back Return to this vector's summary.
ID  PEMBLYE24 preliminary; circular DNA; SYN; 7282 BP.
XX
AC  X04996; X04995; ATCC37401;
XX
DT  01-JUL-1993 (Rel. 7, Created)
DT  01-JUL-1995 (Rel. 12, Last updated, Version 1)
XX
DE  Saccharomyces/E.coli phagemid vector pEMBLYe24 - complete.
XX
KW  cloning vector.
XX
OS  Cloning vector
OC  Artificial sequences; Cloning vehicles.
XX
RN  [1]
RC  pEMBLYi21, pEMBLYi22 from pEMBL9 & YEp24
RC  YEp24-H from YEp24
RC  pEMBLYe23, pEMBLYe24 from pEMBL9 & YEp24
RC  pEMBLYr25 from pEMBL9 & YRp7
RC  pEMBLYi27 from pEMBL9 & pCV13
RC  pEMBLYe30 from pEMBL9 & pCV13
RA  Baldari C., Cesareni G.;
RT  "Plasmids pEMBLY: new single-stranded shuttle vectors for the
RT  recovery and analysis of yeast DNA sequences";
RL  Gene 35:27-32(1985).
XX
CC  Created by Moore, July 1995, under contract with NCBI.
CC  ssDNA-producing plasmid with polylinker in lacZ' and marker selectable
CC  in yeast.
CC  Medium is 1227 LB plus ampicillin.
CC  NM (pEMBLYe24)
CC  CM (yes)
CC  NA (ds-DNA)
CC  TP (circular)
CC  ST ()
CC  TY (phagemid)
CC  SP (ATCC)
CC  HO (E.coli 71/18)(Saccharomyces cerevisiae)(E.coli)
CC  HO (E.coli JM series)
CC  CP ()
CC  FN (cloning)
CC  SE ()
CC  PA (pEMBL9+)(YEp24)
CC  BR ()
CC  OF ()
CC  OR ()
XX
FH  Key       Location/Qualifiers
FH
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="1. YEp24 HindIII 7769bp 2273..2273
FT          Klenow
FT          -> YEP24-H 7769bp
FT          1. pEMBL9- ClaI 3939bp 798..798, near f1 ori
FT          Klenow
FT          2. YE24-H HindIII-HindIII 3333bp 106..3439,
FT          \ yeast 2 micron/URA3
FT          Klenow:Klenow
FT          -> pEMBLYe24 7380bp"
FT  -        1..799
FT          /note="pEMBL9- 1..799 799bp
FT          ClaI = AT^CG AT
FT          HindIII = A^AGCTT"
FT  -        800..2970
FT          /note="YEp24 106..2276 2171bp
FT          HindIII = A^AGCT T
FT          ClaI =     AT^CGAT"
FT  -        2971..4140
FT          /note="YEp24 2273..3442 1170bp
FT          HindIII = A^AGCT T
FT          HindIII =    A^AGCTT"
FT  -        4141..7282
FT          /note="pEMBL9- 798..3939 3142bp"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="MCS EcoRI-SmaI-BamHI-SalI-AvaI-PstI-HindIII"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="SIT unique ApaI-NcoI-EcoRV-BamHI-HindIII-SalI"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI E. coli pMB1 (ColE1 and pBR322)"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI yeast 2 micron"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI bacteriophage f1"
FT  CDS       0..0
FT          /note="GEN E. coli beta-galactosidase gene (lacZ')"
FT  CDS       0..0
FT          /note="ANT E. coli beta-lactamase gene (bla)
FT          ampicillin resistance gene (apr/amp)"
FT  CDS       0..0
FT          /note="ANT yeast URA3 gene"
XX
