back Return to this vector's summary.
ID  PRS416   preliminary; circular DNA; SYN; 4898 BP.
XX
AC  U03450; IG3018;
XX
DT  03-FEB-1994 (Rel. 8, Created)
DT  01-JUL-1995 (Rel. 12, Last updated, Version 1)
XX
DE  Saccharomyces/E.coli phagemid vector pRS416 - complete.
XX
KW  cloning vector.
XX
OS  Cloning vector
OC  Artificial sequences; Cloning vehicles.
XX
RN  [1]
RP  1-4898
RC  pRSS56 from pBluescript KS+ & BlueScribe
RC  pRS303 from pRSS56 & HIS3 gene
RC  pRS304 from pRSS56 & TRP1 gene
RC  pRS305 from pRSS56 & LEU2 gene
RC  pRS306 from pRSS56 & URA3 gene
RC  pUC19-CEN6:32 from pUC19 & CEN6
RC  pRSS83 from pUC19-CEN6:32 & pAB9, ARS
RC  pRSS84 from pRSS83
RC  pRS313 from pRS303 & pRSS84
RC  pRS314 from pRS304 & pRSS84
RC  pRS315 from pRS305 & pRSS84
RC  pRS316 from pRS306 & pRSS84
RC  pRSS93 from pRSS84 & pYCF5
RA  Sikorski R.S., Hieter P.;
RT  "A system of shuttle vectors and yeast host strains designed for
RT  efficient manipulation of DNA in Saccharomyces cerevisiae";
RL  Genetics 122:19-27(1989).
XX
RN  [2]
RC  pRS416
RA  Stillman D.J.;
RT  ;
RL  Submitted (10-NOV-1993) by:
RL  Stillman D.J., Dept. of Cellular, Viral and Molecular Biology,
RL  University of Utah Medical Center, Salt Lake City, UT 84132 USA.
XX
CC  Yeast Centromere Plasmid (YCp).
CC  NCBI gi: 416321
CC  NM (pRS416)
CC  CM (yes)
CC  NA (ds-DNA)
CC  TP (circular)
CC  ST ()
CC  TY (phagemid)
CC  SP (Stratagene)
CC  HO (E.coli)(Saccharomyces cerevisiae YPH499 from YNN216/S288C)
CC  HO (Saccharomyces cerevisiae YPH500 from YNN216/S288C)
CC  HO (Saccharomyces cerevisiae YPH501 from YNN216/S288C)
CC  CP ()
CC  FN (cloning)(shuttle)(mutation)(insertion)
CC  SE ()
CC  PA (pBluescript II SK+)
CC  BR (pRS414)(pRS415)(pRS413)
CC  OF ()
CC  OR ()
XX
FH  Key       Location/Qualifiers
FH
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="1. pRS316 4887bp
FT          linker
FT          -> pRS416 4898bp"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI bacteriophage f1"
FT  CDS       0..0
FT          /note="ANT E. coli beta-lactamase gene (bla)
FT          ampicillin resistance gene (apr/amp)"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI E. coli pMB1 (ColE1 and pBR322)"
FT  promoter    0..0
FT          /note="PRO bacteriophage T7"
FT  promoter    0..0
FT          /note="PRO bacteriophage T3"
FT  promoter    0..0
FT          /note="PRO E. coli lac gene"
FT  CDS       0..0
FT          /note="GEN E. coli beta-galactosidase gene (lacZ);
FT          reporter gene"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI yeast 2 micron"
FT  CDS       0..0
FT          /note="ANT yeast URA3 gene"
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="yeast centromere CEN; ARS"
XX
SQ  Sequence 4898 BP; 1362 A; 1077 C; 1167 G; 1292 T; 0 other;
   tcgcgcgttt cggtgatgac ggtgaaaacc tctgacacat gcagctcccg gagacggtca
