back Return to this vector's summary.
ID  PMALP2   preliminary; circular DNA; SYN; 6721 BP.
XX
AC  IG1999; M24051; M24052; M21655; M21656;
XX
DT  01-JUN-1993 (Rel. 7, Created)
DT  01-JUL-1995 (Rel. 12, Last updated, Version 1)
XX
DE  E. coli plasmid vector pMAL-p2 [tm] - complete.
XX
KW  cloning vector.
XX
OS  Cloning vector
OC  Artificial sequences; Cloning vehicles.
XX
RN  [1]
RC  pPL-5A from malE gene
RC  pCG806 from pUC18 & pmalE, malE gene
RC  pCG150 from pUC18 & pPL-5A, malE gene
RC  pCG325 from pCG150 & pMLB1034
RC  pPL-6A' from pHI28 & pmalE & pCH2
RC  pCG228 from pUC18 & pGW4400
RC  pCG410 from pCG228 & pCG150
RC  pCG828 from pCG228 & pCG806
RC  pCG1001 from pACYC184 & modification methylase
RA  Guan C.D., Li P., Riggs P.D., Inouye H.;
RT  "Vectors that facilitate the expression and purification of
RT  foreign peptides in Escherichia coli by fusion to maltose-binding
RT  protein";
RL  Gene 67:21-30(1988).
XX
CC  NM (pMAL-p2 [tm])
CC  CM (yes)
CC  NA (ds-DNA)
CC  TP (circular)
CC  ST ()
CC  TY (phagemid)
CC  SP (NEB)
CC  HO (E.coli)
CC  CP ()
CC  FN (expression)
CC  SE ()
CC  PA (pKK233-2)
CC  BR (pMAL-c2 [tm])
CC  OF ()
CC  OR ()
XX
FH  Key       Location/Qualifiers
FH
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="1. E. coli, malE gene
FT          -> pMAL-p2 6721bp"
FT  promoter    15..46
FT          /note="PRO E. coli lacI gene"
FT  misc_feature  81..83
FT          /note="ATG E. coli lacI gene start codon (GTG)"
FT  misc_feature  1161..1163
FT          /note="TER E. coli lacI gene termination codon (TGA)"
FT  misc_feature  1205..1205
FT          /note="begin E. coli Ptac DNA fragment"
FT  promoter    1406..1433
FT          /note="PRO E. coli tac"
FT  misc_feature  1478..1478
FT          /note="begin E. coli malE DNA fragment"
FT  misc_feature  1528..1528
FT          /note="ATG E. coli malE start codon (ATG)"
FT  misc_feature  2662..2685
FT          /note="PRI E. coli malE primer #1237"
FT  misc_feature  2704..2704
FT          /note="MCS, also factor Xa site"
FT  misc_feature  2810..2810
FT          /note="start E. coli lacZ-alpha sequence (CA CTG GCC)"
FT  misc_feature  2976..2976
FT          /note="start E. coli rrnB terminator DNA fragment"
FT  misc_feature  2989..2989
FT          /note="TER first in-frame stop codon for E. coli
FT          lacZ-alpha"
FT  misc_feature  3402..3402
FT          /note="start pBR322 sequence"
FT  CDS       3493..3493
FT          /note="E. coli beta-lactamase start codon (ATG)"
FT  misc_feature  4351..4351
FT          /note="E. coli beta-lactamase stop codon (TAA)"
FT  rep_origin   4395..4908
FT          /note="ORI bacteriophage M13 origin (+ -)"
FT  misc_feature  6721..6721
FT          /note="end pBR322 sequence"
