back Return to this vector's summary.
ID  PRIT2T   preliminary; circular DNA; SYN; 4229 BP.
XX
AC  IG0198;
XX
DT  02-NOV-1992 (Rel. 7, Created)
DT  01-JUL-1995 (Rel. 12, Last updated, Version 1)
XX
DE  E. coli phagemid vector pRIT2T - complete.
XX
KW  cloning vector.
XX
OS  Cloning vector
OC  Artificial sequences; Cloning vehicles.
XX
RN  [1]
RC  pRIT1 from pSPA11 & pCL19delta YT
RC  pUN672 from pRIT1 & pEMBL9
RC  pRIT2 from pUN672
RC  pRIT3 from pSPA16 & pEMBL9
RC  pRIT4 from pRIT3 & pC194
RC  pRIT5 from pRIT4
RC  pRIT6 from pRIT5 & pCH40
RC  pRIT2T from pRIT2
RA  Nilsson B., Abrahmsen L., Uhlen M.;
RT  "Immobilization and purification of enzymes with staphylococcal
RT  protein A gene fusion vectors";
RL  EMBO J. 4:1075-1080(1985).
XX
RN  [2]
RC  pNF2690 from lambda, cI857 gene
RA  Fiil N.;
RT  ;
RL  Unpublished (1985).
XX
RN  [3]
RC  pCH40 from pBR322 & phoA gene
RA  Hofmann C., Wright A.;
RT  ;
RL  Unpublished (1985).
XX
CC  Protein A has IgG-binding domains allowing purification of
CC  fusion protein on IgG Sepharose 6FF.
CC  NM (pRIT2T)
CC  CM (yes)
CC  NA (ds-DNA)
CC  TP (circular)
CC  ST ()
CC  TY (phagemid)
CC  SP (Pharmacia)
CC  HO (E.coli N4830-1)
CC  CP ()
CC  FN (expression)
CC  SE (affinity)
CC  PA (pRIT2 from pEMBL9 and pSPA11 and pCL19deltaYT)
CC  BR (pRIT3)(pRIT4)(pRIT5)(pRIT6)
CC  OF ()
CC  OR ()
XX
FH  Key       Location/Qualifiers
FH
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="1. pSPA11 BclI-BamHI 800bp
FT          2. pCL19delta YT BamHI
FT          -> pRIT1 [cro/protein A/lacZ fusion]
FT          1. pRIT1 EcoRI-EcoRI
FT          2. pEMBL9+ EcoRI 3939bp 259..259
FT          -> pUN672
FT          1. pUN672 ClaI-EcoRI
FT          Klenow:Klenow
FT          BglII linker 6bp agatct:BglII linker 6bp agatct
FT          BglII-BglII 4300bp
FT          -> pRIT2
FT          1. pRIT2
FT          -> pRIT2T 4229bp"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="MCS unique EcoRI-SmaI-BamHI-SalI-PstI"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="SIT EcoRV"
FT  terminator   0..0
FT          /note="TER E. coli protein A gene
FT          transcription and translation"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="SIT unique PvuII"
FT  rep_origin   complement(0..0)
FT          /note="ORI E. coli pMB1 (ColE1 and pBR322)"
FT  CDS       complement(0..0)
FT          /note="ANT E. coli beta-lactamase gene (bla)
FT          ampicillin resistance gene (apr/amp)"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="SIT unique PvuI"
FT  promoter    0..0
FT          /note="PRO bacteriophage lambda cro gene rightward
FT          p-r, BglII-HindIII fragment"
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="ATG bacteriophage lambda cro gene"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="SIT unique BglII"
FT  CDS       0..0
FT          /note="GEN bacteriophage lambda protein A gene"
XX
SQ  Sequence 4229 BP; 1313 A; 958 C; 886 G; 1072 T; 0 other;
   ctgcattaat gaatcggcca acgcgcgggg agaggcggtt tgcgtattgg gcgctcttcc
   gcttcctcgc tcactgactc gctgcgctcg gtcgttcggc tgcggcgagc ggtatcagct
   cactcaaagg cggtaatacg gttatccaca gaatcagggg ataacgcagg aaagaacatg
   tgagcaaaag gccagcaaaa ggccaggaac cgtaaaaagg ccgcgttgct ggcgtttttc
   cataggctcc gcccccctga cgagcatcac aaaaatcgac gctcaagtca gaggtggcga
   aacccgacag gactataaag ataccaggcg tttccccctg gaagctccct cgtgcgctct
   cctgttccga ccctgccgct taccggatac ctgtccgcct ttctcccttc gggaagcgtg
   gcgctttctc aatgctcacg ctgtaggtat ctcagttcgg tgtaggtcgt tcgctccaag
   ctgggctgtg tgcacgaacc ccccgttcag cccgaccgct gcgccttatc cggtaactat
   cgtcttgagt ccaacccggt aagacacgac ttatcgccac tggcagcagc cactggtaac
   aggattagca gagcgaggta tgtaggcggt gctacagagt tcttgaagtg gtggcctaac
   tacggctaca ctagaaggac agtatttggt atctgcgctc tgctgaagcc agttaccttc
   ggaaaaagag ttggtagctc ttgatccggc aaacaaacca ccgctggtag cggtggtttt
   tttgtttgca agcagcagat tacgcgcaga aaaaaaggat ctcaagaaga tcctttgatc
