back Return to this vector's summary.
ID  PMB9    preliminary; circular DNA; SYN; 5295 BP.
XX
AC  M13468; IG1088; ATCC37019;
XX
DT  01-FEB-1993 (Rel. 7, Created)
DT  01-JUL-1995 (Rel. 12, Last updated, Version 1)
XX
DE  E. coli plasmid vector pMB9 - complete, kil gene.
XX
KW  cloning vector.
XX
OS  Cloning vector
OC  Artificial sequences; Cloning vehicles.
XX
RN  [1]
RP  1-138
RC  pEAP1R from pEAP1
RC  pEAP2R from pEAP2
RC  pEAP3 from pEAP1
RC  pEAP4, pEAP4R from pEAP3 & pMB9
RC  pEAP6B from pEAP3 & linker
RC  pACAP2 from pEAP2 & pACYC184
RC  pACAP2R from pEAP2R & pACYC184
RA  Kobayashi T., Kato C., Kudo T., Horikoshi K.;
RT  "Excretion of the penicillinase of an alkalophilic Bacillus sp.
RT  through the Escherichia coli outer membrane is caused by
RT  insertional activation of the kil gene in plasmid pMB9";
RL  J. Bacteriol. 166:728-732(1986).
XX
RN  [2]
RC  pEAP1, pEAP2 from pMB9 & Bacillus penicillinase gene
RA  Kudo T., Kato C., Horikoshi K.;
RT  "Excretion of the penicillinase of an alkalophilic Bacillus sp.
RT  through the Escherichia coli outer membrane";
RL  J. Bacteriol. 156:949-951(1983).
XX
RN  [3]
RC  pMB9 from pMB8 & pSC101
RC  pBR312, pBR26 from pMB9 & pSF2124, TnA/Tn3 amp gene
RC  pBR313, pBR315, pBR316 from pBR312
RC  pBR317, pBR318 from pBR313
RA  Bolivar F., Rodriguez R.L., Betlach M.C., Boyer H.W.;
RT  "Construction and characterization of new cloning vehicles, I.
RT  ampicillin-resistant derivatives of the plasmid pMB9";
RL  Gene 2:75-93(1977).
XX
RN  [4]
RC  [pMB1 from ColE1]
RC  pMB3 from pMB1 & Tn3, amp gene
RC  pMB8 from pMB3
RC  pMB9 from pMB8 & pSC101, tet gene
RC  pBR312 from pMB9 & pSF2124, Tn3
RC  pBR313 from pBR312
RC  pBR318, pBR320 from pBR313
RC  pBR322 from pBR318 & pBR320
RA  Rodriguez R.L., Tait R.C.;
RT  ;
RL  Recombinant DNA Technology An Introduction 0:187-187(1983).
RL  Rodriguez R.L., Tait R.C., Addison-Wesley, Reading MA.
XX
CC  Created by Moore, July 1995, under contract with NCBI.
CC  ATCC size is 5200 bp.
CC  Medium is 1273 LB plus tetracycline.
