back Return to this vector's summary.
ID  PGAD10   preliminary; circular DNA; SYN; 6650 BP.
XX
AC  U13188;
XX
DT  28-AUG-1994 (Rel. 10, Created)
DT  01-JUL-1995 (Rel. 12, Last updated, Version 1)
XX
DE  E. coli vector pGAD10 - complete.
XX
KW  cloning vector.
XX
OS  Cloning vector
OC  Artificial sequences; Cloning vehicles.
XX
RN  [1]
RP  1-6650
RC  pGAD10 from ColE1 & GAL4 & LEU2 gene
RA  Kitts P.A.;
RT  "CLONTECH Vectors On Disc version 1.2";
RL  Unpublished (1994).
XX
RN  [2]
RP  1-6650
RC  pGAD10
RA  Kitts P.A.;
RT  ;
RL  Submitted (08-AUG-1994) by:
RL  Kitts P.A., CLONTECH Laboratories, Inc.,
RL  4030 Fabian Way, Palo Alto, CA 94303, USA.
XX
CC  NCBI gi: 532698
CC  NM (pGAD10)
CC  CM (yes)
CC  NA (ds-DNA)
CC  TP (circular)
CC  ST ()
CC  TY (plasmid)
CC  SP ()
CC  HO (E.coli)
CC  CP ()
CC  FN (cloning)
CC  SE ()
CC  PA ()
CC  BR ()
CC  OF ()
CC  OR ()
XX
FH  Key       Location/Qualifiers
FH
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="1. ColE1, ori/amp gene
FT          2. yeast, GAL4 promoter
FT          3. pYe(Leu2)10 SalI-XhoI 2200bp, LEU2 gene
FT          -> pGAD10 6650bp"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI E. coli pMB1 (ColE1 and pBR322)"
XX
SQ  Sequence 6650 BP; 1901 A; 1496 C; 1362 G; 1891 T; 0 other;
   gcttgcatgc aacttctttt cttttttttt cttttctctc tcccccgttg ttgtctcacc
   atatccgcaa tgacaaaaaa aatgatggaa gacactaaag gaaaaaatta acgacaaaga
   cagcaccaac agatgtcgtt gttccagagc tgatgagggg tatcttcgaa cacacgaaac
   tttttccttc cttcattcac gcacactact ctctaatgag caacggtata cggccttcct
   tccagttact tgaatttgaa ataaaaaaag tttgccgctt tgctatcaag tataaataga
   cctgcaatta ttaatctttt gtttcctcgt cattgttctc gttccctttc ttccttgttt
   ctttttctgc acaatatttc aagctatacc aagcatacaa tcaactccaa gctttgcaaa
   gatggataaa gcggaattaa ttcccgagcc tccaaaaaag aagagaaagg tcgaattggg
   taccgccgcc aattttaatc aaagtgggaa tattgctgat agctcattgt ccttcacttt
   cactaacagt agcaacggtc cgaacctcat aacaactcaa acaaattctc aagcgctttc
   acaaccaatt gcctcctcta acgttcatga taacttcatg aataatgaaa tcacggctag
   taaaattgat gatggtaata attcaaaacc actgtcacct ggttggacgg accaaactgc
   gtataacgcg tttggaatca ctacagggat gtttaatacc actacaatgg atgatgtata
   taactatcta ttcgatgatg aagatacccc accaaaccca aaaaaagaga tctctcgagg
   atccgaattc cagatctatg aatcgtagat actgaaaaac cccgcaagtt cacttcaact
   gtgcatcgtg caccatctca atttctttca tttatacatc gttttgcctt cttttatgta
   actatactcc tctaagtttc aatcttggcc atgtaacctc tgatctatag aattttttaa
   atgactagaa ttaatgccca tctttttttt ggacctaaat tcttcatgaa aatatattac
   gagggcttat tcagaagctt tggacttctt cgccagaggt ttggtcaagt ctccaatcaa
   ggttgtcggc ttgtctacct tgccagaaat ttacgaaaag atggaaaagg gtcaaatcgt
   tggtagatac gttgttgaca cttctaaata agcgaatttc ttatgattta tgatttttat
   tattaaataa gttataaaaa aaataagtgt atacaaattt taaagtgact cttaggtttt
   aaaacgaaaa ttcttgttct tgagtaactc tttcctgtag gtcaggttgc tttctcaggt
   atagcatgag gtcgctctta ttgaccacac ctctaccggc atgcccgaaa ttcccctacc
   ctatgaacat attccatttt gtaatttcgt gtcgtttcta ttatgaattt catttataaa
