back Return to this vector's summary.
ID  PSM3    preliminary; circular DNA; SYN; 8093 BP.
XX
AC  IG9803;
XX
DT  01-JUL-1995 (Rel. 11, Created)
DT  01-JUL-1995 (Rel. 12, Last updated, Version 1)
XX
DE  Bacillus/E.coli plasmid vector pSM3 - complete.
XX
KW  cloning vector.
XX
OS  Cloning vector
OC  Artificial sequences; Cloning vehicles.
XX
RN  [1]
RC  pSM1 from pE194 & pBR322
RC  pSM3 from pSM1
RC  pSM6, pSM7, pSM8 from pSM3 & linker
RC  pSM100 from pUB110
RC  pSM17, pSM23 from pSM100 & pSM6 & pSM7
RC  pSM26 from pSM23 & linker
RC  pSM27 from pSM17
RC  pSM29 from pSM23
RC  pSM112 from pSM29
RC  pSM117 from pSM29
RC  pSM115 from pSM112 & pBR322
RC  pSM119 from pSM115 & pSM112
RC  pSM134 from pSM112 & pLV59
RC  pSM135 from pSM134 & pSM112
RA  Grandi G., Del Bue M., Palla E., Mele A., Colletti E., Toma S.;
RT  "New plasmid expression vectors for Bacillus subtilis";
RL  Plasmid 16:1-14(1986).
XX
CC  Created by Moore, July 1995, under contract with NCBI.
CC  NM (pSM3)
CC  CM (yes)
CC  NA (ds-DNA)
CC  TP (circular)
CC  ST ()
CC  TY (plasmid)
CC  SP ()
CC  HO (E.coli HB101)(E.coli)
CC  CP ()
CC  FN (cloning)
CC  SE ()
CC  PA (pE194)(pBR322)
CC  BR ()
CC  OF ()
CC  OR ()
XX
FH  Key       Location/Qualifiers
FH
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="1. pE194 PstI 3728bp 232..232
FT          2. pBR322 PstI 4361bp 3612..3612
FT          -> pSM1 8089bp [tet in E. coli, ery in B.subtilis]
FT          1. pSM1 EcoRI 8089bp, pBR322 4360..4360
FT          DNA polymerase I with AT
FT          -> pSM3 8093bp [no EcoRI]"
FT  -        1..8091
FT          /note="pSM1 1..8089..2 8091bp
FT          EcoRI = G^AATT C
FT          EcoRI =   G^AATTC"
FT  -        8092..8093
FT          /note="pSM1 8088..8089 2bp"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="SIT unique EcoRI"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI E. coli pMB1 (ColE1 and pBR322)"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI Bacillus pE194"
FT  promoter    0..0
FT          /note="PRO E. coli ermC gene"
FT  CDS       0..0
FT          /note="ANT E. coli tetracycline resistance gene (tet)"
XX
SQ  Sequence 8093 BP; 2347 A; 1670 C; 1856 G; 2220 T; 0 other;
   ttctcatgtt tgacagctta tcatcgataa gctttaatgc ggtagtttat cacagttaaa
   ttgctaacgc agtcaggcac cgtgtatgaa atctaacaat gcgctcatcg tcatcctcgg
   caccgtcacc ctggatgctg taggcatagg cttggttatg ccggtactgc cgggcctctt
   gcgggatatc gtccattccg acagcatcgc cagtcactat ggcgtgctgc tagcgctata
   tgcgttgatg caatttctat gcgcacccgt tctcggagca ctgtccgacc gctttggccg
   ccgcccagtc ctgctcgctt cgctacttgg agccactatc gactacgcga tcatggcgac
   cacacccgtc ctgtggatcc tctacgccgg acgcatcgtg gccggcatca ccggcgccac
   aggtgcggtt gctggcgcct atatcgccga catcaccgat ggggaagatc gggctcgcca
   cttcgggctc atgagcgctt gtttcggcgt gggtatggtg gcaggccccg tggccggggg
   actgttgggc gccatctcct tgcatgcacc attccttgcg gcggcggtgc tcaacggcct
