back Return to this vector's summary.
ID  PSACBIIP1 preliminary; circular DNA; SYN; 16011 BP.
XX
AC  U09128;
XX
DT  01-JUL-1994 (Rel. 9, Created)
DT  01-JUL-1995 (Rel. 12, Last updated, Version 1)
XX
DE  E. coli plasmid vector pSacBII P1 - complete.
XX
KW  cloning vector.
XX
OS  Cloning vector
OC  Artificial sequences; Cloning vehicles.
XX
RN  [1]
RP  1-16011
RC  pSacBII P1 from P1 & Sp6 & T7 & Bacillus sacB gene
RA  Pan H., Wang Y., Chissoe S.L., Bodenteich A., Wang Z., Iyer K.,
RA  Clifton S.W., Crabtree J.S., Roe B.A.;
RT  "The complete nucleotide sequences of the pSacBII P1 cloning vector
RT  and three cosmid cloning vectors: pTCF, svPHEP, and LAWRIST 16";
RL  Unpublished (1993).
XX
RN  [2]
RP  1-16011
RC  pSacBII P1
RA  Roe B.A.;
RT  ;
RL  Submitted (20-APR-1994) by:
RL  Roe B.A., Chemistry and Biochemistry,
RL  University of Oklahoma, 620 Parrington Oval, Norman, OK 73019, USA.
XX
CC  NCBI gi: 516004
CC  NM (pSacBII P1)
CC  CM (yes)
CC  NA (ds-DNA)
CC  TP (circular)
CC  ST ()
CC  TY (plasmid)
CC  SP ()
CC  HO (E.coli)
CC  CP ()
CC  FN (cloning)
CC  SE ()
CC  PA ()
CC  BR ()
CC  OF ()
CC  OR ()
XX
FH  Key       Location/Qualifiers
FH
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="1. phage P1, ori
FT          2. B. subtilis, sacB gene
FT          3. Sp6, promoter
FT          4. T7, promoter
FT          5. kilA/repL geness
FT          -> pSacBII P1 16011bp"
FT  promoter    7..25
FT          /note="PRO bacteriophage SP6 promoter"
FT  CDS       117..1535
FT          /gene="GEN E. coli sacB gene"
FT  rep_origin   1611..10317
FT          /note="ORI plasmid P1 replicon"
FT  misc_feature  12347..15934
FT          /note="plasmid P1 lytic replicon"
FT  CDS       complement(12646..13491)
FT          /gene="GEN E. coli repL gene"
FT  CDS       complement(13521..13859)
FT          /gene="GEN E. coli kilA gene"
FT  promoter    15935..15975
FT          /note="PRO E. coli promoter, C1 binding site"
FT  promoter    15984..16006
FT          /note="PRO bacteriophage T7 promoter"
XX
SQ  Sequence 16011 BP; 4405 A; 3684 C; 3767 G; 4155 T; 0 other;
   ggatcctcta tagtgtcacc taaatgtcga cggccaatta ggcctaccca ctagtcaatt
   cgggaggatc gaaacggcag atcgcaaaaa cagtacatac agaaggagac atgaacatga
   acatcaaaaa aattgtaaaa caagccacag ttctgacttt tacgactgca cttctggcag
   gaggagcgac tcaagccttc gcgaaagaaa ataaccaaaa agcatacaaa gaaacgtacg
   gcgtctctca tattacacgc catgatatgc tgcagatccc taaacagcag caaaacgaaa
   aataccaagt gcctcaattc gatcaatcaa cgattaaaaa tattgagtct gcaaaaggac
   ttgatgtgtg ggacagctgg ccgctgcaaa acgctgacgg aacagtagct gaatacaacg
