back Return to this vector's summary.
ID  PNKY2003  preliminary; circular DNA; SYN; 6603 BP.
XX
AC  IG9899;
XX
DT  01-JUL-1995 (Rel. 11, Created)
DT  01-JUL-1995 (Rel. 12, Last updated, Version 1)
XX
DE  Saccharomyces/E.coli plasmid vector pNKY2003 - complete.
XX
KW  cloning vector.
XX
OS  Cloning vector
OC  Artificial sequences; Cloning vehicles.
XX
RN  [1]
RC  pNKY2003 from YEp24
RC  pNKY2005 from pNKY2003 & B54
RC  pNKY2010 from pNKY2005 & YEp13
RC  pNKY2009 from pNKY2010 & YEp24
RC  pNKY2022 from pNKY2009 & linker
RC  pNKY2024 from pNKY2022
RC  B184 from B115 & yeast TD50
RC  pNKY2028 from pNKY2024 & B184
RC  pNKY2029 from pNKY2024 & linker
RC  plasmid from pNKY2029 & YRp7
RC  pNKY54 from plasmid & pBR322
RC  pNKY47 from pGC1 & linker
RC  pNKY48 from pNKY2029 & pNKY47
RC  pNKY59, pNKY60 from pNKY48 & pUR290
RC  pNKY70 from pNKY48 & linker
RC  pNKY71 from pNKY70 & pRY116
RC  pNKY1069 from pNKY71 & YRp7
RA  Alani E., Kleckner N.;
RT  "A new type of fusion analysis applicable to many organisms:
RT  protein fusions to the URA3 gene of yeast";
RL  Genetics 117:5-12(1987).
XX
CC  Created by Moore, July 1995, under contract with NCBI.
CC  NM (pNKY2003)
CC  CM (yes)
CC  NA (ds-DNA)
CC  TP (circular)
CC  ST ()
CC  TY (plasmid)
CC  SP ()
CC  HO (Saccharomyces cerevisiae)(E.coli)
CC  CP ()
CC  FN (cloning)
CC  SE ()
CC  PA (YEp24)
CC  BR ()
CC  OF ()
CC  OR ()
XX
FH  Key       Location/Qualifiers
FH
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="1. YEp24 remove HindIII-HindIII 1166bp
FT          \ 2273..3439, URA3 gene/6603bp
FT          -> pNKY2003 6603bp"
FT  -        1..6603
FT          /note="YEp24 3439..7769..2272 6603bp
FT          HindIII = A^AGCTT"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI E. coli pMB1 (ColE1 and pBR322)"
FT  CDS       0..0
FT          /note="ANT E. coli beta-lactamase gene (bla)
FT          ampicillin resistance gene (apr/amp)"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI bacteriophage M13"
FT  CDS       0..0
FT          /note="ANT yeast URA3 gene"
XX
SQ  Sequence 6603 BP; 1720 A; 1644 C; 1574 G; 1665 T; 0 other;
   agctttaatg cggtagttta tcacagttaa attgctaacg cagtcaggca ccgtgtatga
   aatctaacaa tgcgctcatc gtcatcctcg gcaccgtcac cctggatgct gtaggcatag
   gcttggttat gccggtactg ccgggcctct tgcgggatat cgtccattcc gacagcatcg
   ccagtcacta tggcgtgctg ctagcgctat atgcgttgat gcaatttcta tgcgcacccg
   ttctcggagc actgtccgac cgctttggcc gccgcccagt cctgctcgct tcgctacttg
   gagccactat cgactacgcg atcatggcga ccacacccgt cctgtggatc ctctacgccg
   gacgcatcgt ggccggcatc accggcgcca caggtgcggt tgctggcgcc tatatcgccg
   acatcaccga tggggaagat cgggctcgcc acttcgggct catgagcgct tgtttcggcg
   tgggtatggt ggcaggcccc gtggccgggg gactgttggg cgccatctcc ttgcatgcac
   cattccttgc ggcggcggtg ctcaacggcc tcaacctact actgggctgc ttcctaatgc
   aggagtcgca taagggagag cgtcgaccga tgcccttgag agccttcaac ccagtcagct
   ccttccggtg ggcgcggggc atgactatcg tcgccgcact tatgactgtc ttctttatca
   tgcaactcgt aggacaggtg ccggcagcgc tctgggtcat tttcggcgag gaccgctttc
   gctggagcgc gacgatgatc ggcctgtcgc ttgcggtatt cggaatcttg cacgccctcg
   ctcaagcctt cgtcactggt cccgccacca aacgtttcgg cgagaagcag gccattatcg
   ccggcatggc ggccgacgcg ctgggctacg tcttgctggc gttcgcgacg cgaggctgga
