back Return to this vector's summary.
This entry was contributed by Kurt R. Klimpel (klimpel@yoda.nidr.nih.gov)

See a further note contributed by Deepa Bilolikar (deepab@sun.science.wayne.edu)

I used your sequence to reconstruct a fusion protein based on the pGEX- KG sequence in your database. The Sequence contains an error which alters the coding sequence of the linker region after the GST domain. There is an extra "A" at position 941. This changes the linker from a Gly linker to a Trp linker and it should be corrected.

Below is the corrected sequence.

 
LOCUS    pGEX-KG   5005 BP  DNA             PRELIMINARY
DEFINITION pGEX-KG
BASE COUNT  1233 a  1205 c  1302 g  1265 t
    1 acgttatcga ctgcacggtg caccaatgct tctggcgtca ggcagccatc ggaagctgtg
    61 gtatggctgt gcaggtcgta aatcactgca taattcgtgt cgctcaaggc gcactcccgt
   121 tctggataat gttttttgcg ccgacatcat aacggttctg gcaaatattc tgaaatgagc
   181 tgttgacaat taatcatcgg ctcgtataat gtgtggaatt gtgagcggat aacaatttca
   241 cacaggaaac agtattcatg tcccctatac taggttattg gaaaattaag ggccttgtgc
   301 aacccactcg acttcttttg gaatatcttg aagaaaaata tgaagagcat ttgtatgagc
   361 gcgatgaagg tgataaatgg cgaaacaaaa agtttgaatt gggtttggag tttcccaatc
   421 ttccttatta tattgatggt gatgttaaat taacacagtc tatggccatc atacgttata
   481 tagctgacaa gcacaacatg ttgggtggtt gtccaaaaga gcgtgcagag atttcaatgc
   541 ttgaaggagc ggttttggat attagatacg gtgtttcgag aattgcatat agtaaagact
   601 ttgaaactct caaagttgat tttcttagca agctacctga aatgctgaaa atgttcgaag
   661 atcgtttatg tcataaaaca tatttaaatg gtgatcatgt aacccatcct gacttcatgt
   721 tgtatgacgc tcttgatgtt gttttataca tggacccaat gtgcctggat gcgttcccaa
   781 aattagtttg ttttaaaaaa cgtattgaag ctatcccaca aattgataag tacttgaaat
   841 ccagcaagta tatagcatgg cctttgcagg gctggcaagc cacgtttggt ggtggcgacc
   901 atcctccaaa atcggatctg gttccgcgtg gatccccggg aatttccggt ggtggtggtg
   961 gaattctaga ctccatgggt cgactcgagc tcaagcttat tcatcgtgac tgactgacga
   1021 tctgcctcgc gcgtttcggt gatgacggtg aaaacctctg acacatgcag ctcccggaga
   1081 cggtcacagc ttgtctgtaa gcggatgccg ggagcagaca agcccgtcag ggcgcgtcag
   1141 cgggtgttgg cgggtgtcgg ggcgcagcca tgacccagtc acgtagcgat agcggagtgt
   1201 ataattcttg aagacgaaag ggcctcgtga tacgcctatt tttataggtt aatgtcatga
   1261 taataatggt ttcttagacg tcaggtggca cttttcgggg aaatgtgcgc ggaaccccta
   1321 tttgtttatt tttctaaata cattcaaata tgtatccgct catgagacaa taaccctgat
   1381 aaatgcttca ataatattga aaaaggaaga gtatgagtat tcaacatttc cgtgtcgccc
   1441 ttattccctt ttttgcggca ttttgccttc ctgtttttgc tcacccagaa acgctggtga
   1501 aagtaaaaga tgctgaagat cagttgggtg cacgagtggg ttacatcgaa ctggatctca
   1561 acagcggtaa gatccttgag agttttcgcc ccgaagaacg ttttccaatg atgagcactt
   1621 ttaaagttct gctatgtggc gcggtattat cccgtgttga cgccgggcaa gagcaactcg
   1681 gtcgccgcat acactattct cagaatgact tggttgagta ctcaccagtc acagaaaagc
   1741 atcttacgga tggcatgaca gtaagagaat tatgcagtgc tgccataacc atgagtgata
   1801 acactgcggc caacttactt ctgacaacga tcggaggacc gaaggagcta accgcttttt
   1861 tgcacaacat gggggatcat gtaactcgcc ttgatcgttg ggaaccggag ctgaatgaag
   1921 ccataccaaa cgacgagcgt gacaccacga tgcctgcagc aatggcaaca acgttgcgca
   1981 aactattaac tggcgaacta cttactctag cttcccggca acaattaata gactggatgg
   2041 aggcggataa agttgcagga ccacttctgc gctcggccct tccggctggc tggtttattg
   2101 ctgataaatc tggagccggt gagcgtgggt ctcgcggtat cattgcagca ctggggccag
   2161 atggtaagcc ctcccgtatc gtagttatct acacgacggg gagtcaggca actatggatg
   2221 aacgaaatag acagatcgct gagataggtg cctcactgat taagcattgg taactgtcag
   2281 accaagttta ctcatatata ctttagattg atttaaaact tcatttttaa tttaaaagga
   2341 tctaggtgaa gatccttttt gataatctca tgaccaaaat cccttaacgt gagttttcgt
   2401 tccactgagc gtcagacccc gtagaaaaga tcaaaggatc ttcttgagat cctttttttc
   2461 tgcgcgtaat ctgctgcttg caaacaaaaa aaccaccgct accagcggtg gtttgtttgc
