back Return to this vector's summary.
ID  PGEMT   preliminary; circular DNA; SYN; 3003 BP.
XX
AC  IG1165;
XX
DT  01-FEB-1993 (Rel. 7, Created)
DT  01-JUL-1995 (Rel. 12, Last updated, Version 1)
XX
DE  E. coli phagemid vector pGEM-T - complete.
XX
KW  cloning vector.
XX
OS  Cloning vector
OC  Artificial sequences; Cloning vehicles.
XX
RN  [1]
RC  pGEM-T from pGEM-5Zf+
RA  Lewis K.;
RT  ;
RL  Unpublished (1987).
RL  Lewis K., Promega.
XX
CC  pGEM-T has dT, which improves efficiency of ligation of PCR product.
CC  NM (pGEM-T)
CC  CM (yes)
CC  NA (ds-DNA)
CC  TP (circular)
CC  ST ()
CC  TY (phagemid)
CC  SP (Promega)
CC  HO (E.coli)
CC  CP ()
CC  FN (cloning)(transcription)
CC  SE (color blue/white)
CC  PA (pGEM-5Zf+)
CC  BR ()
CC  OF ()
CC  OR ()
XX
FH  Key       Location/Qualifiers
FH
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="1. pGEM-5Zf+ 3003bp
FT          -> pGEM-T 3003bp"
FT  misc_feature  1..1
FT          /note="bacteriophage T7 transcription initiation
FT          site"
FT  misc_binding  10..46
FT          /note="MCS ApaI-AatII-SphI-NcoI-SacII"
FT  misc_feature  47..54
FT          /note="3' T overhangs"
FT  misc_binding  55..113
FT          /note="MCS SpeI-NotI-PstI-SalI-NdeI-SacI-BstXI-NsiI"
FT  misc_feature  126..126
FT          /note="bacteriophage Sp6 transcription initiation
FT          site"
FT  promoter    complement(127..143)
FT          /note="PRO bacteriophage Sp6"
FT  CDS       complement(151..180)
FT          /note="GEN E. coli beta-galactosidase gene (lacZ)
FT          alpha peptide"
FT  promoter    complement(151..201)
FT          /note="PRO E. coli lac operator"
FT  primer_bind   161..177
FT          /note="PRI bacteriophage M13 reverse"
FT  misc_feature  165..165
FT          /note="E. coli lacZ start codon"
FT  rep_origin   complement(0..0)
FT          /note="ORI E. coli pMB1 (ColE1 and pBR322)"
FT  CDS       complement(1322..2182)
FT          /note="ANT E. coli beta-lactamase gene (bla)
FT          ampicillin resistance gene (apr/amp)"
FT  misc_binding  1875..1875
FT          /note="SIT unique ScaI"
FT  misc_binding  1994..1994
FT          /note="SIT unique XmnI"
FT  rep_origin   complement(2368..2823)
FT          /note="ORI bacteriophage f1 intergenic region"
FT  misc_binding  2695..2695
FT          /note="SIT unique NaeI"
FT  promoter    complement(2824..2984)
FT          /note="GEN E. coli beta-galactosidase gene (lacZ)
FT          alpha peptide"
FT  primer_bind   2944..2960
FT          /note="PRI bacteriophage M13 forward"
FT  promoter    2987..3003
FT          /note="PRO bacteriophage T7"
XX
SQ  Sequence 3003 BP; 770 A; 743 C; 764 G; 726 T; 0 other;
   gggcgaattg ggcccgacgt cgcatgctcc cggccgccat ggccgcggga tatcactagt
   gcggccgcct gcaggtcgac catatgggag agctcccaac gcgttggatg catagcttga
   gtattctata gtgtcaccta aatagcttgg cgtaatcatg gtcatagctg tttcctgtgt
   gaaattgtta tccgctcaca attccacaca acatacgagc cggaagcata aagtgtaaag
   cctggggtgc ctaatgagtg agctaactca cattaattgc gttgcgctca ctgcccgctt
   tccagtcggg aaacctgtcg tgccagctgc attaatgaat cggccaacgc gcggggagag
