back Return to this vector's summary.
ID  PMK20   preliminary; circular DNA; SYN; 4028 BP.
XX
AC  X13003;
XX
DT  20-OCT-1988 (Rel. 3, Created)
DT  01-JUL-1995 (Rel. 12, Last updated, Version 1)
XX
DE  E. coli plasmid vector pMK20 - complete.
XX
KW  cloning vector.
XX
OS  Cloning vector
OC  Artificial sequences; Cloning vehicles.
XX
RN  [1]
RP  1-4028
RC  pMK20
RA  Vezina G.;
RT  ;
RL  Submitted (24-SEP-1988) on tape to the EMBL Data Library by:
RL  Vezina G., Laval University, Dept. of Microbiology and Immunology,
RL  Faculty of Medicine, Quebec PQ G1K 7P4, Canada.
XX
RN  [2]
RC  pMK20 from ColE1
RA  Vezina G., Levesque R.C.;
RT  "Nucleotide sequence of pMK20";
RL  Nucleic Acids Res. 16:0-0(1988).
XX
RN  [3]
RC  from pMK16 or pTK16
RC  from pMK20
RC  from pMK2004
RC  from pDF41
RC  from pRK353
RC  pRK2501 from pRK248 & kan gene
RA  Kahn M., Kolter R., Thomas C., Figurski D., Meyer R., Remaut E.,
RA  Helinski D.R.;
RT  "Plasmid cloning vehicles derived from plasmids ColE1, F, R6K, and
RT  RK2";
RL  Meth. Enzymol. 68:268-280(1979).
XX
RN  [4]
RC  pMK16 or pTK16 from ColE1
RC  pMK16.1 from pMK16
RA  Helinski D.R.;
RT  ;
RL  Genetic Engineering for Nitrogen Fixation 0:19-19(1977).
RL  Hollaender A., ed., Plenum, New York.
XX
RN  [5]
RC  pDF1 from mini-F & ColE1
RC  pDF11 from F' lac
RC  pIF1 from F' lac
RC  pIF11 from F' lac
RC  pDF31 from F' lac
RC  pDF38 from F' lac
RC  pDF41 from F' lac
RC  pDF42 from ColE1 & F' lac
RC  pDF71 from F' lac
RA  Figurski D.;
RT  ;
RL  Unpublished (1977).
XX
RN  [6]
RC  pMK31 from amp gene
RC  pMK2005 from ColE1 & trpE gene
RA  Kahn M.;
RT  ;
RL  Unpublished (1977).
XX
RN  [7]
RC  pRK646 from R6K
RA  Kolter R.;
RT  ;
RL  Unpublished (1977).
XX
CC  NM (pMK20)
CC  CM (yes)
CC  NA (ds-DNA)
CC  TP (circular)
CC  ST ()
CC  TY (plasmid)
CC  SP ()
CC  HO (E.coli)
CC  CP ()
CC  FN (cloning)
CC  SE ()
CC  PA (ColE1)
CC  BR ()
CC  OF ()
CC  OR ()
XX
FH  Key       Location/Qualifiers
FH
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="1. ColE1 remove 2618bp, 4028bp
FT          -> pMK20 4028bp"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI E. coli pMB1 (ColE1 and pBR322)"
FT  misc_feature  complement(2799..4028,1..1009)
FT          /note="HaeII A fragment, from ColE1"
FT  misc_feature  1010..1368
FT          /note="HaeII E fragment, from ColE1"
FT  CDS       complement(1654..2472)
FT          /note="ANT E. coli neomycin phosphotransferase gene
FT          (NPT), neomycin resistance gene (neo),
FT          kanamycin resistance gene (kan) (AA 1-271)"
FT  misc_feature  complement(1369..2798)
FT          /note="HaeII fragment, from Tn903,
FT          E. coli kanamycin resistance gene"
XX
SQ  Sequence 4028 BP; 1181 A; 845 C; 926 G; 1076 T; 0 other;
   ttctatgctc ctatattgat aagaataaac ttaatactat aaatgaggtg ttagggattt
   aattattctt tattgatata aaaagtccta gcaatccaaa tgggattgct aggaccaaac
   aaagtagatt atatagcata aataggttta attttgctac gggggcgtta tttaggtttt
   ttcttctttc gaaaaaatct ttctttatga agttaaaagc tatgtattca atagcatatt
   ttgaatatgg acatagaata gtgcttatca ctattgcata tagcatctta tctgacacaa
   ggaaataata cccttcgctg ttttttgtta taaggtatat atatataagt gtgcagtaca
   ggccaaataa aatatttttt atgtagtatc ttaagctcat aaattaaacc tcgccatata
   ttcttttcat tttataagga tcgagttatg aggaaaagat tttttgtggg aatattcgcg
   ataaacctcc ttgttggatg tcaggctaac tatatacctg atgttcaggg agggaccatc
   gcaccatcct cctcttctaa actgacgggg atcgcggttc agtagaaaag attaaaggat
   cttcttgaga tccttttttt ctgcgcgtaa tctgctgctt gcaaacaaaa aaaccaccgc
   taccaacggt ggtttgtttg ccggatcaag agctaccaac tctttttccg aaggtaactg
   gcttcagcag agcgcagata ccaaatactg tccttctagt gtagccgtag tcgggccact
   acttcaagaa ctctgtagca ccgtttgtgc catcatcgct ctgctaatcc ggttaccagt
