back Return to this vector's summary.
ID  PKK3535  preliminary; circular DNA; SYN; 11796 BP.
XX
AC  IG0068;
XX
DT  02-NOV-1992 (Rel. 7, Created)
DT  01-JUL-1995 (Rel. 12, Last updated, Version 1)
XX
DE  E. coli plasmid vector pKK353-5 - complete.
XX
KW  cloning vector.
XX
OS  Cloning vector
OC  Artificial sequences; Cloning vehicles.
XX
RN  [1]
RC  pKK115 from pTUB2 & pBR322
RC  pKK123 from pTUB2 & pBR313
RC  pKK2361 from pBR313 & lambda rifd18, rrnB cistron
RC  pKK3535 from pKK2361 & pBR322
RA  Brosius J., Ullrich A., Raker M.A., Gray A., Dull T.J., Gutell R.R.,
RA  Noller H.F.;
RT  "Construction and fine mapping of recombinant plasmids containing
RT  the rrnB ribosomal RNA operon of E. coli";
RL  Plasmid 6:112-118(1981).
XX
RN  [2]
RC  lambda rifd18 from tufB gene promoter & lacZ gene
RC  pTUB1 from RSF2124 & lambda rifd18, tufB gene promoter/lacZ gene
RC  pTUB2 from RSF2124 & lambda rifd18, tufB gene promoter/lacZ gene
RA  Miyajima A., Shibuya M., Kaziro Y.;
RT  "Construction and characterization of the two hybrid ColE1 plasmids
RT  carrying Escherichia coli tufB gene";
RL  FEBS Lett. 102:207-210(1979).
XX
RN  [3]
RC  pER18 from ColE1 & lambda rifd18, rrnB cistron
RC  pER24 from ColE1 & lambda rifd18, rrnB cistron
RC  pKK115 from pBR322 & pER24
RA  Palmer M.L., Raker M.A., Kennedy P.J., Young J.W., Barnes W.M.,
RA  Rodriguez R.L., Noller H.F.;
RT  "Isolation and restriction mapping of plasmids containing ribosomal
RT  DNA sequences from the rrnB cistron of E. coli";
RL  Mol. Gen. Genet. 172:171-178(1979).
XX
RN  [4]
RC  pTUA1 from RSF2124 & lambda fus3, tufA gene
RA  Shibuya M., Nashimoto H., Kaziro Y.;
RT  "Cloning of an EcoRI fragment carrying E. coli tufA gene";
RL  Mol. Gen. Genet. 170:231-234(1979).
XX
CC  NM (pKK353-5)
CC  CM (yes)
CC  NA (ds-DNA)
CC  TP (circular)
CC  ST ()
CC  TY (plasmid)
CC  SP ()
CC  HO (E.coli HB101)(E.coli DH1)
CC  CP ()
CC  FN (promoter analysis)
CC  SE ()
CC  PA (pBR322)
CC  BR ()
CC  OF ()
CC  OR ()
XX
FH  Key       Location/Qualifiers
FH
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="1. lambda 48502bp
FT          2. E. coli tufB gene promoter
FT          3. E. coli lacZ gene
FT          -> lambda rifd18 49000bp
FT          1. pBR313 BamHI 5800bp
FT          2. lambda rifd18 BamHI-BamHI 7500bp, E. coli rrnB
FT          -> pKK2361 13300bp
FT          1. pBR322 BamHI 4361bp 376..376, tet gene
FT          2. pKK2361 BamHI-BamHI 7500bp, rrnB operon
FT          -> pKK353-5 11796bp"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI E. coli pMB1 (ColE1 and pBR322)"
FT  CDS       6790..7287
FT          /note="GEN E. coli T1, T2, & 5S genes"
FT  terminator   0..0
FT          /note="TER E. coli rrnB transcription terminator"
FT  CDS       complement(10798..11658)
