back Return to this vector's summary.
ID  PGEXKG   preliminary; circular DNA; SYN; 5006 BP.
XX
AC  IG7000; ATCC77103;
XX
DT  01-JUL-1994 (Rel. 9, Created)
DT  01-JUL-1995 (Rel. 12, Last updated, Version 1)
XX
DE  E. coli plasmid vector pGEX-KG - complete.
XX
KW  cloning vector.
XX
OS  Cloning vector
OC  Artificial sequences; Cloning vehicles.
XX
RN  [1]
RC  pGEX-KG from pGEX-2T
RA  Guan K.L., Dixon J.E.;
RT  "Eukaryotic proteins expressed in Escherichia coli: an improved
RT  thrombin cleavage and purification procedure of fusion proteins
RT  with glutathione S-transferase";
RL  Anal. Biochem. 192:262-267(1991).
XX
CC  NM (pGEX-KG)
CC  CM (yes)
CC  NA (ds-DNA)
CC  TP (circular)
CC  ST ()
CC  TY (plasmid)
CC  SP ()
CC  HO (E.coli)(E.coli HB101)(E.coli JM101)(E.coli TG1)(E.coli BL21)
CC  CP ()
CC  FN (expression)
CC  SE ()
CC  PA (pGEX-2T)
CC  BR (pGEX-KN)(pGEX-KT)
CC  OF (pKG-PTPU323)
CC  OR (yes)
XX
FH  Key       Location/Qualifiers
FH
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="1. pGEX-2T EcoRI 4948bp 941..941
FT          2. oligo EcoRI-EcoRI 58bp, glycine/stop codons
FT          -> pGEX-KG 5006bp"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="SIT unique BspMI"
FT  promoter    0..0
FT          /note="PRO E. coli tac (trp and lac)"
FT  CDS       0..0
FT          /note="GEN Schistosoma japonicum
FT          glutathione S-transferase (GST)"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="SIT unique BalI"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="MCS unique BamHI-SmaI-EcoRI-XbaI-NcoI-SalI-
FT          XhoI-SacI-HindIII"
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="oligonucleotide insert into pGEX-2T at EcoRI"
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="SIT glycine kinker"
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="stop codons"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="SIT unique Tth1111"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="SIT unique AatII"
FT  CDS       0..0
FT          /note="ANT E. coli beta-lactamase gene (bla)
FT          ampicillin resistance gene (apr/amp)"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="SIT unique PstI"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="SIT unique AlwNI"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI E. coli pMB1 (ColE1 and pBR322)"
FT  CDS       0..0
FT          /note="REP E. coli lacI repressor gene"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="SIT unique MluI"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="SIT unique BstEII"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="SIT unique ApaI"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="SIT unique BssHII"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="SIT unique EcoRV"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="SIT unique NarI"
XX
SQ  Sequence 5006 BP; 1234 A; 1205 C; 1302 G; 1265 T; 0 other;