   ttttctacgg ggtctcacgc tcagtggaac gaaaactcac gttagaggat tttggtcatg
   agattatcaa aaaggatctt cacctagatc cttttaaatt aaaaatgaag ttttaaatca
   atctaaagta tatatgagta aacttggtct gacagttacc aatgcttaat cagtgaggca
   cctatctcag cgatctgtct atttcgttca tccatagttg cctgactccc cgtcgtgtag
   ataactacga tacgggaggg cttaccatct ggccccagtg ctgcaatgat accgcgagac
   ccacgctcac cggctccaga tttatcagca ataaaccagc cagccggaag ggccgagcgc
   agaagtggtc ctgcaacttt atccgcctcc atccagtcta ttaattgttg ccgggaagct
   agagtaagta gttcgccagt taatagtttg cgcaacgttg ttgccattgc tacaggcatc
   gtggtgtcac gctcgtcgtt tggtatggct tcattcagct ccggttccca acgatcaagg
   cgagttacat gatcccccat gttgtgcaaa aaagcggtta gctccttcgg tcctccgatc
   gttgtcagaa gtaagttggc cgcagtgtta tcactcatgg ttatggcagc actgcataat
   tctcttactg tcatgccatc cgtaagatgc ttttctgtga ctggtgagta ctcaaccaag
   tcattctgag aatagtgtat gcggcgaccg agttgctctt gcccggcgtc aatacgggat
   aataccgcgc cacatagcag aactttaaaa gtgctcatca ttggaaaacg ttcttcgggg
   cgaaaactct caaggatctt accgctgttg agatccagtt cgatgtaacc cactcgtgca
   cccaactgat cttcagcatc ttttactttc accagcgttt ctgggtgagc aaaaacagga
   aggcaaaatg ccgcaaaaaa gggaataagg gcgacacgga aatgttgaat actcatactc
   ttcctttttc aatattattg aagcatttat cagggttatt gtctcatgag cggatacata
   tttgaatgta tttagaaaaa taaacaaata ggggttccgc gcacatttcc ccgaaaagtg
   ccacctgacg tctaagaaac cattattatc atgacattaa cctataaaaa taggcgtatc
   acgaggccct ttcgtctcgc gcgtttcggt gatgacggtg aaaacctctg acacatgcag
   ctcccggaga cggtcacagc ttgtctgtaa gcggatgccg ggagcagaca agcccgtcag
   ggcgcgtcag cgggtgttgg cgggtgtcgg ggctggctta actatgcggc atcagagcag
   attgtactga gagtgcacca tatgcggtgt gaaataccgc acagatgcgt aaggagaaaa
   taccgcatca aattccaaca tccaataaat catacaggca aggcaaagaa ttagcaaaat
   taagcaataa agcctcagag cataaagcta aatcggttgt accaaaaaca ttatgaccct
   gtaatacttt tgcgggagaa gcctttattt caacgcaagg ataaaaattt ttagaaccct
   catatatttt aaatgcaatg cctgagtaat gtgtaggtaa agattcaaac gggtgagaaa
   ggccggagac agtcaaatca ccatcaatat gatattcaac cgttctagct gataaattca
   tgccggagag ggtagctatt tttgagaggt ctacaaaggc tatcaggtca ttgcctgaga
   gtctggagca aacaagagaa tcgcagatct gaattaattc cattccgcaa gggaataaat
   atctaacacc gtgcgtgttg actattttac ctctggcggt gataatggtt gcatgtacta
   aggaggttgt atggaacaac gcataaccct gaaagaagct tgggatcaac gcaatggttt
   tatccaaagc cttaaagatg atccaagcca aagtgctaac gttttaggtg aagctcaaaa
   acttaatgac tctcaagctc caaaagctga tgcgcaacaa aataacttca acaaagatca
   acaaagcgcc ttctatgaaa tcttgaacat gcctaactta aacgaagcgc aacgtaacgg
   cttcattcaa agtcttaaag acgacccaag ccaaagcact aacgttttag gtgaagctaa
   aaaattaaac gaatctcaag caccgaaagc tgataacaat ttcaacaaag aacaacaaaa
   tgctttctat gaaatcttga atatgcctaa cttaaacgaa gaacaacgca atggtttcat
   ccaaagctta aaagatgacc caagccaaag tgctaaccta ttgtcagaag ctaaaaagtt
   aaatgaatct caagcaccga aagcggataa caaattcaac aaagaacaac aaaatgcttt
   ctatgaaatc ttacatttac ctaacttaaa cgaagaacaa cgcaatggtt tcatccaaag
   cctaaaagat gacccaagcc aaagcgctaa ccttttagca gaagctaaaa agctaaatga
   tgctcaagca ccaaaagctg acaacaaatt caacaaagaa caacaaaatg ctttctatga
   aattttacat ttacctaact taactgaaga acaacgtaac ggcttcatcc aaagccttaa
   agacgatccg gggaattccc ggggatccgt cgacctgcag ataacaaatt agctgataaa
   aacatgatca aacctggtca agaacttgtt gttgataaga agcaaccagc aaaccatgca
   gatgctaaca aagctcaagc attaccagaa actggcgaag aaaatccatt catcggtaca
   actgtatttg gtggattatc attagcctta ggtgcagcgt tattagctgg acgtcgtcgc
   gaactataaa aacaaacaat acacaacgat agatatcatt ttatgcaaac caattttaac
   ttatatacgt tgattaacac attcttattt gaaatgataa gaatcatcta aatgcacgag
   caacatcttt tgttgctcag tgcatttttt attttactta cttttctaaa caacttctga
   aacgcctcaa cactttctac tctgattaca tatatgacat ttttacggat taaaaaatcg
   aactagacaa gatcgtcatt gcatttcgta ctagttcgat tcatgaataa ttagatttaa
   aatgtcattt gaatccaagt gacaacatta tttatattta gaatattaac gttagtataa
   acgtccaaac acaaataaaa gcaacaaata taatactgta ttttaacgtc atttttaata
   atgcagattc ttcaccactt ttttaacag
//