   gctatcacgt tgtgtttgct cttgcgggaa gcccgaaaga cgctgatgac acatcaatct
   acatgtttta tcaaaaggtc ggcgacaact caatcgacag ctggaaaaac gcgggccgtg
   tctttaaaga cagcgataag ttcgacgcca acgatccgat cctgaaagat cagacgcaag
   aatggtccgg ttctgcaacc tttacatctg acggaaaaat ccgtttattc tacactgact
   attccggtaa acattacggc aaacaaagcc tgacaacagc gcaggtaaat gtgtcaaaat
   ctgatgacac actcaaaatc aacggagtgg aagatcacaa aacgattttt gacggagacg
   gaaaaacata tcagaacgtt cagcagttta tcgatgaagg caattataca tccggcgaca
   accatacgct gagagaccct cactacgttg aagacaaagg ccataaatac cttgtattcg
   aagccaacac gggaacagaa aacggatacc aaggcgaaga atctttattt aacaaagcgt
   actacggcgg cggcacgaac ttcttccgta aagaaagcca gaagcttcag cagagcgcta
   aaaaacgcga tgctgagtta gcgaacggcg ccctcggtat catagagtta aataatgatt
   acacattgaa aaaagtaatg aagccgctga tcacttcaaa cacggtaact gatgaaatcg
   agcgcgcgaa tgttttcaaa atgaacggca aatggtactt gttcactgat tcacgcggtt
   caaaaatgac gatcgatggt attaactcaa acgatattta catgcttggt tatgtatcac
   actctttaac cggcccttac aagccgctga acaaaacagg gcttgtgctg caaatgggtc
   ttgatccaaa cgatgtgaca ttcacttact ctcacttcgc agtgccgcaa gccaaaggca
   acaatgtggt tatcacaagc tacatgacaa acagaggctt cttcgaggat aaaaaggcaa
   catttgcgcc aagcttctta atgaacatca aaggcaataa aacatccgtt gtcaaaaaca
   gcatcctgga gcaaggacag ctgacagtca actaataaca gcaaaaagaa aatgccgata
   cttcattggc attttctttt atttctcaac aagatggtga attgactagt gggtagatcc
   acaggacggg tgtggtcgcc atgatcgcgt agtcgatagt ggctccaagt agcgaagcga
   gcaggactgg gcggcggcca aagcggtcgg acagtgctcc gagaacgggt gcgcatagaa
   attgcatcaa cgcatatagc gctagcagca cgccatagtg actggcgatg ctgtcggaat
   ggacgatatc ccgcaagagg cccggcagta ccggcataac caagcctatg cctacagcat
   ccagggtgac ggtgccgagg atgacgatga gcgcattgtt agatttcata cacggtgcct
   gactgcgttt agcaatttta actgtgataa actaccgcat taaagcttat cgatgataag
   ctgtcaaaca tgagaattga cccggaaccc ttaatataac tccgtataat ggatgctata
   cgaggttatt aggtccctcg actacgtcgt taaggccgtt tctgacagag taaaattctt
   gagggaactt tcaccattat gggaaatggt tcaagaaggt attgacttaa actccatcaa
   atggtcaggt cattgagtgt ttttaatttg ttgtattttt tttttttaga gaaaatcctc
   caatatataa attaggaatc atagtttcat gattttctgt tacacctaac tttttgtgtg
   gtgccctcct ccttgtcaat attaatgtta aagtgcaatt ctttttcctt atcacgttga
   gccattagta tcaatttgct tacctgtatt cctttacatc ctcctttttc tccttcttga
   taaatgtatg tagattgcgt atatagtttc gtctacccta tgaacatatt ccattttgta
   atttcgtgtc gtttctatta tgaatttcat ttataaagtt tatgtacaaa tatcataaaa
   aaagagaatc tttttaagca aggattttct taacttcttc ggcgacagca tcaccgactt
   cggtggtact gttggaacca cctaaatcac cagttctgat acctgcatcc aaaacctttt