   acgttatcga ctgcacggtg caccaatgct tctggcgtca ggcagccatc ggaagctgtg
   gtatggctgt gcaggtcgta aatcactgca taattcgtgt cgctcaaggc gcactcccgt
   tctggataat gttttttgcg ccgacatcat aacggttctg gcaaatattc tgaaatgagc
   tgttgacaat taatcatcgg ctcgtataat gtgtggaatt gtgagcggat aacaatttca
   cacaggaaac agtattcatg tcccctatac taggttattg gaaaattaag ggccttgtgc
   aacccactcg acttcttttg gaatatcttg aagaaaaata tgaagagcat ttgtatgagc
   gcgatgaagg tgataaatgg cgaaacaaaa agtttgaatt gggtttggag tttcccaatc
   ttccttatta tattgatggt gatgttaaat taacacagtc tatggccatc atacgttata
   tagctgacaa gcacaacatg ttgggtggtt gtccaaaaga gcgtgcagag atttcaatgc
   ttgaaggagc ggttttggat attagatacg gtgtttcgag aattgcatat agtaaagact
   ttgaaactct caaagttgat tttcttagca agctacctga aatgctgaaa atgttcgaag
   atcgtttatg tcataaaaca tatttaaatg gtgatcatgt aacccatcct gacttcatgt
   tgtatgacgc tcttgatgtt gttttataca tggacccaat gtgcctggat gcgttcccaa
   aattagtttg ttttaaaaaa cgtattgaag ctatcccaca aattgataag tacttgaaat
   ccagcaagta tatagcatgg cctttgcagg gctggcaagc cacgtttggt ggtggcgacc
   atcctccaaa atcggatctg gttccgcgtg gatccccggg aaatttccgg tggtggtggt
   ggaattctag actccatggg tcgactcgag ctcaagctta ttcatcgtga ctgactgacg
   atctgcctcg cgcgtttcgg tgatgacggt gaaaacctct gacacatgca gctcccggag
   acggtcacag cttgtctgta agcggatgcc gggagcagac aagcccgtca gggcgcgtca
   gcgggtgttg gcgggtgtcg gggcgcagcc atgacccagt cacgtagcga tagcggagtg
   tataattctt gaagacgaaa gggcctcgtg atacgcctat ttttataggt taatgtcatg
   ataataatgg tttcttagac gtcaggtggc acttttcggg gaaatgtgcg cggaacccct
   atttgtttat ttttctaaat acattcaaat atgtatccgc tcatgagaca ataaccctga
   taaatgcttc aataatattg aaaaaggaag agtatgagta ttcaacattt ccgtgtcgcc
   cttattccct tttttgcggc attttgcctt cctgtttttg ctcacccaga aacgctggtg
   aaagtaaaag atgctgaaga tcagttgggt gcacgagtgg gttacatcga actggatctc
   aacagcggta agatccttga gagttttcgc cccgaagaac gttttccaat gatgagcact
   tttaaagttc tgctatgtgg cgcggtatta tcccgtgttg acgccgggca agagcaactc
   ggtcgccgca tacactattc tcagaatgac ttggttgagt actcaccagt cacagaaaag
   catcttacgg atggcatgac agtaagagaa ttatgcagtg ctgccataac catgagtgat
   aacactgcgg ccaacttact tctgacaacg atcggaggac cgaaggagct aaccgctttt
   ttgcacaaca tgggggatca tgtaactcgc cttgatcgtt gggaaccgga gctgaatgaa
   gccataccaa acgacgagcg tgacaccacg atgcctgcag caatggcaac aacgttgcgc
   aaactattaa ctggcgaact acttactcta gcttcccggc aacaattaat agactggatg
   gaggcggata aagttgcagg accacttctg cgctcggccc ttccggctgg ctggtttatt
   gctgataaat ctggagccgg tgagcgtggg tctcgcggta tcattgcagc actggggcca
   gatggtaagc cctcccgtat cgtagttatc tacacgacgg ggagtcaggc aactatggat
   gaacgaaata gacagatcgc tgagataggt gcctcactga ttaagcattg gtaactgtca
   gaccaagttt actcatatat actttagatt gatttaaaac ttcattttta atttaaaagg
   atctaggtga agatcctttt tgataatctc atgaccaaaa tcccttaacg tgagttttcg
   ttccactgag cgtcagaccc cgtagaaaag atcaaaggat cttcttgaga tccttttttt
   ctgcgcgtaa tctgctgctt gcaaacaaaa aaaccaccgc taccagcggt ggtttgtttg
