back Return to this vector's summary.
ID  PMG280   preliminary; circular DNA; SYN; 4659 BP.
XX
AC  A15353; A15354;
XX
DT  01-FEB-1995 (Rel. 1, Created)
DT  01-JUL-1995 (Rel. 12, Last updated, Version 1)
XX
DE  E. coli plasmid pMG820 - lactose region.
XX
KW  cloning vector.
XX
OS  Cloning vector
OC  Artificial sequences; Cloning vehicles.
XX
RN  [1]
RP  1-4659
RC  pMG820 from pBR322
RA  De Vos W.M.;
RT  "Process for selecting and maintaining recombinant DNA in lactic
RT  acid bacteria";
RL  Unpublished (1986).
RL  European Patent No. 0355036-A 1 dated 21-FEB-1990.
RL  NEDERLANDS INSTITUUT VOOR ZUIVELONDERZOEK.
XX
CC  NCBI gi: 491900
CC  NM (pMG820)
CC  CM (yes)
CC  NA (ds-DNA)
CC  TP (circular)
CC  ST ()
CC  TY (plasmid)
CC  SP ()
CC  HO (E.coli)
CC  CP ()
CC  FN (cloning)
CC  SE ()
CC  PA (pBR322)
CC  BR ()
CC  OF ()
CC  OR ()
XX
FH  Key       Location/Qualifiers
FH
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="1. pBR322 4361bp
FT          -> pMG820 4659bp"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI E. coli pMB1 (ColE1 and pBR322)"
XX
SQ  Sequence 4659 BP; 1385 A; 855 C; 957 G; 1462 T; 0 other;
   tggctccaga tgacaaacat gatctcatat cagggacttg ttcgcacctt ccttaacaaa
   gttcttgtta aaacagctag tccatggact gataaagtat agtaaaaaca taaaacggag
   gatattgttg tgaacagaga agagatgact ctcttagggt ttgaaattgt tgcttatgct
   ggagatgctc gctctaagct tttagaagcg cttaaagcgg ctgaaaatgg tgatttcgct
   aaggcagata gtcttgtagt agaagcagga agctgtattg cagaggctca cagttctcag
   acaggtatgt tggctcgaga accttctggg gaggaacttc catacagtgt tactatgatg
   catggtcagg atcacttgat gactacgatc ttattaaaag atgtgattca tcacctcatc
   gaactttata aaagaggagc aaagtaatta atgcataaac tcattgaact tattgagaaa
   gggaaaccat tctttgagaa aatctctcga aacatctatc ttcgtgctat tcgtgatgga
   tttattgctg gtatgccagt catccttttc tcatctatct ttatccttat tgcctatgtc
   ccaaatgctt ggggattcca ctggtcaaaa gacattgaga ccttcttgat gactccttat
   agctattcga tgggtatcct agcattcttt gttggtggta ctaccgctaa agctttgacg
   gactcaaaga accgtgacct acctgcgacc aatcagatta acttcttatc tacgatgcta
   gcgtctatgg tagggttcct tttgatggca gctgagcctg caaaagaagg aggcttcttg
   acagccttca tgggaacaaa aggccttttg acagcattta tcgcagcctt tgtgacagtt
   aatgtttata aagtctgtgt aaaaaataat gttaccattc gtatgcctga agatgttcca
   ccaaatatct ctcaagtatt taaggacttg attccgttca ccgtatcagt tgttctccta
   tatggacttg aactccttgt taagggaact cttggtgtaa ctgttgcaga atcaatcggt
   acccttattg ctcctctttt ctcagctgca gatggttacc ttggaattac acttatcttt
   ggtgcttatg ccttcttctg gtttgttggt attcacggtc cttcaattgt cgaaccagca
   atcgctgcta tcacttatgc caatatcgat gtcaacttgc atcttatcca agctggacaa
   catgcagata aagttatcac ttctggtact caaatgttta ttgctaccat gggtggaaca
   ggagctacat tgattgttgc attcttgttc atgtggattt gtaaatcaga tcgtaaccgt
   gccatcggac gtgcctcagt tgttccaaca ttctttgggg ttaatgagcc aatcttattt
   ggtgcaccaa tcgtattgaa tccgattttc tttgtaccgt tcattttcgc tccgattgtc
   aacgtttgga tctttaaatt ctttgttgac acattgaaca tgaactcatt ctctgccaac
   cttccatagg ttactcctgg tccgttggga attgtactcg gtactaactt ccaagttcta
   tcatttatct tagccggact cttggtagtt gttgatacta tcatttatta cccatttgtt
   aaggtatacg atgaacaaat tcttgaagaa gaacgttctg gtaaaacaaa cgatgctctt
   aaagaaaaag tagctgcaaa cttcaatact gctaaagcag atgccgttct tggaaaagca
   gacattggta aagaagatat agcagcaaac aataatatca caaaagaaac taatgtcctt