   taactgcatc ttcaatggcc ttaccttctt caggcaagtt caatgacaat ttcaacatca
   ttgcagcaga caagatagtg gcgatagggt tgaccttatt ctttggcaaa tctggagcag
   aaccgtggca tggttcgtac aaaccaaatg cggtgttctt gtctggcaaa gaggccaagg
   acgcagatgg caacaaaccc aaggaacctg ggataacgga ggcttcatcg gagatgatat
   caccaaacat gttgctggtg attataatac catttaggtg ggttgggttc ttaactagga
   tcatggcggc agaatcaatc aattgatgtt gaaccttcaa tgtagggaat tcgttcttga
   tggtttcctc cacagttttt ctccataatc ttgaagaggc caaaacatta gctttatcca
   aggaccaaat aggcaatggt ggctcatgtt gtagggccat gaaagcggcc attcttgtga
   ttctttgcac ttctggaacg gtgtattgtt cactatccca agcgacacca tcaccatcgt
   cttcctttct cttaccaaag taaatacctc ccactaattc tctgacaaca acgaagtcag
   tacctttagc aaattgtggc ttgattggag ataagtctaa aagagagtcg gatgcaaagt
   tacatggtct taagttggcg tacaattgaa gttctttacg gatttttagt aaaccttgtt
   caggtctaac actaccggta ccgcgcttgc ggaagcatca gcaaataagg ccagcacagc
   cagcgcagtt gccgctttgg ttcctgattc tgttcttgat gaattaaaca aagcggcaca
   gtaacaaagg acttcattga taatttttct tcaggaggaa gacatgtcat tcttttctac
   gttaaaaaca gctttgtctt tgaaggagaa acttgctgct actggtgttc ttgttctgat
   ttgcgcactt gttggtgctg ggtttgcatg ggaacgtcat cagctaaagc aagccataga
   gaaaattggc agtcttgatc aggctgttaa ggaacgtgat aagtcaataa tggatcttaa
   ccagaccatt gagacgatga acaaagcaga gcaacatttt cacagccagg aagtgaaaaa
   tgaatcagaa caagccaagt atgctgacag gcaaatggaa cgaaaagctg aagttcagaa
   acaactggtt gcggcgggta atgttcgcca gcgtattcct gctgacactc agcggttgct
   ccgggagtcg atcagcgaat ttaacgccga cgccgacaaa ggttaaccac cctgccccca
   aaagtgcatt tatgtgtagg atgccagagt ttagcagtga atattttgat gatctgccag
   cgtatatcct cgatacagaa acgatgctga tggggattaa caggaagaat cgcaacgtta
   atgattacaa ccgagctatt agcggtaact aaaagggatt tttatgtctg ataaagtaac
   agtaaagcaa actatcaaca aagcgacttc aatctacaaa attgagcaaa tcactgttgg
   caagccagga tctgaacaat accgtcgtgc tttcgagctt gccgatcagc ttggtttaaa
   acacccggat tgcattgagc atgtatttcc gacctatgct gatgagcaat gtactcatgt
   tcttaccgaa gaggattttt tcagcactga agaacgagaa ggcgttgatc gctgcattgg
   tgtgatttgt tcttcggtaa gtgatgagtt attccctaat gtgcctgaat atggtggtat
   tggataccaa ttcctgtacg agggcgatga gcttaaatgc tatgaacatg gtcttctcat
   cgaaagcgta gaataatacg actcccttcc aaccggctac gttggccggt ttttcactta
   tccacattat ccactggata gatccaataa tcaggtccat acagatccca attagatcca
   tatagatccc tgatcgttgc aggccgcgcc acgtctggct tagaagtgta tcgcgatgtg
   tgctggaggg aaaacgatgt gtgctggagg gataaaaatg tgtgctgacg ggttgctaat
   gtgtgctggc gggatatagg atgtgtgttg acgggaaagc ttgggtagtt atcaccactt
   ataaaaacta tccacacaat tcggaaaaag taatatgaat caatcattta tctccgatat