   caacctacta ctgggctgct tcctaatgca ggagtcgcat aagggagagc gtcgaccgat
   gcccttgaga gccttcaacc cagtcagctc cttccggtgg gcgcggggca tgactatcgt
   cgccgcactt atgactgtct tctttatcat gcaactcgta ggacaggtgc cggcagcgct
   ctgggtcatt ttcggcgagg accgctttcg ctggagcgcg acgatgatcg gcctgtcgct
   tgcggtattc ggaatcttgc acgccctcgc tcaagccttc gtcactggtc ccgccaccaa
   acgtttcggc gagaagcagg ccattatcgc cggcatggcg gccgacgcgc tgggctacgt
   cttgctggcg ttcgcgacgc gaggctggat ggccttcccc attatgattc ttctcgcttc
   cggcggcatc gggatgcccg cgttgcaggc catgctgtcc aggcaggtag atgacgacca
   tcagggacag cttcaaggat cgctcgcggc tcttaccagc ctaacttcga tcactggacc
   gctgatcgtc acggcgattt atgccgcctc ggcgagcaca tggaacgggt tggcatggat
   tgtaggcgcc gccctatacc ttgtctgcct ccccgcgttg cgtcgcggtg catggagccg
   ggccacctcg acctgaatgg aagccggcgg cacctcgcta acggattcac cactccaaga
   attggagcca atcaattctt gcggagaact gtgaatgcgc aaaccaaccc ttggcagaac
   atatccatcg cgtccgccat ctccagcagc cgcacgcggc gcatctcggg cagcgttggg
   tcctggccac gggtgcgcat gatcgtgctc ctgtcgttga ggacccggct aggctggcgg
   ggttgcctta ctggttagca gaatgaatca ccgatacgcg agcgaacgtg aagcgactgc
   tgctgcaaaa cgtctgcgac ctgagcaaca acatgaatgg tcttcggttt ccgtgtttcg
   taaagtctgg aaacgcggaa gtcagcgccc tgcaccatta tgttccggat ctgcatcgca
   ggatgctgct ggctaccctg tggaacacct acatctgtat taacgaagcg ctggcattga
   ccctgagtga tttttctctg gtcccgccgc atccataccg ccagttgttt accctcacaa
   cgttccagta accgggcatg ttcatcatca gtaacccgta tcgtgagcat cctctctcgt
   ttcatcggta tcattacccc catgaacaga aatccccctt acacggaggc atcagtgacc
   aaacaggaaa aaaccgccct taacatggcc cgctttatca gaagccagac attaacgctt
   ctggagaaac tcaacgagct ggacgcggat gaacaggcag acatctgtga atcgcttcac
   gaccacgctg atgagcttta ccgcagctgc ctcgcgcgtt tcggtgatga cggtgaaaac
   ctctgacaca tgcagctccc ggagacggtc acagcttgtc tgtaagcgga tgccgggagc
   agacaagccc gtcagggcgc gtcagcgggt gttggcgggt gtcggggcgc agccatgacc
   cagtcacgta gcgatagcgg agtgtatact ggcttaacta tgcggcatca gagcagattg
   tactgagagt gcaccatatg cggtgtgaaa taccgcacag atgcgtaagg agaaaatacc
   gcatcaggcg ctcttccgct tcctcgctca ctgactcgct gcgctcggtc gttcggctgc
   ggcgagcggt atcagctcac tcaaaggcgg taatacggtt atccacagaa tcaggggata
   acgcaggaaa gaacatgtga gcaaaaggcc agcaaaaggc caggaaccgt aaaaaggccg
   cgttgctggc gtttttccat aggctccgcc cccctgacga gcatcacaaa aatcgacgct
   caagtcagag gtggcgaaac ccgacaggac tataaagata ccaggcgttt ccccctggaa
   gctccctcgt gcgctctcct gttccgaccc tgccgcttac cggatacctg tccgcctttc
   tcccttcggg aagcgtggcg ctttctcata gctcacgctg taggtatctc agttcggtgt
   aggtcgttcg ctccaagctg ggctgtgtgc acgaaccccc cgttcagccc gaccgctgcg
   ccttatccgg taactatcgt cttgagtcca acccggtaag acacgactta tcgccactgg
   cagcagccac tggtaacagg attagcagag cgaggtatgt aggcggtgct acagagttct
   tgaagtggtg gcctaactac ggctacacta gaaggacagt atttggtatc tgcgctctgc
   tgaagccagt taccttcgga aaaagagttg gtagctcttg atccggcaaa caaaccaccg
   ctggtagcgg tggttttttt gtttgcaagc agcagattac gcgcagaaaa aaaggatctc
