back Return to this vector's summary.
ID  PM     preliminary; circular DNA; SYN; 5166 BP.
XX
AC  ATCC77383;
XX
DT  03-FEB-1994 (Rel. 8, Created)
DT  01-JUL-1995 (Rel. 12, Last updated, Version 1)
XX
DE  Vertebrate/E.coli plasmid vector pM - complete.
XX
KW  cloning vector.
XX
OS  Cloning vector
OC  Artificial sequences; Cloning vehicles.
XX
RN  [1]
RC  pS1 from pUC19 & oligo
RC  pS1-polyA from pS1 & pMAMneo
RC  pS1-MT from pS1 & pT24
RC  pS1-MMTV from pS1 & pMAMneo
RC  pS3 from pS1
RC  pS5 from pS3
RC  pK from pUC19 & oligo
RC  pM from pK & pS1-polyA & pS1-MMTV, RSV LTR/MMTV LTR
RC  pT from pK & pS1-polyA & pS1-MT, MT gene
RC  pM-hyg from pM & pHT, hyg gene
RC  pMB-hyg from pM-hyg & pS5, lacZ-amb
RC  pMB from pMB-hyg
RC  pT-hyg from pT & pHT, hyg gene
RC  pTB-hyg from pT-hyg & pS5, lacZ-amb
RC  pTB from pTB-hyg
RA  Wang Q., Maher V.M., McCormick J.J.;
RT  "Mammalian expression vectors with modulatable promoters and two
RT  multiple cloning sites";
RL  Gene 119:155-161(1992).
XX
CC  Created by Moore, July 1995, under contract with NCBI.
CC  Deposited by: J. Justin McCormick
CC  Restriction digests of the clone give the following sizes (kb):
CC  PvuI--3.4, 1.8; EcoRI--2.6, 2.6; BglII--5.2; ClaI--4.1, 1.1. (ATCC
CC  staff)
CC  Expression vector containing two multiple cloning sites: the first
CC  being within the lacZ' gene, and the second being flanked by an RSV
CC  enhancer-MMTV LTR promoter at one end and splicing and
CC  polyadenylation signals at the other. [1]
CC  The first site was designed for insertion of a marker selectable in
CC  mammalian cells, and the second for the sequence to be expressed. The
CC  first site permits detection of inserts by alpha complementation. [1]
CC  The plasmid contains the following restriction sites (bp from 0):
CC  NotI--0; EcoRI--9, 2640; ClaI--425, 1560; DrdI--1398, 3152, 5021;
CC  BglII--1605; SphI--2476; NsiI--2478; PvuI--2522, 4310; HindIII--2691;
CC  BsaI--4010. (personal communication)
CC  The order of the major features in this plasmid is: NotI/EcoRI -
CC  5' RSV enhancer - MMTV LTR 3' - ClaI/MCSII'/BglII - splicing -
CC  polyadenylation - NsiI - 3' lacZ' - EcoRI/MCSI/HindIII - 5' lacZ' -
CC  pMB1 ori - ampR. [1]
CC  Medium is 1227 LB plus ampicillin.