   gcggtttgcg tattgggcgc tcttccgctt cctcgctcac tgactcgctg cgctcggtcg
   ttcggctgcg gcgagcggta tcagctcact caaaggcggt aatacggtta tccacagaat
   caggggataa cgcaggaaag aacatgtgag caaaaggcca gcaaaaggcc aggaaccgta
   aaaaggccgc gttgctggcg tttttcgata ggctccgccc ccctgacgag catcacaaaa
   atcgacgctc aagtcagagg tggcgaaacc cgacaggact ataaagatac caggcgtttc
   cccctggaag ctccctcgtg cgctctcctg ttccgaccct gccgcttacc ggatacctgt
   ccgcctttct cccttcggga agcgtggcgc tttctcatag ctcacgctgt aggtatctca
   gttcggtgta ggtcgttcgc tccaagctgg gctgtgtgca cgaacccccc gttcagcccg
   accgctgcgc cttatccggt aactatcgtc ttgagtccaa cccggtaaga cacgacttat
   cgccactggc agcagccact ggtaacagga ttagcagagc gaggtatgta ggcggtgcta
   cagagttctt gaagtggtgg cctaactacg gctacactag aaggacagta tttggtatct
   gcgctctgct gaagccagtt accttcggaa aaagagttgg tagctcttga tccggcaaac
   aaaccaccgc tggtagcggt ggtttttttg tttgcaagca gcagattacg cgcagaaaaa
   aaggatctca agaagatcct ttgatctttt ctacggggtc tgacgctcag tggaacgaaa
   actcacgtta agggattttg gtcatgagat tatcaaaaag gatcttcacc tagatccttt
   taaattaaaa atgaagtttt aaatcaatct aaagtatata tgagtaaact tggtctgaca
   gttaccaatg cttaatcagt gaggcaccta tctcagcgat ctgtctattt cgttcatcca
   tagttgcctg actccccgtc gtgtagataa ctacgatacg ggagggctta ccatctggcc
   ccagtgctgc aatgataccg cgagacccac gctcaccggc tccagattta tcagcaataa
   accagccagc cggaagggcc gagcgcagaa gtggtcctgc aactttatcc gcctccatcc
   agtctattaa ttgttgccgg gaagctagag taagtagttc gccagttaat agtttgcgca
   acgttgttgg cattgctaca ggcatcgtgg tgtcacgctc gtcgtttggt atggcttcat
   tcagctccgg ttcccaacga tcaaggcgag ttacatgatc ccccatgttg tgcaaaaaag
   cggttagctc cttcggtcct ccgatcgttg tcagaagtaa gttggccgca gtgttatcac
   tcatggttat ggcagcactg cataattctc ttactgtcat gccatccgta agatgctttt
   ctgtgactgg tgagtactca accaagtcat tctgagaata ccgcgcccgg cgaccgagtt
   gctcttgccc ggcgtcaata cgggataata gtgtatgaca tagcagaact ttaaaagtgc
   tcatcattgg aaaacgttct tcggggcgaa aactctcaag gatcttaccg ctgttgagat
   ccagttcgat gtaacccact cgtgcaccca actgatcttc agcatctttt actttcacca
   gcgtttctgg gtgagcaaaa acaggaaggc aaaatgccgc aaaaaaggga ataagggcga
   cacggaaatg ttgaatactc atactcttcc tttttcaata ttattgaagc atttatcagg
   gttattgtct catgagcgga tacatatttg aatgtattta gaaaaataaa caaatagggg
   ttccgcgcac atttccccga aaagtgccac ctgtatgcgg tgtgaaatac cgcacagatg
   cgtaaggaga aaataccgca tcaggcgaaa ttgtaaacgt taatattttg ttaaaattcg
   cgttaaatat ttgttaaatc agctcatttt ttaaccaata ggccgaaatc ggcaaaatcc
   cttataaatc aaaagaatag accgagatag ggttgagtgt tgttccagtt tggaacaaga
   gtccactatt aaagaacgtg gactccaacg tcaaagggcg aaaaaccgtc tatcagggcg
   atggcccact acgtgaacca tcacccaaat caagtttttt gcggtcgagg tgccgtaaag
   ctctaaatcg gaaccctaaa gggagccccc gatttagagc ttgacgggga aagccggcga
   acgtggcgag aaaggaaggg aagaaagcga aaggagcggg cgctagggcg ctggcaagtg
   tagcggtcac gctgcgcgta accaccacac ccgccgcgct taatgcgccg ctacagggcg
   cgtccattcg ccattcaggc tgcgcaactg ttgggaaggg cgatcggtgc gggcctcttc
   gctattacgc cagctggcga aagggggatg tgctgcaagg cgattaagtt gggtaacgcc
   agggttttcc cagtcacgac gttgtaaaac gacggccagt gaattgtaat acgactcact
   ata
//