagatgcta taattgttat taaaaggatt
   gaaggatgct taggaagacg agttattaat agctgaataa gaacggtgct ctccaaatat
   tcttatttag aaaagcaaat ctaaaattat ctgaaaaggg aatgagaata gtgaatggac
   caataataat gactagagaa gaaagaatga agattgttca tgaaattaag gaacgaatat
   tggataaata tggggatgat gttaaggcta ttggtgttta tggctctctt ggtcgtcaga
   ctgatgggcc ctattcggat attgagatga tgtgtgtcat gtcaacagag gaagcagagt
   tcagccatga atggacaacc ggtgagtgga aggtggaagt gaattttgat agcgaagaga
   ttctactaga ttatgcatct caggtggaat cagattggcc gcttacacat ggtcaatttt
   tctctatttt gccgatttat gattcaggtg gatacttaga gaaagtgtat caaactgcta
   aatcggtaga agcccaaacg ttccacgatg cgatttgtgc ccttatcgta gaagagctgt
   ttgaatatgc aggcaaatgg cgtaatattc gtgtgcaagg accgacaaca tttctaccat
   ccttgactgt acaggtagca atggcaggtg ccatgttgat tggtctgcat catcgcatct
   gttatacgac gagcgcttcg gtcttaactg aagcagttaa gcaatcagat cttccttcag
   gttatgacca tctgtgccag ttcgtaatgt ctggtcaact ttccgactct gagaaacttc
   tggaatcgct agagaatttc tggaatggga ttcaggagtg gacagaacga cacggatata
   tagtggatgt gtcaaaacgc ataccatttt gaacgatgac ctctaataat tgttaatcat
   gttggttacg tatttattaa cttctcctag tattagtaat tatcatggct gtcatggcgc
   attaacggaa taaagggtgt gcttaaatcg ggccattttg cgtaataaga aaaaggatta
   attatgagcg aattgaatta ataataaggt aatagattta cattagaaaa tgaaagggga
   ttttatgcgt gagaatgtta cagtctatcc cggcattgcc agtcggggat attaaaaaga
   gtataggttt ttattgcgat aaactaggtt tcactttggt tcaccatgaa gatggattcg
   cagttctaat gtgtaatgag gttcggattc atctatggga ggcaagtgat gaagctggcg
   ctctcgtagt aatgattcac cggtttgtac aggtgcggag tcgtttattg ctggtactgc
   tagttgccgc attgaagtag agggaattga tgaattatat caacatatta agcctttggg
   cattttgcac cccaatacat cattaaaaga tcagtggtgg gatgaacgag actttgcagt
   aattgatccc gacaacaatt tgattagctt ttttcaacaa ataaaaagct aaaatctatt
   attaatctgt tcagcaatcg ggcgcgattg ctgaataaaa gatacgagag acctctcttg
   tatctttttt attttgagtg gttttgtccg ttacactaga aaaccgaaag acaataaaaa
   ttttattctt gctgagtctg gctttcggta agctagacaa aacggacaaa ataaaaattg
   gcaagggttt aaaggtggag attttttgag tgatcttctc aaaaaatact acctgtccct
   tgctgatttt taaacgagca cgagagcaaa accccccttt gctgaggtgg cagagggcag
   gtttttttgt ttcttttttc tcgtaaaaaa aagaaaggtc ttaaaggttt tatggttttg
   gtcggcactg ccgacagcct cgcagagcac acactttatg aatataaagt atagtgtgtt
   atactttact tggaagtggt tgccggaaag agcgaaaatg cctcacattt gtgccaccta
   aaaaggagcg atttacatat gagttatgca gtttgtagaa tgcaaaaagt gaaatcagct
   gcctcgcgcg tttcggtgat gacggtgaaa acctctgaca catgcagctc ccggagacgg
   tcacagcttg tctgtaagcg gatgccggga gcagacaagc ccgtcagggc gcgtcagcgg
   gtgttggcgg gtgtcggggc gcagccatga cccagtcacg tagcgatagc ggagtgtata
   ctggcttaac tatgcggcat cagagcagat tgtactgaga gtgcaccata tgcggtgtga
   aataccgcac agatgcgtaa ggagaaaata ccgcatcagg cgctcttccg cttcctcgct
