back Return to this vector's summary.
ID  PEMBLYI22 preliminary; circular DNA; SYN; 5111 BP.
XX
AC  X04996; X04995; ATCC37399;
XX
DT  01-JUL-1993 (Rel. 7, Created)
DT  01-JUL-1995 (Rel. 12, Last updated, Version 1)
XX
DE  Saccharomyces/E.coli phagemid vector pEMBLYi22 - complete.
XX
KW  cloning vector.
XX
OS  Cloning vector
OC  Artificial sequences; Cloning vehicles.
XX
RN  [1]
RC  pEMBLYi21, pEMBLYi22 from pEMBL9 & YEp24
RC  YEp24-H from YEp24
RC  pEMBLYe23, pEMBLYe24 from pEMBL9 & YEp24
RC  pEMBLYr25 from pEMBL9 & YRp7
RC  pEMBLYi27 from pEMBL9 & pCV13
RC  pEMBLYe30 from pEMBL9 & pCV13
RA  Baldari C., Cesareni G.;
RT  "Plasmids pEMBLY: new single-stranded shuttle vectors for the
RT  recovery and analysis of yeast DNA sequences";
RL  Gene 35:27-32(1985).
XX
CC  Created by Moore, July 1995, under contract with NCBI.
CC  ssDNA-producing plasmid with polylinker in lacZ' and marker selectable
CC  in yeast.
CC  Medium is 1227 LB plus ampicillin.
CC  NM (pEMBLYi22)
CC  CM (yes)
CC  NA (ds-DNA)
CC  TP (circular)
CC  ST ()
CC  TY (phagemid)
CC  SP (ATCC)
CC  HO (E.coli 71/18)(Saccharomyces cerevisiae)(E.coli)
CC  HO (E.coli JM series)
CC  CP ()
CC  FN (cloning)
CC  SE ()
CC  PA (pEMBL9+)(YEp24)
CC  BR ()
CC  OF ()
CC  OR ()
XX
FH  Key       Location/Qualifiers
FH
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="1. pEMBL9- ClaI 3939bp 798..798, near f1 ori
FT          Klenow
FT          2. YEp24 HindIII-HindIII 1166bp 2273..3439, URA3 gene
FT          Klenow:Klenow
FT          -> pEMBLYi22 5105bp"
FT  -        1..799
FT          /note="pEMBL9- 1..799 799bp
FT          ClaI = AT^CG AT
FT          HindIII = A^AGCTT"
FT  -        800..1969
FT          /note="YEp24 2273..3442 1170bp
FT          HindIII = A^AGCT T
FT          ClaI =     AT^CGAT"
FT  -        1970..5111
FT          /note="pEMBL9- 798..3939 3142bp"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="MCS EcoRI-SmaI-BamHI-SalI-AvaI-PstI-HindIII"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="SIT unique EcoRI-BamHI-SalI-HindIII-ApaI-
FT          NcoI-EcoRV"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI E. coli pMB1 (ColE1 and pBR322)"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI bacteriophage f1"
FT  CDS       0..0
FT          /note="GEN E. coli beta-galactosidase gene (lacZ')"
FT  CDS       0..0
FT          /note="ANT E. coli beta-lactamase gene (bla)
FT          ampicillin resistance gene (apr/amp)"
FT  CDS       0..0
FT          /note="ANT yeast URA3 gene"
XX
SQ  Sequence 5111 BP; 1461 A; 1125 C; 1232 G; 1291 T; 2 other;
   gcccaatacg caaaccgcct ctccccgcgc gttggccgat tcattaatgc agctggcacg
   acaggtttcc cgactggaaa gcgggcagtg agcgcaacgc aattaatgtg agttagctca
   ctcattaggc accccaggct ttacacttta tgcttccggc tcgtatgttg tgtggaattg
   tgagcggata acaatttcac acaggaaaca gctatgacca tgattacaag cttggctgca