   gtttatgtac aaatatcata aaaaaagaga atctttttaa gcaaggattt tcttaacttc
   ttcggcgaca gcatcaccga cttcggtggt actgttggaa ccacctaaat caccagttct
   gatacctgca tccaaaacct ttttaactgc atcttcaatg gccttacctt cttcaggcaa
   gttcaatgac aatttcaaca tcattgcagc agacaagata gtggcgatag ggtcaacctt
   attctttggc aaatctggag cagaaccgtg gcatggttcg tacaaaccaa atgcggtgtt
   cttgtctggc aaagaggcca aggacgcaga tggcaacaaa cccaaggaac ctgggataac
   ggaggcttca tcggagatga tatcaccaaa catgttgctg gtgattataa taccatttag
   gtgggttggg ttcttaacta ggatcatggc ggcagaatca atcaattgat gttgaacctt
   caatgtagga aattcgttct tgatggtttc ctccacagtt tttctccata atcttgaaga
   ggccaaaaca ttagctttat ccaaggacca aataggcaat ggtggctcat gttgtagggc
   catgaaagcg gccattcttg tgattctttg cacttctgga acggtgtatt gttcactatc
   ccaagcgaca ccatcaccat cgtcttcctt tctcttacca aagtaaatac ctcccactaa
   ttctctgaca acaacgaagt cagtaccttt agcaaattgt ggcttgattg gagataagtc
   taaaagagag tcggatgcaa agttacatgg tcttaagttg gcgtacaatt gaagttcttt
   acggattttt agtaaacctt gttcaggtct aacactacct gtaccccatt taggaccacc
   cacagcacct aacaaaacgg catcaacctt cttggaggct tccagcgcct catctggaag
   tgggacacct gtagcatcga tagcagcacc accaattaaa tgattttcga aatcgaactt
   gacattggaa cgaacatcag aaatagcttt aagaacctta atggcttcgg ctgtgatttc
   ttgaccaacg tggtcacctg gcaaaacgac gatcttctta ggggcagaca ttagaatggt
   atatccttga aatatatata tatattgctg aaatgtaaaa ggtaagaaaa gttagaaagt
   aagacgattg ctaaccacct attggaaaaa acaataggtc cttaaataat attgtcaact
   tcaagtattg tgatgcaagc atttagtcat gaacgcttct ctattctata tgaaaagccg
   gttccggcct ctcacctttc ctttttctcc caatttttca gttgaaaaag gtatatgcgt
   caggcgacct ctgaaattaa caaaaaattt ccagtcatcg aatttgattc tgtgcgatag
   cgcccctgtg tgttctcgtt atgttgagga aaaaaataat ggttgctaag agattcgaac
   tcttgcatct tacgatacct gagtattccc acagttgggg atctcgactc tagctagagg
   atcaattcgt aatcatggtc atagctgttt cctgtgtgaa attgttatcc gctcacaatt
   ccacacaaca tacgagccgg aagcataaag tgtaaagcct ggggtgccta atgagtgagg
   taactcacat taattgcgtt gcgctcactg cccgctttcc agtcgggaaa cctgtcgtgc
   cagctggatt aatgaatcgg ccaacgcgcg gggagaggcg gtttgcgtat tgggcgctct
   tccgcttcct cgctcactga ctcgctgcgc tcggtcgttc ggctgcggcg agcggtatca
   gctcactcaa aggcggtaat acggttatcc acagaatcag gggataacgc aggaaagaac
   atgtgagcaa aaggccagca aaaggccagg aaccgtaaaa aggccgcgtt gctggcgttt
   ttccataggc tccgcccccc tgacgagcat cacaaaaatc gacgctcaag tcagaggtgg
   cgaaacccga caggactata aagataccag gcgtttcccc ctggaagctc cctcgtgcgc
   tctcctgttc cgaccctgcc gcttaccgga tacctgtccg cctttctccc ttcgggaagc
   gtggcgcttt ctcatagctc acgctgtagg tatctcagtt cggtgtaggt cgttcgctcc
   aagctgggct gtgtgcacga accccccgtt cagcccgacc gctgcgcctt atccggtaac
   tatcgtcttg agtccaaccc ggtaagacac gacttatcgc cactggcagc agccactggt
   aacaggatta gcagagcgag gtatgtaggc ggtgctacag agttcttgaa gtggtggcct
   aactacggct acactagaag gacagtattt ggtatctgcg ctctgctgaa gccagttacc
   ttcggaaaaa gagttggtag ctcttgatcc ggcaaacaaa ccaccgctgg tagcggtggt
   ttttttgttt gcaagcagca gattacgcgc agaaaaaaag gatctcaaga agatcctttg