   cagcttgtct gtaagcggat gccgggagca gacaagcccg tcagggcgcg tcagcgggtg
   ttggcgggtg tcggggctgg cttaactatg cggcatcaga gcagattgta ctgagagtgc
   accataccac agcttttcaa ttcaattcat catttttttt ttattctttt ttttgatttc
   ggtttctttg aaattttttt gattcggtaa tctccgaaca gaaggaagaa cgaaggaagg
   agcacagact tagattggta tatatacgca tatgtagtgt tgaagaaaca tgaaattgcc
   cagtattctt aacccaactg cacagaacaa aaacctgcag gaaacgaaga taaatcatgt
   cgaaagctac atataaggaa cgtgctgcta ctcatcctag tcctgttgct gccaagctat
   ttaatatcat gcacgaaaag caaacaaact tgtgtgcttc attggatgtt cgtaccacca
   aggaattact ggagttagtt gaagcattag gtcccaaaat ttgtttacta aaaacacatg
   tggatatctt gactgatttt tccatggagg gcacagttaa gccgctaaag gcattatccg
   ccaagtacaa ttttttactc ttcgaagaca gaaaatttgc tgacattggt aatacagtca
   aattgcagta ctctgcgggt gtatacagaa tagcagaatg ggcagacatt acgaatgcac
   acggtgtggt gggcccaggt attgttagcg gtttgaagca ggcggcagaa gaagtaacaa
   aggaacctag aggccttttg atgttagcag aattgtcatg caagggctcc ctatctactg
   gagaatatac taagggtact gttgacattg cgaagagcga caaagatttt gttatcggct
   ttattgctca aagagacatg ggtggaagag atgaaggtta cgattggttg attatgacac
   ccggtgtggg tttagatgac aagggagacg cattgggtca acagtataga accgtggatg
   atgtggtctc tacaggatct gacattatta ttgttggaag aggactattt gcaaagggaa
   gggatgctaa ggtagagggt gaacgttaca gaaaagcagg ctgggaagca tatttgagaa
   gatgcggcca gcaaaactaa aaaactgtat tataagtaaa tgcatgtata ctaaactcac
   aaattagagc ttcaatttaa ttatatcagt tattacccta tgcggtgtga aataccgcac
   agatgcgtaa ggagaaaata ccgcatcagg aaattgtaaa cgttaatatt ttgttaaaat
   tcgcgttaaa tttttgttaa atcagctcat tttttaacca ataggccgaa atcggcaaaa
   tcccttataa atcaaaagaa tagaccgaga tagggttgag tgttgttcca gtttggaaca
   agagtccact attaaagaac gtggactcca acgtcaaagg gcgaaaaacc gtctatcagg
   gcgatggccc actacgtgaa ccatcaccct aatcaagttt tttggggtcg aggtgccgta
   aagcactaaa tcggaaccct aaagggagcc cccgatttag agcttgacgg ggaaagccgg
   cgaacgtggc gagaaaggaa gggaagaaag cgaaaggagc gggcgctagg gcgctggcaa
   gtgtagcggt cacgctgcgc gtaaccacca cacccgccgc gcttaatgcg ccgctacagg
   gcgcgtcgcg ccattcgcca ttcaggctgc gcaactgttg ggaagggcga tcggtgcggg
   cctcttcgct attacgccag ctggcgaaag ggggatgtgc tgcaaggcga ttaagttggg
   taacgccagg gttttcccag tcacgacgtt gtaaaacgac ggccagtgag cgcgcgtaat
   acgactcact atagggcgaa ttgggtaccg ggccccccct cgaggtcgac ggtatcgata
   agcttgatat cgaattcctg cagcccgggg gatccactag ttctagagcg gccgccaccg
   cggtggagct ccagcttttg ttccctttag tgagggttaa ttgcgcgctt ggcgtaatca
   tggtcatagc tgtttcctgt gtgaaattgt tatccgctca caattccaca caacatagga
   gccggaagca taaagtgtaa agcctggggt gcctaatgag tgaggtaact cacattaatt
   gcgttgcgct cactgcccgc tttccagtcg ggaaacctgt cgtgccagct gcattaatga
   atcggccaac gcgcggggag aggcggtttg cgtattgggc gctcttccgc ttcctcgctc
   actgactcgc tgcgctcggt cgttcggctg cggcgagcgg tatcagctca ctcaaaggcg
