back Return to this vector's summary.
ID  PGL2BASIC preliminary; circular DNA; SYN; 5597 BP.
XX
AC  X65323; IG0157;
XX
DT  05-SEP-1991 (Rel. 6, Created)
DT  01-JUL-1995 (Rel. 12, Last updated, Version 1)
XX
DE  E. coli phagemid vector pGL2-Basic - complete.
XX
KW  cloning vector.
XX
OS  Cloning vector
OC  Artificial sequences; Cloning vehicles.
XX
RN  [1]
RC  pGL2-Basic, revised by [2]
RA  ;
RT  ;
RL  Submitted (23-MAR-1992) on tape to the EMBL Data Library by:
RL  Technical Services, Promega Corporation, 2800 Woods Hollow Road,
RL  Madison, WI 53711-5399, USA.
XX
RN  [2]
RP  1-5597
RC  pGL2-Basic
RA  Klock C.;
RT  ;
RL  Submitted (28-MAY-1993) on tape to the EMBL Data Library by:
RL  Technical Services, Promega Corporation, 2800 Woods Hollow Road,
RL  Madison, WI 53711-5399, USA.
XX
CC  pGL2-Basic has no enhancer or promoter.
CC  NM (pGL2-Basic)
CC  CM (yes)
CC  NA (ds-DNA)
CC  TP (circular)
CC  ST ()
CC  TY (phagemid)
CC  SP (Promega)
CC  HO (E.coli JM109)(mammal)
CC  CP ()
CC  FN (reporter)
CC  SE ()
CC  PA (f1)(pBR322)
CC  BR (pGL2-Enhancer)(pGL2-Promoter)(pGL2-Control)
CC  OF ()
CC  OR ()
XX
FH  Key       Location/Qualifiers
FH
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="1. pBR322 4361bp, ori/amp gene
FT          2. firefly HindIII-? 1700bp, luciferase gene
FT          3. SV40, UTR
FT          4. f1, ori
FT          -> pGL2-Basic 5597bp"
FT  misc_binding  3..47
FT          /note="MCS
FT          SmaI-KpnI-SacI-MluI-NheI-XhoI-BglII-HindIII"
FT  CDS       76..1728
FT          /note="GEN firefly luciferase gene (luxA)"
FT  polyA_signal  0..0
FT          /note="PLA E. coli luc gene"
FT  misc_feature  1892..2743
FT          /note="SV40 3' untranslated region"
FT  misc_binding  2043..2043
FT          /note="SIT unique PfiMI"
FT  misc_binding  2738..2738
FT          /note="SIT unique BamHI"
FT  misc_binding  2744..2744
FT          /note="SIT unique SalI"
FT  rep_origin   complement(3052..3052)
FT          /note="ORI E. coli pMB1 (ColE1 and pBR322)"
FT  CDS       complement(3814..4674)
FT          /note="ANT E. coli beta-lactamase gene (bla)
FT          ampicillin resistance gene (apr/amp)"
FT  rep_origin   4806..5261
FT          /note="ORI bacteriophage f1 intergenic region"
FT  polyA_signal  0..0
FT          /note="PLA for background reduction"
XX
SQ  Sequence 5597 BP; 1523 A; 1261 C; 1269 G; 1544 T; 0 other;
   cccgggaggt accgagctct tacgcgtgct agctcgagat ctaagtaagc ttggcattcc
   ggtactgttg gtaaaatgga agacgccaaa aacataaaga aaggcccggc gccattctat
   cctctagagg atggaaccgc tggagagcaa ctgcataagg ctatgaagag atacgccctg
   gttcctggaa caattgcttt tacagatgca catatcgagg tgaacatcac gtacgcggaa
   tacttcgaaa tgtccgttcg gttggcagaa gctatgaaac gatatgggct gaatacaaat
   cacagaatcg tcgtatgcag tgaaaactct cttcaattct ttatgccggt gttgggcgcg
   ttatttatcg gagttgcagt tgcgcccgcg aacgacattt ataatgaacg tgaattgctc
   aacagtatga acatttcgca gcctaccgta gtgtttgttt ccaaaaaggg gttgcaaaaa