   ggtcgacgga tccccgggaa ttcggcactg gccgtcgttt tacaacgtcg tgactgggaa
   aaccctggcg ttacccaact taatcgcctt gcagcacatc cccctttcgc cagctggcgt
   aatagcgaag aggcccgcac cgatcgccct tcccaacagt tgcgcagcct gaatggcgaa
   tggaanttcc aacatccaat aaatcataca ggcaaggcaa agaattagca aaattaagca
   ataaagcctc agagcataaa gctaaatcgg ttgtaccaaa aacattatga ccctgtaata
   cttttgcggg agaagccttt atttcaacgc aaggataaaa atttttagaa ccctcatata
   ttttaaatgc aatgcctgag taatgtgtag gtaaagattc aaacgggtga gaaaggccgg
   agacagtcaa atcaccatca atatgatatt caaccgttct agctgataaa ttcatgccgg
   agagggtagc tatttttgag aggtctctac aaaggctatc aggtcattgc ctgagagtct
   ggagcaaaca agagaatcga gcttttcaat tcaattcatc attttttttt tattcttttt
   tttgatttcg gtttctttga aatttttttg attcggtaat ctccgaacag aaggaagaac
   gaaggaagga gcacagactt agattggtat atatacgcat atgtagtgtt gaagaaacat
   gaaattgccc agtattctta acccaactgc acagaacaaa aacctgcagg aaacgaagat
   aaatcatgtc gaaagctaca tataaggaac gtgctgctac tcatcctagt cctgttgctg
   ccaagctatt taatatcatg cacgaaaagc aaacaaactt gtgtgcttca ttggatgttc
   gtaccaccaa ggaattactg gagttagttg aagcattagg tcccaaaatt tgtttactaa
   aaacacatgt ggatatcttg actgattttt ccatggaggg cacagttaag ccgctaaagg
   cattatccgc caagtacaat tttttactct tcgaagacag aaaatttgct gacattggta
   atacagtcaa attgcagtac tctgcgggtg tatacagaat agcagaatgg gcagacatta
   cgaatgcaca cggtgtggtg ggcccaggta ttgttagcgg tttgaagcag gcggcagaag
   aagtaacaaa ggaacctaga ggccttttga tgttagcaga attgtcatgc aagggctccc
   tatctactgg agaatatact aagggtactg ttgacattgc gaagagcgac aaagattttg
   ttatcggctt tattgctcaa agagacatgg gtggaagaga tgaaggttac gattggttga
   ttatgacacc cggtgtgggt ttagatgaca agggagacgc attgggtcaa cagtatagaa
   ccgtggatga tgtggtctct acaggatctg acattattat tgttggaaga ggactatttg
   caaagggaag ggatgctaag gtagagggtg aacgttacag aaaagcaggc tgggaagcat
   atttgagaag atgcggccag caaaactaaa aaactgtatt ataagtaaat gcatgtatac
   taaactcaca aattagagct tcaatttaat tatatcagtt attacccggg aatctcggtc
   gtaatgattt ttataatgac gaaaaaaaaa aaattggaaa gaaaaagctc gatgaacggt
   aatcgtaaaa ctagcatgtc aatcatatgt accccggttg ataatcagaa aagccccaaa
   aacaggaaga ttgtataagc aaatatttaa attgtaaacg ttaatatttt gttaaaattc
   gcgttaaatt tttgttaaat cagctcattt tttaaccaat aggccgaaat cggcaaaatc
   ccttataaat caaaagaata gaccgagata gggttgagtg ttgttccagt ttggaacaag
   agtccactat taaagaacgt ggactccaac gtcaaagggc gaaaaaccgt ctatcagggc
   gatggcccac tacgtgaacc atcaccctaa tcaagttttt tggggtcgag gtgccgtaaa
   gcactaaatc ggaaccctaa agggagcccc cgatttagag cttgacgggg aaagccggcg
   aacgtggcga gaaaggaagg gaagaaagcg aaaggagcgg gcgctagggc gctggcaagt
   gtagcggtca cgctgcgcgt aaccaccaca cccgccgcgc ttaatgcgcc gctacagggc
   gcgtactatg gttgctttga cgagcacgta taacgtgctt tcctcgttag aatcagagcg
   ggagctaaac aggaggccga ttaaagggat tttagacagg aacggtacgc cagaatcctg
   agaagtgttt ttataatcag tgaggccacc gagtaaaaga gtctgtccat cacgcaaatt