   atcttttcta cggggtctga cgctcagtgg aacgaaaact cacgttaagg gattttggtc
   atgagattat caaaaaggat cttcacctag atccttttaa attaaaaatg aagttttaaa
   tcaatctaaa gtatatatga gtaaacttgg tctgacagtt accaatgctt aatcagtgag
   gcacctatct cagcgatctg tctatttcgt tcatccatag ttgcctgact ccccgtcgtg
   tagataacta cgatacggga gggcttacca tctggcccca gtgctgcaat gataccgcga
   gacccacgct caccggctcc agatttatca gcaataaacc agccagccgg aagggccgag
   cgcagaagtg gtcctgcaac tttatccgcc tccatccagt ctattaattg ttgccgggaa
   gctagagtaa gtagttcgcc agttaatagt ttgcgcaacg ttgttgccat tgctacaggc
   atcgtggtgt cacgctcgtc gtttggtatg gcttcattca gctccggttc ccaacgatca
   aggcgagtta catgatcccc catgttgtgc aaaaaagcgg ttagctcctt cggtcctccg
   atcgttgtca gaagtaagtt ggccgcagtg ttatcactca tggttatggc agcactgcat
   aattctctta ctgtcatgcc atccgtaaga tgcttttctg tgactggtga gtactcaacc
   aagtcattct gagaatagtg tatgcggcga ccgagttgct cttgcccggc gtcaatacgg
   gataataccg cgccacatag cagaacttta aaagtgctca tcattggaaa acgttcttcg
   gggcgaaaac tctcaaggat cttaccgctg ttgagatcca gttcgatgta acccactcgt
   gcacccaact gatcttcagc atcttttact ttcaccagcg tttctgggtg agcaaaaaca
   ggaaggcaaa atgccgcaaa aaagggaata agggcgacac ggaaatgttg aatactcata
   ctcttccttt ttcaatatta ttgaagcatt tatcagggtt attgtctcat gagcggatac
   atatttgaat gtatttagaa aaataaacaa ataggggttc cgcgcacatt tccccgaaaa
   gtgccacctg acgtctaaga aaccattatt atcatgacat taacctataa aaataggcgt
   atcacgaggc cctttcgtct cgcgcgtttc ggtgatgacg gtgaaaacct ctgacacatg
   cagctcccgg agacggtcac agcttgtctg taagcggatg ccgggagcag acaagcccgt
   cagggcgcgt cagcgggtgt tggcgggtgt cggggctggc ttaactatgc ggcatcagag
   cagattgtac tgagagtgca ccataacgca tttaagcata aacacgcact atgccgttct
   tctcatgtat atatatatac aggcaacacg cagatatagg tgcgacgtga acagtgagct
   gtatgtgcgc agctcgcgtt gcattttcgg aagcgctcgt tttcggaaac gctttgaagt
   tcctattccg aagttcctat tctctagcta gaaagtatag gaacttcaga gcgcttttga
   aaaccaaaag cgctctgaag acgcactttc aaaaaaccaa aaacgcaccg gactgtaacg
   agctactaaa atattgcgaa taccgcttcc acaaacattg ctcaaaagta tctctttgct
   atatatctct gtgctatatc cctatataac ctacccatcc acctttcgct ccttgaactt
   gcatctaaac tcgacctcta cattttttat gtttatctct agtattactc tttagacaaa
   aaaattgtag taagaactat tcatagagtg aatcgaaaac aatacgaaaa tgtaaacatt
   tcctatacgt agtatataga gacaaaatag aagaaaccgt tcataatttt ctgaccaatg
   aagaatcatc aacgctatca ctttctgttc acaaagtatg cgcaatccac atcggtatag
   aatataatcg gggatgcctt tatcttgaaa aaatgcaccc gcagcttcgc tagtaatcag
   taaacgcggg aagtggagtc aggctttttt tatggaagag aaaatagaca ccaaagtagc
   cttcttctaa ccttaacgga cctacagtgc aaaaagttat caagagactg cattatagag
   cgcacaaagg agaaaaaaag taatctaaga tgctttgtta gaaaaatagc gctctcggga
   tgcatttttg tagaacaaaa aagaagtata gattctttgt tggtaaaata gcgctctcgc
   gttgcatttc tgttctgtaa aaatgcagct cagattcttt gtttgaaaaa ttagcgctct
   cgcgttgcat ttttgtttta caaaaatgaa gcacagattc ttcgttggta aaatagcgct
   ttcgcgttgc atttctgttc tgtaaaaatg cagctcagat tctttgtttg aaaaattagc
   gctctcgcgt tgcatttttg ttctacaaaa tgaagcacag atgcttcgtt
//