   tctttacgca gacattgaaa gtaaggcaaa agaactaaca gttaattcaa acaacactgt
   gcagcctgta gcgttgatgc gcttgggggt attcgtgccg aagccatcaa agagcaaagg
   agaaagtaaa gagattgatg ccaccaaagc gttttcccag ctggagatag ctaaagccga
   gggttacgat gatattaaaa tcaccggtcc tcgactcgat atggatactg atttcaaaac
   gtggatcggt gtcatctacg cgttcagcaa atacggcttg tcctcaaaca ccatccagtt
   atcgtttcag gaattcgcta aagcctgtgg tttcccctca aaacgtctgg atgcgaaact
   gcgtttaacc attcatgaat cacttggacg cttgcgtaac aagggtatcg cttttaagcg
   cggaaaagat gctaaaggcg gctatcagac tggtctgctg aaggtcgggc gttttgatgc
   tgaccttgat ctgatagagc tggagggctg attcgaagtt gtgggagctg ttccagcttg
   attatcgcgt tctgttgcaa caccacgcct tgcgtgccct tccgaagaaa gaagctgcac
   aagccattta cactttcatc gaaagccttc cgcagaaccc gttgccgcta tcgttcgcgc
   gaatccgtga gcgcctggct ttgcagtcag ctgttggcga gcaaaaccgt atcattaaga
   aagcgataga acagcttaaa acaatcggct atctcgactg ttctattgag aagaaaggcc
   gggaaagttt tgtaatcgtc cattctcgca atccaaagct gaaactcccc gaataagtgt
   gtgctggagg gaaaccgcat taaaaagatg tgtgctgccg ggaaggcttg tccaatttcc
   tgtttttgaa tgtgcgctgg agggggacgc ccctcagttt gcccagactt tccctccagc
   acacatctgt ccatccgctt ttccctccag tgcacatgta attctctgcc tttccctcca
   gcacacatat ttgataccag cgatccctcc acagcacata attcaatgcg acttccctct
   atcgcacatc ttagactttt attctccctc cagcacacat cgaagctgcc gggcaagccg
   ttctcaccag ttgatagaga gtgaagcttg gctgcccatt gaagcaggaa atcaccaaaa
   tgattcaggc tacaacctga acgtagaaga aatccgcgtc ctttatgcgt ggaggatgcc
   aaagcatgtt gtgacacact tggcaaagga gtaagcatgc agagaatgct atgtacaagc
   atctacgcat acattattat tttatgcagc atttttaatt aaattcaaaa atacagcata
   aaggatgact ttcgatgagt gattccagcc agcttcacaa ggttgctcaa agagcaaaca
   gaatgctcaa tgttctgact gaacaagtac agttgcaaaa ggatgagcta cacgcgaacg
   agttttacca ggtctatgcg aaagcggcac tggcaaaatt gcctctactg actcgagcga
   acgttgacta tgccgtaagt gaaatggaag aaaagggtta tgttttcgat aaacgcctgc
   tggctcttca atgaaatatg cgatgtcaat tcagaacatc attgacatat atgaacatcg
   cggagtgcca aaataccggg atcgctacag cgaacgtatg tgattttcat ctccaatctt
   aaaggcggtg tgtcaaaaac tgtatcgacg gtttctctgg cgcatgcaat gcgtgctcac
   cctcatcttc ttatggagga tttaaggatt ctggttattg accttgatcc gcaatcttca
   gcaacgatgt ttttaagcca taaacactct attggtatcg taaacgcaac atctgcacag
   gctatgttgc agaatgtaag ccgtgaagag ctgttagagg agtttattgt tccttctgtt
   gtacctgggg ttgacgttat gcctgcgtcg attgacgatg cctttattgc atccgattgg
   agagagctgt gcaatgagca tctaccgggt cagaacatcc atgctgtcct gaaagaaaat
   gtgattgata agctgaagag cgattatgac tttatcctcg ttgatagtgg tcctcacctt
   gacgccttcc tgaaaaatgc tttggcctcg gccaatatac tgtttacacc tctgccgcca
