back Return to this vector's summary.
ID  PON163   preliminary; circular DNA; SYN; 7420 BP.
XX
AC  IG1097;
XX
DT  01-FEB-1993 (Rel. 7, Created)
DT  01-JUL-1995 (Rel. 12, Last updated, Version 1)
XX
DE  E. coli phagemid vector pON163 - complete.
XX
KW  cloning vector.
XX
OS  Cloning vector
OC  Artificial sequences; Cloning vehicles.
XX
RN  [1]
RC  pON3 from pBR322 & pON1
RC  pON5 from pON3 & lambda
RC  pON163 from pON5 & ARS1
RC  pDW222, pDW225 from HIS2 gene & URA gene
RC  pDW227 from pGEM-3 & pON163
RC  pDW229 from pGEM-3 & pON163
RC  pDW232 from pGEM-3 & pDW227 & pDW229
RA  Weilguny D., Praetorius M., Carr A.M., Egel R., Nielsen O.;
RT  "New vectors in fission yeast: application for cloning the his2
RT  gene";
RL  Gene 99:47-54(1991).
XX
RN  [2]
RC  pON1 from pBR322 & Tn5 neo gene
RA  Nielsen O.;
RT  ;
RL  Unpublished (1991).
XX
CC  NM (pON163)
CC  CM (yes)
CC  NA (ds-DNA)
CC  TP (circular)
CC  ST ()
CC  TY (phagemid)
CC  SP (Invitrogen)
CC  HO (E.coli)(S.cerevisiae)(S.pombe)
CC  CP ()
CC  FN (expression)
CC  SE ()
CC  PA ()
CC  BR ()
CC  OF ()
CC  OR ()
XX
FH  Key       Location/Qualifiers
FH
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="1. pBR322 SalI 4361bp 652..652
FT          2. Tn5 XhoI-XhoI 2347bp 486..2833, neo gene
FT          -> pON1 6400bp
FT          1. pBR322 remove HindIII-PvuII 2037bp 30..2067,
FT          \ tet gene/2324bp
FT          2. pON1 HindIII-SmaI 1323bp 1196..2519, Tn5 neo gene
FT          -> pON3 3647bp
FT          1. pON3 remove small ClaI-BclI 1100bp,
FT          \ 25..30/1774..2768
FT          \ pBR322 ClaI 25/pSV2neo BclI 2768/2200bp
FT          2. lambda BglII-BglII 2393bp, rexAB/cI gene/pR prom
FT          ClaI-BglII, cI gene/pR promoter
FT          -> pON5 4600bp
FT          1. pON5 EcoRI 4600bp
FT          2. yeast EcoRI-EcoRI 1100bp, ARS1
FT          -> plasmid 5700bp
FT          1. plasmid ClaI 5700bp
FT          2. S. pombe HindIII-HindIII 1700bp, URA4 gene
FT          Klenow:Klenow
FT          ClaI linker 6bp atcgat:ClaI linker 6bp atcgat
FT          ClaI-ClaI 1700bp, URA4 gene
FT          -> pON163 7420bp"
FT  CDS       complement(0..0)
FT          /note="REP bacteriophage lambda cI repressor gene"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="SIT BclI"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="SIT HindIII"
FT  promoter    0..0
FT          /note="PRO bacteriophage lambda PR; rightward"
FT  CDS       0..0
FT          /note="ANT E. coli neomycin phosphotransferase II gene
FT          (NPTII), neomycin resistance gene (neo)"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI E. coli pMB1 (ColE1 and pBR322)"
FT  CDS       complement(0..0)
FT          /note="ANT E. coli beta-lactamase gene (bla)
FT          ampicillin resistance gene (apr/amp)"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI yeast ARS1"
FT  CDS       complement(0..0)