FT  misc_binding  7..7
FT          /note="SIT unique PflMI"
FT  CDS       81..1161
FT          /note="REP E. coli lacIq repressor gene"
FT  misc_binding  431..431
FT          /note="SIT unique MluI"
FT  misc_binding  612..612
FT          /note="SIT unique BstEII"
FT  misc_binding  638..638
FT          /note="SIT unique ApaI"
FT  misc_binding  879..879
FT          /note="SIT unique EcoRV"
FT  misc_binding  935..935
FT          /note="SIT unique HpaI"
FT  misc_binding  1070..1070
FT          /note="SIT unique NarI"
FT  promoter    1406..1433
FT          /note="PRO E. coli tac (trp -35 and lacUV5 -10)"
FT  CDS       1528..2661
FT          /note="GEN E. coli malE gene,
FT          codes for maltose binding protein (MBP),
FT          has malE signal sequence"
FT  misc_feature  1531..1605
FT          /note="GEN E. coli malE gene signal sequence"
FT  misc_binding  1893..1893
FT          /note="SIT unique BsiWI"
FT  misc_binding  1962..1962
FT          /note="SIT unique BglII"
FT  misc_binding  2217..2217
FT          /note="SIT unique BsmI"
FT  misc_binding  2388..2388
FT          /note="SIT unique Bpu1102I"
FT  misc_binding  2564..2564
FT          /note="SIT unique NcoI"
FT  misc_binding  2704..2809
FT          /note="MCS unique SacI-XmnI-EcoRI-BamHI-XbaI-SalI-
FT          PstI-HindIII"
FT  misc_binding  2763..2764
FT          /note="SIT factor Xa"
FT  CDS       2810..2968
FT          /note="GEN E. coli beta-galactosidase gene (lacZ)
FT          alpha peptide"
FT  terminator   2989..2989
FT          /note="TER E. coli beta-galactosidase gene (lacZ)
FT          stop codon"
FT  terminator   0..0
FT          /note="TER E. coli rrnB gene T1"
FT  terminator   0..0
FT          /note="TER E. coli rrnB gene T2"
FT  CDS       3493..4351
FT          /note="ANT E. coli beta-lactamase gene (bla)
FT          ampicillin resistance gene (apr/amp)"
FT  misc_binding  3797..3797
FT          /note="SIT unique ScaI"
FT  misc_binding  4259..4259
FT          /note="SIT unique Pfl108I"
FT  misc_binding  4275..4275
FT          /note="SIT unique Eam1105I"
FT  rep_origin   4395..4908
FT          /note="ORI bacteriophage M13 ori-, from pZ150"
FT  misc_binding  4450..4450
FT          /note="SIT unique SwaI"
FT  misc_binding  4672..4672
FT          /note="SIT unique DraIII"
FT  misc_binding  4778..4778
FT          /note="SIT unique NaeI"
FT  rep_origin   >4943..<5663
FT          /note="ORI E. coli pMB1 (ColE1 and pBR322)"
FT  rep_origin   5607..5607
FT          /note="ORI E. coli pMB1 (ColE1 and pBR322) start"
FT  misc_binding  5785..5785
FT          /note="SIT unique SapI"
FT  misc_binding  5841..5841
FT          /note="SIT unique NdeI"
FT  misc_binding  5892..5892
FT          /note="SIT unique AccI"
