back Return to this vector's summary.
ID  PLGV440  preliminary; circular DNA; PRO; 7498 BP.
XX
AC  X06707;
XX
DT  01-OCT-1993 (Rel. 7, Created)
DT  01-JUL-1995 (Rel. 12, Last updated, Version 1)
XX
DE  Chlamydia cryptic plasmid vector pLGV440 - complete.
XX
KW  cloning vector.
XX
OS  Chlamydia trachomatis
OC  Prokaryota; Bacteria; Gracilicutes; Scotobacteria;
OC  Rickettsias and Chlamydias; Chlamydiales; Chlamydiaceae.
XX
RN  [1]
RP  1-7498
RC  pLGV440
RA  Hatt C.;
RT  ;
RL  Submitted (02-FEB-1988) to GenBank by:
RL  Hatt C., Dept. of Microbiology, Univ. of Southampton, Level C,
RL  South Academic Block, Southampton General Hospital, Tremona Road,
RL  Southampton, SO9 4XY, ENGLAND.
XX
RN  [2]
RP  1-7498
RC  pLGV440 from Chlamydia trachomatis
RC  pCTL1 from pAT153 & pLGV440
RC  pCTL11A, pCTL11B, pCTL12A, pCTL12B from pUC18 & pCTL1
RC  pCTL13A, pCTL13B from pUC18 & pCTL1
RA  Hatt C., Ward M.E., Clarke I.N.;
RT  "An analysis of the entire nucleotide sequence of the cryptic
RT  plasmid of Chlamydia trachomatis serovar L1. Evidence for
RT  involvement in DNA replication";
RL  Nucleic Acids Res. 16:4053-4067(1988).
XX
CC  NM (pLGV440)
CC  CM (yes)
CC  NA (ds-DNA)
CC  TP (circular)
CC  ST ()
CC  TY (plasmid)
CC  SP ()
CC  HO (Chlamydia trachomatis)
CC  CP ()
CC  FN (cloning)
CC  SE ()
CC  PA (Chlamydia trachomatis)(pAT153)
CC  BR ()
CC  OF (pCTL1)
CC  OR ()
XX
FH  Key       Location/Qualifiers
FH
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="1. Chlamydia trachomatis
FT          -> pLGV440 7498bp"
FT  misc_feature  6801..6831
FT          /note="AT rich sequence"
FT  repeat_region  6854..6941
FT          /note="RPT four 22 bp repeats"
FT  CDS       1..434
FT          /note="GEN Chlamydia ORF P-11;
FT          13 stops when translation attempted, frame 1, code 0"
FT  CDS       584..688
FT          /note="GEN Chlamydia ORF P-1; (AA 1 - 34)"
FT  CDS       complement(493..1104)
FT          /note="GEN Chlamydia ORF N-1; (AA 1 - 203)"
FT  CDS       complement(1122..1478)
FT          /note="GEN Chlamydia ORF N-2; (AA 1 - 118)"
FT  CDS       1577..1837
FT          /note="GEN Chlamydia ORF P-2; (AA 1 - 86)"
FT  CDS       1837..2931
FT          /note="GEN Chlamydia ORF P-3; (AA 1 - 364)"
FT  CDS       complement(2619..2741)
FT          /note="GEN Chlamydia ORF N-3; (AA 1 - 40)"
FT  CDS       2925..3989
FT          /note="GEN Chlamydia ORF P-4; (AA 1 - 355)"
FT  CDS       3527..3688
FT          /note="GEN Chlamydia ORF P-5; (AA 1 - 53)"
FT  CDS       complement(3629..3829)
FT          /note="GEN Chlamydia ORF N-4; (AA 1 - 66)"
FT  CDS       4051..4431
FT          /note="GEN Chlamydia ORF P-6; (AA 1 - 127)"
FT  CDS       4535..4846
FT          /note="GEN Chlamydia ORF P-7; (AA 1 - 103)"
FT  CDS       4916..5224
FT          /note="GEN Chlamydia ORF P-8; (AA 1 - 102)"
FT  CDS       complement(5230..5472)
FT          /note="GEN Chlamydia ORF N-5; (AA 1 - 80)"
FT  CDS       5828..6046
FT          /note="GEN Chlamydia ORF P-9; (AA 1 - 72)"
