back Return to this vector's summary.
ID  PSM6    preliminary; circular DNA; SYN; 7503 BP.
XX
AC  ATCC53352;
XX
DT  01-JUL-1993 (Rel. 7, Created)
DT  01-JUL-1995 (Rel. 12, Last updated, Version 1)
XX
DE  Bacillus/E.coli plasmid vector pSM6 - complete.
XX
KW  cloning vector.
XX
OS  Cloning vector
OC  Artificial sequences; Cloning vehicles.
XX
RN  [1]
RC  pSM1 from pE194 & pBR322
RC  pSM3 from pSM1
RC  pSM6, pSM7, pSM8 from pSM3 & linker
RC  pSM100 from pUB110
RC  pSM17, pSM23 from pSM100 & pSM6 & pSM7
RC  pSM26 from pSM23 & linker
RC  pSM27 from pSM17
RC  pSM29 from pSM23
RC  pSM112 from pSM29
RC  pSM117 from pSM29
RC  pSM115 from pSM112 & pBR322
RC  pSM119 from pSM115 & pSM112
RC  pSM134 from pSM112 & pLV59
RC  pSM135 from pSM134 & pSM112
RA  Grandi G., Del Bue M., Palla E., Mele A., Colletti E., Toma S.;
RT  "New plasmid expression vectors for Bacillus subtilis";
RL  Plasmid 16:1-14(1986).
XX
CC  Created by Moore, July 1995, under contract with NCBI.
CC  Constructed by ligating pBR322 and pE194 after linearizing with PstI.
CC  The EcoRI site was destroyed and a HpaI/SstI fragment containing ErmC
CC  was removed. The ErmC promoter and ribosome binding sequence was
CC  inserted upstream of an EcoRI linker.
CC  The EcoRI cloning site is 4 bp downstream of the ribosome binding
CC  sequence.
CC  pSM6 can be maintained in both E.coli and B. subtilis but can be used
CC  as a cloning vector only in E.coli because the tetracycline resistance
CC  is poorly expressed in B. subtilis.
CC  Medium is 1273 LB plus tetracycline.
CC  NM (pSM6)
CC  CM (yes)
CC  NA (ds-DNA)
CC  TP (circular)
CC  ST ()
CC  TY (plasmid)
CC  SP (ATCC)
CC  HO (E.coli HB101)(E.coli)
CC  CP ()
CC  FN (cloning)
CC  SE ()
CC  PA (pBR322)(pE194)
CC  BR ()
CC  OF ()
CC  OR ()
XX
FH  Key       Location/Qualifiers
FH
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="1. pE194 PstI 3728bp 232..232
FT          2. pBR322 PstI 4361bp 3612..3612
FT          -> pSM1 8089bp [tet in E. coli, ery in B.subtilis]
FT          1. pSM1 EcoRI 8089bp, pBR322 4360..4360
FT          DNA polymerase I with AT
FT          -> pSM3 8093bp [no EcoRI]
FT          1. pSM3 large HpaI-SstI/SacI 7320bp,
FT          \ remove pE194 2142..2901
FT          EcoRI linker 6bp gaattc:
FT          2. pE194 HaeIII 3728bp 2614..2614, 120bp 3' to ery RBS
FT          exonuclease III
FT          S1 nuclease, remove 120 bp from ends
FT          blunt-SstI/SacI 163bp 2738..2901,
FT          \ pE194 SacI 2901
FT          \ 156bp 5' to RBS/10bp 3' to ery RBS
FT          -> pSM6 8000bp [EcoRI 4bp 3' to RBS]"
FT  -        1..5521
FT          /note="pSM3 1..5521 5521bp
FT          \ 232..2141/2901..3728..231
FT          HpaI = GTT^AAC
FT          \      gaattc"
FT  -        5522..5527
FT          /note="gaattc 6bp
FT          \    gaattc
FT          \       ttataaccctctt..."