CC  NM (pM)
CC  CM (yes)
CC  NA (ds-DNA)
CC  TP (circular)
CC  ST ()
CC  TY (plasmid)
CC  SP (ATCC)
CC  HO (E.coli)(E.coli HB101)(E.coli JM105)(E.coli JM109)
CC  HO (vertebrate cells)
CC  CP ()
CC  FN (cloning)
CC  SE ()
CC  PA (pMAMneo)(pS1)(pK)
CC  BR ()
CC  OF ()
CC  OR ()
XX
FH  Key       Location/Qualifiers
FH
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="1. pS1 HpaI 2770bp 486..486, in oligo at 72..72
FT          2. pMAMneo XhoI-BamHI 853bp 1570..2423,
FT          \ SV40 early splicing/polyA
FT          fill in:fill in
FT          -> pS1-polyA 3620bp
FT          1. pS1 NruI 3620bp 428..428, in oligo at 14..14
FT          2. pMAMneo EcoRI-NheI 1543bp 2..1545,
FT          \ RSV enhancer/MTTV LTR
FT          fill in:fill in
FT          -> pS1-MMTV 5160bp
FT          1. pK remove NotI-NsiI 75bp 240..315, oligo/2687bp
FT          2. pS1-MMTV NotI-XhoI 1550bp, RSV enhancer/MTTV LTR
FT          \ S1 oligo NotI 5..5
FT          \ pS1 oligo XhoI 41..41
FT          3. pS1-polyA XhoI-NsiI 934bp, polyA
FT          \ pS1 oligo XhoI 41..41
FT          \ pS1 oligo NsiI 80..80
FT          -> pM 5169bp"
FT  -        1..239
FT          /note="pK 1..239 239bp
FT          NotI = GC^GGCCGC"
FT  -        240..248
FT          /note="ggccgctcg 9bp
FT          \ ggccgctcg
FT          NruI = TCG^CGA
FT          EcoRI =  G^AATTC"
FT  -        249..1795
FT          /note="pMAMneo 2..1548 1547bp
FT          NheI = G^CTAG C
FT          NruI =  TCG^CGA"
FT  -        1796..1822
FT          /note="cgaatcgatagctagcgcgcactagtc 27bp
FT          XhoI = C^TCGAG"
FT  -        1823..1853
FT          /note="tcgaggcgccggcacgcgtacgagatctgtt 31bp
FT          HpaI = GTT^AAC
FT          XhoI =  C^TCGAG"
FT  -        1854..2710
FT          /note="pMAMneo 1570..2426 857bp
FT          BamHI = G^GATC C
FT          HpaI =   GTT^AAC"
FT  -        2711..2718
FT          /note="aacatgca 8bp
FT          NsiI = ATGCA^T = AvaIII = ATGCAT"
FT  -        2719..5166
FT          /note="pK 315..2762 2448bp
FT          NotI = GC^GGCCGC"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="MCS ClaI-NheI-BssHII-SpeI-XhoI-NarI-NaeI-
FT          MluI-SplI-BglII; pUC19 MCSI/MCSII"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="SIT unique KpnI-SmaI-BamHI-XbaI-SalI-AccI-
FT          PstI-BssHII-SpeI-XhoI-NaeI-MluI-SplI-BglII"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI E. coli pMB1 (ColE1 and pBR322)"
FT  promoter    0..0
FT          /note="PRO E. coli lac"
FT  promoter    0..0
FT          /note="PRO MMTV LTR"
FT  CDS       0..0
FT          /note="GEN E. coli beta-galactosidase gene (lacZ');
FT          reporter gene"
FT  CDS       0..0
FT          /note="ANT E. coli beta-lactamase gene (bla)
FT          ampicillin resistance gene (apr/amp)"
XX
SQ  Sequence 5166 BP; 1400 A; 1179 C; 1195 G; 1392 T; 0 other;
   tcgcgcgttt cggtgatgac ggtgaaaacc tctgacacat gcagctcccg gagacggtca