FT  misc_binding  5916..5916
FT          /note="SIT unique Tth111I"
FT  CDS       complement(>6000..<6378)
FT          /note="REP E. coli ROP gene"
FT  misc_binding  6137..6137
FT          /note="SIT unique BspGI"
FT  misc_binding  6557..6557
FT          /note="SIT unique Bpu10I"
FT  misc_binding  6694..6694
FT          /note="SIT MscI"
XX
SQ  Sequence 6721 BP; 1713 A; 1694 C; 1782 G; 1532 T; 0 other;
   ccgacaccat cgaatggtgc aaaacctttc gcggtatggc atgatagcgc ccggaagaga
   gtcaattcag ggtggtgaat gtgaaaccag taacgttata cgatgtcgca gagtatgccg
   gtgtctctta tcagaccgtt tcccgcgtgg tgaaccaggc cagccacgtt tctgcgaaaa
   cgcgggaaaa agtggaagcg gcgatggcgg agctgaatta cattcccaac cgcgtggcac
   aacaactggc gggcaaacag tcgttgctga ttggcgttgc cacctccagt ctggccctgc
   acgcgccgtc gcaaattgtc gcggcgatta aatctcgcgc cgatcaactg ggtgccagcg
   tggtggtgtc gatggtagaa cgaagcggcg tcgaagcctg taaagcggcg gtgcacaatc
   ttctcgcgca acgcgtcagt gggctgatca ttaactatcc gctggatgac caggatgcca
   ttgctgtgga agctgcctgc actaatgttc cggcgttatt tcttgatgtc tctgaccaga
   cacccatcaa cagtattatt ttctcccatg aagacggtac gcgactgggc gtggagcatc
   tggtcgcatt gggtcaccag caaatcgcgc tgttagcggg cccattaagt tctgtctcgg
   cgcgtctgcg tctggctggc tggcataaat atctcactcg caatcaaatt cagccgatag
   cggaacggga aggcgactgg agtgccatgt ccggttttca acaaaccatg caaatgctga
   atgagggcat cgttcccact gcgatgctgg ttgccaacga tcagatggcg ctgggcgcaa
   tgcgcgccat taccgagtcc gggctgcgcg ttggtgcgga tatctcggta gtgggatacg
   acgataccga agacagctca tgttatatcc cgccgttaac caccatcaaa caggattttc
   gcctgctggg gcaaaccagc gtggaccgct tgctgcaact ctctcagggc caggcggtga
   agggcaatca gctgttgccc gtctcactgg tgaaaagaaa aaccaccctg gcgcccaata
   cgcaaaccgc ctctccccgc gcgttggccg attcattaat gcagctggca cgacaggttt
   cccgactgga aagcgggcag tgagcgcaac gcaattaatg tgagttagct cactcattag
   gcacaattct catgtttgac agcttatcat cgactgcacg gtgcaccaat gcttctggcg
   tcaggcagcc atcggaagct gtggtatggc tgtgcaggtc gtaaatcact gcataattcg
   tgtcgctcaa ggcgcactcc cgttctggat aatgtttttt gcgccgacat cataacggtt
   ctggcaaata ttctgaaatg agctgttgac aattaatcat cggctcgtat aatgtgtgga
   attgtgagcg gataacaatt tcacacagga aacagccagt ccgtttaggt gttttcacga
   gcacttcacc aacaaggacc atagattatg aaaataaaaa caggtgcacg catcctcgca
   ttatccgcat taacgacgat gatgttttcc gcctcggctc tcgccaaaat cgaagaaggt
   aaactggtaa tctggattaa cggcgataaa ggctataacg gtctcgctga agtcggtaag
   aaattcgaga aagataccgg aattaaagtc accgttgagc atccggataa actggaagag
   aaattcccac aggttgcggc aactggcgat ggccctgaca ttatcttctg ggcacacgac
   cgctttggtg gctacgctca atctggcctg ttggctgaaa tcaccccgga caaagcgttc
   caggacaagc tgtatccgtt tacctgggat gccgtacgtt acaacggcaa gctgattgct
   tacccgatcg ctgttgaagc gttatcgctg atttataaca aagatctgct gccgaacccg
