back Return to this vector's summary.
ID  PICEM19HM preliminary; circular DNA; SYN; 3973 BP.
XX
AC  L08914; K02759; VB0095; ATCC37378;
XX
DT  01-JUL-1993 (Rel. 7, Created)
DT  01-JUL-1995 (Rel. 12, Last updated, Version 1)
XX
DE  E. coli phagemid vector pICEM19H- - complete.
XX
KW  cloning vector.
XX
OS  Cloning vector
OC  Artificial sequences; Cloning vehicles.
XX
RN  [1]
RC  pIC7 from pUC8 & oligo
RC  M13mIC7 from M13mp10 & oligo
RC  pIC19R from pIC7 & pUC9
RC  pIC20R from pIC7 & pUC19
RC  pIC19H from pIC7 & pUC9
RC  pIC20H from pIC7 & pUC19
RC  pICEM19R+ from pIC7 & pEMBL8+
RC  pICEM19R- from pIC7 & pEMBL8-
RC  pICEM19H+ from pIC7 & pEMBL8+
RC  pICEM19H- from pIC7 & pEMBL8+
RA  Marsh J.L., Erfle M., Wykes E.J.;
RT  "The pIC plasmid and phage vectors with versatile cloning sites
RT  for recombinant selection by insertional inactivation";
RL  Gene 32:481-485(1984).
XX
RN  [2]
RP  1-3973
RC  pICEM19H-
RA  Gilbert W.;
RT  "Obtained from VecBase 3.0";
RL  Unpublished (1991).
XX
CC  These data and their annotation were supplied to GenBank by Will
CC  Gilbert under the auspices of the GenBank Currator Program.
CC
CC  Assembled from pIC19H and pEMBL9m by F. Pfeiffer.
CC  For construction of pIC7, a synthetic oligonucleotide has
CC  been used to replace the pUC8 polylinker and thus to construct
CC  a new cloning vector with a different polylinker. The other
CC  pIC-vectors are based on this new pIC7 polylinker, which was
CC  combined with the existing pUC9 and pUC19 polylinkers in the
CC  following arrangements:
CC  pIC19 and pICEM19 vectors:
CC  pIC19R:  EcoRI- Poly (pIC7) -HindIII- Poly (pUC9) -EcoRI
CC  pIC19H: HindIII- Poly (pUC9) -EcoRI - Poly (pIC7) -HindIII
CC  pIC20-vectors:
CC  pIC20R:  EcoRI- Poly (pIC7) -HindIII- Poly(pUC19) -EcoRI
CC  pIC20H: HindIII- Poly(pUC19) -EcoRI - Poly (pIC7) -HindIII
CC  The pICEM minus phasmid vectors were prepared by exchanging a
CC  pEMBL8m segment containing the f1 origin against the
CC  pUC-derived fragment from the corresponding pIC-vector.
CC  The fragment of pEMBL8m used is identical to the corresponding
CC  fragment from pEMBL9m. Because pICEM19Hm contains the pUC9
CC  polylinker, pEMBL9m is given in the PARENT section although
CC  pEMBL8m has been used in the experiment.
CC  Streak to xgal + amp plate and pick a blue colony.
CC  Phagemid with polylinker in lacZ' for production of ssDNA.
CC  Medium is 1227 LB plus ampicillin.