   ggctgctgcc agtggcgtta aggcgtgcct taccgggttg gactcaagac gatagttacc
   ggataaggcg cagcggtcgg gctgaacggg gggttcgtgc acacagccca gcttggagcg
   aacgacctac accgaactga gataccaaca gcgtgagcta tgagaaagcg ccacgcttcc
   cgaagggaga aaggcggaca ggtatccggt aagcggcagg gtcggaacag gagagcgcac
   gagggagctt ccagggggaa acgcctggta gctttatagt cctgtcgggt ttcgccacct
   ctgacttgag cgtctatttt tgtgatgctc gtcagggggg cggagcctat ggaaaaacgc
   ctgctacgtg gccttcttcc tgttcctggt cttttgctca catgttcttt ccggccttat
   cccctgattc tgtggataac tgtgttaccg tttttgtgtg agtcagtacc gctcgccgca
   gtcgaacgac cgagcgtagc gagtcagtga gcgaggaagc ggaaaagcgc tgaggtctgc
   ctcgtgaaga aggtgttgct gactcatacc aggcctgaat cgccccatca tccagccaga
   aagtgaggga gccacggttg atgagagctt tgttgtaggt ggaccagttg gtgattttga
   acttttgctt tgccacggaa cggtctgcgt tgtcgggaag atgcgtgatc tgatccttca
   actcagcaaa agttcgattt attcaacaaa gccgccgtcc cgtcaagtca gcgtaatgct
   ctgccagtgt tacaaccaat taaccaattc tgattagaaa aactcatcga gcatcaaatg
   aaactgcaat ttattcatat caggattatc aataccatat ttttgaaaaa gccgtttctg
   taatgaagga gaaaactcac cgaggcagtt ccataggatg gcaagatcct ggtatcggtc
   tgcgattccg actcgtccaa catcaataca acctattaat ttcccctcgt caaaaataag
   gttatcaagt gagaaatcac catgagtgac gactgaatcc ggtgagaatg gcaaaagctt
   atgcatttct ttccagactt gttcaacagg ccagccatta cgctcgtcat caaaatcact
   cgcatcaacc aaaccgttat tcattcgtga ttgcgcctga gcgagacgaa atacgcgatc
   gctgttaaaa ggacaattac aaacaggaat cgaatgcaac cggcgcagga acactgccag
   cgcatcaaca atattttcac ctgaatcagg atattcttct aatacctgga atgctgtttt
   cccggggatc gcagtggtga gtaaccatgc atcatcagga gtacggataa aatgcttgat
   ggtcggaaga ggcataaatt ccgtcagcca gtttagtctg accatctcat ctgtaacatc
   attggcaacg ctacctttgc catgtttcag aaacaactct ggcgcatcgg gcttcccata
   caatcgatag attgtcgcac ctgattgccc gacattatcg cgagcccatt tatacccata
   taaatcagca tccatgttgg aatttaatcg cggcctcgag caagacgttt cccgttgaat
   atggctcata acaccccttg tattactgtt tatgtaagca gacagtttta ttgttcatga
   tgatatattt ttatcttgtg caatgtaaca tcagagattt tgagacacaa cgtggctttg
   ttgaataaat cgaacttttg ctgagttgaa ggatcagatc acgcatcttc ccgacaacgc
   agaccgttcc gtggcaaagc aaaagttcaa aatcaccaac tggtccacct acaacaaagc
   tctcatcaac cgtggctccc tcactttctg gctggatgat ggggcgattc aggcctggta
   tgagtcagca acaccttctt cacgaggcag acctcagcgc ctgaaggata tcgtgaatga
   ggctcttcgt cacaatgcct cacgtacgcc ttcagcaaca gagcttgctc atgctaataa
   tgcagctatg caggcggaag cagagcgttt gcgccttgcg aaagcagaag aaaaagcccg
   taaagaagcg gaagcagcag aaaaggcttt tcaggaagca gaacaacgac gtaaagagat
   tgaacgggag aaggctgaaa cagaacgcca gttgaaactg gctgaagctg aagagaaacg
   actggctgca ttgagtgaag aagctaaagc tgttgagatc gcccaaaaaa aactttctgc
   tgcacaatct gaagtggtga aaatggatgg agagattaag actctcaatt ctcgtttaag
   ctccagtatc catgcccgtg atgcagaaat gaaaacgctc gctggaaaac gaaatgaact
   ggctcaggca tccgctaaat ataaagaact ggatgagctg gtcaaaaaac tatcaccaag
   agccaatgat ccgcttcaga accgtccttt ttttgaagca accagacgac gggttggggc
   cggtaagatt agagaagaaa aacaaaaaca ggtaacagca tcagaaacac gtattaaccg
   gataaatgct gatataactc agatccagaa ggctatttct caggtcagta ataatcgtaa
   tgccggtatc gctcgtgttc atgaagctga agaaaatttg aaaaaagcac agaataatct
   ccttaattca cagattaagg atgctgttga tgcaacagtt agcttttatc aaacgctgac
   tgaaaaatat ggtgaaaaat attcgaaaat ggcacaggaa cttgctgata agtctaaagg
   taagaaaatc ggcaatgtga atgaagctct cgctgctttt gaaaaataca aggatgtttt
   aaataagaaa ttcagcaaag ccgatcgtga tgctattttt aatgcgttgg catcggtgaa
   gtatgatgac tgggctaaac atttagatca gtttgccaag tacttgaaga ttacggggca
   tgtttctttt ggatatgatg tggtatctga tatcctaaaa attaaggata caggtgactg
   gaagccacta tttcttacat tagagaagaa agctgcagat gcaggggtga gttatgttgt
   tgctttactt tttagcttgc ttgctggaac tacattaggt atttggggta ttgctattgt
   tacaggaa
//