back Return to this vector's summary.
ID  PGEM3ZFP  preliminary; circular DNA; SYN; 3199 BP.
XX
AC  X65306; IG0050;
XX
DT  02-JUL-1987 (Rel. 2, Created)
DT  01-JUL-1995 (Rel. 12, Last updated, Version 1)
XX
DE  E. coli phagemid vector pGEM-3Zf+ - complete.
XX
KW  cloning vector.
XX
OS  Cloning vector
OC  Artificial sequences; Cloning vehicles.
XX
RN  [1]
RC  pGEM-3Zf+, revised by [3]
RA  ;
RT  ;
RL  Submitted (23-MAR-1992) on tape to the EMBL Data Library by:
RL  Technical Services, Promega Corporation, 2800 Woods Hollow Road,
RL  Madison, WI 53711-5399, USA.
XX
RN  [2]
RP  1-3199
RC  pGEM-3Z from pGEM-3
RC  pGEM-3Zf-, pGEM-3Zf+ from pGEM-3Z
RA  Solomon L.R., Massom L.R., Jarrett H.W.;
RT  "Enzymatic syntheses of DNA-silicas using DNA polymerase";
RL  Anal. Biochem. 203:58-69(1992).
XX
RN  [3]
RP  1-3199
RC  pGEM-3Zf+
RA  Klock C.;
RT  ;
RL  Submitted (28-MAY-1993) on tape to the EMBL Data Library by:
RL  Technical Services, Promega Corporation, 2800 Woods Hollow Road,
RL  Madison, WI 53711-5399, USA.
XX
RN  [4]
RC  pGEM-3Zf+ from pGEM-3Z
RA  Lewis K.;
RT  ;
RL  Unpublished (1987).
RL  Lewis K., Promega.
XX
CC  The sequence is the complement of the strand that
CC  is secreted by cells harboring pGEM-3Zf(+) plasmids.
CC  NM (pGEM-3Zf+)
CC  CM (yes)
CC  NA (ds-DNA)
CC  TP (circular)
CC  ST (non-coding)
CC  TY (phagemid)
CC  SP (Promega)
CC  HO (E.coli JM109)
CC  CP ()
CC  FN (cloning)(transcription)(sequencing)(mutagenesis)
CC  SE (color blue/white)
CC  PA (pUC18)(pGEM-3Z)
CC  BR (pGEM-3Zf-)
CC  OF ()
CC  OR ()
XX
FH  Key       Location/Qualifiers
FH
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="1. pGEM-3Z 2743bp
FT          2. pUC18 450bp, f1 ori
FT          -> pGEM-3Zf+ 3199bp"
FT  misc_feature  1..1
FT          /note="bacteriophage T7 transcription initiation
FT          site"
FT  misc_binding  5..61
FT          /note="MCS EcoRI-SacI-KpnI-AvaI-SmaI-BamHI-XbaI-
FT          SalI-AccI-HincII-PstI-SphI-HindIII"
FT  misc_feature  69..69
FT          /note="bacteriophage Sp6 transcription initiation
FT          site"
FT  promoter    complement(64..86)
FT          /note="PRO bacteriophage Sp6"
FT  misc_feature  complement(94..323)
FT          /note="GEN E. coli lac operon"
FT  misc_feature  108..108
FT          /note="E. coli lacZ start codon"
FT  primer_bind   104..120
FT          /note="PRI bacteriophage M13 reverse"
FT  promoter    complement(128..144)
FT          /note="PRO E. coli lac operator"
FT  rep_origin   complement(0..0)
FT          /note="ORI E. coli pMB1 (ColE1 and pBR322)"
FT  CDS       complement(1265..2125)
FT          /note="ANT E. coli beta-lactamase gene (bla)
FT          ampicillin resistance gene (apr/amp)"
FT  misc_binding  1818..1818
FT          /note="SIT unique ScaI"
FT  misc_binding  1937..1937
FT          /note="SIT unique XmnI"
FT  misc_binding  2260..2260
FT          /note="SIT unique AatII"
FT  misc_binding  2509..2509
FT          /note="SIT unique NdeI"
FT  rep_origin   complement(2564..3019)
FT          /note="ORI bacteriophage f1 intergenic region"
FT  misc_binding  2691..2691
FT          /note="SIT unique NaeI"
FT  misc_feature  complement(3020..3180)
FT          /note="GEN E. coli lac operon"
FT  primer_bind   3140..3156
FT          /note="PRI bacteriophage M13 forward"
FT  promoter    join(3183..3199,1..6)
FT          /note="PRO bacteriophage T7"
XX
SQ  Sequence 3199 BP; 823 A; 785 C; 819 G; 772 T; 0 other;
   gggcgaattc gagctcggta cccggggatc ctctagagtc gacctgcagg catgcaagct
   tgagtattct atagtgtcac ctaaatagct tggcgtaatc atggtcatag ctgtttcctg