FT          /note="ANT E. coli beta-lactamase gene (bla)
FT          ampicillin resistance gene (apr/amp)"
XX
SQ  Sequence 11796 BP; 2933 A; 2889 C; 3287 G; 2687 T; 0 other;
   agtcaggcac cgtgtatgaa atctaacaat gcgctcatcg tcatcctcgg caccgtcacc
   ctggatgctg taggcatagg cttggttatg ccggtactgc cgggcctctt gcgggatatc
   gtccattccg acagcatcgc cagtcactat ggcgtgctgc tagcgctata tgcgttgatg
   caatttctat gcgcacccgt tctcggagca ctgtccgacc gctttggccg ccgcccagtc
   ctgctcgctt cgctacttgg agccactatc gactacgcga tcatggcgac cacacccgtc
   ctgtggatcc gcctaccttt cacgagttgc gcagtttgtc tgcaagactc tatgagaagc
   agataagcga taagtttgct caacatcttc tcgggcataa gtcggacacc atggcatcac
   agtatcgtga tgacagaggc agggagtggg acaaaattga aatcaaataa tgattttatt
   ttgactgata gtgacctgtt cgttgcaaca aattgataag caatgctttt ttataatgcc
   aacttagtat aaaatagcca acctgttcga caaagattat gagacagtct atggctacca
   aactgcagga cgggaataca ccttgtctgg cagctacacc ttctgaacca cgtcccaccg
   tgctggtgtt tgactccggc gtcggtgggt tgtcggtcta tgacgagatc cggcatctct
   taccggatct ccattacatt tatgctttcg ataacgtcgc tttcccgtat ggcgaaaaaa
   gcgaagcgtt tattgttgag cgagtggtgg caattgtcac cgcggtgcaa gaacgttatc
   cccttgcgct ggctgtggtc gcttgcaaca ctgccagtac cgtttcactt cctgcattac
   gcgaaaagtt cgacttcccg gttgttggtg tcgtgccggc gattaaacct gctgcacgtc
   tgacggcaaa tggcattgtc ggattactgg caacccgcgg aacagttaaa cgttcttata
   ctcatgagct gatcgcgcgt ttcgctaatg aatgccagat agaaatgctg ggctcggcag
   agatggttga gttggctgaa gcgaagctac atggcgaaga tgtttctctg gatgcactaa
   aacgtatcct acgcccgtgg ttaagaatga aagagccgcc agataccgtt gtattgggtt
   gcacccattt ccctctacta caagaagaac tgttacaagt gctgccagag ggaacccggc
   tggtggattc tggcgcagcg attgctcgcc gaacggcctg gttgttagaa catgaagccc
   cggatgcaaa atctgccgat gcgaatattg ccttttgtat ggcaatgacg ccaggagctg
   aacaattatt gcccgtttta cagcgttacg gcttcgaaac gctcgaaaaa ctggcagttt
   taggctgatt tggttgaatg ttgcgcggtc agaaaattat tttaaatttc ctcttgtcag
   gccggaataa ctccctataa tgcgccacca ctgacacgga acaacggcaa acacgccgcc
   gggtcagcgg ggttctcctg agaactccgg cagagaaagc aaaaataaat gcttgactct
   gtagcgggaa ggcgtattat gcacaccccg cgccgctgag aaaaagcgaa gcggcactgc
   tctttaacaa tttatcagac aatctgtgtg ggcactcgaa gatacggatt cttaacgtcg
   caagacgaaa aatgaatacc aagtctcaag agtgaacacg taattcatta cgaagtttaa
   ttctttgagc gtcaaacttt taaattgaag agtttgatca tggctcagat tgaacgctgg
   cggcaggcct aacacatgca agtcgaacgg taacaggaag aagcttgctt ctttgctgac
   gagtggcgga cgggtgagta atgtctggga aactgcctga tggaggggga taactactgg
   aaacggtagc taataccgca taacgtcgca agaccaaaga gggggacctt cgggcctctt
   gccatcggat gtgcccagat gggattagct agtaggtggg gtaacggctc acctaggcga
   cgatccctag ctggtctgag aggatgacca gccacactgg aactgagaca cggtccagac
   tcctacggga ggcagcagtg gggaatattg cacaatgggc gcaagcctga tgcagccatg
