back Return to this vector's summary.
ID  PICEM19RM preliminary; circular DNA; SYN; 3967 BP.
XX
AC  L08916; K02760; VB0097; ATCC37380;
XX
DT  01-JUL-1993 (Rel. 7, Created)
DT  01-JUL-1995 (Rel. 12, Last updated, Version 1)
XX
DE  E. coli phagemid vector pICEM19R- - complete.
XX
KW  cloning vector.
XX
OS  Cloning vector
OC  Artificial sequences; Cloning vehicles.
XX
RN  [1]
RC  pIC7 from pUC8 & oligo
RC  M13mIC7 from M13mp10 & oligo
RC  pIC19R from pIC7 & pUC9
RC  pIC20R from pIC7 & pUC19
RC  pIC19H from pIC7 & pUC9
RC  pIC20H from pIC7 & pUC19
RC  pICEM19R+ from pIC7 & pEMBL8+
RC  pICEM19R- from pIC7 & pEMBL8-
RC  pICEM19H+ from pIC7 & pEMBL8+
RC  pICEM19H- from pIC7 & pEMBL8+
RA  Marsh J.L., Erfle M., Wykes E.J.;
RT  "The pIC plasmid and phage vectors with versatile cloning sites
RT  for recombinant selection by insertional inactivation";
RL  Gene 32:481-485(1984).
XX
RN  [2]
RP  1-3973
RC  pICEM19R-
RA  Gilbert W.;
RT  "Obtained from VecBase 3.0";
RL  Unpublished (1991).
XX
CC  These data and their annotation were supplied to GenBank by Will
CC  Gilbert under the auspices of the GenBank Currator Program.
CC
CC  Assembled from pIC19H and pEMBL9m by F. Pfeiffer.
CC  For construction of pIC7, a synthetic oligonucleotide has
CC  been used to replace the pUC8 polylinker and thus to construct
CC  a new cloning vector with a different polylinker. The other
CC  pIC-vectors are based on this new pIC7 polylinker, which was
CC  combined with the existing pUC9 and pUC19 polylinkers in the
CC  following arrangements:
CC  pIC19 and pICEM19 vectors:
CC  pIC19R:  EcoRI- Poly (pIC7) -HindIII- Poly (pUC9) -EcoRI
CC  pIC19H: HindIII- Poly (pUC9) -EcoRI - Poly (pIC7) -HindIII
CC  pIC20-vectors:
CC  pIC20R:  EcoRI- Poly (pIC7) -HindIII- Poly(pUC19) -EcoRI
CC  pIC20H: HindIII- Poly(pUC19) -EcoRI - Poly (pIC7) -HindIII
CC  The pICEM minus phasmid vectors were prepared by exchanging a
CC  pEMBL8m segment containing the f1 origin against the
CC  pUC-derived fragment from the corresponding pIC-vector.
CC  The fragment of pEMBL8m used is identical to the corresponding
CC  fragment from pEMBL9m. Because pICEM19Rm contains the pUC9
CC  polylinker, pEMBL9m is given in the PARENT section although
CC  pEMBL8m has been used in the experiment.
CC  Chimeric phage/plasmid for cloning into lacZ' polylinker for
CC  production of ssDNA.
CC  Medium is 1227 LB plus ampicillin.
