back Return to this vector's summary.
ID  PRS414   preliminary; circular DNA; SYN; 4788 BP.
XX
AC  U03448; IG3016;
XX
DT  03-FEB-1994 (Rel. 8, Created)
DT  01-JUL-1995 (Rel. 12, Last updated, Version 1)
XX
DE  Saccharomyces/E.coli phagemid vector pRS414 - complete.
XX
KW  cloning vector.
XX
OS  Cloning vector
OC  Artificial sequences; Cloning vehicles.
XX
RN  [1]
RP  1-4788
RC  pRSS56 from pBluescript KS+ & BlueScribe
RC  pRS303 from pRSS56 & HIS3 gene
RC  pRS304 from pRSS56 & TRP1 gene
RC  pRS305 from pRSS56 & LEU2 gene
RC  pRS306 from pRSS56 & URA3 gene
RC  pUC19-CEN6:32 from pUC19 & CEN6
RC  pRSS83 from pUC19-CEN6:32 & pAB9, ARS
RC  pRSS84 from pRSS83
RC  pRS313 from pRS303 & pRSS84
RC  pRS314 from pRS304 & pRSS84
RC  pRS315 from pRS305 & pRSS84
RC  pRS316 from pRS306 & pRSS84
RC  pRSS93 from pRSS84 & pYCF5
RA  Sikorski R.S., Hieter P.;
RT  "A system of shuttle vectors and yeast host strains designed for
RT  efficient manipulation of DNA in Saccharomyces cerevisiae";
RL  Genetics 122:19-27(1989).
XX
RN  [2]
RC  pRS414
RA  Stillman D.J.;
RT  ;
RL  Submitted (10-NOV-1993) by:
RL  Stillman D.J., Dept. of Cellular, Viral and Molecular Biology,
RL  University of Utah Medical Center, Salt Lake City, UT 84132 USA.
XX
CC  Yeast Centromere Plasmid (YCp).
CC  NCBI gi: 416319
CC  NM (pRS404)
CC  CM (yes)
CC  NA (ds-DNA)
CC  TP (circular)
CC  ST ()
CC  TY (phagemid)
CC  SP (Stratagene)
CC  HO (E.coli)(Saccharomyces cerevisiae YPH499 from YNN216/S288C)
CC  HO (Saccharomyces cerevisiae YPH500 from YNN216/S288C)
CC  HO (Saccharomyces cerevisiae YPH501 from YNN216/S288C)
CC  CP ()
CC  FN (cloning)(shuttle)(mutation)(insertion)
CC  SE ()
CC  PA (pBluescript II SK+)
CC  BR (pRS413)(pRS415)(pRS416)
CC  OF ()
CC  OR ()
XX
FH  Key       Location/Qualifiers
FH
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="1. pRS314 4783bp
FT          linker
FT          -> pRS414 4788bp"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI bacteriophage f1"
FT  CDS       0..0
FT          /note="ANT E. coli beta-lactamase gene (bla)
FT          ampicillin resistance gene (apr/amp)"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI E. coli pMB1 (ColE1 and pBR322)"
FT  promoter    0..0
FT          /note="PRO bacteriophage T7"
FT  promoter    0..0
FT          /note="PRO bacteriophage T3"
FT  promoter    0..0
FT          /note="PRO E. coli lac gene"
FT  CDS       0..0
FT          /note="GEN E. coli beta-galactosidase gene (lacZ);
FT          reporter gene"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI yeast 2 micron"
FT  CDS       0..0
FT          /note="ANT yeast TRP1 gene"
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="yeast centromere CEN; ARS"
XX
SQ  Sequence 4788 BP; 1307 A; 1053 C; 1153 G; 1275 T; 0 other;