SQ  Sequence 7282 BP; 2161 A; 1547 C; 1662 G; 1910 T; 2 other;
   gcccaatacg caaaccgcct ctccccgcgc gttggccgat tcattaatgc agctggcacg
   acaggtttcc cgactggaaa gcgggcagtg agcgcaacgc aattaatgtg agttagctca
   ctcattaggc accccaggct ttacacttta tgcttccggc tcgtatgttg tgtggaattg
   tgagcggata acaatttcac acaggaaaca gctatgacca tgattacaag cttggctgca
   ggtcgacgga tccccgggaa ttcggcactg gccgtcgttt tacaacgtcg tgactgggaa
   aaccctggcg ttacccaact taatcgcctt gcagcacatc cccctttcgc cagctggcgt
   aatagcgaag aggcccgcac cgatcgccct tcccaacagt tgcgcagcct gaatggcgaa
   tggaanttcc aacatccaat aaatcataca ggcaaggcaa agaattagca aaattaagca
   ataaagcctc agagcataaa gctaaatcgg ttgtaccaaa aacattatga ccctgtaata
   cttttgcggg agaagccttt atttcaacgc aaggataaaa atttttagaa ccctcatata
   ttttaaatgc aatgcctgag taatgtgtag gtaaagattc aaacgggtga gaaaggccgg
   agacagtcaa atcaccatca atatgatatt caaccgttct agctgataaa ttcatgccgg
   agagggtagc tatttttgag aggtctctac aaaggctatc aggtcattgc ctgagagtct
   ggagcaaaca agagaatcga gctttgaaga aaaatgcgcc ttattcaatc tttgctataa
   aaaatggccc aaaatctcac attggaagac atttgatgac ctcatttctt tcaatgaagg
   gcctaacgga gttgactaat gttgtgggaa attggagcga taagcgtgct tctgccgtgg
   ccaggacaac gtatactcat cagataacag caatacctga tcactacttc gcactagttt
   ctcggtacta tgcatatgat ccaatatcaa aggaaatgat agcattgaag gatgagacta
   atccaattga ggagtggcag catatagaac agctaaaggg tagtgctgaa ggaagcatac
   gataccccgc atggaatggg ataatatcac aggaggtact agactacctt tcatcctaca
   taaatagacg catataagta cgcatttaag cataaacacg cactatgccg ttcttctcat
   gtatatatat atacaggcaa cacgcagata taggtgcgac gtgaacagtg agctgtatgt
   gcgcagctcg cgttgcattt tcggaagcgc tcgttttcgg aaacgctttg aagttcctat
   tccgaagttc ctattctcta gaaagtatag gaacttcaga gcgcttttga aaaccaaaag
   cgctctgaag acgcactttc aaaaaaccaa aaacgcaccg gactgtaacg agctactaaa
   atattgcgaa taccgcttcc acaaacattg ctcaaaagta tctctttgct atatatctct
   gtgctatatc cctatataac ctacccatcc acctttcgct ccttgaactt gcatctaaac
   tcgacctcta cattttttat gtttatctct agtattactc tttagacaaa aaaattgtag
   taagaactat tcatagagtg aatcgaaaac aatacgaaaa tgtaaacatt tcctatacgt
   agtatataga gacaaaatag aagaaaccgt tcataatttt ctgaccaatg aagaatcatc
   aacgctatca ctttctgttc acaaagtatg cgcaatccac atcggtatag aatataatcg
   gggatgcctt tatcttgaaa aaatgcaccc gcagcttcgc tagtaatcag taaacgcggg
   aagtggagtc aggctttttt tatggaagag aaaatagaca ccaaagtagc cttcttctaa
   ccttaacgga cctacagtgc aaaaagttat caagagactg cattatagag cgcacaaagg
   agaaaaaaag taatctaaga tgctttgtta gaaaaatagc gctctcggga tgcatttttg
   tagaacaaaa aagaagtata gattctttgt tggtaaaata gcgctctcgc gttgcatttc
   tgttctgtaa aaatgcagct cagattcttt gtttgaaaaa ttagcgctct cgcgttgcat
   ttttgtttta caaaaatgaa gcacagattc ttcgttggta aaatagcgct ttcgcgttgc
   atttctgttc tgtaaaaatg cagctcagat tctttgtttg aaaaattagc gctctcgcgt
   tgcatttttg ttctacaaaa tgaagcacag atgcttcgtt aacaaagata tgctattgaa