CC  NM (pICEM19R-)
CC  CM (yes)
CC  NA (ds-DNA)
CC  TP (circular)
CC  ST ()
CC  TY (phagemid)
CC  SP (ATCC)
CC  HO (E.coli TB1)(E.coli)
CC  CP ()
CC  FN (cloning)
CC  SE ()
CC  PA (pIC19R)(pEMBL8-)(pIC7)(pUC9)(pEMBL9-)
CC  BR (pICEM19H-)(pICEM19R+)
CC  OF ()
CC  OR ()
XX
FH  Key       Location/Qualifiers
FH
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="1. pIC19R BglI-BglI 1577bp 1564..2695..446,
FT          \ lacZ gene [1575bp]
FT          2. pEMBL8- BglI-BglI 2392bp 414..2806, f1 ori
FT          -> pICEM19R- 3967bp"
FT  misc_binding  228..266
FT          /note="MCS EcoRI-ClaI-EcoRV-XbaI-BglII-XhoI-SacI-NruI-
FT          HindIII; polylinker of pIC7"
FT  misc_binding  261..296
FT          /note="MCS HindIII-PstI-SalI-BamHI-SmaI-EcoRI
FT          polylinker of pUC9"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI E. coli pMB1 (ColE1 and pBR322)"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI bacteriophage f1"
FT  CDS       0..0
FT          /note="GEN E. coli beta-galactosidase gene (lacZ')"
FT  CDS       2235..3023
FT          /note="ANT E. coli beta-lactamase gene (bla)
FT          ampicillin resistance gene (apr/amp)"
FT  misc_feature  1..228
FT          /note="from pEMBL9m"
FT  misc_feature  361..3969
FT          /note="from pEMBL9m"
XX
SQ  Sequence 3967 BP; 1087 A; 944 C; 965 G; 971 T; 0 other;
   gcccaatacg caaaccgcct ctccccgcgc gttggccgat tcattaatgc agctggcacg
   acaggtttcc cgactggaaa gcgggcagtg agcgcaacgc aattaatgtg agttagctca
   ctcattaggc accccaggct ttacacttta tgcttccggc tcgtatgttg tgtggaattg
   tgagcggata acaatttcac acaggaaaca gctatgacca tgattacgaa ttcatcgata
   tctagatctc gagctcgcga aagcttggct gcaggtcgac ggatccccgg gaattcactg
   gccgtcgttt tacaacgtcg tgactgggaa aaccctggcg ttacccaact taatcgcctt
   gcagcacatc cccctttcgc cagctggcgt aatagcgaag aggcccgcac cgatcgccct
   tcccaacagt tgcgcagcct gaatggcgaa tggaattcca acatccaata aatcatacag
   gcaaggcaaa gaattagcaa aattaagcaa taaagcctca gagcataaag ctaaatcggt
   tgtaccaaaa acattatgac cctgtaatac ttttgcggga gaagccttta tttcaacgca
   aggataaaaa tttttagaac cctcatatat tttaaatgca atgcctgagt aatgtgtagg
   taaagattca aacgggtgag aaaggccgga gacagtcaaa tcaccatcaa tatgatattc
   aaccgttcta gctgataaat tcatgccgga gagggtagct atttttgaga ggtctctaca
   aaggctatca ggtcattgcc tgagagtctg gagcaaacaa gagaatcgat gaacggtaat
   cgtaaaacta gcatgtcaat catatgtacc ccggttgata atcagaaaag ccccaaaaac
   aggaagattg tataagcaaa tatttaaatt gtaaacgtta atattttgtt aaaattcgcg
   ttaaattttt gttaaatcag ctcatttttt aaccaatagg ccgaaatcgg caaaatccct
   tataaatcaa aagaatagac cgagataggg ttgagtgttg ttccagtttg gaacaagagt
   ccactattaa agaacgtgga ctccaacgtc aaagggcgaa aaaccgtcta tcagggcgat
   ggcccactac gtgaaccatc accctaatca agttttttgg ggtcgaggtg ccgtaaagca
   ctaaatcgga accctaaagg gagcccccga tttagagctt gacggggaaa gccggcgaac
   gtggcgagaa aggaagggaa gaaagcgaaa ggagcgggcg ctagggcgct ggcaagtgta
   gcggtcacgc tgcgcgtaac caccacaccc gccgcgctta atgcgccgct acagggcgcg