   gtaatacggt tatccacaga atcaggggat aacgcaggaa agaacatgtg agcaaaaggc
   cagcaaaagg ccaggaaccg taaaaaggcc gcgttgctgg cgtttttcca taggctccgc
   ccccctgacg agcatcacaa aaatcgacgc tcaagtcaga ggtggcgaaa cccgacagga
   ctataaagat accaggcgtt tccccctgga agctccctcg tgcgctctcc tgttccgacc
   ctgccgctta ccggatacct gtccgccttt ctcccttcgg gaagcgtggc gctttctcat
   agctcacgct gtaggtatct cagttcggtg taggtcgttc gctccaagct gggctgtgtg
   cacgaacccc ccgttcagcc cgaccgctgc gccttatccg gtaactatcg tcttgagtcc
   aacccggtaa gacacgactt atcgccactg gcagcagcca ctggtaacag gattagcaga
   gcgaggtatg taggcggtgc tacagagttc ttgaagtggt ggcctaacta cggctacact
   agaaggacag tatttggtat ctgcgctctg ctgaagccag ttaccttcgg aaaaagagtt
   ggtagctctt gatccggcaa acaaaccacc gctggtagcg gtggtttttt tgtttgcaag
   cagcagatta cgcgcagaaa aaaaggatct caagaagatc ctttgatctt ttctacgggg
   tctgacgctc agtggaacga aaactcacgt taagggattt tggtcatgag attatcaaaa
   aggatcttca cctagatcct tttaaattaa aaatgaagtt ttaaatcaat ctaaagtata
   tatgagtaaa cttggtctga cagttaccaa tgcttaatca gtgaggcacc tatctcagcg
   atctgtctat ttcgttcatc catagttgcc tgactccccg tcgtgtagat aactacgata
   cgggagggct taccatctgg ccccagtgct gcaatgatac cgcgagaccc acgctcaccg
   gctccagatt tatcagcaat aaaccagcca gccggaaggg ccgagcgcag aagtggtcct
   gcaactttat ccgcctccat ccagtctatt aattgttgcc gggaagctag agtaagtagt
   tcgccagtta atagtttgcg caacgttgtt gccattgcta caggcatcgt ggtgtcacgc
   tcgtcgtttg gtatggcttc attcagctcc ggttcccaac gatcaaggcg agttacatga
   tcccccatgt tgtgcaaaaa agcggttagc tccttcggtc ctccgatcgt tgtcagaagt
   aagttggccg cagtgttatc actcatggtt atggcagcac tgcataattc tcttactgtc
   atgccatccg taagatgctt ttctgtgact ggtgagtact caaccaagtc attctgagaa
   tagtgtatgc ggcgaccgag ttgctcttgc ccggcgtcaa tacgggataa taccgcgcca
   catagcagaa ctttaaaagt gctcatcatt ggaaaacgtt cttcggggcg aaaactctca
   aggatcttac cgctgttgag atccagttcg atgtaaccca ctcgtgcacc caactgatct
   tcagcatctt ttactttcac cagcgtttct gggtgagcaa aaacaggaag gcaaaatgcc
   gcaaaaaagg gaataagggc gacacggaaa tgttgaatac tcatactctt cctttttcaa
   tattattgaa gcatttatca gggttattgt ctcatgagcg gatacatatt tgaatgtatt
   tagaaaaata aacaaatagg ggttccgcgc acatttcccc gaaaagtgcc acctgggtcc
   ttttcatcac gtgctataaa aataattata atttaaattt tttaatataa atatataaat
   taaaaataga aagtaaaaaa agaaattaaa gaaaaaatag tttttgtttt ccgaagatgt
   aaaagactct agggggatcg ccaacaaata ctacctttta tcttgctctt cctgctctca
   ggtattaatg ccgaattgtt tcatcttgtc tgtgtagaag accacacacg aaaatcctgt
   gattttacat tttacttatc gttaatcgaa tgtatatcta tttaatctgc ttttcttgtc
   taataaatat atatgtaaag tacgcttttt gttgaaattt tttaaacctt tgtttatttt
   tttttcttca ttccgtaact cttctacctt ctttatttac tttctaaaat ccaaatacaa
   aacataaaaa taaataaaca cagagtaaat tcccaaatta ttccatcatt aaaagatacg
   aggcgcgtgt aagttacagg caagcgatcc gtcctaagaa accattatta tcatgacatt
   aacctataaa aataggcgta tcacgaggcc ctttcgtc
//