   cactgactcg ctgcgctcgg tcgttcggct gcggcgagcg gtatcagctc actcaaaggc
   ggtaatacgg ttatccacag aatcagggga taacgcagga aagaacatgt gagcaaaagg
   ccagcaaaag gccaggaacc gtaaaaaggc cgcgttgctg gcgtttttcc ataggctccg
   cccccctgac gagcatcaca aaaatcgacg ctcaagtcag aggtggcgaa acccgacagg
   actataaaga taccaggcgt ttccccctgg aagctccctc gtgcgctctc ctgttccgac
   cctgccgctt accggatacc tgtccgcctt tctcccttcg ggaagcgtgg cgctttctca
   atgctcacgc tgtaggtatc tcagttcggt gtaggtcgtt cgctccaagc tgggctgtgt
   gcacgaaccc cccgttcagc ccgaccgctg cgccttatcc ggtaactatc gtcttgagtc
   caacccggta agacacgact tatcgccact ggcagcagcc actggtaaca ggattagcag
   agcgaggtat gtaggcggtg ctacagagtt cttgaagtgg tggcctaact acggctacac
   tagaaggaca gtatttggta tctgcgctct gctgaagcca gttaccttcg gaaaaagagt
   tggtagctct tgatccggca aacaaaccac cgctggtagc ggtggttttt ttgtttgcaa
   gcagcagatt acgcgcagaa aaaaaggatc tcaagaagat cctttgatct tttctacggg
   gtctgacgct cagtggaacg aaaactcacg ttaagggatt ttggtcatga gattatcaaa
   aaggatcttc acctagatcc ttttaaatta aaaatgaagt tttaaatcaa tctaaagtat
   atatgagtaa acttggtctg acagttacca atgcttaatc agtgaggcac ctatctcagc
   gatctgtcta tttcgttcat ccatagttgc ctgactcccc gtcgtgtaga taactacgat
   acgggagggc ttaccatctg gccccagtgc tgcaatgata ccgcgagacc cacgctcacc
   ggctccagat ttatcagcaa taaaccagcc agccggaagg gccgagcgca gaagtggtcc
   tgcaacttta tccgcctcca tccagtctat taattgttgc cgggaagcta gagtaagtag
   ttcgccagtt aatagtttgc gcaacgttgt tgccattgct acagcatcgt ggtgtcacgc
   tcgtcgtttg gtatggcttc attcagctcc ggttcccaac gatcaaggcg agttacatga
   tcccccatgt tgtgcaaaaa agcggttagc tccttcggtc ctccgatcgt tgtcagaagt
   aagttggccg cagtgttatc actcatggtt atggcagcac tgcataattc tcttactgtc
   atgccatccg taagatgctt ttctgtgact ggtgagtact caaccaagtc attctgagaa
   tagtgtatgc ggcgaccgag ttgctcttgc ccggcgtcaa cacgggataa taccgcgcca
   catagcagaa ctttaaaagt gctcatcatt ggaaaacgtt cttcggggcg aaaactctca
   aggatcttac cgctgttgag atccagttcg atgtaaccca ctcgtgcacc caactgatct
   tcagcatctt ttactttcac cagcgtttct gggtgagcaa aaacaggaag gcaaaatgcc
   gcaaaaaagg gaataagggc gacacggaaa tgttgaatac tcatactctt cctttttcaa
   tattattgaa gcatttatca gggttattgt ctcatgagcg gatacatatt tgaatgtatt
   tagaaaaata aacaaaagag tttgtagaaa cgcaaaaagg ccatccgtca ggatggcctt
   ctgcttaatt tgatgcctgg cagtttatgg cgggcgtcct gcccgccacc ctccgggccg
   ttgcttcgca acgttcaaat ccgctcccgg cggatttgtc ctactcagga gagcgttcac
   cgacaaacaa cagataaaac gaaaggccca gtctttcgac tgagcctttc gttttatttg
   atgcctggca gttccctact ctcgcatggg gagaccccac actaccatcg gcgctacggc
   gtttcacttc tgagttcggc atggggtcag gtgggaccac cgcgctactg ccgccaggca
   aattctgttt tatcagaccg cttctgcgtt ctgatttaat ctgtatcagg ctgaaaatct
   tctctcatcc gccaaaacag ccaagcttgg ctgcaggtcg acggatcccc gggaa
//