   cagcttgtct gtaagcggat gccgggagca gacaagcccg tcagggcgcg tcagcgggtg
   ttggcgggtg tcggggctgg cttaactatg cggcatcaga gcagattgta ctgagagtgc
   accatatgcg gtgtgaaata ccgcacagat gcgtaaggag aaaataccgc atcaggcgcg
   gccgctcgaa ttccgcattg cagagatatt gtatttaagt gcctagctcg atacaataaa
   cgccatttga ccattcacca cattggtgtg cacctccaag cttgggcaga aatggttgaa
   ctcccgagag tgtcctacac ctaggggaga agcagccaag gggttgtttc ccaccaagga
   cgacccgtct gcgcacaaac ggatgagccc atcagacaaa gacatattca ttctctgctg
   caaacttggc atagctctgc tttgcctggg gctattgggg gaagttgcgg ttcgtgctcg
   cagggctctc acccttgact cttttaatag ctcttctgtg caagattaca atctaaacaa
   ttcggagaac tcgaccttcc tcctgaggca aggaccacag ccaacttcct cttacaagcc
   gcatcgattt tgtccttcag aaatagaaat aagaatgctt gctaaaaatt atatttttac
   caataagacc aatccaatag gtagattatt agttactatg ttaagaaatg aatcattatc
   ttttagtact atttttactc aaattcagaa gttagaaatg ggaatagaaa atagaaagag
   acgctcaacc tcaattgaag aacaggtgca aggactattg accacaggcc tagaagtaaa
   aaagggaaaa aagagtgttt ttgtcaaaat aggagacagg tggtggcaac cagggactta
   taggggacct tacatctaca gaccaacaga tgccccctta ccatatacag gaagatatga
   cttaaattgg gataggtggg ttacagtcaa tggctataaa gtgttatata gatccctccc
   ttttcgtgaa agactcgcca gagctagacc tccttggtgt atgttgtctc aagaagaaaa
   agacgacatg aaacaacagg tacatgatta tatttatcta ggaacaggaa tgcacttttg
   gggaaagatt ttccatacca aggaggggac agtggctgga ctaatagaac attattctgc
   aaaaactcat ggcatgagtt attatgaata gcctttattg gcccaacctt gcggttccca
   gggcttaagt aagtttttgg ttacaaactg ttcttaaaac gaggatgtga gacaagtggt
   ttcctgactt ggtttggtat caaaggttct gatctgagct ctgagtgttc tattttccta
   tgttcttttg gaatttatcc aaatcttatg taaatgctta tgtaaaccaa gatataaaag
   agtgctgatt ttttgagtaa acttgcaaca gtcctaacat tcacctcttg tgtgtttgtg
   tctgttcgcc atcccgtctc cgctcgtcac ttatccttca ctttccagag ggtccccccg
   cagaccccgg cgaccctcag gtcggccgac tgcggcagct ggcgcccgaa cagggaccct
   cggataagtg acccttgtct ctatttctac tatttggtgt ttgtcttgta ttgtctcttt
   cttgtctggc tatcatcaca agagcggaac ggactcacca tagggaccaa gctagcgaat
   cgatagctag cgcgcactag tctcgaggcg ccggcacgcg tacgagatct gtttcgaggg
   atctttgtga aggaacctta cttctgtggt gtgacataat tggacaaact acctacagag
   atttaaagct ctaaggtaaa tataaaattt ttaagtgtat aatgtgttaa actactgatt
   ctaattgttt gtgtatttta gattccaacc tatggaactg atgaatggga gcagtggtgg
   aatgccttta atgaggaaaa cctgttttgc tcagaagaaa tgccatctag tgatgatgag
   gctactgctg actctcaaca ttctactcct ccaaaaaaga agagaaaggt agaagacccc
   aaggactttc cttcagaatt gctaagtttt ttgagtcatg ctgtgtttag taatagaact
   cttgcttgct ttgctattta caccacaaag gaaaaagctg cactgctata caagaaaatt
   atggaaaaat attctgtaac ctttataagt aggcataaca gttataatca taacatactg
   ttttttctta ctccacacag gcatagagtg tctgctatta ataactatgc tcaaaaattg
   tgtaccttta gctttttaat ttgtaaaggg gttaataagg aatatttgat gtatagtgcc
   ttgactagag atcataatca gccataccac atttgtagag gttttacttg ctttaaaaaa
   cctcccacac ctccccctga acctgaaaca taaaatgaat gcaattgttg ttgttaactt
   gtttattgca gcttataatg gttacaaata aagcaatagc atcacaaatt tcacaaataa