   aaccgttgtc gcaatacttc tttgattagt aataacatca cttgcctgag tagaagaact
   caaactatcg gccttgctgg taatatccag aacaatatta ccgccagcca ttgcaacagg
   aaaaacgctc atggaaatac ctacattttg acgctcaatc gtctggaant tcctgatgcg
   gtattttctc cttacgcatc tgtgcggtat ttcacaccgc atatggtgca ctctcagtac
   aatctgctct gatgccgcat agttaagcca gccccgacac ccgccaacac ccgctgacgc
   gccctgacgg gcttgtctgc tcccggcatc cgcttacaga caagctgtga ccgtctccgg
   gagctgcatg tgtcagaggt tttcaccgtc atcaccgaaa cgcgcgagac gaaagggcct
   cgtgatacgc ctatttttat aggttaatgt catgataata atggtttctt agacgtcagg
   tggcactttt cggggaaatg tgcgcggaac ccctatttgt ttatttttct aaatacattc
   aaatatgtat ccgctcatga gacaataacc ctgataaatg cttcaataat attgaaaaag
   gaagagtatg agtattcaac atttccgtgt cgcccttatt cccttttttg cggcattttg
   ccttcctgtt tttgctcacc cagaaacgct ggtgaaagta aaagatgctg aagatcagtt
   gggtgcacga gtgggttaca tcgaactgga tctcaacagc ggtaagatcc ttgagagttt
   tcgccccgaa gaacgttttc caatgatgag cacttttaaa gttctgctat gtggcgcggt
   attatcccgt attgacgccg ggcaagagca actcggtcgc cgcatacact attctcagaa
   tgacttggtt gagtactcac cagtcacaga aaagcatctt acggatggca tgacagtaag
   agaattatgc agtgctgcca taaccatgag tgataacact gcggccaact tacttctgac
   aacgatcgga ggaccgaagg agctaaccgc ttttttgcac aacatggggg atcatgtaac
   tcgccttgat cgttgggaac cggagctgaa tgaagccata ccaaacgacg agcgtgacac
   cacgatgcct gtagcaatgg caacaacgtt gcgcaaacta ttaactggcg aactacttac
   tctagcttcc cggcaacaat taatagactg gatggaggcg gataaagttg caggaccact
   tctgcgctcg gcccttccgg ctggctggtt tattgctgat aaatctggag ccggtgagcg
   tgggtctcgc ggtatcattg cagcactggg gccagatggt aagccctccc gtatcgtagt
   tatctacacg acggggagtc aggcaactat ggatgaacga aatagacaga tcgctgagat
   aggtgcctca ctgattaagc attggtaact gtcagaccaa gtttactcat atatacttta
   gattgattta aaacttcatt tttaatttaa aaggatctag gtgaagatcc tttttgataa
   tctcatgacc aaaatccctt aacgtgagtt ttcgttccac tgagcgtcag accccgtaga
   aaagatcaaa ggatcttctt gagatccttt ttttctgcgc gtaatctgct gcttgcaaac
   aaaaaaacca ccgctaccag cggtggtttg tttgccggat caagagctac caactctttt
   tccgaaggta actggcttca gcagagcgca gataccaaat actgtccttc tagtgtagcc
   gtagttaggc caccacttca agaactctgt agcaccgcct acatacctcg ctctgctaat
   cctgttacca gtggctgctg ccagtggcga taagtcgtgt cttaccgggt tggactcaag
   acgatagtta ccggataagg cgcagcggtc gggctgaacg gggggttcgt gcacacagcc
   cagcttggag cgaacgacct acaccgaact gagataccta cagcgtgagc tatgagaaag
   cgccacgctt cccgaaggga gaaaggcgga caggtatccg gtaagcggca gggtcggaac
   aggagagcgc acgagggagc ttccaggggg aaacgcctgg tatctttata gtcctgtcgg
   gtttcgccac ctctgacttg agcgtcgatt tttgtgatgc tcgtcagggg ggcggagcct
   atggaaaaac gccagcaacg cggccttttt acggttcctg gccttttgct ggccttttgc
   tcacatgttc tttcctgcgt tatcccctga ttctgtggat aaccgtatta ccgcctttga
   gtgagctgat accgctcgcc gcagccgaac gaccgagcgc agcgagtcag tgagcgagga
   agcggaagag c
//