FT          /note="ANT yeast URA4 gene"
XX
SQ  Sequence 7420 BP; 2122 A; 1657 C; 1562 G; 2079 T; 0 other;
   attttatgaa tatacaaata attggagcca acctgcaggt gatgattatc agccagcaga
   gaattaagga aaacagacag gtttattgag cgcttatctt tccctttatt tttgctgcgg
   taagtcgcat aaaaaccatt cttcataatt caatccattt actatgttat gttctgaggg
   gagtgaaaat tcccctaatt cgatgaagat tcttgctcaa ttgttatcag ctatgcgccg
   accagaacac cttgccgatc agccaaacgt ctcttcaggc cactgactag cgataacttt
   ccccacaacg gaacaactct cattgcatgg gatcattggg tactgtgggt ttagtggttg
   taaaaacacc tgaccgctat ccctgatcag tttcttgaag gtaaactcat cacccccaag
   tctggctatg cagaaatcac ctggctcaac agcctgctca gggtcaacga gaattaacat
   tccgtcagga aagcttggct tggagcctgt tggtgcggtc atggaattac cttcaacctc
   aagccagaat gcagaatcac tggctttttt ggttgtgctt acccatctct ccgcatcacc
   tttggtaaag gttctaagct caggtgagaa catccctgcc tgaacatgag aaaaaacagg
   gtactcatac tcacttctaa gtgacggctg catactaacc gcttcataca tctcgtagat
   ttctctggcg attgaagggc taaattcttc aacgctaact ttgagaattt ttgcaagcaa
   tgcggcgtta taagcattta atgcattgat gccattaaat aaagcaccaa cgcctgactg
   ccccatcccc atcttgtctg cgacagattc ctgggataag ccaagttcat ttttcttttt
   ttcataaatt gctttaaggc gacgtgcgtc ctcaagctgc tcttgtgtta atggtttctt
   ttttgtgctc atacgttaaa tctatcaccg caagggataa atatctaaca ccgtgcgtgt
   tgactatttt acctctggcg gtgataatgg ttgcatgtac taaggaggtt gtatggaaca
   acgcataacc ctgaaagatt atgcaatgcg ctttgggcaa accaagacag ctaaagatca
   agagacagga tgaggatcgt ttcgcatgat tgaacaagat ggattgcacg caggttctcc
   ggccgcttgg gtggagaggc tattcggcta tgactgggca caacagacaa tcggctgctc
   tgatgccgcc gtgttccggc tgtcagcgca ggggcgcccg gttctttttg tcaagaccga
   cctgtccggt gccctgaatg aactgcagga cgaggcagcg cggctatcgt ggctggccac
   gacgggcgtt ccttgcgcag ctgtgctcga cgttgtcact gaagcgggaa gggactggct
   gctattgggc gaagtgccgg ggcaggatct cctgtcatct caccttgctc ctgccgagaa
   agtatccatc atggctgatg caatgcggcg gctgcatacg cttgatccgg ctacctgccc
   attcgaccac caagcgaaac atcgcatcga gcgagcacgt actcggatgg aagccggtct
   tgtcgatcag gatgatctgg acgaagagca tcaggggctc gcgccagccg aactgttcgc
   caggctcaag gcgcgcatgc ccgacggcga ggatctcgtc gtgacccatg gcgatgcctg
   cttgccgaat atcatggtgg aaaatggccg cttttctgga ttcatcgact gtggccggct
   gggtgtggcg gaccgctatc aggacatagc gttggctacc cgtgatattg ctgaagagct
   tggcggcgaa tgggctgacc gcttcctcgt gctttacggt atcgccgctc ccgattcgca
   gcgcatcgcc ttctatcgcc ttcttgacga gttcttctga gcgggactct ggggttcgaa
   atgaccgacc aagcgacgcc caacctgcca tcacgagatt tcgattccac cgccgccttc
   tatgaaaggt tgggcttcgg aatcgttttc cgggacgccg gctggatgat cctccagcgc
   ggggatctca tgctggagtt cttcgcccac cccctgcctc gcgcgtttcg gtgatgacgg
   tgaaaacctc tgacacatgc agctcccgga gacggtcaca gcttgtctgt aagcggatgc
   cgggagcaga caagcccgtc agggcgcgtc agcgggtgtt ggcgggtgtc ggggcgcagc
   catgacccag tcacgtagcg atagcggagt gtatactggc ttaactatgc ggcatcagag
   cagattgtac tgagagtgca ccatatgcgg tgtgaaatac cgcacagatg cgtaaggaga