   ccaaaaacct gggaagagat cccggcgctg gataaagaac tgaaagcgaa aggtaagagc
   gcgctgatgt tcaacctgca agaaccgtac ttcacctggc cgctgattgc tgctgacggg
   ggttatgcgt tcaagtatga aaacggcaag tacgacatta aagacgtggg cgtggataac
   gctggcgcga aagcgggtct gaccttcctg gttgacctga ttaaaaacaa acacatgaat
   gcagacaccg attactccat cgcagaagct gcctttaata aaggcgaaac agcgatgacc
   atcaacggcc cgtgggcatg gtccaacatc gacaccagca aagtgaatta tggtgtaacg
   gtactgccga ccttcaaggg tcaaccatcc aaaccgttcg ttggcgtgct gagcgcaggt
   attaacgccg ccagtccgaa caaagagctg gcaaaagagt tcctcgaaaa ctatctgctg
   actgatgaag gtctggaagc ggttaataaa gacaaaccgc tgggtgccgt agcgctgaag
   tcttacgagg aagagttggc gaaagatcca cgtattgccg ccaccatgga aaacgcccag
   aaaggtgaaa tcatgccgaa catcccgcag atgtccgctt tctggtatgc cgtgcgtact
   gcggtgatca acgccgccag cggtcgtcag actgtcgatg aagccctgaa agacgcgcag
   actaattcga gctcgaacaa caacaacaat aacaataaca acaacctcgg gatcgaggga
   aggatttcag aattcggatc ctctagagtc gacctgcagg caagcttggc actggccgtc
   gttttacaac gtcgtgactg ggaaaaccct ggcgttaccc aacttaatcg ccttgcagca
   catccccctt tcgccagctg gcgtaatagc gaagaggccc gcaccgatcg cccttcccaa
   cagttgcgca gcctgaatgg cgaatggcag cttggctgtt ttggcggatg agataagatt
   ttcagcctga tacagattaa atcagaacgc agaagcggtc tgataaaaca gaatttgcct
   ggcggcagta gcgcggtggt cccacctgac cccatgccga actcagaagt gaaacgccgt
   agcgccgatg gtagtgtggg gtctccccat gcgagagtag ggaactgcca ggcatcaaat
   aaaacgaaag gctcagtcga aagactgggc ctttcgtttt atctgttgtt tgtcggtgaa
   cgctctcctg agtaggacaa atccgccggg agcggatttg aacgttgcga agcaacggcc
   cggagggtgg cgggcaggac gcccgccata aactgccagg catcaaatta agcagaaggc
   catcctgacg gatggccttt ttgcgtttct acaaactctt tttgtttatt tttctaaata
   cattcaaata tgtatccgct catgagacaa taaccctgat aaatgcttca ataatattga
   aaaaggaaga gtatgagtat tcaacatttc cgtgtcgccc ttattccctt ttttgcggca
   ttttgccttc ctgtttttgc tcacccagaa acgctggtga aagtaaaaga tgctgaagat
   cagttgggtg cacgagtggg ttacatcgaa ctggatctca acagcggtaa gatccttgag
   agttttcgcc ccgaagaacg ttctccaatg atgagcactt ttaaagttct gctatgtggc
   gcggtattat cccgtgttga cgccgggcaa gagcaactcg gtcgccgcat acactattct
   cagaatgact tggttgagta ctcaccagtc acagaaaagc atcttacgga tggcatgaca
   gtaagagaat tatgcagtgc tgccataacc atgagtgata acactgcggc caacttactt
   ctgacaacga tcggaggacc gaaggagcta accgcttttt tgcacaacat gggggatcat
   gtaactcgcc ttgatcgttg ggaaccggag ctgaatgaag ccataccaaa cgacgagcgt
   gacaccacga tgcctgtagc aatggcaaca acgttgcgca aactattaac tggcgaacta
   cttactctag cttcccggca acaattaata gactggatgg aggcggataa agttgcagga
   ccacttctgc gctcggccct tccggctggc tggtttattg ctgataaatc tggagccggt
   gagcgtgggt ctcgcggtat cattgcagca ctggggccag atggtaagcc ctcccgtatc
   gtagttatct acacgacggg gagtcaggca actatggatg aacgaaatag acagatcgct
   gagataggtg cctcactgat taagcattgg taactgtcag accaagttta ctcatatata