   gcaactgtcg atttccactc atcgcttaaa tacgttgccc gccttcctga gttggtgaac
   tcatttcgga tgaaggctgc gagtgccagc ttgcgactaa cattggtttt atgtccaagt
   tgagtaacaa ggcagaccat aagtattgcc atagcctggc taaagaagtg ttcggtgggg
   atatgcttga tgtcttcctc cctcgccttg acggttttga aacgctgcgg cgagtctttt
   gacactgtta tttcagctaa cccggcaacg tatgttggta gtgctgatgc attgaagaac
   gcgcgaattg ccgcggaaga ttttgctaaa gcagtttttg accgtattga atttatcaga
   tctaactgag gagtaagaaa cccccatgtc aaagaaaaac agaccaacaa ttgggcgaac
   ccttaatcct tcaatattaa gcggatttga tagttcttca gcctctggcg atcgagtcga
   gcaggtattc aagttatcaa ctggtcgcca ggccacattt attgaagagg taatacctcc
   gaaccaggta gaaagcgata cctttgttga tcagcataac aacgggcgtg accaggcatc
   tcttacgcca aaatcattaa aaagtatccg aagcactatt aagcatcagc aattttaccc
   tgcaataggt gttagacggg ctacagggaa aattgaaatt ttggatggtt cccggcgtcg
   agcttctgcc atcttagaga acgtagggtt gcgggtttta gtcacggacc aggagatcag
   cgttcaggaa gcgcaaaatt tagcgaaaga cgttcagaca gcattgcagc acagcattcg
   agaaataggt ctgcgtttga tgcgaatgaa aaatgatggg atgagtcaga aggatattgc
   agccaaagaa gggctgtctc aggcgaaggt cacgcgtgct ctccaggcag cgagtgctcc
   ggaagaatta gtcgcccttt tccctgtgca gtcggaatta accttttcgg actacaaaac
   gctttgtgct gttggcgacg aaatggggta caagaattta gagtttgatc agcttattca
   aaacatatcc ccggaaataa acgacatctt atccattgaa gaaatggccg aagatgaagt
   taaaaataaa atcctgcgct tgataacaaa ggaagcctca ctactcacgg ataaaggttc
   taaagataag tccgtagtta ctgaattatg gaaatttgag gacaaggatc gctttgcaag
   gaagcgcgtg aaaggccgtg cattttctta tgagtttaat cgactctcaa aagagttaca
   ggaagaactc gacaggatga ttgggcatat ccttagaaag agcctcgata aaaagccgaa
   gccttaaact ttcgccattc aaatttcact attaactgac tgtttttaaa gtaaattact
   ctaaaatttc aaggtgaaat cgccacgatt tcaccttgga ttttaccttc ctcccctcct
   cccgaaaaaa ataaaaaaat tgcttgtcac gagaaagtca acaagtgact ttcaataaaa
   tctcttccga aaagggattc acacaagtgc cttgtgttta aggaagagta aattgagtaa
   cttacgcgaa taccagaatc gtattgcaga tatcgcaaaa cgctctaaag ctgtgcttgg
   ctgggcaagc actgcgcagt tcggtactga taaccaattc attaaagatg atgccgcgcg
   tgccgcatct atccttgaag ctgcacgtaa agacccggtt tttgcgggta tctctgataa
   tgccaccgct caaatcgcta cagcgtgggc aagtgcactg gctgactacg ccgcagcaca
   taaatctatg ccgcgtccgg aaattctggc ctcctgccac cagacgctgg aaaactgcct
   gatagagtcc acccgcaata gcatggatgc cactaataaa gcgatgctgg aatctgtcgc
   agcagagatg atgagcgttt ctgacggtgt tatgcgtctg cctttattcc tcgcgatgat
   cctgcctgtt cagttggggg cagctaccgc tgatgcgtgt accttcattc cggttacgcg
   tgaccagtcc gacatctatg aagtctttaa cgtggcaggt tcatcttttg gttcttatgc
   tgctggtgat gttctggaca tgcaatccgt cggtgtgtac agccagttac gtcgccgcta
   tgtgctggtg gcaagctccg atggcaccag caaaaccgca accttcaaga tggaagactt