FT  CDS       6565..6786
FT          /note="GEN Chlamydia ORF P-10; (AA 1 - 73)"
FT  CDS       7018..7498
FT          /note="GEN Chlamydia ORF P-11"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI Chlamydia trachomatis"
XX
SQ  Sequence 7498 BP; 2452 A; 1286 C; 1433 G; 2327 T; 0 other;
   ggatccgtaa gttagacgaa attttgtctt tgcgcacaga cgatctattt tttgcatcca
   atcagatttc ctttcgcatt aaaaaaagac agaataaaga aaccaaaatt ctaatcacat
   ttcctatcag cttaatggag gagttgcaaa aatacacttg tgggagaaat gggagagtat
   ttgtttctaa aatagggatt cctgtaacaa caagtcaggt tgcgcataat tttaggcttg
   cagagttcta tagtgctatg aaaataaaaa ttactcctag agtacttcgt gcaagcgctt
   tgattcattt aaagcaaata ggattaaaag atgaggaaat catgcgtatt tcctgtcttt
   catcgagaca aagtgtgtgt tcttattgtt ctggggaaga ggtaagtcct ctagtacaaa
   cacccccaat attgtgatat aattaaaatt atattcatat tctgttgcca gaaaaaacac
   ttttaggcta tattagagcc tcttctttga agcgttgtct tctcgagaag atttatcgta
   cgcaaatatc atctttgcgg ttgcgtgtcc tgtgaccttc attatgtcgg agtctgagca
   ccctaggcgt ttgtactccg tcacagcggt tgctcgaagc acgtgcgggg ttatcttaaa
   agggattgca gcttgtagtc ctgcttgaga gaacgtgcgg gcgatttgcc ttaaccccac
   catttttccg gagcgagtta cgaagacaaa acctcttcgt tgaccgatgt actcttgtag
   aaagtgcata aacttctgag gataagttat aataatcctc ttttctgtct gacggttctt
   aagctgggag aaagaaatgg tagcttgttg gaaacaaatc tgactaatct ccaagcttaa
   gacttcagag gagcgtttac ctccttggag cattgtctgg gcgatcaacc aatcccgggc
   attgattttt tttagctctt ttaggaagga cgctgtttgc aaactgttca tcgcatctgt
   ttttactatt tccctggttt taaaaaatgt tcgactattt tcttgtttag aaggttgcgc
   tatagcgact attccttgag tcatcctgtt taggaatctt gttaaggaaa tatagcttgc
   tgctcgaact tgtttagtac ttcggtccaa gaagtcttgg cagaggaaac ttttttaatc
   gcatctagaa ttagattatg atttaaaagg gaaaactctt gcagattcat atccaaggac
   aatagaccaa tcttttctaa agacaaaaaa gatcctcgat atgatctaca agtatgtttg
   ttgagtgatg cggtccaatg cataataact tcgaataagg agaagctttt catgcgtttc
   caataggatt cttggcgaat ttttaaaact tcctgataag acttttcgct atattctaac
   gacatttctt gctgcaaaga taaaatccct ttacccatga aatccctcgt gatataacct
   atccgtaaaa tgtcctgatt agtgaaataa tcaggttgtt aacaggatag cacgctcggt
   atttttttat ataaacatga aaactcgttc cgaaatagaa aatcgcatgc aagatatcga
   gtatgcgttg ttaggtaaag ctctgatatt tgaagactct actgagtata ttctgaggca
   gcttgctaat tatgagttta agtgttctca tcataaaaac atattcatag tatttaaata
   cttaaaagac aatggattac ctataactgt agactcggct tgggaagagc ttttgcggcg
   tcgtatcaag atatggacaa atcgtatctc gggttaatgt tgcatgatgc tttatcaaat
   gacaagctta gatccgtttc tcatacggtt ttcctcgatg atttgagcgt gtgtagcgct
   gaagaaaatt tgagtaattt cattttccgc tcgtttaatg agtacaatga aaatccattg
   cgtagatctc cgtttctatt gcttgagcgt ataaagggaa ggcttgacag tgctatagca
   aagacttttt ctattcgcag cgctagaggc cggtctattt atgatatatt ctcacagtca
   gaaattggag tgctggctcg tataaaaaaa agacgagcaa cgttctctga gaatcaaaat
   tctttctttg atgccttccc aacaggatac aaggatattg atgataaagg agttatctta
   gctaaaggta atttcgtgat tatagcagct aggccatcta tagggaaaac tgctttagct
   atagacatgg cgataaatct tgcggttact caacagcgta gagttggttt cctatctcta