   tggccttccc cattatgatt cttctcgctt ccggcggcat cgggatgccc gcgttgcagg
   ccatgctgtc caggcaggta gatgacgacc atcagggaca gcttcaagga tcgctcgcgg
   ctcttaccag cctaacttcg atcactggac cgctgatcgt cacggcgatt tatgccgcct
   cggcgagcac atggaacggg ttggcatgga ttgtaggcgc cgccctatac cttgtctgcc
   tccccgcgtt gcgtcgcggt gcatggagcc gggccacctc gacctgaatg gaagccggcg
   gcacctcgct aacggattca ccactccaag aattggagcc aatcaattct tgcggagaac
   tgtgaatgcg caaaccaacc cttggcagaa catatccatc gcgtccgcca tctccagcag
   ccgcacgcgg cgcatctcgg gcagcgttgg gtcctggcca cgggtgcgca tgatcgtgct
   cctgtcgttg aggacccggc taggctggcg gggttgcctt actggttagc agaatgaatc
   accgatacgc gagcgaacgt gaagcgactg ctgctgcaaa acgtctgcga cctgagcaac
   aacatgaatg gtcttcggtt tccgtgtttc gtaaagtctg gaaacgcgga agtcagcgcc
   ctgcaccatt atgttccgga tctgcatcgc aggatgctgc tggctaccct gtggaacacc
   tacatctgta ttaacgaagc gctggcattg accctgagtg atttttctct ggtcccgccg
   catccatacc gccagttgtt taccctcaca acgttccagt aaccgggcat gttcatcatc
   agtaacccgt atcgtgagca tcctctctcg tttcatcggt atcattaccc ccatgaacag
   aaattccccc ttacacggag gcatcaagtg accaaacagg aaaaaaccgc ccttaacatg
   gcccgcttta tcagaagcca gacattaacg cttctggaga aactcaacga gctggacgcg
   gatgaacagg cagacatctg tgaatcgctt cacgaccacg ctgatgagct ttaccgcagc
   tgcctcgcgc gtttcggtga tgacggtgaa aacctctgac acatgcagct cccggagacg
   gtcacagctt gtctgtaagc ggatgccggg agcagacaag cccgtcaggg cgcgtcagcg
   ggtgttggcg ggtgtcgggg cgcagccatg acccagtcac gtagcgatag cggagtgtat
   actggcttaa ctatgcggca tcagagcaga ttgtactgag agtgcaccat atgcggtgtg
   aaataccgca cagatgcgta aggagaaaat accgcatcag gcgctcttcc gcttcctcgc
   tcactgactc gctgcgctcg gtcgttcggc tgcggcgagc ggtatcagct cactcaaagg
   cggtaatacg gttatccaca gaatcagggg ataacgcagg aaagaacatg tgagcaaaag
   gccagcaaaa ggccaggaac cgtaaaaagg ccgcgttgct ggcgtttttc cataggctcc
   gcccccctga cgagcatcac aaaaatcgac gctcaagtca gaggtggcga aacccgacag
   gactataaag ataccaggcg tttccccctg gaagctccct cgtgcgctct cctgttccga
   ccctgccgct taccggatac ctgtccgcct ttctcccttc gggaagcgtg gcgctttctc
   atagctcacg ctgtaggtat ctcagttcgg tgtaggtcgt tcgctccaag ctgggctgtg
   tgcacgaacc ccccgttcag cccgaccgct gcgccttatc cggtaactat cgtcttgagt
   ccaacccggt aagacacgac ttatcgccac tggcagcagc cactggtaac aggattagca
   gagcgaggta tgtaggcggt gctacagagt tcttgaagtg gtggcctaac tacggctaca
   ctagaaggac agtatttggt atctgcgctc tgctgaagcc agttaccttc ggaaaaagag
   ttggtagctc ttgatccggc aaacaaacca ccgctggtag cggtggtttt tttgtttgca
   agcagcagat tacgcgcaga aaaaaaggat ctcaagaaga tcctttgatc ttttctacgg
   ggtctgacgc tcagtggaac gaaaactcac gttaagggat tttggtcatg agattatcaa
   aaaggatctt cacctagatc cttttaaatt aaaaatgaag ttttaaatca atctaaagta
   tatatgagta aacttggtct gacagttacc aatgcttaat cagtgaggca cctatctcag
   cgatctgtct atttcgttca tccatagttg cctgactccc cgtcgtgtag ataactacga
   tacgggaggg cttaccatct ggccccagtg ctgcaatgat accgcgagac ccacgctcac
   cggctccaga tttatcagca ataaaccagc cagccggaag ggccgagcgc agaagtggtc
   ctgcaacttt atccgcctcc atccagtcta ttaattgttg ccgggaagct agagtaagta
   gttcgccagt taatagtttg cgcaacgttg ttgccattgc tgcaggcatc gtggtgtcac
   gctcgtcgtt tggtatggct tcattcagct ccggttccca acgatcaagg cgagttacat
   gatcccccat gttgtgcaaa aaagcggtta gctccttcgg tcctccgatc gttgtcagaa
   gtaagttggc cgcagtgtta tcactcatgg ttatggcagc actgcataat tctcttactg