   2521 cggatcaaga gctaccaact ctttttccga aggtaactgg cttcagcaga gcgcagatac
   2581 caaatactgt ccttctagtg tagccgtagt taggccacca cttcaagaac tctgtagcac
   2641 cgcctacata cctcgctctg ctaatcctgt taccagtggc tgctgccagt ggcgataagt
   2701 cgtgtcttac cgggttggac tcaagacgat agttaccgga taaggcgcag cggtcgggct
   2761 gaacgggggg ttcgtgcaca cagcccagct tggagcgaac gacctacacc gaactgagat
   2821 acctacagcg tgagctatga gaaagcgcca cgcttcccga agggagaaag gcggacaggt
   2881 atccggtaag cggcagggtc ggaacaggag agcgcacgag ggagcttcca gggggaaacg
   2941 cctggtatct ttatagtcct gtcgggtttc gccacctctg acttgagcgt cgatttttgt
   3001 gatgctcgtc aggggggcgg agcctatgga aaaacgccag caacgcggcc tttttacggt
   3061 tcctggcctt ttgctggcct tttgctcaca tgttctttcc tgcgttatcc cctgattctg
   3121 tggataaccg tattaccgcc tttgagtgag ctgataccgc tcgccgcagc cgaacgaccg
   3181 agcgcagcga gtcagtgagc gaggaagcgg aagagcgcct gatgcggtat tttctcctta
   3241 cgcatctgtg cggtatttca caccgcataa attccgacac catcgaatgg tgcaaaacct
   3301 ttcgcggtat ggcatgatag cgcccggaag agagtcaatt cagggtggtg aatgtgaaac
   3361 cagtaacgtt atacgatgtc gcagagtatg ccggtgtctc ttatcagacc gtttcccgcg
   3421 tggtgaacca ggccagccac gtttctgcga aaacgcggga aaaagtggaa gcggcgatgg
   3481 cggagctgaa ttacattccc aaccgcgtgg cacaacaact ggcgggcaaa cagtcgttgc
   3541 tgattggcgt tgccacctcc agtctggccc tgcacgcgcc gtcgcaaatt gtcgcggcga
   3601 ttaaatctcg cgccgatcaa ctgggtgcca gcgtggtggt gtcgatggta gaacgaagcg
   3661 gcgtcgaagc ctgtaaagcg gcggtgcaca atcttctcgc gcaacgcgtc agtgggctga
   3721 tcattaacta tccgctggat gaccaggatg ccattgctgt ggaagctgcc tgcactaatg
   3781 ttccggcgtt atttcttgat gtctctgacc agacacccat caacagtatt attttctccc
   3841 atgaagacgg tacgcgactg ggcgtggagc atctggtcgc attgggtcac cagcaaatcg
   3901 cgctgttagc gggcccatta agttctgtct cggcgcgtct gcgtctggct ggctggcata
   3961 aatatctcac tcgcaatcaa attcagccga tagcggaacg ggaaggcgac tggagtgcca
   4021 tgtccggttt tcaacaaacc atgcaaatgc tgaatgaggg catcgttccc actgcgatgc
   4081 tggttgccaa cgatcagatg gcgctgggcg caatgcgcgc cattaccgag tccgggctgc
   4141 gcgttggtgc ggatatctcg gtagtgggat acgacgatac cgaagacagc tcatgttata
   4201 tcccgccgtt aaccaccatc aaacaggatt ttcgcctgct ggggcaaacc agcgtggacc
   4261 gcttgctgca actctctcag ggccaggcgg tgaagggcaa tcagctgttg cccgtctcac
   4321 tggtgaaaag aaaaaccacc ctggcgccca atacgcaaac cgcctctccc cgcgcgttgg
   4381 ccgattcatt aatgcagctg gcacgacagg tttcccgact ggaaagcggg cagtgagcgc
   4441 aacgcaatta atgtgagtta gctcactcat taggcacccc aggctttaca ctttatgctt
   4501 ccggctcgta tgttgtgtgg aattgtgagc ggataacaat ttcacacagg aaacagctat
   4561 gaccatgatt acggattcac tggccgtcgt tttacaacgt cgtgactggg aaaaccctgg
   4621 cgttacccaa cttaatcgcc ttgcagcaca tccccctttc gccagctggc gtaatagcga
   4681 agaggcccgc accgatcgcc cttcccaaca gttgcgcagc ctgaatggcg aatggcgctt
   4741 tgcctggttt ccggcaccag aagcggtgcc ggaaagctgg ctggagtgcg atcttcctga
   4801 ggccgatact gtcgtcgtcc cctcaaactg gcagatgcac ggttacgatg cgcccatcta
   4861 caccaacgta acctatccca ttacggtcaa tccgccgttt gttcccacgg agaatccgac
   4921 gggttgttac tcgctcacat ttaatgttga tgaaagctgg ctacaggaag gccagacgcg
   4981 aattattttt gatggcgttg gaatt
//

A further note added by Deepa Bilolikar

I was cloning a gene into pGEX KG and after sequencing, I noticed a discrepancy between the sequence you've published on the web with that of the original paper by Dixon. The difference comes in the multiple cloning site. Immediately 3' to the HindIII site, the original paper and my sequence reads "AAT TCA TCG TGA" which codes for "N S S stop". The web sequence reades "ATT CAT CGT GAC TGA" (one base off, missing the first A) which codes for "I H A D stop". This doesn't make a difference in the fusion protein since the stop codon is still there, but if someone needed the Serines there versus a basic Histidine, it might pose a problem if they thought the reverse.