   aagaagatcc tttgatcttt tctacggggt ctgacgctca gtggaacgaa aactcacgtt
   aagggatttt ggtcatgaga ttatcaaaaa ggatcttcac ctagatcctt ttaaattaaa
   aatgaagttt taaatcaatc taaagtatat atgagtaaac ttggtctgac agttaccaat
   gcttaatcag tgaggcacct atctcagcga tctgtctatt tcgttcatcc atagttgcct
   gactccccgt cgtgtagata actacgatac gggagggctt accatctggc cccagtgctg
   caatgatacc gcgagaccca cgctcaccgg ctccagattt atcagcaata aaccagccag
   ccggaagggc cgagcgcaga agtggtcctg caactttatc cgcctccatc cagtctatta
   attgttgccg ggaagctaga gtaagtagtt cgccagttaa tagtttgcgc aacgttgttg
   ccattgctgc agaacggatt gttgatgatt acgaaaatat taagagcaca gactattaca
   cagaaaatca agaattaaaa aaacgtagag agagtttgaa agaagtagtg aatacatgga
   aagaggggta tcacgaaaaa agtaaagagg ttaataaatt aaagcgagag aatgatagtt
   tgaatgagca gttgaatgta tcagagaaat ttcaagctag tacagtgact ttatatcgtg
   ctgcgagggc gaatttccct gggtttgaga aagggtttaa taggcttaaa gagaaattct
   ttaatgattc caaatttgag cgtgtgggac agtttatgga tgttgtacag gataatgtcc
   agaaggtcga tagaaagcgt gagaaacagc gtacagacga tttagagatg tagaggtact
   tttatgccga gaaaactttt tgcgtgtgac agtccttaaa atatacttag agcgtaagcg
   aaagtagtag cgacagctat taactttcgg ttgcaaagct ctaggatttt taatggacgc
   agcgcatcac acgcaaaaag gaaattggaa taaatgcgaa atttgagatg ttaattaaag
   acctttttga ggtctttttt tcttagattt ttggggttat ttaggggaga aaacataggg
   gggtactacg acctcccccc taggtgtcca ttgtccattg tccaaacaaa taaataaata
   ttgggttttt aatgttaaaa ggttgttttt tatgttaaag tgaaaaaaac agatgttggg
   aggtacagtg atggttgtag atagaaaaga agagaaaaaa gttgctgtta ctttaagact
   tacaacagaa gaaaatgaga tattaaatag aatcaaagaa aaatataata ttagcaaatc
   agatgcaacc ggtattctaa taaaaaaata tgcaaaggag gaatacggtg cattttaaac
   aaaaaaagat agacagcact ggcatgctgc ctatctatga ctaaattttg ttaagtgtat
   tagcaccgtt attatatcat gagcgaaaat gtaataaaag aaactgaaaa caagaaaaat
   tcaagaggac gtaattggac atttgtttta tatccagaat cagcaaaagc cgagtggtta
   gagtatttaa aagagttaca cattcaattt gtagtgtctc cattacatga tagggatact
   gatacagaag gtaggatgaa aaaagagcat tatcatattc tagtgatgta tgagggtaat
   aaatcttatg aacagataaa aataattaac agaagaattg aatgcgacta ttccgcagat
   tgcaggaagt gtgaaaggtc ttgtgagata tatgcttcac atggacgatc ctaataaatt
   taaatatcaa aaagaagata tgatagttta tggcggtgta gatgttgatg aattattaaa
   gaaaacaaca acagatagat ataaattaat taaagaaatg attgagttta ttgatgaaca
   aggaatcgta gaatttaaga gtttaatgga ttatgcaatg aagtttaaat ttgatgattg
   gttcccgctt ttatgtgata actcggcgta tgttattcaa gaatatataa aatcaaatcg
   gtataaatct gaccgataga ttttgaattt aggtgtcaca agacactctt ttttcgcacc
   agcgaaaact ggtttaagcc gactgcgcaa aagacataat cgattcacaa aaaataggca
   cacgaaaaac aagttaaggg atgcagttta tgcatccctt aacttactta ttaaataatt
   tatagctatt gaaaagagat aagaattgtt caaagctaat attgtttaaa tcgtcaattc
   ctgcatgttt taaggaattg ttaaattgat tttttgtaaa tattttcttg tattctttgt
   taacccattt cataacgaaa taattatact tttgtttatc tttgtgtgat attcttgatt