   tactatggtt gctttgacga gcacgtataa cgtgctttcc tcgttagaat cagagcggga
   gctaaacagg aggccgatta aagggatttt agacaggaac ggtacgccag aatcctgaga
   agtgttttta taatcagtga ggccaccgag taaaagagtc tgtccatcac gcaaattaac
   cgttgtcgca atacttcttt gattagtaat aacatcactt gcctgagtag aagaactcaa
   actatcggcc ttgctggtaa tatccagaac aatattaccg ccagccattg caacaggaaa
   aacgctcatg gaaataccta cattttgacg ctcaatcgtc tggaattcct gatgcggtat
   tttctcctta cgcatctgtg cggtatttca caccgcatat ggtgcactct cagtacaatc
   tgctctgatg ccgcatagtt aagccagccc cgacacccgc caacacccgc tgacgcgccc
   tgacgggctt gtctgctccc ggcatccgct tacagacaag ctgtgaccgt ctccgggagc
   tgcatgtgtc agaggttttc accgtcatca ccgaaacgcg cgagacgaaa gggcctcgtg
   atacgcctat ttttataggt taatgtcatg ataataatgg tttcttagac gtcaggtggc
   acttttcggg gaaatgtgcg cggaacccct atttgtttat ttttctaaat acattcaaat
   atgtatccgc tcatgagaca ataaccctga taaatgcttc aataatattg aaaaaggaag
   agtatgagta ttcaacattt ccgtgtcgcc cttattccct tttttgcggc attttgcctt
   cctgtttttg ctcacccaga aacgctggtg aaagtaaaag atgctgaaga tcagttgggt
   gcacgagtgg gttacatcga actggatctc aacagcggta agatccttga gagttttcgc
   cccgaagaac gttttccaat gatgagcact tttaaagttc tgctatgtgg cgcggtatta
   tcccgtattg acgccgggca agagcaactc ggtcgccgca tacactattc tcagaatgac
   ttggttgagt actcaccagt cacagaaaag catcttacgg atggcatgac agtaagagaa
   ttatgcagtg ctgccataac catgagtgat aacactgcgg ccaacttact tctgacaacg
   atcggaggac cgaaggagct aaccgctttt ttgcacaaca tgggggatca tgtaactcgc
   cttgatcgtt gggaaccgga gctgaatgaa gccataccaa acgacgagcg tgacaccacg
   atgcctgtag caatggcaac aacgttgcgc aaactattaa ctggcgaact acttactcta
   gcttcccggc aacaattaat agactggatg gaggcggata aagttgcagg accacttctg
   cgctcggccc ttccggctgg ctggtttatt gctgataaat ctggagccgg tgagcgtggg
   tctcgcggta tcattgcagc actggggcca gatggtaagc cctcccgtat cgtagttatc
   tacacgacgg ggagtcaggc aactatggat gaacgaaata gacagatcgc tgagataggt
   gcctcactga ttaagcattg gtaactgtca gaccaagttt actcatatat actttagatt
   gatttaaaac ttcattttta atttaaaagg atctaggtga agatcctttt tgataatctc
   atgaccaaaa tcccttaacg tgagttttcg ttccactgag cgtcagaccc cgtagaaaag
   atcaaaggat cttcttgaga tccttttttt ctgcgcgtaa tctgctgctt gcaaacaaaa
   aaaccaccgc taccagcggt ggtttgtttg ccggatcaag agctaccaac tctttttccg
   aaggtaactg gcttcagcag agcgcagata ccaaatactg tccttctagt gtagccgtag
   ttaggccacc acttcaagaa ctctgtagca ccgcctacat acctcgctct gctaatcctg
   ttaccagtgg ctgctgccag tggcgataag tcgtgtctta ccgggttgga ctcaagacga
   tagttaccgg ataaggcgca gcggtcgggc tgaacggggg gttcgtgcac acagcccagc
   ttggagcgaa cgacctacac cgaactgaga tacctacagc gtgagctatg agaaagcgcc
   acgcttcccg aagggagaaa ggcggacagg tatccggtaa gcggcagggt cggaacagga
   gagcgcacga gggagcttcc agggggaaac gcctggtatc tttatagtcc tgtcgggttt
   cgccacctct gacttgagcg tcgatttttg tgatgctcgt caggggggcg gagcctatgg
   aaaaacgcca gcaacgcggc ctttttacgg ttcctggcct tttgctggcc ttttgctcac
   atgttctttc ctgcgttatc ccctgattct gtggataacc gtattaccgc ctttgagtga
   gctgataccg ctcgccgcag ccgaacgacc gagcgcagcg agtcagtgag cgaggaagcg
   gaagagc
//