   ccgcgtgtat gaagaaggcc ttcgggttgt aaagtacttt cagcggggag gaagggagta
   aagttaatac ctttgctcat tgacgttacc cgcagaagaa gcaccggcta actccgtgcc
   agcagccgcg gtaatacgga gggtgcaagc gttaatcgga attactgggc gtaaagcgca
   cgcaggcggt ttgttaagtc agatgtgaaa tccccgggct caacctggga actgcatctg
   atactggcaa gcttgagtct cgtagagggg ggtagaattc caggtgtagc ggtgaaatgc
   gtagagatct ggaggaatac cggtggcgaa ggcggccccc tggacgaaga ctgacgctca
   ggtgcgaaag cgtggggagc aaacaggatt agataccctg gtagtccacg ccgtaaacga
   tgtcgacttg gaggttgtgc ccttgaggcg tggcttccgg agctaacgcg ttaagtcgac
   cgcctgggga gtacggccgc aaggttaaaa ctcaaatgaa ttgacggggg cccgcacaag
   cggtggagca tgtggtttaa ttcgatgcaa cgcgaagaac cttacctggt cttgacatcc
   acggaagttt tcagagatga gaatgtgcct tcgggaaccg tgagacaggt gctgcatggc
   tgtcgtcagc tcgtgttgtg aaatgttggg ttaagtcccg caacgagcgc aacccttatc
   ctttgttgcc agcggtccgg ccgggaactc aaaggagact gccagtgata aactggagga
   aggtggggat gacgtcaagt catcatggcc cttacgacca gggctacaca cgtgctacaa
   tggcgcatac aaagagaagc gacctcgcga gagcaagcgg acctcataaa gtgcgtcgta
   gtccggattg gagtctgcaa ctcgactcca tgaagtcgga atcgctagta atcgtggatc
   agaatgccac ggtgaatacg ttcccgggcc ttgtacacac cgcccgtcac accatgggag
   tgggttgcaa aagaagtagg tagcttaacc ttcgggaggg cgcttaccac tttgtgattc
   atgactgggg tgaagtcgta acaaggtaac cgtaggggaa cctgcggttg gatcacctcc
   ttaccttaaa gaagcgtact ttgtagtgct cacacagatt gtctgataga aagtgaaaag
   caaggcgttt acgcgttggg agtgaggctg aagagaataa ggccgttcgc tttctattaa
   tgaaagctca ccctacacga aaatatcacg caacgcgtga taagcaattt tcgtgtcccc
   ttcgtctaga ggcccaggac accgcccttt cacggcggta acaggggttc gaatccccta
   ggggacgcca cttgctggtt tgtgagtgaa agtcgccgac cttaatatct caaaactcat
   cttcgggtga tgtttgagat ttttgctctt taaaaatctg gatcaagctg aaaattgaaa
   cactgaacaa cgagagttgt tcgtgagtct ctcaaatttt cgcaacacga tgatgaatcg
   aaagaaacat cttcgggttg tgaggttaag cgactaagcg tacacggtgg atgccctggc
   agtcagaggc gatgaaggac gtgctaatct gcgataagcg tcggtaaggt gatatgaacc
   gttataaccg gcgatttccg aatggggaaa cccagtgtgt ttcgacacac tatcattaac
   tgaatccata ggttaatgag gcgaaccggg ggaactgaaa catctaagta ccccgaggaa
   aagaaatcaa ccgagattcc cccagtagcg gcgagcgaac ggggagcagc ccagagcctg
   aatcagtgtg tgtgttagtg gaagcgtctg gaaaggcgcg cgatacaggg tgacagcccc
   gtacacaaaa atgcacatgc tgtgagctcg atgagtaggg cgggacacgt ggtatcctgt
   ctgaatatgg ggggaccatc ctccaaggct aaatactcct gactgaccga tagtgaacca
   gtaccgtgag ggaaaggcga aaagaacccc ggcgagggga gtgaaaaaga acctgaaacc
   gtgtacgtac aagcagtggg agcacgctta ggcgtgtgac tgcgtacctt ttgtataatg
   ggtcagcgac ttatattctg tagcaaggtt aaccgaatag gggagccgaa gggaaaccga
   gtcttaactg ggcgttaagt tgcagggtat agacccgaaa cccggtgatc tagccatggg
   caggttgaag gttgggtaac actaactgga ggaccgaacc gactaatgtt gaaaaattag
   cggatgactt gtggctgggg gtgaaaggcc aatcaaaccg ggagatagct ggttctcccc
