back Return to this vector's summary.
ID  PEMBL19M  preliminary; circular DNA; SYN; 3960 BP.
XX
AC  IG0313;
XX
DT  02-NOV-1992 (Rel. 7, Created)
DT  01-JUL-1995 (Rel. 12, Last updated, Version 1)
XX
DE  E. coli phasmid vector pEMBL19- - complete.
XX
KW  cloning vector.
XX
OS  Cloning vector
OC  Artificial sequences; Cloning vehicles.
XX
RN  [1]
RC  pEMBL series from pUC18 & pUC19 & pD4, f1 ori
RA  Dente L., Sollazzo M., Baldari C., Cesareni G., Cortese R.;
RT  "The pEMBL family of single-stranded vectors";
RL  DNA Cloning 1:101-106(1985).
RL  Glover D.M., ed., IRL Press, Oxford.
XX
RN  [2]
RC  pEMBL8+, pEMBL8- from pD4 & pUC8
RC  pEMBL9+, pEMBL9- from pD4 & pUC9
RC  pEMBL18+ from pEMBL8+ & M13mp18
RC  pEMBL18- from pEMBL8- & M13mp18
RC  pEMBL19+ from pEMBL8+ & M13mp19
RC  pEMBL19- from pEMBL8- & M13mp19
RC  pEMBL130+ from pEMBL8+ & M13tg130
RC  pEMBL130- from pEMBL8- & M13tg130
RC  pEMBL131+ from pEMBL8+ & M13tg131
RC  pEMBL131- from pEMBL8- & M13tg131
RA  Dente L., Cortese R.;
RT  "pEMBL: a new family of single-stranded plasmids for sequencing DNA";
RL  Meth. Enzymol. 155:111-119(1987).
XX
CC  pEMBL vectors are smaller and stabler with large inserts than M13.
CC  The f1 replication proceeds opposite to AMP transcription.
CC  The plus and minus indicate the f1 IG insert direction.
CC  old Boehringer vector.
CC  NM (pEMBL19-)
CC  CM (yes)
CC  NA (ds-DNA)
CC  TP (circular)
CC  ST (-)
CC  TY (phasmid)
CC  SP ()
CC  HO (E.coli JM83)(E.coli JM105)(E.coli JM109)
CC  CP ()
CC  FN (packaging of plus single strand DNA in F' strains)
CC  FN (sequencing dideoxy)(in vitro mutagenesis)
CC  SE (color blue/white)
CC  PA (pUC19)(pEMBL9-)
CC  BR (pEMBL18+)(pEMBL19+)(pEMBL18-)
CC  OF ()
CC  OR ()
XX
FH  Key       Location/Qualifiers
FH
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="1. pEMBL8- remove PvuII-PvuII 301bp 53..354,
FT          \ MCS/lacZ alpha 3638bp
FT          2. M13mp19 PvuII-PvuII 322bp 6055..6377,MCS/lacZ alpha
FT          -> pEMBL19- 3960bp"
FT  promoter    0..0
FT          /note="PRO E. coli lac gene"
FT  CDS       0..0
FT          /note="GEN E. coli beta-galactosidase gene (lacZ)
FT          alpha peptide"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="MCS HindIII-SphI-PstI-BspMI-SalI-XbaI-
FT          BamHI-SmaI-KpnI-SacI-EcoRI"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI bacteriophage f1 (-) (1260 bp),
FT          makes - coding strand,
FT          EcoRI fragment from pD4 inserted at NarI site"
FT  misc_binding  818..818
FT          /note="SIT unique ClaI"
FT  misc_binding  1142..1142
FT          /note="SIT unique DraIII"
FT  misc_binding  1245..1245
FT          /note="SIT unique NaeI"
FT  misc_binding  1964..1964
FT          /note="SIT unique DraII"
FT  misc_binding  2025..2025
FT          /note="SIT unique AatII"
FT  CDS       0..0
FT          /note="ANT E. coli beta-lactamase gene (bla)
FT          ampicillin resistance gene (apr/amp)"
FT  misc_binding  2344..2344
FT          /note="SIT unique Asp700I"
FT  misc_binding  2463..2463
FT          /note="SIT unique ScaI"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI E. coli pMB1 (ColE1 and pBR322)"
FT  misc_binding  3832..3832
FT          /note="SIT unique AflIII"
XX
SQ  Sequence 3960 BP; 1083 A; 945 C; 963 G; 967 T; 2 other;
   gcccaatacg caaaccgcct ctccccgcgc gttggccgat tcattaatgc agctggcacg
   acaggtttcc cgactggaaa gcgggcagtg agcgcaacgc aattaatgtg agttagctca
   ctcattaggc accccaggct ttacacttta tgcttccggc tcgtatgttg tgtggaattg
   tgagcggata acaatttcac acaggaaaca gctatgacca tgattacgcc aagcttgcat
   gcctgcaggt cgactctaga ggatccccgg gtaccgagct cgaattcact ggccgtcgtt
   ttacaacgtc gtgactggga aaaccctggc gttacccaac ttaatcgcct tgcagcacat
   ccccctttcg ccagctggcg taatagcgaa gaggcccgca ccgatcgccc ttcccaacag
   ttgcgcagcc tgaatggcga atggaanttc caacatccaa taaatcatac aggcaaggca
   aagaattagc aaaattaagc aataaagcct cagagcataa agctaaatcg gttgtaccaa