   agcatttttt tcactgcatt ctagttgtgg tttgtccaaa ctcatcaatg tatcttatca
   tgtctggatc aacatgcatc attcgccatt caggctgcgc aactgttggg aagggcgatc
   ggtgcgggcc tcttcgctat tacgccagct ggcgaaaggg ggatgtgctg caaggcgatt
   aagttgggta acgccagggt tttcccagtc acgacgttgt aaaacgacgg ccagtgaatt
   cgagctcggt acccggggat cctctagagt cgacctgcag gcatgcaagc ttggcgtaat
   catggtcata gctgtttcct gtgtgaaatt gttatccgct cacaattcca cacaacatac
   gagccggaag cataaagtgt aaagcctggg gtgcctaatg agtgagctaa ctcacattaa
   ttgcgttgcg ctcactgccc gctttccagt cgggaaacct gtcgtgccag ctgcattaat
   gaatcggcca acgcgcgggg agaggcggtt tgcgtattgg gcgctcttcc gcttcctcgc
   tcactgactc gctgcgctcg gtcgttcggc tgcggcgagc ggtatcagct cactcaaagg
   cggtaatacg gttatccaca gaatcagggg ataacgcagg aaagaacatg tgagcaaaag
   gccagcaaaa ggccaggaac cgtaaaaagg ccgcgttgct ggcgtttttc cataggctcc
   gcccccctga cgagcatcac aaaaatcgac gctcaagtca gaggtggcga aacccgacag
   gactataaag ataccaggcg tttccccctg gaagctccct cgtgcgctct cctgttccga
   ccctgccgct taccggatac ctgtccgcct ttctcccttc gggaagcgtg gcgctttctc
   aatgctcacg ctgtaggtat ctcagttcgg tgtaggtcgt tcgctccaag ctgggctgtg
   tgcacgaacc ccccgttcag cccgaccgct gcgccttatc cggtaactat cgtcttgagt
   ccaacccggt aagacacgac ttatcgccac tggcagcagc cactggtaac aggattagca
   gagcgaggta tgtaggcggt gctacagagt tcttgaagtg gtggcctaac tacggctaca
   ctagaaggac agtatttggt atctgcgctc tgctgaagcc agttaccttc ggaaaaagag
   ttggtagctc ttgatccggc aaacaaacca ccgctggtag cggtggtttt tttgtttgca
   agcagcagat tacgcgcaga aaaaaaggat ctcaagaaga tcctttgatc ttttctacgg
   ggtctgacgc tcagtggaac gaaaactcac gttaagggat tttggtcatg agattatcaa
   aaaggatctt cacctagatc cttttaaatt aaaaatgaag ttttaaatca atctaaagta
   tatatgagta aacttggtct gacagttacc aatgcttaat cagtgaggca cctatctcag
   cgatctgtct atttcgttca tccatagttg cctgactccc cgtcgtgtag ataactacga
   tacgggaggg cttaccatct ggccccagtg ctgcaatgat accgcgagac ccacgctcac
   cggctccaga tttatcagca ataaaccagc cagccggaag ggccgagcgc agaagtggtc
   ctgcaacttt atccgcctcc atccagtcta ttaattgttg ccgggaagct agagtaagta
   gttcgccagt taatagtttg cgcaacgttg ttgccattgc tacaggcatc gtggtgtcac
   gctcgtcgtt tggtatggct tcattcagct ccggttccca acgatcaagg cgagttacat
   gatcccccat gttgtgcaaa aaagcggtta gctccttcgg tcctccgatc gttgtcagaa
   gtaagttggc cgcagtgtta tcactcatgg ttatggcagc actgcataat tctcttactg
   tcatgccatc cgtaagatgc ttttctgtga ctggtgagta ctcaaccaag tcattctgag
   aatagtgtat gcggcgaccg agttgctctt gcccggcgtc aatacgggat aataccgcgc
   cacatagcag aactttaaaa gtgctcatca ttggaaaacg ttcttcgggg cgaaaactct
   caaggatctt accgctgttg agatccagtt cgatgtaacc cactcgtgca cccaactgat
   cttcagcatc ttttactttc accagcgttt ctgggtgagc aaaaacagga aggcaaaatg
   ccgcaaaaaa gggaataagg gcgacacgga aatgttgaat actcatactc ttcctttttc
   aatattattg aagcatttat cagggttatt gtctcatgag cggatacata tttgaatgta
   tttagaaaaa taaacaaata ggggttccgc gcacatttcc ccgaaaagtg ccacctgacg
   tctaagaaac cattattatc atgacattaa cctataaaaa taggcgtatc acgaggccct
   ttcgtc
//