   ccggatcaag agctaccaac tctttttccg aaggtaactg gcttcagcag agcgcagata
   ccaaatactg tccttctagt gtagccgtag ttaggccacc acttcaagaa ctctgtagca
   ccgcctacat acctcgctct gctaatcctg ttaccagtgg ctgctgccag tggcgataag
   tcgtgtctta ccgggttgga ctcaagacga tagttaccgg ataaggcgca gcggtcgggc
   tgaacggggg gttcgtgcac acagcccagc ttggagcgaa cgacctacac cgaactgaga
   tacctacagc gtgagctatg agaaagcgcc acgcttcccg aagggagaaa ggcggacagg
   tatccggtaa gcggcagggt cggaacagga gagcgcacga gggagcttcc agggggaaac
   gcctggtatc tttatagtcc tgtcgggttt cgccacctct gacttgagcg tcgatttttg
   tgatgctcgt caggggggcg gagcctatgg aaaaacgcca gcaacgcggc ctttttacgg
   ttcctggcct tttgctggcc ttttgctcac atgttctttc ctgcgttatc ccctgattct
   gtggataacc gtattaccgc ctttgagtga gctgataccg ctcgccgcag ccgaacgacc
   gagcgcagcg agtcagtgag cgaggaagcg gaagagcgcc tgatgcggta ttttctcctt
   acgcatctgt gcggtatttc acaccgcata aattccgaca ccatcgaatg gtgcaaaacc
   tttcgcggta tggcatgata gcgcccggaa gagagtcaat tcagggtggt gaatgtgaaa
   ccagtaacgt tatacgatgt cgcagagtat gccggtgtct cttatcagac cgtttcccgc
   gtggtgaacc aggccagcca cgtttctgcg aaaacgcggg aaaaagtgga agcggcgatg
   gcggagctga attacattcc caaccgcgtg gcacaacaac tggcgggcaa acagtcgttg
   ctgattggcg ttgccacctc cagtctggcc ctgcacgcgc cgtcgcaaat tgtcgcggcg
   attaaatctc gcgccgatca actgggtgcc agcgtggtgg tgtcgatggt agaacgaagc
   ggcgtcgaag cctgtaaagc ggcggtgcac aatcttctcg cgcaacgcgt cagtgggctg
   atcattaact atccgctgga tgaccaggat gccattgctg tggaagctgc ctgcactaat
   gttccggcgt tatttcttga tgtctctgac cagacaccca tcaacagtat tattttctcc
   catgaagacg gtacgcgact gggcgtggag catctggtcg cattgggtca ccagcaaatc
   gcgctgttag cgggcccatt aagttctgtc tcggcgcgtc tgcgtctggc tggctggcat
   aaatatctca ctcgcaatca aattcagccg atagcggaac gggaaggcga ctggagtgcc
   atgtccggtt ttcaacaaac catgcaaatg ctgaatgagg gcatcgttcc cactgcgatg
   ctggttgcca acgatcagat ggcgctgggc gcaatgcgcg ccattaccga gtccgggctg
   cgcgttggtg cggatatctc ggtagtggga tacgacgata ccgaagacag ctcatgttat
   atcccgccgt taaccaccat caaacaggat tttcgcctgc tggggcaaac cagcgtggac
   cgcttgctgc aactctctca gggccaggcg gtgaagggca atcagctgtt gcccgtctca
   ctggtgaaaa gaaaaaccac cctggcgccc aatacgcaaa ccgcctctcc ccgcgcgttg
   gccgattcat taatgcagct ggcacgacag gtttcccgac tggaaagcgg gcagtgagcg
   caacgcaatt aatgtgagtt agctcactca ttaggcaccc caggctttac actttatgct
   tccggctcgt atgttgtgtg gaattgtgag cggataacaa tttcacacag gaaacagcta
   tgaccatgat tacggattca ctggccgtcg ttttacaacg tcgtgactgg gaaaaccctg
   gcgttaccca acttaatcgc cttgcagcac atcccccttt cgccagctgg cgtaatagcg
   aagaggcccg caccgatcgc ccttcccaac agttgcgcag cctgaatggc gaatggcgct
   ttgcctggtt tccggcacca gaagcggtgc cggaaagctg gctggagtgc gatcttcctg
   aggccgatac tgtcgtcgtc ccctcaaact ggcagatgca cggttacgat gcgcccatct
   acaccaacgt aacctatccc attacggtca atccgccgtt tgttcccacg gagaatccga
   cgggttgtta ctcgctcaca tttaatgttg atgaaagctg gctacaggaa ggccagacgc
   gaattatttt tgatggcgtt ggaatt
//