   gaaagctatt taggtagcgc ctcgtgaatt catctccggg ggtagagcac tgtttcggca
   agggggtcat cccgacttac caacccgatg caaactgcga ataccggaga atgttatcac
   gggagacaca cggcgggtgc taacgtccgt cgtgaagagg gaaacaaccc agaccgccag
   ctaaggtccc aaagtcatgg ttaagtggga aacgatgtgg gaaggcccag acagccagga
   tgttggctta gaagcagcca tcatttaaag aaagcgtaat agctcactgg tcgagtcggc
   ctgcgcggaa gatgtaacgg ggctaaacca tgcaccgaag ctgcggcagc gacgcttatg
   cgttgttggg taggggagcg ttctgtaagc ctgcgaaggt gtgctgtgag gcatgctgga
   ggtatcagaa gtgcgaatgc tgacataagt aacgataaag cgggtgaaaa gcccgctcgc
   cggaagacca agggttcctg tccaacgtta atcggggcag ggtgagtcga cccctaaggc
   gaggccgaaa ggcgtagtcg atgggaaaca ggttaatatt cctgtacttg gtgttactgc
   gaagggggga cggagaaggc tatgttggcc gggcgacggt tgtcccggtt taagcgtgta
   ggctggtttt ccaggcaaat ccggaaaatc aaggctgagg cgtgatgacg aggcactacg
   gtgctgaagc aacaaatgcc ctgcttccag gaaaagcctc taagcatcag gtaacatcaa
   atcgtacccc aaaccgacac aggtggtcag gtagagaata ccaaggcgct tgagagaact
   cgggtgaagg aactaggcaa aatggtgccg taacttcggg agaaggcacg ctgatatgta
   ggtgaggtcc ctcgcggatg gagctgaaat cagtcgaaga taccagctgg ctgcaactgt
   ttattaaaaa cacagcactg tgcaaacacg aaagtggacg tatacggtgt gacgcctgcc
   cggtgccgga aggttaattg atggggttag cgcaagcgaa gctcttgatc gaagccccgg
   taaacggcgg ccgtaactat aacggtccta aggtagcgaa attccttgtc gggtaagttc
   cgacctgcac gaatggcgta atgatggcca ggctgtctcc acccgagact cagtgaaatt
   gaactcgctg tgaagatgca gtgtacccgc ggcaagacgg aaagaccccg tgaaccttta
   ctatagcttg acactgaaca ttgagccttg atgtgtagga taggtgggag gctttgaagt
   gtggacgcca gtctgcatgg agccgacctt gaaataccac cctttaatgt ttgatgttct
   aacgttgacc cgtaatccgg gttgcggaca gtgtctggtg ggtagtttga ctggggcggt
   ctcctcctaa agagtaacgg aggagcacga aggttggcta atcctggtcg gacatcagga
   ggttagtgca atggcataag ccagcttgac tgcgagcgtg acggcgcgag caggtgcgaa
   agcaggtcat agtgatccgg tggttctgaa tggaagggcc atcgctcaac ggataaaagg
   tactccgggg ataacaggct gataccgccc aagagttcat atcgacggcg gtgtttggca
   cctcgatgtc ggctcatcac atcctggggc tgaagtaggt cccaagggta tggctgttcg
   ccatttaaag tggtacgcga gctgggttta gaacgtcgtg agacagttcg gtccctatct
   gccgtgggcg ctggagaact gaggggggct gctcctagta cgagaggacc ggagtggacg
   catcactggt gttcgggttg tcatgccaat ggcactgccc ggtagctaaa tgcggaagag
   ataagtgctg aaagcatcta agcacgaaac ttgccccgag atgagttctc cctgaccctt
   taagggtcct gaaggaacgt tgaagacgac gacgttgata ggccgggtgt gtaagcgcag
   cgatgcgttg agctaaccgg tactaatgaa ccgtgaggct taaccttaca acgccgaagc
   tgttttggcg gatgagagaa gattttcagc ctgatacaga ttaaatcaga acgcagaagc
   ggtctgataa aacagaattt gcctggcggc agtagcgcgg tggtcccacc tgaccccatg
   ccgaactcag aagtgaaacg ccgtagcgcc gatggtagtg tggggtctcc ccatgcgaga
   gtagggaact gccaggcatc aaataaaacg aaaggctcag tcgaaagact gggcctttcg
   ttttatctgt tgtttgtcgg tgaacgctct cctgagtagg acaaatccgc cgggagcgga