   attttgaacg tgcaaaaaaa attaccaata atccagaaaa ttattatcat ggattctaaa
   acggattacc agggatttca gtcgatgtac acgttcgtca catctcatct acctcccggt
   tttaatgaat acgattttgt accagagtcc tttgatcgtg acaaaacaat tgcactgata
   atgaattcct ctggatctac tgggttacct aagggtgtgg cccttccgca tagaactgcc
   tgcgtcagat tctcgcatgc cagagatcct atttttggca atcaaatcat tccggatact
   gcgattttaa gtgttgttcc attccatcac ggttttggaa tgtttactac actcggatat
   ttgatatgtg gatttcgagt cgtcttaatg tatagatttg aagaagagct gtttttacga
   tcccttcagg attacaaaat tcaaagtgcg ttgctagtac caaccctatt ttcattcttc
   gccaaaagca ctctgattga caaatacgat ttatctaatt tacacgaaat tgcttctggg
   ggcgcacctc tttcgaaaga agtcggggaa gcggttgcaa aacgcttcca tcttccaggg
   atacgacaag gatatgggct cactgagact acatcagcta ttctgattac acccgagggg
   gatgataaac cgggcgcggt cggtaaagtt gttccatttt ttgaagcgaa ggttgtggat
   ctggataccg ggaaaacgct gggcgttaat cagagaggcg aattatgtgt cagaggacct
   atgattatgt ccggttatgt aaacaatccg gaagcgacca acgccttgat tgacaaggat
   ggatggctac attctggaga catagcttac tgggacgaag acgaacactt cttcatagtt
   gaccgcttga agtctttaat taaatacaaa ggatatcagg tggcccccgc tgaattggaa
   tcgatattgt tacaacaccc caacatcttc gacgcgggcg tggcaggtct tcccgacgat
   gacgccggtg aacttcccgc cgccgttgtt gttttggagc acggaaagac gatgacggaa
   aaagagatcg tggattacgt ggccagtcaa gtaacaaccg cgaaaaagtt gcgcggagga
   gttgtgtttg tggacgaagt accgaaaggt cttaccggaa aactcgacgc aagaaaaatc
   agagagatcc tcataaaggc caagaagggc ggaaagtcca aattgtaaaa tgtaactgta
   ttcagcgatg acgaaattct tagctattgt aatactgcga tgagtggcag ggcggggcgt
   aattttttta aggcagttat tggtgccctt aaacgcctgg tgctacgcct gaataagtga
   taataagcgg atgaatggca gaaattcgcc ggatctttgt gaaggaacct tacttctgtg
   gtgtgacata attggacaaa ctacctacag agatttaaag ctctaaggta aatataaaat
   ttttaagtgt ataatgtgtt aaactactga ttctaattgt ttgtgtattt tagattccaa
   cctatggaac tgatgaatgg gagcagtggt ggaatgcctt taatgaggaa aacctgtttt
   gctcagaaga aatgccatct agtgatgatg aggctactgc tgactctcaa cattctactc
   ctccaaaaaa gaagagaaag gtagaagacc ccaaggactt tccttcagaa ttgctaagtt
   ttttgagtca tgctgtgttt agtaatagaa ctcttgcttg ctttgctatt tacaccacaa
   aggaaaaagc tgcactgcta tacaagaaaa ttatggaaaa atattctgta acctttataa
   gtaggcataa cagttataat cataacatac tgttttttct tactccacac aggcatagag
   tgtctgctat taataactat gctcaaaaat tgtgtacctt tagcttttta atttgtaaag
   gggttaataa ggaatatttg atgtatagtg ccttgactag agatcataat cagccatacc
   acatttgtag aggttttact tgctttaaaa aacctcccac acctccccct gaacctgaaa
   cataaaatga atgcaattgt tgttgttaac ttgtttattg cagcttataa tggttacaaa
   taaagcaata gcatcacaaa tttcacaaat aaagcatttt tttcactgca ttctagttgt
   ggtttgtcca aactcatcaa tgtatcttat catgtctgga tccgtcgacc gatgcccttg
   agagccttca acccagtcag ctccttccgg tgggcgcggg gcatgactat cgtcgccgca
   cttatgactg tcttctttat catgcaactc gtaggacagg tgccggcagc gctcttccgc
   ttcctcgctc actgactcgc tgcgctcggt cgttcggctg cggcgagcgg tatcagctca
   ctcaaaggcg gtaatacggt tatccacaga atcaggggat aacgcaggaa agaacatgtg
   agcaaaaggc cagcaaaagg ccaggaaccg taaaaaggcc gcgttgctgg cgtttttcca