   aaataccgca tcaggcgctc ttccgcttcc tcgctcactg actcgctgcg ctcggtcgtt
   cggctgcggc gagcggtatc agctcactca aaggcggtaa tacggttatc cacagaatca
   ggggataacg caggaaagaa catgtgagca aaaggccagc aaaaggccag gaaccgtaaa
   aaggccgcgt tgctggcgtt tttccatagg ctccgccccc ctgacgagca tcacaaaaat
   cgacgctcaa gtcagaggtg gcgaaacccg acaggactat aaagatacca ggcgtttccc
   cctggaagct ccctcgtgcg ctctcctgtt ccgaccctgc cgcttaccgg atacctgtcc
   gcctttctcc cttcgggaag cgtggcgctt tctcatagct cacgctgtag gtatctcagt
   tcggtgtagg tcgttcgctc caagctgggc tgtgtgcacg aaccccccgt tcagcccgac
   cgctgcgcct tatccggtaa ctatcgtctt gagtccaacc cggtaagaca cgacttatcg
   ccactggcag cagccactgg taacaggatt agcagagcga ggtatgtagg cggtgctaca
   gagttcttga agtggtggcc taactacggc tacactagaa ggacagtatt tggtatctgc
   gctctgctga agccagttac cttcggaaaa agagttggta gctcttgatc cggcaaacaa
   accaccgctg gtagcggtgg tttttttgtt tgcaagcagc agattacgcg cagaaaaaaa
   ggatctcaag aagatccttt gatcttttct acggggtctg acgctcagtg gaacgaaaac
   tcacgttaag ggattttggt catgagatta tcaaaaagga tcttcaccta gatcctttta
   aattaaaaat gaagttttaa atcaatctaa agtatatatg agtaaacttg gtctgacagt
   taccaatgct taatcagtga ggcacctatc tcagcgatct gtctatttcg ttcatccata
   gttgcctgac tccccgtcgt gtagataact acgatacggg agggcttacc atctggcccc
   agtgctgcaa tgataccgcg agacccacgc tcaccggctc cagatttatc agcaataaac
   cagccagccg gaagggccga gcgcagaagt ggtcctgcaa ctttatccgc ctccatccag
   tctattaatt gttgccggga agctagagta agtagttcgc cagttaatag tttgcgcaac
   gttgttgcca ttgctgcagg catcgtggtg tcacgctcgt cgtttggtat ggcttcattc
   agctccggtt cccaacgatc aaggcgagtt acatgatccc ccatgttgtg caaaaaagcg
   gttagctcct tcggtcctcc gatcgttgtc agaagtaagt tggccgcagt gttatcactc
   atggttatgg cagcactgca taattctctt actgtcatgc catccgtaag atgcttttct
   gtgactggtg agtactcaac caagtcattc tgagaatagt gtatgcggcg accgagttgc
   tcttgcccgg cgtcaacacg ggataatacc gcgccacata gcagaacttt aaaagtgctc
   atcattggaa aacgttcttc ggggcgaaaa ctctcaagga tcttaccgct gttgagatcc
   agttcgatgt aacccactcg tgcacccaac tgatcttcag catcttttac tttcaccagc
   gtttctgggt gagcaaaaac aggaaggcaa aatgccgcaa aaaagggaat aagggcgaca
   cggaaatgtt gaatactcat actcttcctt tttcaatatt attgaagcat ttatcagggt
   tattgtctca tgagcggata catatttgaa tgtatttaga aaaataaaca aataggggtt
   ccgcgcacat ttccccgaaa agtgccacct gacgtctaag aaaccattat tatcatgaca
   ttaacctata aaaataggcg tatcacgagg ccctttcgtc ttcaagaatt cgagtctaac
   tccttaacca ctcggacata gtgacttatc tgacactcat tgtaaattaa tatatatata
   ggcattttgt ttagttaaag gtacttaagt aattagtata aacgaaccaa ttttataatc
   aggaagttaa gtgaatggta gcacatgtcg taaaaattgt gaatttttat tgaataatat
   tttaaataca agcctttcta gactaggtat actcataaac atatgagcaa aaggatagag
   gagattacat tgcatcttct acaaatttat ttattgccct ttactgaaaa attaaataat
   gagtactaaa tgataaaaag cgctcagtac aagaaagatt gcaaaaatat tgcattcttc
   atgaattaaa gttgcatata aggcatattg aaagtaatag tactaaaaca gcagttagcg
   aaaattaata gaattatatt cgcaagacaa ttgtgacatt aaattaaaaa attgtagaat