CC  NM (pICEM19H-)
CC  CM (yes)
CC  NA (ds-DNA)
CC  TP (circular)
CC  ST ()
CC  TY (phagemid)
CC  SP (ATCC)
CC  HO (E.coli TB1)(E.coli)
CC  CP ()
CC  FN (cloning)
CC  SE ()
CC  PA (pIC19H)(pEMBL8-)(pIC7)(pUC9)(pEMBL9-)
CC  BR (pICEM19H+)(pICEM19R-)
CC  OF ()
CC  OR ()
XX
FH  Key       Location/Qualifiers
FH
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="1. pIC19H BglI-BglI 1583bp 1570..2701..452,
FT          \ lacZ gene [1581bp]
FT          2. pEMBL8- BglI-BglI 2392bp 414..2806, f1 ori
FT          -> pICEM19H- 3973bp"
FT  misc_binding  231..266
FT          /note="MCS HindIII-PstI-SalI-BamHI-SmaI-EcoRI
FT          polylinker of pUC9"
FT  misc_binding  261..299
FT          /note="MCS ClaI-EcoRV-XbaI-BglII-XhoI-SacI-NruI-
FT          HindIII; polylinker of pIC7"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI E. coli pMB1 (ColE1 and pBR322)"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI bacteriophage f1"
FT  CDS       0..0
FT          /note="GEN E. coli beta-galactosidase gene (lacZ')"
FT  CDS       2241..3029
FT          /note="ANT E. coli beta-lactamase gene (bla)
FT          ampicillin resistance gene (apr/amp)"
FT  misc_feature  1..267
FT          /note="from pEMBL9m"
FT  misc_feature  302..3975
FT          /note="from pEMBL9m"
XX
SQ  Sequence 3973 BP; 1087 A; 947 C; 968 G; 971 T; 0 other;
   gcccaatacg caaaccgcct ctccccgcgc gttggccgat tcattaatgc agctggcacg
   acaggtttcc cgactggaaa gcgggcagtg agcgcaacgc aattaatgtg agttagctca
   ctcattaggc accccaggct ttacacttta tgcttccggc tcgtatgttg tgtggaattg
   tgagcggata acaatttcac acaggaaaca gctatgacca tgattacgcc aagcttggct
   gcaggtcgac ggatccccgg gaattcatcg atatctagat ctcgagctcg cgaaagcttg
   gcactggccg tcgttttaca acgtcgtgac tgggaaaacc ctggcgttac ccaacttaat
   cgccttgcag cacatccccc tttcgccagc tggcgtaata gcgaagaggc ccgcaccgat
   cgcccttccc aacagttgcg cagcctgaat ggcgaatgga attccaacat ccaataaatc
   atacaggcaa ggcaaagaat tagcaaaatt aagcaataaa gcctcagagc ataaagctaa
   atcggttgta ccaaaaacat tatgaccctg taatactttt gcgggagaag cctttatttc
   aacgcaagga taaaaatttt tagaaccctc atatatttta aatgcaatgc ctgagtaatg
   tgtaggtaaa gattcaaacg ggtgagaaag gccggagaca gtcaaatcac catcaatatg
   atattcaacc gttctagctg ataaattcat gccggagagg gtagctattt ttgagaggtc
   tctacaaagg ctatcaggtc attgcctgag agtctggagc aaacaagaga atcgatgaac
   ggtaatcgta aaactagcat gtcaatcata tgtaccccgg ttgataatca gaaaagcccc
   aaaaacagga agattgtata agcaaatatt taaattgtaa acgttaatat tttgttaaaa
   ttcgcgttaa atttttgtta aatcagctca ttttttaacc aataggccga aatcggcaaa
   atcccttata aatcaaaaga atagaccgag atagggttga gtgttgttcc agtttggaac
   aagagtccac tattaaagaa cgtggactcc aacgtcaaag ggcgaaaaac cgtctatcag
   ggcgatggcc cactacgtga accatcaccc taatcaagtt ttttggggtc gaggtgccgt
   aaagcactaa atcggaaccc taaagggagc ccccgattta gagcttgacg gggaaagccg
   gcgaacgtgg cgagaaagga agggaagaaa gcgaaaggag cgggcgctag ggcgctggca
   agtgtagcgg tcacgctgcg cgtaaccacc acacccgccg cgcttaatgc gccgctacag