   gttctttgtg caggtggagg tacaagtggc ttgcttgcca gtgccttgaa caaagcagca
   gcagaataca atattccagt gaaggcggca gcgggtggtt acggtgctca ccgtgaaatg
   ttgccagagt ttgacttggt aatcttggct ccacaggtcg cttcaaactt cgatgatatg
   aaggctgaaa cagataaatt gggcattaaa cttgtaaaaa ctgaaggagc tcaatatatc
   aaattgacac gtgacgcaca aggtgctctt gcatttgttc aacaacagtt tgattaataa
   atttgtaaaa gttatttgag acgagatcac tcattccatt tccttggttt tcagaacaca
   gaatctcgtc tcaaatgctt tttttgaaag gacttacact tatgactaaa acacttccta
   aagattttat ttttggtggt gctacagctg cttatcaagc agaaggtgca actcacacag
   atggtaaggg cccagtagca tgggataagt atcttgaaga caattattgg tatacagcag
   aacctgcaag taatttttac cataaatacc cagttgattt agaattagct gaagaatatg
   gtgttaatgg tattcgtatt tctattgcct ggtctcgtat tttcccaacg ggttacggtg
   aagtaaatga aaaaggtgtt gaattctacc ataaactatt tgctgaatgc cacaagcgtc
   atgttgaacc atttgtgact ttgcatcatt ttgacacacc agaagctctt cattcaaatg
   gagatttctt aaaccgcgaa aatatagaac actttataga ttatgccgct ttctgttttg
   aagagtttcc agaagtaaac tactggacaa ctttcaatga aattggccca attggtgatg
   gtcaatactt ggttggtaaa ttccctccag gcattaaata tgatcttgcc aaagtcttcc
   aatcacacca caacatgatg gtctctcatg cacgtgctgt aaaattgtat aaggataaag
   gttataaagg tgaaattggt gttgttcatg ctttaccaac taaataccct tatgatccgg
   aaaatccagc agatgttcgt gctgctgaac ttgaagacat catccataac aaatttatct
   tggatgcaac ctatcttggg cactattcag ataaaacaat ggaaggtgtc aaccatatcc
   tagctgagaa tggtggagaa cttgatcttc gtgatgaaga cttccaagct cttgacgcag
   ctaaagattt gaatgatttc cttggtatca actattacat gagtgattgg atgcaagctt
   ttgatggtga gactgaaatc attcacaatg gtaaggctga aaaaggaagc tctaagtacc
   aaattaaggg tgttggtcgt cgagtagctc ctgactatgt tccgcgcaca gactgggatt
   ggattattta tcctgaaggc ttgtatgacc aaatcatggg agtgaaaaat gattatccga
   attacaagaa gatttacatc actgaaaacg gtctcggata caaagatgag tttgtagata
   atactgttta tgatgatggt cgtattgatt acgtgaagca acacttggaa gttttatcag
   acgcgattgc ggatggtgca aatgttaaag gttacttcat ttggtcactt atggacgttt
   tctcatggtc aaatggttat gaaaaacgtt atggattgtt ctatgtagac tttgatacgc
   aagaacgcta tcctaagaaa tcagcacatt ggtataagaa attagcagaa actcaagtga
   tagagtaata tcacctgaga atgtaataat ttgttatctg atttttagat caggctttga
   aaaggtatat attattaatt tcgaagattg tcctataatt cctgagcttg aagctacctc
   actacaaaat gtagtaactg gtatgtttca cctggaaaag aaaggatttg ccattctgat
   ttagcattat ccgaatttga atgggaagtt ttacaattac tcgatgtagc aatatgtgag
   actgttcact tcgaggtaga ttatttgcct ttccaataac aaaaagaaag gaattgactg
   tgactatcga attaaaaaac gagtatctta cggttcagtt taaaacactt ggtggtcaac
   tgacttcgat taaagacaaa gatgggttag aatatctctg gcaagctgat ccagagtatt
   ggaatggaca ggcaccaatt ctatttccta tctgtggtag tttacgtaat gattgggcta
   tttatagacc tcaagaaaga ccttttttta cagctctaat tcgtagacat ggttttgttc
   gaaaagaaga atttactctt gaagaagtta atgaaaatag cgtgactttc agtattaaac
   caaatgctga gatgcttgat aattaccttt atcagtttga actaagagtt gtttatacct
   taaatgggaa atccattaga accgagtttc aggtaacgaa cttggaaact gaaaaaacga
   tgccttactt cattggagcc catccagcat tcaattgtcc tttagtagaa ggcgaaaagt
   atgaggacta ttctcttgaa tttagtgagg ttgagtcttg ttcgatacca aagagtttcc
   ctgagacagg gttattagat ttacaagatc ggacgccatt tttggaaaac caaaagtctc
   ttgatttgga ttactcactt ttttctcatg acgccattac acttgaccga ctgaaatctc
   gcagcgtgac acttcgctcg accgatgccc ttgagagcc
//