   tttttctact taatctgata agtgagctat tcactttagg tttaggatga aaatattctc
   ttggaaccat acttaatata gaaatatcaa cttctgccat taaaagtaat gccaatgagc
   gttttgtatt taataatctt ttagcaaacc cgtattccac gattaaataa atctcattag
   ctatactatc aaaaacaatt ttgcgtatta tatccgtact tatgttataa ggtatattac
   catatatttt ataggattgg tttttaggaa atttaaactg caatatatcc ttgtttaaaa
   cttggaaatt atcgtgatca acaagtttat tttctgtagt tttgcataat ttatggtcta
   tttcaatggc agttacgaaa ttacacctct ttactaattc aagggtaaaa tggccttttc
   ctgagccgat ttcaaagata ttatcatgtt catttaatct tatatttgtc attattttat
   ctatattatg ttttgaagta ataaagtttt gactgtgttt tatatttttc tcgttcatta
   taaccctctt taatttggtt atatgaattt tgcttattaa cgattcatta taaccactta
   ttttttgttt ggttgataat gaactgtgct gattacaaaa atactaaaaa tgcccatatt
   ttttcctcct tataaaatta gtataattat agcacgagct ctgataaata tgaacatgat
   gagtgatcgt taaatttata ctgcaatcgg atgcgattat tgaataaaag atatgagaga
   tttatctaat ttcttttttc ttgtaaaaaa agaaagttct taaaggtttt atagttttgg
   tcgtagagca cacggtttaa cgacttaatt acgaagtaaa taagtctagt gtgttagact
   ttatgaaatc tatatacgtt tatatatatt tattatccgg aggtgtagca tgtctcattc
   aattttgagg gttgccagag ttaaaggatc aagtaataca aacgggatac aaagacataa
   tcaaagagag aataaaaact ataataataa agacataaat catgaggaaa catataaaaa
   ttatgatttg attaacgcac aaaatataaa gtataaagat aaaattgatg aaacgattga
   tgagaattat tcagggaaac gtaaaattcg gtcagatgca attcgacatg tggacggact
   ggttacaagt gataaagatt tctttgatga tttaagcgga gaagaaatag aacgattttt
   taaagatagc ttggagtttc tagaaaatga atacggtaag gaaaatatgc tgtatgcgac
   tgtccatctg gatgaaagag tcccacatat gcactttggt tttgtccctt taacagagga
   cgggagattg tctgcaaaag aacagttagg caacaagaaa gactttactc aattacaaga
   tagatttaat gagtatgtga atgagaaagg ttatgaactt gaaagaggca cgtccaaaga
   ggttacagaa cgagaacata aagcgatgga tcagtacaag aaagatactg tatttcataa
   acaggaactg caagaagtta aggatgagtt acagaaggca aataagcagt tacagagtgg
   aatagagcat atgaggtcta cgaaaccctt tgattatgaa aatgagcgta caggtttgtt
   ctctggacgt gaagagactg gtagaaagat attaactgct gatgaatttg aacgcctgca
   agaaacaatc tcttctgcag gcatcgtggt gtcacgctcg tcgtttggta tggcttcatt
   cagctccggt tcccaacgat caaggcgagt tacatgatcc cccatgttgt gcaaaaaagc
   ggttagctcc ttcggtcctc cgatcgttgt cagaagtaag ttggccgcag tgttatcact
   catggttatg gcagcactgc ataattctct tactgtcatg ccatccgtaa gatgcttttc
   tgtgactggt gagtactcaa ccaagtcatt ctgagaatag tgtatgcggc gaccgagttg
   ctcttgcccg gcgtcaacac gggataatac cgcgccacat agcagaactt taaaagtgct
   catcattgga aaacgttctt cggggcgaaa actctcaagg atcttaccgc tgttgagatc
   cagttcgatg taacccactc gtgcacccaa ctgatcttca gcatctttta ctttcaccag
   cgtttctggg tgagcaaaaa caggaaggca aaatgccgca aaaaagggaa taagggcgac
   acggaaatgt tgaatactca tactcttcct ttttcaatat tattgaagca tttatcaggg
   ttattgtctc atgagcggat acatatttga atgtatttag aaaaataaac aaataggggt
   tccgcgcaca tttccccgaa aagtgccacc tgacgtctaa gaaaccatta ttatcatgac
   attaacctat aaaaataggc gtatcacgag gccctttcgt cttcaagaat taa
//