   gtgcaagatg gaaacgcaga aaatgaaccg gggatgcgac gtgcaagatt acctatgcaa
   tagatgcaat agtttctcca ggaaccgaaa tacatacatt gtcttccgta aagcgctaga
   ctatatatta ttatacaggt tcaaatatac tatctgtttc agggaaaact cccaggttcg
   gatgttcaaa attcaatgat gggtaacaag tacgatcgta aatctgtaaa acagtttgtc
   ggatattagg ctgtatctcc tcaaagcgta ttcgaatatc attgagaagc tgcagcgtca
   catcggataa taatgatggc agccattgta gaagtgcctt ttgcatttct agtctctttc
   tcggtctagc tagttttact acatcgcgaa gatagaatct tagatcacac tgcctttgct
   gagctggatc aatagagtaa caaaagagtg gtaaggcctc gttaaaggac aaggacctga
   gcggaagtgt atcgtacagt agacggagta tactagtata gtctatagtc cgtggaattc
   tcatgtttga cagcttatca tcgataagct agcttttcaa ttcaattcat catttttttt
   ttattctttt ttttgatttc ggtttctttg aaattttttt gattcggtaa tctccgaaca
   gaaggaagaa cgaaggaagg agcacagact tagattggta tatatacgca tatgtagtgt
   tgaagaaaca tgaaattgcc cagtattctt aacccaactg cacagaacaa aaacctgcag
   gaaacgaaga taaatcatgt cgaaagctac atataaggaa cgtgctgcta ctcatcctag
   tcctgttgct gccaagctat ttaatatcat gcacgaaaag caaacaaact tgtgtgcttc
   attggatgtt cgtaccacca aggaattact ggagttagtt gaagcattag gtcccaaaat
   ttgtttacta aaaacacatg tggatatctt gactgatttt tccatggagg gcacagttaa
   gccgctaaag gcattatccg ccaagtacaa ttttttactc ttcgaagaca gaaaatttgc
   tgacattggt aatacagtca aattgcagta ctctgcgggt gtatacagaa tagcagaatg
   ggcagacatt acgaatgcac acggtgtggt gggcccaggt attgttagcg gtttgaagca
   ggcggcagaa gaagtaacaa aggaacctag aggccttttg atgttagcag aattgtcatg
   caagggctcc ctatctactg gagaatatac taagggtact gttgacattg cgaagagcga
   caaagatttt gttatcggct ttattgctca aagagacatg ggtggaagag atgaaggtta
   cgattggttg attatgacac ccggtgtggg tttagatgac aagggagacg cattgggtca
   acagtataga accgtggatg atgtggtctc tacaggatct gacattatta ttgttggaag
   aggactattt gcaaagggaa gggatgctaa ggtagagggt gaacgttaca gaaaagcagg
   ctgggaagca tatttgagaa gatgcggcca gcaaaactaa aaaactgtat tataagtaaa
   tgcatgtata ctaaactcac aaattagagc ttcaatttaa ttatatcagt tattacccgg
   gaatctcggt cgtaatgatt tttataatga cgaaaaaaaa aaaattggaa agaaaaagct
   cgatgaacgg taatcgtaaa actagcatgt caatcatatg taccccggtt gataatcaga
   aaagccccaa aaacaggaag attgtataag caaatattta aattgtaaac gttaatattt
   tgttaaaatt cgcgttaaat ttttgttaaa tcagctcatt ttttaaccaa taggccgaaa
   tcggcaaaat cccttataaa tcaaaagaat agaccgagat agggttgagt gttgttccag
   tttggaacaa gagtccacta ttaaagaacg tggactccaa cgtcaaaggg cgaaaaaccg
   tctatcaggg cgatggccca ctacgtgaac catcacccta atcaagtttt ttggggtcga
   ggtgccgtaa agcactaaat cggaacccta aagggagccc ccgatttaga gcttgacggg
   gaaagccggc gaacgtggcg agaaaggaag ggaagaaagc gaaaggagcg ggcgctaggg
   cgctggcaag tgtagcggtc acgctgcgcg taaccaccac acccgccgcg cttaatgcgc
   cgctacaggg cgcgtactat ggttgctttg acgagcacgt ataacgtgct ttcctcgtta
   gaatcagagc gggagctaaa caggaggccg attaaaggga ttttagacag gaacggtacg
   ccagaatcct gagaagtgtt tttataatca gtgaggccac cgagtaaaag agtctgtcca