CC  NCBI gi: 207849
CC  NM (pMB9)
CC  CM (yes)
CC  NA (ds-DNA)
CC  TP (circular)
CC  ST ()
CC  TY (plasmid)
CC  SP (Sigma)(ATCC)
CC  HO (E.coli RRI)(E.coli HB101)(E.coli C600)(E.coli)
CC  CP ()
CC  FN (cloning)
CC  SE ()
CC  PA (colicin E1)(Tn3)
CC  BR ()
CC  OF ()
CC  OR ()
XX
FH  Key       Location/Qualifiers
FH
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="1. ColE1 6646bp
FT          -> pMB1 2000bp
FT          1. pMB1 2000bp
FT          2. Tn3 1800bp, amp gene
FT          -> pMB3 3800bp
FT          1. pMB3 3800bp
FT          \ atgaggaaaagattttttgtgggaatattcgcgataaacctccttgttgg
FT          \ atgtcaggctaactatatacgtgatgttcagggagggaccatcgcaccat
FT          \ cctcctcttctaaactgacggggatcgcggttcagtag
FT          -> pMB8 3847bp [similar to pVH51]
FT          1. pMB8/pVH51 EcoRI 3847bp 3846..3846, ori/cat gene
FT          2. pSC101 EcoRI-BalI 1448bp 9262..9263..1447, tet gene
FT          -> pMB9 5295bp [unique EcoRI, HindIII, SalI, BamHI]"
FT  -        1..3845
FT          /note="pVH51 1..3845 3845bp
FT          EcoRI = G^AATTC"
FT  -        3846..5293
FT          /note="pSC101 9262..9263..1446 1448bp
FT          BalI = TGG^CCA
FT          EcoRI = G^AATTC"
FT  -        5294..5295
FT          /note="pVH51 3846..3847 2bp"
FT  CDS       0..0
FT          /note="ANT E. coli tetracycline resistance gene (tet)"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="SIT BamHI"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="SIT HindIII"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="SIT SalI"
FT  mRNA      0..0
FT          /note="GEN E. coli imm mRNA [4],[8]"
FT  CDS       0..0
FT          /note="GEN E. coli colicin E1 immunity protein (imm)"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="SIT EcoRI"
FT  CDS       1..138
FT          /note="GEN E. coli kil gene; NCBI gi: 207850."
FT  misc_RNA    0..0
FT          /note="GEN E. coli RNA II"
FT  misc_RNA    0..0
FT          /note="GEN E. coli RNA I (3' end +/- 1 bp) [5]"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI E. coli pMB1 (ColE1 and pBR322)
FT          (+/- 1 bp) [1]"
FT  mRNA      0..0
FT          /note="GEN E. coli mob mRNA (5' end putative) [4],[8]"
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="SIT E. coli relaxation (nic) cut site [2]"
FT  CDS       0..0
FT          /note="GEN E. coli mob1 protein; (GTG start codon)"
FT  CDS       0..0
FT          /note="GEN E. coli RNA I inhibition modulator protein;
FT          (rom - GTG start codon)"
FT  mRNA      0..0
FT          /note="GEN E. coli exc mRNA [4],[8]"
FT  CDS       0..0
FT          /note="GEN E. coli entry exclusion protein 2 (exc2)"
FT  CDS       0..0
FT          /note="GEN E. coli entry exclusion protein 1 (exc1)"
FT  mRNA      0..0
FT          /note="GEN E. coli colE1-kil mRNA [8]"
FT  CDS       0..0
FT          /note="GEN E. coli colicin E1 protein (cea)"
XX
SQ  Sequence 5295 BP; 1237 A; 1305 C; 1510 G; 1243 T; 0 other;
   ttctatgctc ctatattgat aagaataaac ttaatactat aaatgaggtg ttagggattt
