back Return to this vector's summary.
ID  PFH807   preliminary; circular DNA; SYN; 3973 BP.
XX
AC  K00453;
XX
DT  15-FEB-1984 (Rel. 1, Created)
DT  01-JUL-1995 (Rel. 12, Last updated, Version 1)
XX
DE  E. coli plasmid vector pFH807 - complete, pACYC177 amp/phix174 ori.
XX
KW  cloning vector; ampicillin resistance; drug resistance gene;
KW  origin of replication; plasmid.
XX
OS  Cloning vector
OC  Artificial sequences; Cloning vehicles.
XX
RN  [1]
RP  1-50
RC  pFH614, pFH704, pFH807, pFH812, pFH903 from pACYC177 & oligo, phiX174
RA  Heidekamp F., Baas P.D., Van Boom J.H., Veeneman G.H.,
RA  Zipursky S.L., Jansz H.S.;
RT  "Construction and characterization of recombinant plasmid DNAs
RT  containing sequences of the origin of bacteriophage Phi-X174 DNA
RT  replication";
RL  Nucleic Acids Res. 9:3335-3354(1981).
XX
CC  Created by Moore, July 1995, under contract with NCBI.
CC  NCBI gi: 208935
CC  NM (pFH807)
CC  CM (yes)
CC  NA (ds-DNA)
CC  TP (circular)
CC  ST ()
CC  TY (plasmid)
CC  SP ()
CC  HO (E.coli)
CC  CP ()
CC  FN (cloning)
CC  SE ()
CC  PA (pACYC177)(phi-x174 am3)
CC  BR ()
CC  OF ()
CC  OR ()
XX
FH  Key       Location/Qualifiers
FH
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="1. pACYC177 HincII 3941bp 4..4
FT          2. oligo 32bp caacttgatattaatacaacttgatattaata,
FT          \ phiX174 4299..4314
FT          -> pFH807 3973bp"
FT  -        1..3
FT          /note="pACYC177 1..3 3bp
FT          HindII = HincII = GTY^RAC
FT          \           caact..."
FT  -        4..35
FT          /note="caacttgatattaatacaacttgatattaata 32bp
FT          \      ...taata
FT          HindII = HincII = GTY^RAC"
FT  -        36..3973
FT          /note="pACYC177 4..3941 3938bp"
FT  CDS       0..0
FT          /note="ANT E. coli beta-lactamase gene (bla)
FT          ampicillin resistance gene (apr/amp)"
FT  misc_binding  11..11
FT          /note="SIT HincII"
FT  rep_origin   11..26
FT          /note="ORI phi-x174"
XX
SQ  Sequence 3973 BP; 1040 A; 897 C; 995 G; 1041 T; 0 other;
   gttcaacttg atattaatac aacttgatat taatagacgc cgggcaagag caactcggtc
   gccgcataca ctattctcag aatgacttgg ttgagtactc accagtcaca gaaaagcatc
   ttacggatgg catgacagta agagaattat gcagtgctgc cataaccatg agtgataaca
   ctgcggccaa cttacttctg acaacgatcg gaggaccgaa ggagctaacc gcttttttgc
   acaacatggg ggatcatgta actcgccttg atcgttggga accggagctg aatgaagcca
   taccaaacga cgagcgtgac accacgatgc ctgcagcaat ggcaacaacg ttgcgcaaac
   tattaactgg cgaactactt actctagctt cccggcaaca attaatagac tggatggagg
   cggataaagt tgcaggacca cttctgcgct cggcccttcc ggctggctgg tttattgctg
   ataaatctgg agccggtgag cgtgggtctc gcggtatcat tgcagcactg gggccagatg
   gtaagccctc ccgtatcgta gttatctaca cgacggggag tcaggcaact atggatgaac
   gaaatagaca gatcgctgag ataggtgcct cactgattaa gcattggtaa ctgtcagacc
   aagtttactc atatatactt tagattgatt taaaacttca tttttaattt aaaaggatct
   aggtgaagat cctttttgat aatctcatga ccaaaatccc ttaacgtgag ttttcgttcc
   actgagcgtc agacccctta ataagatgat cttcttgaga tcgttttggt ctgcgcgtaa
   tctcttgctc tgaaaacgaa aaaaccgcct tgcagggcgg tttttcgaag gttctctgag
   ctaccaactc tttgaaccga ggtaactggc ttggaggagc gcagtcacca aaacttgtcc
   tttcagttta gccttaaccg gcgcatgact tcaagactaa ctcctctaaa tcaattacca
   gtggctgctg ccagtggtgc ttttgcatgt ctttccgggt tggactcaag acgatagtta
   ccggataagg cgcagcggtc ggactgaacg gggggttcgt gcatacagtc cagcttggag