   tcacgcaaat taaccgttgt cgcaatactt ctttgattag taataacatc acttgcctga
   gtagaagaac tcaaactatc ggccttgctg gtaatatcca gaacaatatt accgccagcc
   attgcaacag gaaaaacgct catggaaata cctacatttt gacgctcaat cgtctggaan
   ttcctgatgc ggtattttct ccttacgcat ctgtgcggta tttcacaccg catatggtgc
   actctcagta caatctgctc tgatgccgca tagttaagcc agccccgaca cccgccaaca
   cccgctgacg cgccctgacg ggcttgtctg ctcccggcat ccgcttacag acaagctgtg
   accgtctccg ggagctgcat gtgtcagagg ttttcaccgt catcaccgaa acgcgcgaga
   cgaaagggcc tcgtgatacg cctattttta taggttaatg tcatgataat aatggtttct
   tagacgtcag gtggcacttt tcggggaaat gtgcgcggaa cccctatttg tttatttttc
   taaatacatt caaatatgta tccgctcatg agacaataac cctgataaat gcttcaataa
   tattgaaaaa ggaagagtat gagtattcaa catttccgtg tcgcccttat tccctttttt
   gcggcatttt gccttcctgt ttttgctcac ccagaaacgc tggtgaaagt aaaagatgct
   gaagatcagt tgggtgcacg agtgggttac atcgaactgg atctcaacag cggtaagatc
   cttgagagtt ttcgccccga agaacgtttt ccaatgatga gcacttttaa agttctgcta
   tgtggcgcgg tattatcccg tattgacgcc gggcaagagc aactcggtcg ccgcatacac
   tattctcaga atgacttggt tgagtactca ccagtcacag aaaagcatct tacggatggc
   atgacagtaa gagaattatg cagtgctgcc ataaccatga gtgataacac tgcggccaac
   ttacttctga caacgatcgg aggaccgaag gagctaaccg cttttttgca caacatgggg
   gatcatgtaa ctcgccttga tcgttgggaa ccggagctga atgaagccat accaaacgac
   gagcgtgaca ccacgatgcc tgtagcaatg gcaacaacgt tgcgcaaact attaactggc
   gaactactta ctctagcttc ccggcaacaa ttaatagact ggatggaggc ggataaagtt
   gcaggaccac ttctgcgctc ggcccttccg gctggctggt ttattgctga taaatctgga
   gccggtgagc gtgggtctcg cggtatcatt gcagcactgg ggccagatgg taagccctcc
   cgtatcgtag ttatctacac gacggggagt caggcaacta tggatgaacg aaatagacag
   atcgctgaga taggtgcctc actgattaag cattggtaac tgtcagacca agtttactca
   tatatacttt agattgattt aaaacttcat ttttaattta aaaggatcta ggtgaagatc
   ctttttgata atctcatgac caaaatccct taacgtgagt tttcgttcca ctgagcgtca
   gaccccgtag aaaagatcaa aggatcttct tgagatcctt tttttctgcg cgtaatctgc
   tgcttgcaaa caaaaaaacc accgctacca gcggtggttt gtttgccgga tcaagagcta
   ccaactcttt ttccgaaggt aactggcttc agcagagcgc agataccaaa tactgtcctt
   ctagtgtagc cgtagttagg ccaccacttc aagaactctg tagcaccgcc tacatacctc
   gctctgctaa tcctgttacc agtggctgct gccagtggcg ataagtcgtg tcttaccggg
   ttggactcaa gacgatagtt accggataag gcgcagcggt cgggctgaac ggggggttcg
   tgcacacagc ccagcttgga gcgaacgacc tacaccgaac tgagatacct acagcgtgag
   ctatgagaaa gcgccacgct tcccgaaggg agaaaggcgg acaggtatcc ggtaagcggc
   agggtcggaa caggagagcg cacgagggag cttccagggg gaaacgcctg gtatctttat
   agtcctgtcg ggtttcgcca cctctgactt gagcgtcgat ttttgtgatg ctcgtcaggg
   gggcggagcc tatggaaaaa cgccagcaac gcggcctttt tacggttcct ggccttttgc
   tggccttttg ctcacatgtt ctttcctgcg ttatcccctg attctgtgga taaccgtatt
   accgcctttg agtgagctga taccgctcgc cgcagccgaa cgaccgagcg cagcgagtca
   gtgagcgagg aagcggaaga gc
//