   tgtgaaattg ttatccgctc acaattccac acaacatacg agccggaagc ataaagtgta
   aagcctgggg tgcctaatga gtgagctaac tcacattaat tgcgttgcgc tcactgcccg
   ctttccagtc gggaaacctg tcgtgccagc tgcattaatg aatcggccaa cgcgcgggga
   gaggcggttt gcgtattggg cgctcttccg cttcctcgct cactgactcg ctgcgctcgg
   tcgttcggct gcggcgagcg gtatcagctc actcaaaggc ggtaatacgg ttatccacag
   aatcagggga taacgcagga aagaacatgt gagcaaaagg ccagcaaaag gccaggaacc
   gtaaaaaggc cgcgttgctg gcgtttttcg ataggctccg cccccctgac gagcatcaca
   aaaatcgacg ctcaagtcag aggtggcgaa acccgacagg actataaaga taccaggcgt
   ttccccctgg aagctccctc gtgcgctctc ctgttccgac cctgccgctt accggatacc
   tgtccgcctt tctcccttcg ggaagcgtgg cgctttctca tagctcacgc tgtaggtatc
   tcagttcggt gtaggtcgtt cgctccaagc tgggctgtgt gcacgaaccc cccgttcagc
   ccgaccgctg cgccttatcc ggtaactatc gtcttgagtc caacccggta agacacgact
   tatcgccact ggcagcagcc actggtaaca ggattagcag agcgaggtat gtaggcggtg
   ctacagagtt cttgaagtgg tggcctaact acggctacac tagaaggaca gtatttggta
   tctgcgctct gctgaagcca gttaccttcg gaaaaagagt tggtagctct tgatccggca
   aacaaaccac cgctggtagc ggtggttttt ttgtttgcaa gcagcagatt acgcgcagaa
   aaaaaggatc tcaagaagat cctttgatct tttctacggg gtctgacgct cagtggaacg
   aaaactcacg ttaagggatt ttggtcatga gattatcaaa aaggatcttc acctagatcc
   ttttaaatta aaaatgaagt tttaaatcaa tctaaagtat atatgagtaa acttggtctg
   acagttacca atgcttaatc agtgaggcac ctatctcagc gatctgtcta tttcgttcat
   ccatagttgc ctgactcccc gtcgtgtaga taactacgat acgggagggc ttaccatctg
   gccccagtgc tgcaatgata ccgcgagacc cacgctcacc ggctccagat ttatcagcaa
   taaaccagcc agccggaagg gccgagcgca gaagtggtcc tgcaacttta tccgcctcca
   tccagtctat taattgttgc cgggaagcta gagtaagtag ttcgccagtt aatagtttgc
   gcaacgttgt tggcattgct acaggcatcg tggtgtcacg ctcgtcgttt ggtatggctt
   cattcagctc cggttcccaa cgatcaaggc gagttacatg atcccccatg ttgtgcaaaa
   aagcggttag ctccttcggt cctccgatcg ttgtcagaag taagttggcc gcagtgttat
   cactcatggt tatggcagca ctgcataatt ctcttactgt catgccatcc gtaagatgct
   tttctgtgac tggtgagtac tcaaccaagt cattctgaga ataccgcgcc cggcgaccga
   gttgctcttg cccggcgtca atacgggata atagtgtatg acatagcaga actttaaaag
   tgctcatcat tggaaaacgt tcttcggggc gaaaactctc aaggatctta ccgctgttga
   gatccagttc gatgtaaccc actcgtgcac ccaactgatc ttcagcatct tttactttca
   ccagcgtttc tgggtgagca aaaacaggaa ggcaaaatgc cgcaaaaaag ggaataaggg
   cgacacggaa atgttgaata ctcatactct tcctttttca atattattga agcatttatc
   agggttattg tctcatgagc ggatacatat ttgaatgtat ttagaaaaat aaacaaatag
   gggttccgcg cacatttccc cgaaaagtgc cacctgacgt ctaagaaacc attattatca
   tgacattaac ctataaaaat aggcgtatca cgaggccctt tcgtctcgcg cgtttcggtg
   atgacggtga aaacctctga cacatgcagc tcccggagac ggtcacagct tgtctgtaag
   cggatgccgg gagcagacaa gcccgtcagg gcgcgtcagc gggtgttggc gggtgtcggg
   gctggcttaa ctatgcggca tcagagcaga ttgtactgag agtgcaccat atgcggtgtg
   aaataccgca cagatgcgta aggagaaaat accgcatcag gcgaaattgt aaacgttaat
   attttgttaa aattcgcgtt aaatatttgt taaatcagct cattttttaa ccaataggcc
   gaaatcggca aaatccctta taaatcaaaa gaatagaccg agatagggtt gagtgttgtt
   ccagtttgga acaagagtcc actattaaag aacgtggact ccaacgtcaa agggcgaaaa
   accgtctatc agggcgatgg cccactacgt gaaccatcac ccaaatcaag ttttttgcgg
   tcgaggtgcc gtaaagctct aaatcggaac cctaaaggga gcccccgatt tagagcttga
   cggggaaagc cggcgaacgt ggcgagaaag gaagggaaga aagcgaaagg agcgggcgct
   agggcgctgg caagtgtagc ggtcacgctg cgcgtaacca ccacacccgc cgcgcttaat
   gcgccgctac agggcgcgtc cattcgccat tcaggctgcg caactgttgg gaagggcgat
   cggtgcgggc ctcttcgcta ttacgccagc tggcgaaagg gggatgtgct gcaaggcgat
   taagttgggt aacgccaggg ttttcccagt cacgacgttg taaaacgacg gccagtgaat
   tgtaatacga ctcactata
//