   ttttactatc ctctttaacg ccatgagcct ttataaaaag gttaaattag ttttaacatt
   ctttttttga gtaagagttt acaatttatc aaaacctgtg ttattatatt cattagtttc
   aatttattag catctagaga aaaatcaatt ggcagttaca ttgttggaat ttatgaagaa
   aaagaatcta caacggagaa taagttgctg atcgctttcc ctaaaattgt atattttgct
   gagcttattt tgacatttcg ttgaagtttt ctctaattcg cattcatttt aagtaaaaca
   atgagaaata aaattacaaa aaatacaaat taaaatacaa tttttagcta taattataga
   cgatgccctt gtatcccatt ctgtctcgct tgcccctact ttttatcttt tatataccat
   aatgaacgct gccgctacta accatacccc gattttacat ttcggactcc caaggacgta
   caaaatagaa aactatagaa aaaaataatc agaaaatagc atgtcatctc tttgtaaaac
   gcgtttgcaa gaagaaagga aacaatggag aagagatcat ccatttgtat gtaaatttta
   gtaaacttga agaaatcact aacaacttct cttacttagg gattctatgc aaaaccttgt
   aaatcatctg atggaggact cgatttaatg aattggaagg ttggaattct catgtttgac
   agcttatcat cgatagcttg tgatattgac gaaacttttt gacatctaat ttattctgtt
   ccaacaccaa tgtttataac caagttttat cttgtttgtc tacatggtat tttacattca
   tctacataca tctttcattg gctttgtaca tagttatcat tacaagtcta aaaaaattca
   ctcttttctt attcaatgtc aatccaagag aaaagattgt ggtaatgttg taggagcatg
   tttaataaat tactatagca aattactttt tattcccaag gtgtttatct ataatagtta
   atattttagt cgctacataa aattttacca aagagtactt gtatactaat tctaaatgcc
   ttctgacata aaacgcctag gaaaacaaac gcaaacaagg catcgacttt ttcaataacc
   aaccaaaaaa attttacatt agtctttttt taatgctgag aaagtctttg ctgatatgcc
   ttccaaccag cttctctata tctcttggct tcgacaacag gattacgacc agctccatag
   actccacgac caacaatgat gatatcgcta ccgcagttta caatcacttc ttcaggagta
   cgatattgct gtcccagccc gtctccttta acatccaagc cgataccagg ggacatagtt
   atgtagtcgc tttgaaggtt aggaaatcga cgaccagcta taaagccaaa gcaaaaatcg
   gtatgcttct caaaccattc taaggttttc tctgtgtagg aaccagtagc caaagagcct
   ttggaagaca tttcagccaa aagcaagaga ccacgtccca aaggtaaacc aacttctttg
   aggccttgta taataccctc gcctggcact gtatggcaat ttgtgatatg agcccaagaa
   gcaattttgt acacaccaga tgcatattgt agcttgacgg tatttccaat gtctgcgaat
   ttgcgatcct caaagataag aaaacgatgc tttttaccta aggccaccag tttttctacc
   atatcctggt cgaaatcctc gacaacgtca atatgtgtct tgataacaca gacatagggt
   ccaattttat ctaccaattc taagatttcg gatttcttcg tcaaatcgac cgcgactgac
   aagttgcttt gcttttcttc catcaaagcc aacaattcct tggcaatggg atttttcatc
   ccctcagctc tagctgaata gctttgaaat actctagcat ccataacttt gcttttaaac
   ctttaatttc gatccaagca aaaaagaggt tcttggtagg acaatacggt aagaaaacac
   gacatgtgca gagatgccga cgaagcatag ttaaactggg atggtaaaat caattaagaa
   tttataaaga caaaattgta taagtctcta aaacatctta attatacctc acagaactat
   ctaaaatata ttcacaaagt gcaaacatta tcatgaaaaa gaaccatttt aatttaaagc
   aagggcatta aggcttattt acagaatttc ttacttttgt aaagattata aggctgatta
   tctttttcac catgccaaaa attacacaag atagaatgga tgtttgaaat taaacgtgag
   tatacaaaca aatacactag gtaaatcgaa acattttttt ctccattaag taacaaattc
   ctatttagag aaagaatgct gagtagatta aataatctat acaaactttt ttaacacaaa
   tgcatacata tagccagtgg gatttgtagc taagctatcg
//