   tcgcgcgttt cggtgatgac ggtgaaaacc tctgacacat gcagctcccg gagacggtca
   cagcttgtct gtaagcggat gccgggagca gacaagcccg tcagggcgcg tcagcgggtg
   ttggcgggtg tcggggctgg cttaactatg cggcatcaga gcagattgta ctgagagtgc
   accataaacg acattactat atatataata taggaagcat ttaatagaca gcatcgtaat
   atatgtgtac tttgcagtta tgacgccaga tggcagtagt ggaagatatt ctttattgaa
   aaatagcttg tcaccttacg tacaatcttg atccggagct tttctttttt tgccgattaa
   gaattaattc ggtcgaaaaa agaaaaggag agggccaaga gggagggcat tggtgactat
   tgagcacgtg agtatacgtg attaagcaca caaaggcagc ttggagtatg tctgttatta
   atttcacagg tagttctggt ccattggtga aagtttgcgg cttgcagagc acagaggccg
   cagaatgtgc tctagattcc gatgctgact tgctgggtat tatatgtgtg cccaatagaa
   agagaacaat tgacccggtt attgcaagga aaatttcaag tcttgtaaaa gcatataaaa
   atagttcagg cactccgaaa tacttggttg gcgtgtttcg taatcaacct aaggaggatg
   ttttggctct ggtcaatgat tacggcattg atatcgtcca actgcatgga gatgagtcgt
   ggcaagaata ccaagagttc ctcggtttgc cagttattaa aagactcgta tttccaaaag
   actgcaacat actactcagt gcagcttcac agaaacctca ttcgtttatt cccttgtttg
   attcagaagc aggtgggaca ggtgaacttt tggattggaa ctcgatttct gactgggttg
   gaaggcaaga gagccccgaa agcttacatt ttatgttagc tggtggactg acgccagaaa
   atgttggtga tgcgcttaga ttaaatggcg ttattggtgt tgatgtaagc ggaggtgtgg
   agacaaatgg tgtaaaagac tctaacaaaa tagcaaattt cgtcaaaaat gctaagaaat
   aggttattac tgagtagtat ttatttaagt attgtttgtg cacttgccta tgcggtgtga
   aataccgcac agatgcgtaa ggagaaaata ccgcatcagg aaattgtaaa cgttaatatt
   ttgttaaaat tcgcgttaaa tttttgttaa atcagctcat tttttaacca ataggccgaa
   atcggcaaaa tcccttataa atcaaaagaa tagaccgaga tagggttgag tgttgttcca
   gtttggaaca agagtccact attaaagaac gtggactcca acgtcaaagg gcgaaaaacc
   gtctatcagg gcgatggccc actacgtgaa ccatcaccct aatcaagttt tttggggtcg
   aggtgccgta aagcactaaa tcggaaccct aaagggagcc cccgatttag agcttgacgg
   ggaaagccgg cgaacgtggc gagaaaggaa gggaagaaag cgaaaggagc gggcgctagg
   gcgctggcaa gtgtagcggt cacgctgcgc gtaaccacca cacccgccgc gcttaatgcg
   ccgctacagg gcgcgtcgcg ccattcgcca ttcaggctgc gcaactgttg ggaagggcga
   tcggtgcggg cctcttcgct attacgccag ctggcgaaag ggggatgtgc tgcaaggcga
   ttaagttggg taacgccagg gttttcccag tcacgacgtt gtaaaacgac ggccagtgag
   cgcgcgtaat acgactcact atagggcgaa ttgggtaccg ggccccccct cgaggtcgac
   ggtatcgata agcttgatat cgaattcctg cagcccgggg gatccactag ttctagagcg
   gccgccaccg cggtggagct ccagcttttg ttccctttag tgagggttaa ttgcgcgctt
   ggcgtaatca tggtcatagc tgtttcctgt gtgaaattgt tatccgctca caattccaca
   caacatagga gccggaagca taaagtgtaa agcctggggt gcctaatgag tgaggtaact
   cacattaatt gcgttgcgct cactgcccgc tttccagtcg ggaaacctgt cgtgccagct
   gcattaatga atcggccaac gcgcggggag aggcggtttg cgtattgggc gctcttccgc
   ttcctcgctc actgactcgc tgcgctcggt cgttcggctg cggcgagcgg tatcagctca
   ctcaaaggcg gtaatacggt tatccacaga atcaggggat aacgcaggaa agaacatgtg