   aaacattatg accctgtaat acttttgcgg gagaagcctt tatttcaacg caaggataaa
   aatttttaga accctcatat attttaaatg caatgcctga gtaatgtgta ggtaaagatt
   caaacgggtg agaaaggccg gagacagtca aatcaccatc aatatgatat tcaaccgttc
   tagctgataa attcatgccg gagagggtag ctatttttga gaggtctcta caaaggctat
   caggtcattg cctgagagtc tggagcaaac aagagaatcg atgaacggta atcgtaaaac
   tagcatgtca atcatatgta ccccggttga taatcagaaa agccccaaaa acaggaagat
   tgtataagca aatatttaaa ttgtaaacgt taatattttg ttaaaattcg cgttaaattt
   ttgttaaatc agctcatttt ttaaccaata ggccgaaatc ggcaaaatcc cttataaatc
   aaaagaatag accgagatag ggttgagtgt tgttccagtt tggaacaaga gtccactatt
   aaagaacgtg gactccaacg tcaaagggcg aaaaaccgtc tatcagggcg atggcccact
   acgtgaacca tcaccctaat caagtttttt ggggtcgagg tgccgtaaag cactaaatcg
   gaaccctaaa gggagccccc gatttagagc ttgacgggga aagccggcga acgtggcgag
   aaaggaaggg aagaaagcga aaggagcggg cgctagggcg ctggcaagtg tagcggtcac
   gctgcgcgta accaccacac ccgccgcgct taatgcgccg ctacagggcg cgtactatgg
   ttgctttgac gagcacgtat aacgtgcttt cctcgttaga atcagagcgg gagctaaaca
   ggaggccgat taaagggatt ttagacagga acggtacgcc agaatcctga gaagtgtttt
   tataatcagt gaggccaccg agtaaaagag tctgtccatc acgcaaatta accgttgtcg
   caatacttct ttgattagta ataacatcac ttgcctgagt agaagaactc aaactatcgg
   ccttgctggt aatatccaga acaatattac cgccagccat tgcaacagga aaaacgctca
   tggaaatacc tacattttga cgctcaatcg tctggaantt cctgatgcgg tattttctcc
   ttacgcatct gtgcggtatt tcacaccgca tatggtgcac tctcagtaca atctgctctg
   atgccgcata gttaagccag ccccgacacc cgccaacacc cgctgacgcg ccctgacggg
   cttgtctgct cccggcatcc gcttacagac aagctgtgac cgtctccggg agctgcatgt
   gtcagaggtt ttcaccgtca tcaccgaaac gcgcgagacg aaagggcctc gtgatacgcc
   tatttttata ggttaatgtc atgataataa tggtttctta gacgtcaggt ggcacttttc
   ggggaaatgt gcgcggaacc cctatttgtt tatttttcta aatacattca aatatgtatc
   cgctcatgag acaataaccc tgataaatgc ttcaataata ttgaaaaagg aagagtatga
   gtattcaaca tttccgtgtc gcccttattc ccttttttgc ggcattttgc cttcctgttt
   ttgctcaccc agaaacgctg gtgaaagtaa aagatgctga agatcagttg ggtgcacgag
   tgggttacat cgaactggat ctcaacagcg gtaagatcct tgagagtttt cgccccgaag
   aacgttttcc aatgatgagc acttttaaag ttctgctatg tggcgcggta ttatcccgta
   ttgacgccgg gcaagagcaa ctcggtcgcc gcatacacta ttctcagaat gacttggttg
   agtactcacc agtcacagaa aagcatctta cggatggcat gacagtaaga gaattatgca
   gtgctgccat aaccatgagt gataacactg cggccaactt acttctgaca acgatcggag
   gaccgaagga gctaaccgct tttttgcaca acatggggga tcatgtaact cgccttgatc
   gttgggaacc ggagctgaat gaagccatac caaacgacga gcgtgacacc acgatgcctg
   tagcaatggc aacaacgttg cgcaaactat taactggcga actacttact ctagcttccc
   ggcaacaatt aatagactgg atggaggcgg ataaagttgc aggaccactt ctgcgctcgg
   cccttccggc tggctggttt attgctgata aatctggagc cggtgagcgt gggtctcgcg
   gtatcattgc agcactgggg ccagatggta agccctcccg tatcgtagtt atctacacga
   cggggagtca ggcaactatg gatgaacgaa atagacagat cgctgagata ggtgcctcac
   tgattaagca ttggtaactg tcagaccaag tttactcata tatactttag attgatttaa
   aacttcattt ttaatttaaa aggatctagg tgaagatcct ttttgataat ctcatgacca
   aaatccctta acgtgagttt tcgttccact gagcgtcaga ccccgtagaa aagatcaaag
   gatcttcttg agatcctttt tttctgcgcg taatctgctg cttgcaaaca aaaaaaccac
   cgctaccagc ggtggtttgt ttgccggatc aagagctacc aactcttttt ccgaaggtaa
   ctggcttcag cagagcgcag ataccaaata ctgtccttct agtgtagccg tagttaggcc
   accacttcaa gaactctgta gcaccgccta catacctcgc tctgctaatc ctgttaccag
   tggctgctgc cagtggcgat aagtcgtgtc ttaccgggtt ggactcaaga cgatagttac
   cggataaggc gcagcggtcg ggctgaacgg ggggttcgtg cacacagccc agcttggagc
   gaacgaccta caccgaactg agatacctac agcgtgagct atgagaaagc gccacgcttc
   ccgaagggag aaaggcggac aggtatccgg taagcggcag ggtcggaaca ggagagcgca
   cgagggagct tccaggggga aacgcctggt atctttatag tcctgtcggg tttcgccacc
   tctgacttga gcgtcgattt ttgtgatgct cgtcaggggg gcggagccta tggaaaaacg
   ccagcaacgc ggccttttta cggttcctgg ccttttgctg gccttttgct cacatgttct
   ttcctgcgtt atcccctgat tctgtggata accgtattac cgcctttgag tgagctgata
   ccgctcgccg cagccgaacg accgagcgca gcgagtcagt gagcgaggaa gcggaagagc
//