   tttgaacgtt gcgaagcaac ggcccggagg gtggcgggca ggacgcccgc cataaactgc
   caggcatcaa attaagcaga aggccatcct gacggatggc ctttttgcgt ttctacaaac
   tcttcctgtc gtcatatcta caagccatcc ccccacagat acggtaaact agcctcgttt
   ttgcatcagg aaagcagcta tgaaccactc cttaaaaccc tggaacacat ttggcattga
   tcataatgct cagcacattg tatgtgccga agacgaacaa caattactca atgcctggca
   gtatgcaacc gcagaaggac aacccgttct tattctgggt gaaggaagta atgtactttt
   tctggaggac tatcgcggca cggtgatcat caaccggatc aaaggtatcg aaattcatga
   tgaacctgat gcgtggtatt tacatgtagg agccggagaa aactggcatc gtctggtaaa
   atacactttg caggaaggta tgcctggtct ggaaaatctg gcattaattc ctggttgtgt
   cggctcatca cctatccaga atattggtgc ttatggcgta gaattacagc gagtttgcgc
   ttatgttgat tctgttgaac tggcgacagg caagcaagtg cgcttaactg ccaaagagtg
   ccgttttggc tatcgcgaca gtatttttaa acatgaatac caggaccgct tcgctattgt
   agccgtaggt ctgcgtctgc caaaagagtg gcaacctgta ctaacgtatg gtgacttaac
   tcgtctggga tcctctacgc cggacgcatc gtggccggca tcaccggcgc cacaggtgcg
   gttgctggcg cctatatcgc cgacatcacc gatggggaag atcgggctcg ccacttcggg
   ctcatgagcg cttgtttcgg cgtgggtatg gtggcaggcc ccgtggccgg gggactgttg
   ggcgccatct ccttgcatgc accattcctt gcggcggcgg tgctcaacgg cctcaaccta
   ctactgggct gcttcctaat gcaggagtcg cataagggag agcgtcgacc gatgcccttg
   agagccttca acccagtcag ctccttccgg tgggcgcggg gcatgactat cgtcgccgca
   cttatgactg tcttctttat catgcaactc gtaggacagg tgccggcagc gctctgggtc
   attttcggcg aggaccgctt tcgctggagc gcgacgatga tcggcctgtc gcttgcggta
   ttcggaatct tgcacgccct cgctcaagcc ttcgtcactg gtcccgccac caaacgtttc
   ggcgagaagc aggccattat cgccggcatg gcggccgacg cgctgggcta cgtcttgctg
   gcgttcgcga cgcgaggctg gatggccttc cccattatga ttcttctcgc ttccggcggc
   atcgggatgc ccgcgttgca ggccatgctg tccaggcagg tagatgacga ccatcaggga
   cagcttcaag gatcgctcgc ggctcttacc agcctaactt cgatcactgg accgctgatc
   gtcacggcga tttatgccgc ctcggcgagc acatggaacg ggttggcatg gattgtaggc
   gccgccctat accttgtctg cctccccgcg ttgcgtcgcg gtgcatggag ccgggccacc
   tcgacctgaa tggaagccgg cggcacctcg ctaacggatt caccactcca agaattggag
   ccaatcaatt cttgcggaga actgtgaatg cgcaaaccaa cccttggcag aacatatcca
   tcgcgtccgc catctccagc agccgcacgc ggcgcatctc gggcagcgtt gggtcctggc
   cacgggtgcg catgatcgtg ctcctgtcgt tgaggacccg gctaggctgg cggggttgcc
   ttactggtta gcagaatgaa tcaccgatac gcgagcgaac gtgaagcgac tgctgctgca
   aaacgtctgc gacctgagca acaacatgaa tggtcttcgg tttccgtgtt tcgtaaagtc
   tggaaacgcg gaagtcagcg ccctgcacca ttatgttccg gatctgcatc gcaggatgct
   gctggctacc ctgtggaaca cctacatctg tattaacgaa gcgctggcat tgaccctgag
   tgatttttct ctggtcccgc cgcatccata ccgccagttg tttaccctca caacgttcca
   gtaaccgggc atgttcatca tcagtaaccc gtatcgtgag catcctctct cgtttcatcg
   gtatcattac ccccatgaac agaaattccc ccttacacgg aggcatcaag tgaccaaaca
   ggaaaaaacc gcccttaaca tggcccgctt tatcagaagc cagacattaa cgcttctgga