   aattattctt tattgatata aaaagtccta gcaatccaaa tgggattgct aggaccaaac
   aaagtagatt atatagcata aataggttta attttgctac gggggcgtta tttaggtttt
   ttcttctttc gaaaaaatct ttctttatga agttaaaagc tatgtattca atagcatatt
   ttgaatatgg acatagaata gtgcttatca ctattgcata tagcatctta tctgacacaa
   ggaaataata cccttcgctg ttttttgtta taaggtatat atatataagt gtgcagtaca
   ggccaaataa aatatttttt atgtagtatc ttaagctcat aaattaaacc tcgccatata
   ttcttttcat tttataagga tcgagttatg aggaaaagat tttttgtggg aatattcgcg
   ataaacctcc ttgttggatg tcaggctaac tatatacctg atgttcaggg agggaccatc
   gcaccatcct cctcttctaa actgacgggg atcgcggttc agtagaaaag attaaaggat
   cttcttgaga tccttttttt ctgcgcgtaa tctgctgctt gcaaacaaaa aaaccaccgc
   taccaacggt ggtttgtttg ccggatcaag agctaccaac tctttttccg aaggtaactg
   gcttcagcag agcgcagata ccaaatactg tccttctagt gtagccgtag tcgggccact
   acttcaagaa ctctgtagca ccgtttgtgc catcatcgct ctgctaatcc ggttaccagt
   ggctgctgcc agtggcgtta aggcgtgcct taccgggttg gactcaagac gatagttacc
   ggataaggcg cagcggtcgg gctgaacggg gggttcgtgc acacagccca gcttggagcg
   aacgacctac accgaactga gataccaaca gcgtgagcta tgagaaagcg ccacgcttcc
   cgaagggaga aaggcggaca ggtatccggt aagcggcagg gtcggaacag gagagcgcac
   gagggagctt ccagggggaa acgcctggta gctttatagt cctgtcgggt ttcgccacct
   ctgacttgag cgtctatttt tgtgatgctc gtcagggggg cggagcctat ggaaaaacgc
   ctgctacgtg gccttcttcc tgttcctggt cttttgctca catgttcttt ccggccttat
   cccctgattc tgtggataac tgtgttaccg tttttgtgtg agtcagtacc gctcgccgca
   gtcgaacgac cgagcgtagc gagtcagtga gcgaggaagc ggaaaagcgc ctggacgtgc
   attttctcct tacgcatctg tgcggcattt cacacccggc atggcgtact tttcatacaa
   tccgcactga tgccgcatgg ttaagccagt atacactccg ctatcgctac gtgactgggt
   cagggctgcg ccccgacacc cgctaaaacc tgctgacgcg ccctgacggg cttgtcagct
   cccggcatcc gctcacagac aagctgtgac cgtctccggg agctgcatgt gtcagaggtt
   ttcaccgtca tccccgaaac gtgcgaggca gctgcggtaa agctcatcgg cgtggtcgtg
   aagcgattca caaatatcgg cctgttcatc tgcgtccagt tcgttgagct tctccagcag
   cgttaatgtc tggcttctga taaagcgggc catgttaagg gcggtttttt cctgtttagt
   cactgatgcc tccgtgtaag ggggatttct gttcatgggg taatgatacc gatgaaacgc
   gagaggatgc tcacaatacg ggttactgat gatgaacatg cccggttact tgaacgctgt
   gagggtaaac aactggcggt atggatgcgg cgggtctgcc tgggggagcc ggttgcccgt
   tccggaaaac tgccgacact ggcaccgccg ttactgcgtc agctggccgc catcggaaat
   aacctgaatc agacagcccg taaggtgaac agcgggcagt ggtcttccgg tgaccgggtt
   caggtggtgg ccgcactgat ggccatcggg gatgagctgc gccggctgcg tctggctgtc
   agggaacagg gggcgcggga tgatagttaa atttcatgcc aggggaaaag gtggtggcag
   tggtccggtt gattacctgc tggggaggga gcgtaaccgc gaaggcgcaa cggtgcttca
   gggtataccg gaagaagtcc gggaactcat cgatgccacg ccatttgcga agaaatacac
   gtccggtgtt ctgtcgttcg cggagaagga gctgccgccg ggaggacgtg aaaaagtgat
   ggcgagcttt gagcgtgtac tgatgcccgg tctcgaaaaa aatcagtaca gcatcctgtg
   ggtggagcac caggacaagg gacggcttga gctgaatttt gtcattccga acatggagct
   acagaccgga aaacgcctcc agccgtacta cgaccgcgca gacaggccta gaattgatgc
   ttggcagacg ctgttaaatc accattacgg gctgcatgac ccgaacgccc cggagaaccg
   caggacgctg acactccctg ataacctgcc tgaaacgaaa caggcgcttg ctgagggcgt