   ggcgcgtact atggttgctt tgacgagcac gtataacgtg ctttcctcgt tagaatcaga
   gcgggagcta aacaggaggc cgattaaagg gattttagac aggaacggta cgccagaatc
   ctgagaagtg tttttataat cagtgaggcc accgagtaaa agagtctgtc catcacgcaa
   attaaccgtt gtcgcaatac ttctttgatt agtaataaca tcacttgcct gagtagaaga
   actcaaacta tcggccttgc tggtaatatc cagaacaata ttaccgccag ccattgcaac
   aggaaaaacg ctcatggaaa tacctacatt ttgacgctca atcgtctgga attcctgatg
   cggtattttc tccttacgca tctgtgcggt atttcacacc gcatatggtg cactctcagt
   acaatctgct ctgatgccgc atagttaagc cagccccgac acccgccaac acccgctgac
   gcgccctgac gggcttgtct gctcccggca tccgcttaca gacaagctgt gaccgtctcc
   gggagctgca tgtgtcagag gttttcaccg tcatcaccga aacgcgcgag acgaaagggc
   ctcgtgatac gcctattttt ataggttaat gtcatgataa taatggtttc ttagacgtca
   ggtggcactt ttcggggaaa tgtgcgcgga acccctattt gtttattttt ctaaatacat
   tcaaatatgt atccgctcat gagacaataa ccctgataaa tgcttcaata atattgaaaa
   aggaagagta tgagtattca acatttccgt gtcgccctta ttcccttttt tgcggcattt
   tgccttcctg tttttgctca cccagaaacg ctggtgaaag taaaagatgc tgaagatcag
   ttgggtgcac gagtgggtta catcgaactg gatctcaaca gcggtaagat ccttgagagt
   tttcgccccg aagaacgttt tccaatgatg agcactttta aagttctgct atgtggcgcg
   gtattatccc gtattgacgc cgggcaagag caactcggtc gccgcataca ctattctcag
   aatgacttgg ttgagtactc accagtcaca gaaaagcatc ttacggatgg catgacagta
   agagaattat gcagtgctgc cataaccatg agtgataaca ctgcggccaa cttacttctg
   acaacgatcg gaggaccgaa ggagctaacc gcttttttgc acaacatggg ggatcatgta
   actcgccttg atcgttggga accggagctg aatgaagcca taccaaacga cgagcgtgac
   accacgatgc ctgtagcaat ggcaacaacg ttgcgcaaac tattaactgg cgaactactt
   actctagctt cccggcaaca attaatagac tggatggagg cggataaagt tgcaggacca
   cttctgcgct cggcccttcc ggctggctgg tttattgctg ataaatctgg agccggtgag
   cgtgggtctc gcggtatcat tgcagcactg gggccagatg gtaagccctc ccgtatcgta
   gttatctaca cgacggggag tcaggcaact atggatgaac gaaatagaca gatcgctgag
   ataggtgcct cactgattaa gcattggtaa ctgtcagacc aagtttactc atatatactt
   tagattgatt taaaacttca tttttaattt aaaaggatct aggtgaagat cctttttgat
   aatctcatga ccaaaatccc ttaacgtgag ttttcgttcc actgagcgtc agaccccgta
   gaaaagatca aaggatcttc ttgagatcct ttttttctgc gcgtaatctg ctgcttgcaa
   acaaaaaaac caccgctacc agcggtggtt tgtttgccgg atcaagagct accaactctt
   tttccgaagg taactggctt cagcagagcg cagataccaa atactgtcct tctagtgtag
   ccgtagttag gccaccactt caagaactct gtagcaccgc ctacatacct cgctctgcta
   atcctgttac cagtggctgc tgccagtggc gataagtcgt gtcttaccgg gttggactca
   agacgatagt taccggataa ggcgcagcgg tcgggctgaa cggggggttc gtgcacacag
   cccagcttgg agcgaacgac ctacaccgaa ctgagatacc tacagcgtga gctatgagaa
   agcgccacgc ttcccgaagg gagaaaggcg gacaggtatc cggtaagcgg cagggtcgga
   acaggagagc gcacgaggga gcttccaggg ggaaacgcct ggtatcttta tagtcctgtc
   gggtttcgcc acctctgact tgagcgtcga tttttgtgat gctcgtcagg ggggcggagc
   ctatggaaaa acgccagcaa cgcggccttt ttacggttcc tggccttttg ctggcctttt
   gctcacatgt tctttcctgc gttatcccct gattctgtgg ataaccgtat taccgccttt
   gagtgagctg ataccgctcg ccgcagccga acgaccgagc gcagcgagtc agtgagcgag
   gaagcggaag agc
//