   agcaaaaggc cagcaaaagg ccaggaaccg taaaaaggcc gcgttgctgg cgtttttcca
   taggctccgc ccccctgacg agcatcacaa aaatcgacgc tcaagtcaga ggtggcgaaa
   cccgacagga ctataaagat accaggcgtt tccccctgga agctccctcg tgcgctctcc
   tgttccgacc ctgccgctta ccggatacct gtccgccttt ctcccttcgg gaagcgtggc
   gctttctcat agctcacgct gtaggtatct cagttcggtg taggtcgttc gctccaagct
   gggctgtgtg cacgaacccc ccgttcagcc cgaccgctgc gccttatccg gtaactatcg
   tcttgagtcc aacccggtaa gacacgactt atcgccactg gcagcagcca ctggtaacag
   gattagcaga gcgaggtatg taggcggtgc tacagagttc ttgaagtggt ggcctaacta
   cggctacact agaaggacag tatttggtat ctgcgctctg ctgaagccag ttaccttcgg
   aaaaagagtt ggtagctctt gatccggcaa acaaaccacc gctggtagcg gtggtttttt
   tgtttgcaag cagcagatta cgcgcagaaa aaaaggatct caagaagatc ctttgatctt
   ttctacgggg tctgacgctc agtggaacga aaactcacgt taagggattt tggtcatgag
   attatcaaaa aggatcttca cctagatcct tttaaattaa aaatgaagtt ttaaatcaat
   ctaaagtata tatgagtaaa cttggtctga cagttaccaa tgcttaatca gtgaggcacc
   tatctcagcg atctgtctat ttcgttcatc catagttgcc tgactccccg tcgtgtagat
   aactacgata cgggagggct taccatctgg ccccagtgct gcaatgatac cgcgagaccc
   acgctcaccg gctccagatt tatcagcaat aaaccagcca gccggaaggg ccgagcgcag
   aagtggtcct gcaactttat ccgcctccat ccagtctatt aattgttgcc gggaagctag
   agtaagtagt tcgccagtta atagtttgcg caacgttgtt gccattgcta caggcatcgt
   ggtgtcacgc tcgtcgtttg gtatggcttc attcagctcc ggttcccaac gatcaaggcg
   agttacatga tcccccatgt tgtgcaaaaa agcggttagc tccttcggtc ctccgatcgt
   tgtcagaagt aagttggccg cagtgttatc actcatggtt atggcagcac tgcataattc
   tcttactgtc atgccatccg taagatgctt ttctgtgact ggtgagtact caaccaagtc
   attctgagaa tagtgtatgc ggcgaccgag ttgctcttgc ccggcgtcaa tacgggataa
   taccgcgcca catagcagaa ctttaaaagt gctcatcatt ggaaaacgtt cttcggggcg
   aaaactctca aggatcttac cgctgttgag atccagttcg atgtaaccca ctcgtgcacc
   caactgatct tcagcatctt ttactttcac cagcgtttct gggtgagcaa aaacaggaag
   gcaaaatgcc gcaaaaaagg gaataagggc gacacggaaa tgttgaatac tcatactctt
   cctttttcaa tattattgaa gcatttatca gggttattgt ctcatgagcg gatacatatt
   tgaatgtatt tagaaaaata aacaaatagg ggttccgcgc acatttcccc gaaaagtgcc
   acctgggtcc ttttcatcac gtgctataaa aataattata atttaaattt tttaatataa
   atatataaat taaaaataga aagtaaaaaa agaaattaaa gaaaaaatag tttttgtttt
   ccgaagatgt aaaagactct agggggatcg ccaacaaata ctacctttta tcttgctctt
   cctgctctca ggtattaatg ccgaattgtt tcatcttgtc tgtgtagaag accacacacg
   aaaatcctgt gattttacat tttacttatc gttaatcgaa tgtatatcta tttaatctgc
   ttttcttgtc taataaatat atatgtaaag tacgcttttt gttgaaattt tttaaacctt
   tgtttatttt tttttcttca ttccgtaact cttctacctt ctttatttac tttctaaaat
   ccaaatacaa aacataaaaa taaataaaca cagagtaaat tcccaaatta ttccatcatt
   aaaagatacg aggcgcgtgt aagttacagg caagcgatcc gtcctaagaa accattatta
   tcatgacatt aacctataaa aataggcgta tcacgaggcc ctttcgtc
//