   cgaaggccag aatgtaccaa tccgaaaagg tcgcactaac atctacgtta accgtattaa
   gtctgttgtt gataacggtt ccggcagcct acttcactcg tttactaatg ctgctggtga
   gcaaatcact gttacctgct ctctgaacta caacattggt cagattgccc tgtcgttctc
   caaagcgccg gataaaggca ctgagatcgc aattgagacg gaaatcaata ttgaagccgc
   tcctgagctg atcccgctga tcaaccacga aatgaagaaa tacaccctgt tcccaagtca
   gttcgttatc gcggctgagc acacggtaca ggcggcgtat gaagcacagc gtgaatttgg
   tctggacctg ggttccctac agttccgcac cctgaaggaa tacctgtctc atgaacagga
   tatgctgcgt cttcgcatca tgatctggcg cactcttgcg accgacacct ttgacatcgc
   tctgccggtt aaccagtcct ttgatgtatg ggcaaccatc attcgtggca aattccagac
   tgtatatcgc gacattattg agcgcgttaa atcttctggt gcgatgggga tgtttgctgg
   tgctgatgca gcatctttct tcaaacagtt gccgaaggat ttcttccagc cagccgaaga
   ctatatccag actccgtatg ttcactacat cggtacccca tttaggacca cccacagcac
   ctaacaaaac ggcatcagcc ttcttggagg cttccagcgc ctcatctgga agtggaacac
   ctgtagcatc gacctgcagg gggggggggg cgctgaggtc tgcctcgtga agaaggtgtt
   gctgactcat accaggcctg aatcgcccca tcatccagcc agaaagtgag ggagccacgg
   ttgatgagag ctttgttgta ggtggaccag ttggtgattt tgaacttttg ctttgccacg
   gaacggtctg cgttgtcggg aagatgcgtg atctgatcct tcaactcagc aaaagttcga
   tttattcaac aaagccgccg tcccgtcaag tcagcgtaat gctctgccag tgttacaacc
   aattaaccaa ttctgattag aaaaactcat cgagcatcaa atgaaactgc aatttattca
   tatcaggatt atcaatacca tatttttgaa aaagccgttt ctgtaatgaa ggagaaaact
   caccgaggca gttccatagg atggcaagat cctggtatcg gtctgcgatt ccgactcgtc
   caacatcaat acaacctatt aatttcccct cgtcaaaaat aaggttatca agtgagaaat
   caccatgagt gacgactgaa tccggtgaga atggcaaaag cttatgcatt tctttccaga
   cttgttcaac aggccagcca ttacgctcgt catcaaaatc actcgcatca accaaaccgt
   tattcattcg tgattgcgcc tgagcgagac gaaatacgcg atcgctgtta aaaggacaat
   tacaaacagg aatcgaatgc aaccggcgca ggaacactgc cagcgcatca acaatatttt
   cacctgaatc aggatattct tctaatacct ggaatgctgt tttcccgggg atcgcagtgg
   tgagtaacca tgcatcatca ggagtacgga taaaatgctt gatggtcgga agaggcataa
   attccgtcag ccagtttagt ctgaccatct catctgtaac atcattggca acgctacctt
   tgccatgttt cagaaacaac tctggcgcat cgggcttccc atacaatcga tagattgtcg
   cacctgattg cccgacatta tcgcgagccc atttataccc atataaatca gcatccatgt
   tggaatttaa tcgcggcctc gagcaagacg tttcccgttg aatatggctc ataacacccc
   ttgtattact gtttatgtaa gcagacagtt ttattgttca tgatgatata tttttatctt
   gtgcaatgta acatcagaga ttttgagaca caacgtggct ttcccccccc cccctgcagg
   tcgatagcag caccaccaat taaatgattt tcgaaatcga acttgacatt ggaacgaaca
   tcagaaatag ctttaagaac cttaatggct tcggctgtga tttcttgacc aacgtggtca
   cctggcaaaa cgacgatctt cttaggggca gacattagaa tggtatatcc ttgaaatata