   gaaatgagcg caggtcaaat tgttgagcgg attattgcta atttaacagg aatatctggt
   gaaaaattac aaagagggga tctctctaaa gaagaattat tccgagtaga agaagctgga
   gaaacagtta gagaatcaca tttttatatc tgcagtgata gtcagtataa gcttaattta
   atcgcgaatc agatccggtt gctgagaaaa gaagatcgag tagacgtaat atttatcgat
   tacttgcagt tgatcaactc atcggttgga gaaaatcgtc aaaatgaaat agcagatata
   tctagaacct taagaggttt agcctcagag ctaaacattc ctatagtttg cttatcccaa
   ctatctagaa aagttgagga tagagcaaat aaagttccca tgctttcaga tttgcgagac
   agcggtcaaa tagagcaaga cgcagatgtg attttgttta tcaataggaa ggaatcgtct
   tctaattgtg agataactgt tgggaaaaat agacatggat cggttttctc ttcggtatta
   catttcgatc caaaaattag taaattctcc gctattaaaa aagtatggta aattatagta
   actgccactt catcaaaagt cctatccacc ttgaaaatca gaagtttgga agaagacctg
   gtcaatctat taagatatct cccaaattgg ctcaaaatgg gatggtagaa gttataggtc
   ttgattttct ttcatctcat taccatgcat tagcagctat ccaaagattg ctgactgcaa
   cgaattacaa ggggaacaca aaaggggttg ttttatccag agaatcaaat agttttcaat
   ttgaaggatg gataccaaga atccgtttta caaaaactga attcttagag gcttatggag
   ttaagcggta taaaacatcc agaaataagt atgagtttag tggaaaagaa gctgaaactg
   ctttagaagc cttataccat ttaggacatc aaccgttttt aatagtggca actagaactc
   gatggactaa tggaacacaa atagtagacc gttaccaaac tctttctccg atcattagga
   tttacgaagg atgggaaggt ttaactgacg aagaaaatat agatatagac ttaacacctt
   ttaattcacc atctacacgg aaacataaag ggttcgttgt agagccatgt cctatcttgg
   tagatcaaat agaatcctac tttgtaatca agcctgcaaa tgtataccaa gaaataaaaa
   tgcgcttccc aaatgcatca aagtatgctt acacatttat cgactgggtg attacagcag
   ctgcgaaaaa gagacgaaaa ttaactaagg ataattcttg gccagaaaac ttgttcttaa
   acgttaacgt taaaagtctt gcatatattt taaggatgaa tcggtacatt tgtacaagga
   actggaaaaa aatcgagtta gctatcgata aatgtataga aatcgccatt cagcttggtt
   ggttatctag aagaaaacgc attgaatttc tggattcttc taaactctct aaaaaagaaa
   ttctatatct aaataaagag cgttttgaag aaataaccaa gaaatctaaa gaacaaatgg
   aacaattaga acaagaatct attaattaat agcaaacttg aaactaaaaa cctaatttat
   ttaaagctca aaataaaaaa gagttttaaa atgggaaatt ctggttttta tttgtataac
   actcaaaact gcgtctttgc tgataatatc aaagttgggc aaatgacaga gccgctcaag
   gaccagcaaa taatccttgg gacaacatca acacctgtcg cagccaaaat gacagcttct
   gatggaatat ctttaacagt ctccaataat ccatcaacca atgcttctat tacaattggt
   ttggatgcgg aaaaagctta ccagcttatt ctagaaaagt tgggagatca aattcttggt
   ggaattgctg atactattgt tgatagtaca gtccaagata ttttagacaa aatcacaaca
   gacccttctc taggtttgtt gaaagctttt aacaactttc ccaatcacta ataaaattca
   atgcaacggg ttattcactc ccaggaacat tgaaacttta ttaggaggaa ctgaaatagg
   aaaattcaca gtcacaccca aaagctctgg gagcatgttc ttagtctcag cagatattat
   tgcatcaaga atggaaggcg gcgttgttct agctttggta cgagaaggtg attctaagcc
   ctacgcgatt agttatggat actcatcagg cgttcctaat ttatgtagtc taagaaccag
   aattattaat acaggattga ctccgacaac gtattcatta cgtgtaggcg gtttagaaag
   cggtgtggta tgggttaatg ccctttctaa tggcaatgat attttaggaa taacaaatac
   ttctaatgta tcttttttgg aggtaatacc tcaaacaaac gcttaaacaa tttttattgg
   atttttctta taggttttat atttagagaa aaaagttcga attacggggt ttgttatgca