   cacgcgaggt atagatgcac tttaccatgc cggagagata aaaggccgtc aggatgtgat
   tcaggcgctc actgaggcgg ggctggaagt ggtcagggtg acgcgaagca gtatcagcat
   tgcagatccg aacggcggga agaatatcag gctgaaagga gcattttatg agcaatcttt
   tgcagacggg cgcggagttc gagaaaaagc tgaaagagag agccgaatct acagagaaaa
   tgctgaacaa cgagttcagg aggctcggcg aatctgtaag cgaggctgtg acatcaaacg
   agacgaaaat cagagacgct atagccctgt tcacagcctc gacagaggaa tcgctggaaa
   aacaccggga aggggtgaaa gaggcgatga tgcagcacag gagggacgtg ttaaagctgg
   cagggaatac gggcatgatg ttactgggga tagtctttct cctgtttacc gcgagtggcg
   ggacgctctg gtatcttgga gggaggatac aggcgaacct ggaagaaatc aggaagcagg
   aagagacatt gcagaaactg aacgcgaaga catggggcgt ggagtttgtg caggacggga
   acaggaaatt ccttgtcctt ccgtacggga aatcagcgga ggtgattccc tttcagggga
   aagagtgggt aatggaactt ggatgaagaa agagtgaaca tgatggttcc gccatggggc
   gggcggtcat ggagttgtca ctggcagatt tacctatgac ccagcaaaac atcatcgaca
   agctggaacg gtaccggaag gaaacgggaa acgtgatagg taagggtgtg aacgggatgc
   agctgagata gtcaggaagg gtagtaaagc tgtgaagtag gcacaaaaaa cccggcgcgg
   tggccggttg ttaaagctca atatcaacta tgaaaagttt actaatagcc ccttttctaa
   ctgctgcttt ggcagttact tttaccgctg actcagtact tagacccgtt gacagaaaac
   gactaagtga aatgagatac gggttgtctg cctttgaagc agatggatcg cttatttgtg
   ctgagatgcg cttatctgaa tcatcacctt ctataatgac tttagcggtc attcggtgag
   cgtcgaattc tcatgtttga cagcttatca tcgataagct ttaatgcggt agtttatcac
   agttaaattg ctaacgcagt caggcaccgt gtatgaaatc taacaatgcg ctcatcgtca
   tcctcggcac cgtcaccctg gatgctgtag gcataggctt ggttatgccg gtactgccgg
   gcctcttgcg ggatatcgtc cattccgaca gcatcgccag tcactatggc gtgctgctag
   cgctatatgc gttgatgcaa tttctatgcg cacccgttct cggagcactg tccgaccgct
   ttggccgccg cccagtcctg ctcgcttcgc tacttggagc cactatcgac tacgcgatca
   tggcgaccac acccgtcctg tggatcctct acgccggacg catcgtggcc ggcatcaccg
   gcgccacagg tgcggttgct ggcgcctata tcgccgacat caccgatggg gaagatcggg
   ctcgccactt cgggctcatg agcgcttgtt tcggcgtggg tatggtggca ggccccgtgg
   ccgggggact gttgggcgcc atctccttgc atgcaccatt ccttgcggcg gcggtgctca
   acggcctcaa cctactactg ggctgcttcc taatgcagga gtcgcataag ggagagcgtc
   gaccgatgcc cttgagagcc ttcaacccag tcagctcctt ccggtgggcg cggggcatga
   ctatcgtcgc cgcacttatg actgtcttct ttatcatgca actcgtagga caggtgccgg
   cagcgctctg ggtcattttc ggcgaggacc gctttcgctg gagcgcgacg atgatcggcc
   tgtcgcttgc ggtattcgga atcttgcacg ccctcgctca agccttcgtc actggtcccg
   ccaccaaacg tttcggcgag aagcaggcca ttatcgccgg catggcggcc gacgcgctgg
   gctacgtctt gctggcgttc gcgacgcgag gctggatggc cttccccatt atgattcttc
   tcgcttccgg cggcatcggg atgcccgcgt tgcaggccat gctgtccagg caggtagatg
   acgaccatca gggacagctt caaggatcgc tcgcggctct taccagccta acttcgatca
   ctggaccgct gatcgtcacg gcgatttatg ccgcctcggc gagcacatgg aacgggttgg
   catggattgt aggcgccgcc ctataccttg tctgcctccc cgcgttgcgt cgcggtgcat
   ggagccgggc cacctcgacc tgaatggaag ccggcggcac ctcgctaacg gattcaccac
   tccaagaatt ggagccaatc aattcttgcg gagaactgtg aatgcgcaaa ccaacccttg
   gcagaacata tccatcgcgt ccgccatctc cagcagccgc acgcggcgca tctcgggcag
   cgttgggtcc tggaa
//