   cgaactgcct acccggaact gagtgtcagg cgtggaatga gacaaacgcg gccataacag
   cggaatgaca ccggtaaacc gaaaggcagg aacaggagag cgcacgaggg agccgccagg
   gggaaacgcc tggtatcttt atagtcctgt cgggtttcgc caccactgat ttgagcgtca
   gatttcgtga tgcttgtcag gggggcggag cctatggaaa aacggctttg ccgcggccct
   ctcacttccc tgttaagtat cttcctggca tcttccagga aatctccgcc ccgttcgtaa
   gccatttccg ctcgccgcag tcgaacgacc gagcgtagcg agtcagtgag cgaggaagcg
   gaatatatcc tgtatcacat attctgctga cgcaccggtg cagccttttt tctcctgcca
   catgaagcac ttcactgaca ccctcatcag tgccaacata gtaagccagt atacactccg
   ctagcgctga ggtctgcctc gtgaagaagg tgttgctgac tcataccagg cctgaatcgc
   cccatcatcc agccagaaag tgagggagcc acggttgatg agagctttgt tgtaggtgga
   ccagttggtg attttgaact tttgctttgc cacggaacgg tctgcgttgt cgggaagatg
   cgtgatctga tccttcaact cagcaaaagt tcgatttatt caacaaagcc acgttgtgtc
   tcaaaatctc tgatgttaca ttgcacaaga taaaaatata tcatcatgaa caataaaact
   gtctgcttac ataaacagta atacaagggg tgttatgagc catattcaac gggaaacgtc
   ttgctcgagg ccgcgattaa attccaacat ggatgctgat ttatatgggt ataaatgggc
   tcgcgataat gtcgggcaat caggtgcgac aatctatcga ttgtatggga agcccgatgc
   gccagagttg tttctgaaac atggcaaagg tagcgttgcc aatgatgtta cagatgagat
   ggtcagacta aactggctga cggaatttat gcctcttccg accatcaagc attttatccg
   tactcctgat gatgcatggt tactcaccac tgcgatcccc gggaaaacag cattccaggt
   attagaagaa tatcctgatt caggtgaaaa tattgttgat gcgctggcag tgttcctgcg
   ccggttgcat tcgattcctg tttgtaattg tccttttaac agcgatcgcg tatttcgtct
   cgctcaggcg caatcacgaa tgaataacgg tttggttgat gcgagtgatt ttgatgacga
   gcgtaatggc tggcctgttg aacaagtctg gaaagaaatg cataagcttt tgccattctc
   accggattca gtcgtcactc atggtgattt ctcacttgat aaccttattt ttgacgaggg
   gaaattaata ggttgtattg atgttggacg agtcggaatc gcagaccgat accaggatct
   tgccatccta tggaactgcc tcggtgagtt ttctccttca ttacagaaac ggctttttca
   aaaatatggt attgataatc ctgatatgaa taaattgcag tttcatttga tgctcgatga
   gtttttctaa tcagaattgg ttaattggtt gtaacactgg cagagcatta cgctgacttg
   acgggacggc ggctttgttg aataaatcga acttttgctg agttgaagga tcagatcacg
   catcttcccg acaacgcaga ccgttccgtg gcaaagcaaa agttcaaaat caccaactgg
   tccacctaca acaaagctct catcaaccgt ggctccctca ctttctggct ggatgatggg
   gcgattcagg cctggtatga gtcagcaaca ccttcttcac gaggcagacc tcagcgctca
   aagatgcagg ggtaaaagct aaccgcatct ttaccgacaa ggcatccggc agttcaacag
   atcgggaagg gctggatttg ctgaggatga aggtggagga aggtgatgtc attctggtga
   agaagctcga ccgtcttggc cgcgacaccg ccgacatgat ccaactgata aaagagtttg
   atgctcaggg tgtagcggtt cggtttattg acgacgggat cagtaccgac ggtgatatgg
   ggcaaatggt ggtcaccatc ctgtcggctg tggcacaggc tgaacgccgg aggatcctag
   agcgcacgaa tgagggccga caggaagcaa agctgaaagg aatcaaattt ggccgcaggc
   gtaccgtgga caggaacgtc gtgctgacgc ttcatcagaa gggcactggt gcaacggaaa
   ttgctcatca gctcagtatt gcccgctcca cggtttataa aattcttgaa gacgaaaggg
   cctcgtgata cgcctatttt tataggttaa tgtcatgata ataatggttt cttagacgtc
   aggtggcact tttcggggaa atgtgcgcgg aacccctatt tgtttatttt tctaaataca
   ttcaaatatg tatccgctca tgagacaata accctgataa atgcttcaat aatattgaaa
   aaggaagagt atgagtattc aacatttccg tgtcgccctt attccctttt ttgcggcatt
   ttgccttcct gtttttgctc acccagaaac gctggtgaaa gtaaaagatg ctgaagatca
   gttgggtgca cgagtgggtt acatcgaact ggatctcaac agcggtaaga tccttgagag
   ttttcgcccc gaagaacgtt ttccaatgat gagcactttt aaagttctgc tatgtggcgc
   ggtattatcc cgt
//