FT  -        5528..5690
FT          /note="pE194 2738..2900 163bp
FT          SacI = SstI = GAGCT^C"
FT  -        5691..7503
FT          /note="pSM3 6281..8093 1813bp"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="SIT unique EcoRI"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI E. coli pMB1 (ColE1 and pBR322)"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI Bacillus pE194"
FT  promoter    0..0
FT          /note="PRO E. coli ermC gene"
FT  CDS       0..0
FT          /note="ANT E. coli tetracycline resistance gene (tet)"
XX
SQ  Sequence 7503 BP; 2164 A; 1588 C; 1781 G; 1970 T; 0 other;
   ttctcatgtt tgacagctta tcatcgataa gctttaatgc ggtagtttat cacagttaaa
   ttgctaacgc agtcaggcac cgtgtatgaa atctaacaat gcgctcatcg tcatcctcgg
   caccgtcacc ctggatgctg taggcatagg cttggttatg ccggtactgc cgggcctctt
   gcgggatatc gtccattccg acagcatcgc cagtcactat ggcgtgctgc tagcgctata
   tgcgttgatg caatttctat gcgcacccgt tctcggagca ctgtccgacc gctttggccg
   ccgcccagtc ctgctcgctt cgctacttgg agccactatc gactacgcga tcatggcgac
   cacacccgtc ctgtggatcc tctacgccgg acgcatcgtg gccggcatca ccggcgccac
   aggtgcggtt gctggcgcct atatcgccga catcaccgat ggggaagatc gggctcgcca
   cttcgggctc atgagcgctt gtttcggcgt gggtatggtg gcaggccccg tggccggggg
   actgttgggc gccatctcct tgcatgcacc attccttgcg gcggcggtgc tcaacggcct
   caacctacta ctgggctgct tcctaatgca ggagtcgcat aagggagagc gtcgaccgat
   gcccttgaga gccttcaacc cagtcagctc cttccggtgg gcgcggggca tgactatcgt
   cgccgcactt atgactgtct tctttatcat gcaactcgta ggacaggtgc cggcagcgct
   ctgggtcatt ttcggcgagg accgctttcg ctggagcgcg acgatgatcg gcctgtcgct
   tgcggtattc ggaatcttgc acgccctcgc tcaagccttc gtcactggtc ccgccaccaa
   acgtttcggc gagaagcagg ccattatcgc cggcatggcg gccgacgcgc tgggctacgt
   cttgctggcg ttcgcgacgc gaggctggat ggccttcccc attatgattc ttctcgcttc
   cggcggcatc gggatgcccg cgttgcaggc catgctgtcc aggcaggtag atgacgacca
   tcagggacag cttcaaggat cgctcgcggc tcttaccagc ctaacttcga tcactggacc
   gctgatcgtc acggcgattt atgccgcctc ggcgagcaca tggaacgggt tggcatggat
   tgtaggcgcc gccctatacc ttgtctgcct ccccgcgttg cgtcgcggtg catggagccg
   ggccacctcg acctgaatgg aagccggcgg cacctcgcta acggattcac cactccaaga
   attggagcca atcaattctt gcggagaact gtgaatgcgc aaaccaaccc ttggcagaac
   atatccatcg cgtccgccat ctccagcagc cgcacgcggc gcatctcggg cagcgttggg
   tcctggccac gggtgcgcat gatcgtgctc ctgtcgttga ggacccggct aggctggcgg
   ggttgcctta ctggttagca gaatgaatca ccgatacgcg agcgaacgtg aagcgactgc
   tgctgcaaaa cgtctgcgac ctgagcaaca acatgaatgg tcttcggttt ccgtgtttcg
   taaagtctgg aaacgcggaa gtcagcgccc tgcaccatta tgttccggat ctgcatcgca
   ggatgctgct ggctaccctg tggaacacct acatctgtat taacgaagcg ctggcattga
   ccctgagtga tttttctctg gtcccgccgc atccataccg ccagttgttt accctcacaa
   cgttccagta accgggcatg ttcatcatca gtaacccgta tcgtgagcat cctctctcgt
   ttcatcggta tcattacccc catgaacaga aatccccctt acacggaggc atcagtgacc
   aaacaggaaa aaaccgccct taacatggcc cgctttatca gaagccagac attaacgctt
   ctggagaaac tcaacgagct ggacgcggat gaacaggcag acatctgtga atcgcttcac
   gaccacgctg atgagcttta ccgcagctgc ctcgcgcgtt tcggtgatga cggtgaaaac
   ctctgacaca tgcagctccc ggagacggtc acagcttgtc tgtaagcgga tgccgggagc