   tcatgccatc cgtaagatgc ttttctgtga ctggtgagta ctcaaccaag tcattctgag
   aatagtgtat gcggcgaccg agttgctctt gcccggcgtc aacacgggat aataccgcgc
   cacatagcag aactttaaaa gtgctcatca ttggaaaacg ttcttcgggg cgaaaactct
   caaggatctt accgctgttg agatccagtt cgatgtaacc cactcgtgca cccaactgat
   cttcagcatc ttttactttc accagcgttt ctgggtgagc aaaaacagga aggcaaaatg
   ccgcaaaaaa gggaataagg gcgacacgga aatgttgaat actcatactc ttcctttttc
   aatattattg aagcatttat cagggttatt gtctcatgag cggatacata tttgaatgta
   tttagaaaaa taaacaaata ggggttccgc gcacatttcc ccgaaaagtg ccacctgacg
   tctaagaaac cattattatc atgacattaa cctataaaaa taggcgtatc acgaggccct
   ttcgtcttca agaattctga accagtccta aaacgagtaa ataggaccgg caattcttca
   agcaataaac aggaatacca attattaaaa gataacttag tcagatcgta caataaagct
   ttgaagaaaa atgcgcctta ttcaatcttt gctataaaaa atggcccaaa atctcacatt
   ggaagacatt tgatgacctc atttctttca atgaagggcc taacggagtt gactaatgtt
   gtgggaaatt ggagcgataa gcgtgcttct gccgtggcca ggacaacgta tactcatcag
   ataacagcaa tacctgatca ctacttcgca ctagtttctc ggtactatgc atatgatcca
   atatcaaagg aaatgatagc attgaaggat gagactaatc caattgagga gtggcagcat
   atagaacagc taaagggtag tgctgaagga agcatacgat accccgcatg gaatgggata
   atatcacagg aggtactaga ctacctttca tcctacataa atagacgcat ataagtacgc
   atttaagcat aaacacgcac tatgccgttc ttctcatgta tatatatata caggcaacac
   gcagatatag gtgcgacgtg aacagtgagc tgtatgtgcg cagctcgcgt tgcattttcg
   gaagcgctcg ttttcggaaa cgctttgaag ttcctattcc gaagttccta ttctctagaa
   agtataggaa cttcagagcg cttttgaaaa ccaaaagcgc tctgaagacg cactttcaaa
   aaaccaaaaa cgcaccggac tgtaacgagc tactaaaata ttgcgaatac cgcttccaca
   aacattgctc aaaagtatct ctttgctata tatctctgtg ctatatccct atataaccta
   cccatccacc tttcgctcct tgaacttgca tctaaactcg acctctacat tttttatgtt
   tatctctagt attactcttt agacaaaaaa attgtagtaa gaactattca tagagtgaat
   cgaaaacaat acgaaaatgt aaacatttcc tatacgtagt atatagagac aaaatagaag
   aaaccgttca taattttctg accaatgaag aatcatcaac gctatcactt tctgttcaca
   aagtatgcgc aatccacatc ggtatagaat ataatcgggg atgcctttat cttgaaaaaa
   tgcacccgca gcttcgctag taatcagtaa acgcgggaag tggagtcagg ctttttttat
   ggaagagaaa atagacacca aagtagcctt cttctaacct taacggacct acagtgcaaa
   aagttatcaa gagactgcat tatagagcgc acaaaggaga aaaaaagtaa tctaagatgc
   tttgttagaa aaatagcgct ctcgggatgc atttttgtag aacaaaaaag aagtatagat
   tctttgttgg taaaatagcg ctctcgcgtt gcatttctgt tctgtaaaaa tgcagctcag
   attctttgtt tgaaaaatta gcgctctcgc gttgcatttt tgttttacaa aaatgaagca
   cagattcttc gttggtaaaa tagcgctttc gcgttgcatt tctgttctgt aaaaatgcag
   ctcagattct ttgtttgaaa aattagcgct ctcgcgttgc atttttgttc tacaaaatga
   agcacagatg cttcgttaac aaagatatgc tattgaagtg caagatggaa acgcagaaaa
   tgaaccgggg atgcgacgtg caagattacc tatgcaatag atgcaatagt ttctccagga
   accgaaatac atacattgtc ttccgtaaag cgctagacta tatattatta tacaggttca
   aatatactat ctgtttcagg gaaaactccc aggttcggat gttcaaaatt caatgatggg
   taacaagtac gatcgtaaat ctgtaaaaca gtttgtcgga tattaggctg tatctcctca
   aagcgtattc gaatatcatt gagaagctgc agcgtcacat cggataataa tgatggcagc
   cattgtagaa gtgccttttg catttctagt ctctttctcg gtctagctag ttttactaca
   tcgcgaagat agaatcttag atcacactgc ctttgctgag ctggatcaat agagtaacaa
   aagagtggta aggcctcgtt aaaggacaag gacctgagcg gaagtgtatc gtacagtaga
   cggagtatac tagtatagtc tatagtccgt ggaattctca tgtttgacag cttatcatcg
   ata
//