   tatatatatt gctgaaatgt aaaaggtaag aaaagttaga aagtaagacg attgctaacc
   acctattgga aaaaacaata ggtccttaaa taatattgtc aacttcaagt attgtgatgc
   aagcatttag tcatgaacgc ttctctattc tatatgaaaa gccggttccg gcgctctcac
   ctttcctttt tctcccaatt tttcagttga aaaaggtata tgcgtcaggc gacctctgaa
   attaacaaaa aatttccagt catcgaattt gattctgtgc gatagcgccc ctgtgtgttc
   tcgttatgtt gaggaaaaaa ataatggttg ctaagagatt cgaactcttg catcttacga
   tacctgagta ttcccacagt taactgcggt caagatattt cttgaatcag gcgccttaga
   ccgctcggcc aaacaaccaa ttacttgttg agaaatagag tataattatc ctataaatat
   aacgtttttg aacacacatg aacaaggaag tacaggacaa ttgattttga agagaatgtg
   gattttgatg taattgttgg gattccattt ttaataaggc aataatatta ggtatgtaga
   tatactagaa gttctcctcg acgctctccc ttatgcgact cctgcattag gaagcagccc
   agtagtaggt tgaggccgtt gagcaccgcc gccgcaagga atggtgcatg caaggagatg
   gcgcccaaca gtcccccggc cacggggcct gccaccatac ccacgccgaa acaagcgctc
   atgagcccga agtggcgagc ccgatcttcc ccatcggtga tgtcggcgat ataggcgcca
   gcaaccgcac ctgtggcgcc ggtgatgccg gccacgatgc gtccggcgta gaggatctac
   aactccactt attgttaggt agaattgtcc gttagttgtt tattaattgc aataatgggg
   cgtccagttt tggcaacagt gtcctcttac caggacacct atgagtttgc ctcatggcaa
   actagaggtg ttgaaagtat gcatggttat aattagagca attcattacc ctctgaatcc
   tgccggtata ccccattgtt cgttatcttt atttttggct aaaaccgcat taagagcttc
   gtttaccgtc atgcaatgcg gtaggttatc gaagtttgat atcccgccaa tatcaggcga
   acgcttgttc ttcaggtaag catatttccg cgcagccgcc tctactttct gcttgaactc
   atgtttttga gtgcgttttt tggataaccg cagattgtca gcctttgctt ttgccttagc
   gatccatgaa gtcaattttt tgaggctggt tgttccggca ccgccggaaa ctgatctttt
   tgttttttta acttgtgact tcttattctt tattgccacg tcatcctgac agggggaggg
   ggtatcattt tgacatgggg gtgtggataa aaaattaaat aaagccaatg tcttagcgag
   aacagcttta accttggttg ccgctgaaga gatctttaat ttgctttcta tcagcgcatt
   tttggcttgt tgtgcgaagg ccaaaaagga tggtgtaaac cggtacaggt tagcgcgacg
   ttcacggtga tcgccgataa caatctctac agacagaatt cctttgttta cagcttcacg
   gaatgcacga acgacggttg attggctata accagtttct gccgcgatca ggcggtgagg
   cttgtgaatg aagtattcac tggttgttgc cgcgagattt gcacattgcg acaggatatg
   cccggcgcta cgggatagac cggagtgtgt tacaaagcag gccaattcat agccagaaaa
   agtaaaatcg ctcatcgtta tacagctcag gaaagtgact ttagccagca ttacaatgct
   ggtggttctt actacgtctg ttagcgcgtt gccgcgacag gtaccagcac accagcatca
   agcaatcgct tcatcagcca ctgctgacct ttgccggtta tacgagtcgt gaaagaaatc
   ctgcttccat tgcttgtatc gatcacggtt tctttaaggg tgaaataccc acgagatatg
   tattcttgtt tggggacgtt cctgcgttca ccggttgcga tcagaattcc gttatcacgc
   aaccaggtga agagatagtt ttggcccagg ccgagcactt tggcatagtt gccgattaga