   agacaagccc gtcagggcgc gtcagcgggt gttggcgggt gtcggggcgc agccatgacc
   cagtcacgta gcgatagcgg agtgtatact ggcttaacta tgcggcatca gagcagattg
   tactgagagt gcaccatatg cggtgtgaaa taccgcacag atgcgtaagg agaaaatacc
   gcatcaggcg ctcttccgct tcctcgctca ctgactcgct gcgctcggtc gttcggctgc
   ggcgagcggt atcagctcac tcaaaggcgg taatacggtt atccacagaa tcaggggata
   acgcaggaaa gaacatgtga gcaaaaggcc agcaaaaggc caggaaccgt aaaaaggccg
   cgttgctggc gtttttccat aggctccgcc cccctgacga gcatcacaaa aatcgacgct
   caagtcagag gtggcgaaac ccgacaggac tataaagata ccaggcgttt ccccctggaa
   gctccctcgt gcgctctcct gttccgaccc tgccgcttac cggatacctg tccgcctttc
   tcccttcggg aagcgtggcg ctttctcata gctcacgctg taggtatctc agttcggtgt
   aggtcgttcg ctccaagctg ggctgtgtgc acgaaccccc cgttcagccc gaccgctgcg
   ccttatccgg taactatcgt cttgagtcca acccggtaag acacgactta tcgccactgg
   cagcagccac tggtaacagg attagcagag cgaggtatgt aggcggtgct acagagttct
   tgaagtggtg gcctaactac ggctacacta gaaggacagt atttggtatc tgcgctctgc
   tgaagccagt taccttcgga aaaagagttg gtagctcttg atccggcaaa caaaccaccg
   ctggtagcgg tggttttttt gtttgcaagc agcagattac gcgcagaaaa aaaggatctc
   aagaagatcc tttgatcttt tctacggggt ctgacgctca gtggaacgaa aactcacgtt
   aagggatttt ggtcatgaga ttatcaaaaa ggatcttcac ctagatcctt ttaaattaaa
   aatgaagttt taaatcaatc taaagtatat atgagtaaac ttggtctgac agttaccaat
   gcttaatcag tgaggcacct atctcagcga tctgtctatt tcgttcatcc atagttgcct
   gactccccgt cgtgtagata actacgatac gggagggctt accatctggc cccagtgctg
   caatgatacc gcgagaccca cgctcaccgg ctccagattt atcagcaata aaccagccag
   ccggaagggc cgagcgcaga agtggtcctg caactttatc cgcctccatc cagtctatta
   attgttgccg ggaagctaga gtaagtagtt cgccagttaa tagtttgcgc aacgttgttg
   ccattgctgc agaacggatt gttgatgatt acgaaaatat taagagcaca gactattaca
   cagaaaatca agaattaaaa aaacgtagag agagtttgaa agaagtagtg aatacatgga
   aagaggggta tcacgaaaaa agtaaagagg ttaataaatt aaagcgagag aatgatagtt
   tgaatgagca gttgaatgta tcagagaaat ttcaagctag tacagtgact ttatatcgtg
   ctgcgagggc gaatttccct gggtttgaga aagggtttaa taggcttaaa gagaaattct
   ttaatgattc caaatttgag cgtgtgggac agtttatgga tgttgtacag gataatgtcc
   agaaggtcga tagaaagcgt gagaaacagc gtacagacga tttagagatg tagaggtact
   tttatgccga gaaaactttt tgcgtgtgac agtccttaaa atatacttag agcgtaagcg
   aaagtagtag cgacagctat taactttcgg ttgcaaagct ctaggatttt taatggacgc
   agcgcatcac acgcaaaaag gaaattggaa taaatgcgaa atttgagatg ttaattaaag
   acctttttga ggtctttttt tcttagattt ttggggttat ttaggggaga aaacataggg
   gggtactacg acctcccccc taggtgtcca ttgtccattg tccaaacaaa taaataaata
   ttgggttttt aatgttaaaa ggttgttttt tatgttaaag tgaaaaaaac agatgttggg
   aggtacagtg atggttgtag atagaaaaga agagaaaaaa gttgctgtta ctttaagact
   tacaacagaa gaaaatgaga tattaaatag aatcaaagaa aaatataata ttagcaaatc
   agatgcaacc ggtattctaa taaaaaaata tgcaaaggag gaatacggtg cattttaaac
   aaaaaaagat agacagcact ggcatgctgc ctatctatga ctaaattttg ttaagtgtat
   tagcaccgtt attatatcat gagcgaaaat gtaataaaag aaactgaaaa caagaaaaat
   tcaagaggac gtaattggac atttgtttta tatccagaat cagcaaaagc cgagtggtta
   gagtatttaa aagagttaca cattcaattt gtagtgtctc cattacatga tagggatact