   ctttagattg atttaccccg gttgataatc agaaaagccc caaaaacagg aagattgtat
   aagcaaatat ttaaattgta aacgttaata ttttgttaaa attcgcgtta aatttttgtt
   aaatcagctc attttttaac caataggccg aaatcggcaa aatcccttat aaatcaaaag
   aatagcccga gatagggttg agtgttgttc cagtttggaa caagagtcca ctattaaaga
   acgtggactc caacgtcaaa gggcgaaaaa ccgtctatca gggcgatggc ccactacgtg
   aaccatcacc caaatcaagt tttttggggt cgaggtgccg taaagcacta aatcggaacc
   ctaaagggag cccccgattt agagcttgac ggggaaagcc ggcgaacgtg gcgagaaagg
   aagggaagaa agcgaaagga gcgggcgcta gggcgctggc aagtgtagcg gtcacgctgc
   gcgtaaccac cacacccgcc gcgcttaatg cgccgctaca gggcgcgtaa aaggatctag
   gtgaagatcc tttttgataa tctcatgacc aaaatccctt aacgtgagtt ttcgttccac
   tgagcgtcag accccgtaga aaagatcaaa ggatcttctt gagatccttt ttttctgcgc
   gtaatctgct gcttgcaaac aaaaaaacca ccgctaccag cggtggtttg tttgccggat
   caagagctac caactctttt tccgaaggta actggcttca gcagagcgca gataccaaat
   actgtccttc tagtgtagcc gtagttaggc caccacttca agaactctgt agcaccgcct
   acatacctcg ctctgctaat cctgttacca gtggctgctg ccagtggcga taagtcgtgt
   cttaccgggt tggactcaag acgatagtta ccggataagg cgcagcggtc gggctgaacg
   gggggttcgt gcacacagcc cagcttggag cgaacgacct acaccgaact gagataccta
   cagcgtgagc tatgagaaag cgccacgctt cccgaaggga gaaaggcgga caggtatccg
   gtaagcggca gggtcggaac aggagagcgc acgagggagc ttccaggggg aaacgcctgg
   tatctttata gtcctgtcgg gtttcgccac ctctgacttg agcgtcgatt tttgtgatgc
   tcgtcagggg ggcggagcct atggaaaaac gccagcaacg cggccttttt acggttcctg
   gccttttgct ggccttttgc tcacatgttc tttcctgcgt tatcccctga ttctgtggat
   aaccgtatta ccgcctttga gtgagctgat accgctcgcc gcagccgaac gaccgagcgc
   agcgagtcag tgagcgagga agcggaagag cgcctgatgc ggtattttct ccttacgcat
   ctgtgcggta tttcacaccg catatggtgc actctcagta caatctgctc tgatgccgca
   tagttaagcc agtatacact ccgctatcgc tacgtgactg ggtcatggct gcgccccgac
   acccgccaac acccgctgac gcgccctgac gggcttgtct gctcccggca tccgcttaca
   gacaagctgt gaccgtctcc gggagctgca tgtgtcagag gttttcaccg tcatcaccga
   aacgcgcgag gcagctgcgg taaagctcat cagcgtggtc gtgcagcgat tcacagatgt
   ctgcctgttc atccgcgtcc agctcgttga gtttctccag aagcgttaat gtctggcttc
   tgataaagcg ggccatgtta agggcggttt tttcctgttt ggtcacttga tgcctccgtg
   taagggggaa tttctgttca tgggggtaat gataccgatg aaacgagaga ggatgctcac
   gatacgggtt actgatgatg aacatgcccg gttactggaa cgttgtgagg gtaaacaact
   ggcggtatgg atgcggcggg accagagaaa aatcactcag ggtcaatgcc agcgcttcgt
   taatacagat gtaggtgttc cacagggtag ccagcagcat cctgcgatgc agatccggaa
   cataatggtg cagggcgctg acttccgcgt ttccagactt tacgaaacac ggaaaccgaa
   gaccattcat gttgttgctc aggtcgcaga cgttttgcag cagcagtcgc ttcacgttcg
   ctcgcgtatc ggtgattcat tctgctaacc agtaaggcaa ccccgccagc ctagccgggt
   cctcaacgac aggagcacga tcatgcgcac ccgtggccag gacccaacgc tgcccgaaat
   t
//