   accccgctgg cggtagcaac gcgttcagcg aattcgactt taggtgcatc cataagcatt
   ttttgctcca gccgttgctt ttgctctgcc aggtcggcag ccaaacggag agcttcaggg
   agactctgcg gaatagcagg ttgtaatctt ccggttcgat agtcgataaa tgtctggttt
   agctttcagc ccgaaacgcg ggagaaatcc agcctgcgta ctcccacagc gaagcaattt
   cattggggca aaagttgccg ccggcaaggg cctttcggac ctggcaggca ttgcaagctt
   ggcgtaaatc catgggtcat agctggttcc cgtgtgtgaa aattgttacc ggttcacaat
   tccacacaac atacgagccg gaagcataaa gtgtaaagcc ttgggttgcc taatgagtga
   gctaactcac attaattgcg ttgcgctcac tgcccgcttt ccagtcggga aacctgtcgt
   gccaggtagt cgatatggtg cactctcagt acaatctgct ctgatgccgc atagttaagc
   cagtatacac tgccgtatcg ctacgtgact gggtcatgct gcgccccgac acccgccaac
   atcccgtgaa cagcctgacg ggcttgtctg ctcccggcat ccgcttacag acaagctgtg
   accgtctccg ggagctgcat gtgtcagagt tttcaccgtc atcaccgaaa cgcgcgaggc
   agctgcggta aagctcatca gcgtggtcgt gaagcgattc acagatgtct gcctgttcat
   ccgcgtccag ctcgttgagt ttctccagaa gcgttaatgt ctggcttctg ataaagcggg
   ccatgttaag ggcggttttt tcctgtttgg tcactgatgc ctccgtgtaa gggggatttc
   tgttcatggg ggtaatgata ccgatgaaac gagagaggat gctcacgata cgggttactg
   atgatgaaca tgcccggtta ctggaacgtt gtgagggtaa acaactggcg gtatggatgc
   ggcgggacca gagaaaaatc actcagggtc aatgccagcg cttcgttaat acagatgtag
   gtgttccaca gggtagccag cagcatcctg cgatgcagat ccggaacata atggtgcagg
   gcgctgactt ccgcgtttcc agactttacg aaacacggaa accgaagacc attcatgttg
   ttgctcaggt cgcagacgtt ttgcagcagc agtcgcttca cgttcgctcg cgtatcggtg
   attcattctg ctaaccagta aggcaacccc gccagcctag ccgggtcctc aacgacagga
   gcacgatcat gcgcacccgt ggccaggacc caacgctgcc cgagatgcgc cgcgtgcggc
   tgctggagat ggcggacgcg atggatatgt tctgccaagg gttggtttgc gcattcacag
   ttctccgcaa gaattgattg gctccaattc ttggagtggt gaatccgtta gcgaggtgcc
   gccggcttcc attcaggtcg aggtggcccg gctccatgca ccgcgacgca aacgcgggga
   ggcagacaag gtatagggcg gcgcctacaa tccatgccaa cccgttccat gtgctcgccg
   aggcggcata aatcgccgtg acgatcagcg gtccaatgat cgaagttagg ctggtaagag
   ccgcgagcga tccttgaagc tgtccctgat ggtcgtcatc tacctgcctg gacagcatgg
   cctgcaacgc gggcatcccg atgccgccgg aagcgagaag aatcataatg gggaaggcca
   tccagcctcg cgtcgcgaac gccagcaaga cgtagcccag cgcgtcggcc gccatgccgg
   cgataatggc ctgcttctcg ccgaaacgtt tggtggcggg accagtgacg aaggcttgag
   cgagggcgtg caagattccg aataccgcaa gcgacaggcc gatcatcgtc gcgctccagc
   gaaagcggtc ctcgccgaaa atgacccaga gcgctgccgg cacctgtcct acgagttgca
   tgataaagaa gacagtcata agtgcggcga cgatagtcat gccccgcgcc caccggaagg
   agctgactgg gttgaaggct ctcaagggca tcggtcgagc ttgacattgt aggactatat
   tgctctaata aatttgcggc cgctaatacg actcactata gggagaggat c
//