   aaataaaagc aaagtgaggg acgattttat taaaattgtt aaagatgtga aaaaagattt
   ccccgaatta gacctaaaaa tacgagtaaa caaggaaaaa gtaactttct taaattctcc
   cttagaactc taccataaaa gtgtctcact aattctagga ctgcttcaac aaatagaaaa
   ctctttagga ttattcccag actctcctgt tcttgaaaaa ttagaggata acagtttaaa
   gctaaaaaag gctttgatta tgcttatctt gtctagaaaa gacatgtttt ccaaggctga
   atagataact tactctaacg ttggagttga tttgcacacc ttagtttttt gctcttttaa
   gggaggaact ggaaaaacaa cactttctct aaacgtggga tgcaacttgg cccaattttt
   agggaaaaaa gtgttacttg ctgacctaga cccgcaatcc aatttatctt ctggattggg
   ggctagtgtc agaagtaacc aaaaaggctt acacgacata gtatacacat caaacgattt
   aaaatcaatc atttgcgaaa caaaaaaaga tagtgtggac ctaattcctg catcattttt
   atccgaacag tttagagaat tggatattca tagaggacct agtaacaact taaagttatt
   tctgaatgag tactgcgctc ctttttatga catctgcata atagacactc cacctagcct
   aggagggtta acgaaagaag cttttgttgc aggagacaaa ttaattgctt gtttaactcc
   agaacctttt tctattctag ggttacaaaa gatacgtgaa ttcttaagtt cggtcggaaa
   acctgaagaa gaacacattc ttggaatagc tttgtctttt tgggatgatc gtaactcgac
   taaccaaatg tatatagaca ttatcgagtc tatttacaaa aacaagcttt tttcaacaaa
   aattcgtcga gatatttctc tcagccgttc tcttcttaaa gaagattctg tagctaatgt
   ctatccaaat tctagggccg cagaagatat tctgaagtta acgcatgaaa tagcaaatat
   tttgcatatc gaatatgaac gagattactc tcagaggaca acgtgaacaa actaaaaaaa
   gaagcgaatg tcttttttaa aaaaaatcaa actgccgctt ctttagattt taagaagacg
   cttccttcca ttgaactatt ctcagcaact ttgaattctg aggaaagtca gagtttggat
   caattatttt tatcagagtc ccaaaactat tcggatgaag aattttatca agaagacatc
   ctagcggtaa aactgcttac tggtcagata aaatccatac agaagcaaca cgtacttctt
   ttaggagaaa aaatctataa tgctagaaaa atcctgagta aggatcactt ctcctcaaca
   actttttcat cttggataga gttagttttt agaactaagt cttctgctta caatgctctt
   gcatattacg agctttttat aaacctcccc aaccaaactc tacaaaaaga gtttcaatcg
   atcccctata aatccgcata tattttggcc gctagaaaag gcgatttaaa aaccaaggtc
   gatgtgatag ggaaagtatg tggaatgtcg aactcatcgg cgataagggt gttggatcaa
   tttcttcctt catctagaaa caaagacgtt agagaaacga tagataagtc tgattcagag
   aagaatcgcc aattatctga tttcttaata gagatacttc gcatcatgtg ttccggagtt
   tctttgtcct cctataacga aaatcttcta caacagcttt ttgaactttt taagcaaaag
   agctgatcct ccgtcagctc atatatatat ctattatata tatatattta gggatttgat
   tttacgagag agatttgcaa ctcttggtgg tagactttgc aactcttggt ggtagacttt
   gcaactcttg gtggtagact ttgcaactct tggtggtaga cttggtcata atggactttt
   gttgaaaaat ttcttaaaat cttagagctc cgattttgaa tagctttggt taagaaaatg
   ggctcgatgg ctttccataa aagtaggttg ttcttaactt ttggggacgc gtcggaaatt
   tggttatcta ctttatctca tctaactaga aaaaattatg cgtctgggat taactttctt
   gtttctttag agattctgga tttatcggaa accttgataa aggctatttc tcttgaccac
   agcgaatctt tgtttaaaat caagtctcta gatgttttta atggaaaagt cgtttcagag
   gcctctaaac aggctagagc ggcatgctac atatctttca caaagttttt gtatagattg
   accaagggat atattaaacc cgctattcca ttgaaagatt ttggaaacac tacatttttt
   aaaatccgag acaaaatcaa aacagaatcg atttctaagc aggaatggac agtttttttt
   gaagcgctcc ggatagtgaa ttatagagac tatttaatcg gtaaattgat tgtacaag
//