   gaaactcaac gagctggacg cggatgaaca ggcagacatc tgtgaatcgc ttcacgacca
   cgctgatgag ctttaccgca gctgcctcgc gcgtttcggt gatgacggtg aaaacctctg
   acacatgcag ctcccggaga cggtcacagc ttgtctgtaa gcggatgccg ggagcagaca
   agcccgtcag ggcgcgtcag cgggtgttgg cgggtgtcgg ggcgcagcca tgacccagtc
   acgtagcgat agcggagtgt atactggctt aactatgcgg catcagagca gattgtactg
   agagtgcacc atatgcggtg tgaaataccg cacagatgcg taaggagaaa ataccgcatc
   aggcgctctt ccgcttcctc gctcactgac tcgctgcgct cggtcgttcg gctgcggcga
   gcggtatcag ctcactcaaa ggcggtaata cggttatcca cagaatcagg ggataacgca
   ggaaagaaca tgtgagcaaa aggccagcaa aaggccagga accgtaaaaa ggccgcgttg
   ctggcgtttt tccataggct ccgcccccct gacgagcatc acaaaaatcg acgctcaagt
   cagaggtggc gaaacccgac aggactataa agataccagg cgtttccccc tggaagctcc
   ctcgtgcgct ctcctgttcc gaccctgccg cttaccggat acctgtccgc ctttctccct
   tcgggaagcg tggcgctttc tcatagctca cgctgtaggt atctcagttc ggtgtaggtc
   gttcgctcca agctgggctg tgtgcacgaa ccccccgttc agcccgaccg ctgcgcctta
   tccggtaact atcgtcttga gtccaacccg gtaagacacg acttatcgcc actggcagca
   gccactggta acaggattag cagagcgagg tatgtaggcg gtgctacaga gttcttgaag
   tggtggccta actacggcta cactagaagg acagtatttg gtatctgcgc tctgctgaag
   ccagttacct tcggaaaaag agttggtagc tcttgatccg gcaaacaaac caccgctggt
   agcggtggtt tttttgtttg caagcagcag attacgcgca gaaaaaaagg atctcaagaa
   gatcctttga tcttttctac ggggtctgac gctcagtgga acgaaaactc acgttaaggg
   attttggtca tgagattatc aaaaaggatc ttcacctaga tccttttaaa ttaaaaatga
   agttttaaat caatctaaag tatatatgag taaacttggt ctgacagtta ccaatgctta
   atcagtgagg cacctatctc agcgatctgt ctatttcgtt catccatagt tgcctgactc
   cccgtcgtgt agataactac gatacgggag ggcttaccat ctggccccag tgctgcaatg
   ataccgcgag acccacgctc accggctcca gatttatcag caataaacca gccagccgga
   agggccgagc gcagaagtgg tcctgcaact ttatccgcct ccatccagtc tattaattgt
   tgccgggaag ctagagtaag tagttcgcca gttaatagtt tgcgcaacgt tgttgccatt
   gctgcaggca tcgtggtgtc acgctcgtcg tttggtatgg cttcattcag ctccggttcc
   caacgatcaa ggcgagttac atgatccccc atgttgtgca aaaaagcggt tagctccttc
   ggtcctccga tcgttgtcag aagtaagttg gccgcagtgt tatcactcat ggttatggca
   gcactgcata attctcttac tgtcatgcca tccgtaagat gcttttctgt gactggtgag
   tactcaacca agtcattctg agaatagtgt atgcggcgac cgagttgctc ttgcccggcg
   tcaacacggg ataataccgc gccacatagc agaactttaa aagtgctcat cattggaaaa
   cgttcttcgg ggcgaaaact ctcaaggatc ttaccgctgt tgagatccag ttcgatgtaa
   cccactcgtg cacccaactg atcttcagca tcttttactt tcaccagcgt ttctgggtga
   gcaaaaacag gaaggcaaaa tgccgcaaaa aagggaataa gggcgacacg gaaatgttga
   atactcatac tcttcctttt tcaatattat tgaagcattt atcagggtta ttgtctcatg
   agcggataca tatttgaatg tatttagaaa aataaacaaa taggggttcc gcgcacattt
   ccccgaaaag tgccacctga cgtctaagaa accattatta tcatgacatt aacctataaa
   aataggcgta tcacgaggcc ctttcgtctt caagaa
//