   gatacagaag gtaggatgaa aaaagagcat tatcatattc tagtgatgta tgagggtaat
   aaatcttatg aacagataaa aataattaac agaagaattg aatgcgacta ttccgcagat
   tgcaggaagt gtgaaaggtc ttgtgagata tatgcttcac atggacgatc ctaataaatt
   taaatatcaa aaagaagata tgatagttta tggcggtgta gatgttgatg aattattaaa
   gaaaacaaca acagatagat ataaattaat taaagaaatg attgagttta ttgatgaaca
   aggaatcgta gaatttaaga gtttaatgga ttatgcaatg aagtttaaat ttgatgattg
   gttcccgctt ttatgtgata actcggcgta tgttattcaa gaatatataa aatcaaatcg
   gtataaatct gaccgataga ttttgaattt aggtgtcaca agacactctt ttttcgcacc
   agcgaaaact ggtttaagcc gactgcgcaa aagacataat cgattcacaa aaaataggca
   cacgaaaaac aagttaaggg atgcagttta tgcatccctt aacttactta ttaaataatt
   tatagctatt gaaaagagat aagaattgtt caaagctaat attgtttaaa tcgtcaattc
   ctgcatgttt taaggaattg ttaaattgat tttttgtaaa tattttcttg tattctttgt
   tgaattctta taaccctctt taatttggtt atatgaattt tgcttattaa cgattcatta
   taaccactta ttttttgttt ggttgataat gaactgtgct gattacaaaa atactaaaaa
   tgcccatatt ttttcctcct tataaaatta gtataattat agcacgagct ctgataaata
   tgaacatgat gagtgatcgt taaatttata ctgcaatcgg atgcgattat tgaataaaag
   atatgagaga tttatctaat ttcttttttc ttgtaaaaaa agaaagttct taaaggtttt
   atagttttgg tcgtagagca cacggtttaa cgacttaatt acgaagtaaa taagtctagt
   gtgttagact ttatgaaatc tatatacgtt tatatatatt tattatccgg aggtgtagca
   tgtctcattc aattttgagg gttgccagag ttaaaggatc aagtaataca aacgggatac
   aaagacataa tcaaagagag aataaaaact ataataataa agacataaat catgaggaaa
   catataaaaa ttatgatttg attaacgcac aaaatataaa gtataaagat aaaattgatg
   aaacgattga tgagaattat tcagggaaac gtaaaattcg gtcagatgca attcgacatg
   tggacggact ggttacaagt gataaagatt tctttgatga tttaagcgga gaagaaatag
   aacgattttt taaagatagc ttggagtttc tagaaaatga atacggtaag gaaaatatgc
   tgtatgcgac tgtccatctg gatgaaagag tcccacatat gcactttggt tttgtccctt
   taacagagga cgggagattg tctgcaaaag aacagttagg caacaagaaa gactttactc
   aattacaaga tagatttaat gagtatgtga atgagaaagg ttatgaactt gaaagaggca
   cgtccaaaga ggttacagaa cgagaacata aagcgatgga tcagtacaag aaagatactg
   tatttcataa acaggaactg caagaagtta aggatgagtt acagaaggca aataagcagt
   tacagagtgg aatagagcat atgaggtcta cgaaaccctt tgattatgaa aatgagcgta
   caggtttgtt ctctggacgt gaagagactg gtagaaagat attaactgct gatgaatttg
   aacgcctgca agaaacaatc tcttctgcag gcatcgtggt gtcacgctcg tcgtttggta
   tggcttcatt cagctccggt tcccaacgat caaggcgagt tacatgatcc cccatgttgt
   gcaaaaaagc ggttagctcc ttcggtcctc cgatcgttgt cagaagtaag ttggccgcag
   tgttatcact catggttatg gcagcactgc ataattctct tactgtcatg ccatccgtaa
   gatgcttttc tgtgactggt gagtactcaa ccaagtcatt ctgagaatag tgtatgcggc
   gaccgagttg ctcttgcccg gcgtcaacac gggataatac cgcgccacat agcagaactt
   taaaagtgct catcattgga aaacgttctt cggggcgaaa actctcaagg atcttaccgc
   tgttgagatc cagttcgatg taacccactc gtgcacccaa ctgatcttca gcatctttta
   ctttcaccag cgtttctggg tgagcaaaaa caggaaggca aaatgccgca aaaaagggaa
   taagggcgac acggaaatgt tgaatactca tactcttcct ttttcaatat tattgaagca
   tttatcaggg ttattgtctc atgagcggat acatatttga atgtatttag aaaaataaac
   aaataggggt tccgcgcaca tttccccgaa aagtgccacc tgacgtctaa gaaaccatta
   ttatcatgac attaacctat aaaaataggc gtatcacgag gccctttcgt cttcaagaat
   taa
//