   taggctccgc ccccctgacg agcatcacaa aaatcgacgc tcaagtcaga ggtggcgaaa
   cccgacagga ctataaagat accaggcgtt tccccctgga agctccctcg tgcgctctcc
   tgttccgacc ctgccgctta ccggatacct gtccgccttt ctcccttcgg gaagcgtggc
   gctttctcaa tgctcacgct gtaggtatct cagttcggtg taggtcgttc gctccaagct
   gggctgtgtg cacgaacccc ccgttcagcc cgaccgctgc gccttatccg gtaactatcg
   tcttgagtcc aacccggtaa gacacgactt atcgccactg gcagcagcca ctggtaacag
   gattagcaga gcgaggtatg taggcggtgc tacagagttc ttgaagtggt ggcctaacta
   cggctacact agaaggacag tatttggtat ctgcgctctg ctgaagccag ttaccttcgg
   aaaaagagtt ggtagctctt gatccggcaa acaaaccacc gctggtagcg gtggtttttt
   tgtttgcaag cagcagatta cgcgcagaaa aaaaggatct caagaagatc ctttgatctt
   ttctacgggg tctgacgctc agtggaacga aaactcacgt taagggattt tggtcatgag
   attatcaaaa aggatcttca cctagatcct tttaaattaa aaatgaagtt ttaaatcaat
   ctaaagtata tatgagtaaa cttggtctga cagttaccaa tgcttaatca gtgaggcacc
   tatctcagcg atctgtctat ttcgttcatc catagttgcc tgactccccg tcgtgtagat
   aactacgata cgggagggct taccatctgg ccccagtgct gcaatgatac cgcgagaccc
   acgctcaccg gctccagatt tatcagcaat aaaccagcca gccggaaggg ccgagcgcag
   aagtggtcct gcaactttat ccgcctccat ccagtctatt aattgttgcc gggaagctag
   agtaagtagt tcgccagtta atagtttgcg caacgttgtt gccattgcta caggcatcgt
   ggtgtcacgc tcgtcgtttg gtatggcttc attcagctcc ggttcccaac gatcaaggcg
   agttacatga tcccccatgt tgtgcaaaaa agcggttagc tccttcggtc ctccgatcgt
   tgtcagaagt aagttggccg cagtgttatc actcatggtt atggcagcac tgcataattc
   tcttactgtc atgccatccg taagatgctt ttctgtgact ggtgagtact caaccaagtc
   attctgagaa tagtgtatgc ggcgaccgag ttgctcttgc ccggcgtcaa tacgggataa
   taccgcgcca catagcagaa ctttaaaagt gctcatcatt ggaaaacgtt cttcggggcg
   aaaactctca aggatcttac cgctgttgag atccagttcg atgtaaccca ctcgtgcacc
   caactgatct tcagcatctt ttactttcac cagcgtttct gggtgagcaa aaacaggaag
   gcaaaatgcc gcaaaaaagg gaataagggc gacacggaaa tgttgaatac tcatactctt
   cctttttcaa tattattgaa gcatttatca gggttattgt ctcatgagcg gatacatatt
   tgaatgtatt tagaaaaata aacaaatagg ggttccgcgc acatttcccc gaaaagtgcc
   acctgacgcg ccctgtagcg gcgcattaag cgcggcgggt gtggtggtta cgcgcagcgt
   gaccgctaca cttgccagcg ccctagcgcc cgctcctttc gctttcttcc cttcctttct
   cgccacgttc gccggctttc cccgtcaagc tctaaatcgg gggctccctt tagggttccg
   atttagtgct ttacggcacc tcgaccccaa aaaacttgat tagggtgatg gttcacgtag
   tgggccatcg ccctgataga cggtttttcg ccctttgacg ttggagtcca cgttctttaa
   tagtggactc ttgttccaaa ctggaacaac actcaaccct atctcggtct attcttttga
   tttataaggg attttgccga tttcggccta ttggttaaaa aatgagctga tttaacaaaa
   atttaacgcg aattttaaca aaatattaac gtttacaatt tcccattcgc cattcaggct
   gcgcaactgt tgggaagggc gatcggtgcg ggcctcttcg ctattacgcc agcccaagct
   accatgataa gtaagtaata ttaaggtacg tggaggtttt acttgcttta aaaaacctcc
   cacacctccc cctgaacctg aaacataaaa tgaatgcaat tgttgttgtt aacttgttta
   ttgcagctta taatggttac aaataaagca atagcatcac aaatttcaca aataaagcat
   ttttttcact gcattctagt tgtggtttgt ccaaactcat caatgtatct tatggtactg
   taactgagct aacataa
//