back Return to this vector's summary.
ID  PSN2    preliminary; circular DNA; PRO; 1288 BP.
XX
AC  J01763; V01282;
XX
DT  01-DEC-1994 (Rel. 10, Created)
DT  01-JUL-1995 (Rel. 12, Last updated, Version 1)
XX
DE  Staphylococcus plasmid vector pSN2 - complete.
XX
KW  cloning vector.
XX
OS  Staphylococcus aureus
OC  Prokaryotae.
XX
RN  [1]
RP  1-1288
RC  pSA5120-pSN2 from pSN2 & pSA5120
RA  Khan S.A., Novick R.P.;
RT  "Structural analysis of plasmid pSN2 in Staphylococcus aureus: no
RT  involvement in enterotoxin B production";
RL  J. Bacteriol. 149:642-649(1982).
XX
RN  [2]
RC  pSN1 from Staphylococcus aureus, tet gene
RC  pSN2 from Staphylococcus aureus
RC  pSN3 from Staphylococcus aureus, amp gene
RA  Shalita Z., Hertman I., Sarid S.;
RT  "Isolation and characterization of a plasmid involved with
RT  enterotoxin B production in Staphylococcus aureus";
RL  J. Bacteriol. 129:317-325(1977).
XX
CC  Contrary to previous reports, pSN2 doesn't appear to be involved in
CC  enterotoxin B production [1].
CC  Sequence below is inverted and complemented relative to
CC  presentation in [1].
CC  NCBI gi: 151677
CC  NM (pSN2)
CC  CM (yes)
CC  NA (ds-DNA)
CC  TP (circular)
CC  ST ()
CC  TY (plasmid)
CC  SP ()
CC  HO (Staphylococcus)
CC  CP ()
CC  FN ()
CC  SE ()
CC  PA (Staphylococcus)
CC  BR ()
CC  OF ()
CC  OR ()
XX
FH  Key       Location/Qualifiers
FH
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="1. Staphylococcus aureus
FT          -> pSN2 1288bp"
FT  promoter    547..554
FT          /note="PRO Pribnow box"
FT  RBS       574..579
FT          /note="RBS Shine-Dalgarno box"
FT  CDS       588..1064
FT          /note="GEN Staphylococcus 20 kd protein;
FT          NCBI gi: 151678"
FT  misc_feature  1118..1124
FT          /note="messenger stop region"
XX
SQ  Sequence 1288 BP; 449 A; 219 C; 248 G; 372 T; 0 other;
   ggcaccaatc gccactgaag tggcatcata ttcgcctttc tttctcaaaa tgttttctcg
   gcataaatgc ttaattaagg tttggcaagc attggctttg ctagccactc aatcgctatc
   gctcattcgt gactgctcgc ctgcttgttg ggggcaagcc cccaaaaccc cctacaaaat
   gctagccata tatcaaaaaa taaacgtaag cataaacgca ttcgcttctt ttctatataa
   atatgagcga agcgaataag cgtcggaaaa gcagcaaaaa gtttcctttt tgctgttgga
   gcatgggggt tcagggggtg cagtatctga cgtcaatgcc gagcgatagc gagccgaagg
   gtagcattta cgttagataa ccccctgata tgctccgacg ctttatatag aaaagaagat
   tcaactaggt aaaatcttaa tataggttga gatgataagg tttataagga atttgtttgt
   agtaattttt gacttgtttt gttgtaattt cttacttgtt ttgttgtatt ttttttacca
   ctgtgataat atttcaacta catactgaaa taagaggtga atataaaatg aaagaaagat
   atggaacagt atataaaggc tctcagaggc tcatagacga ggaaagtgga gaagtaatag
   aggtagataa gctataccgt aaacaaacgt ctggtaactt tgtaaaagcg tatatcgtcc
   aattaataag tatgttagat atgataggcg gtaaaaagct caagattgtt aattatatat
   tagataatgt acatctaagt aataacacaa tgatagcaac tgttagagaa atagcagaag
   gaacaaatac aagcacgaaa accgtaaata caacgcttaa aatcttagaa gaaggaaata
   tcattaaaag aagaactgga gcattaatgc taaacccaga gctactcatg agaggcgatg
   accaaaaaca aaaatacctc ttactcgaat ttgggaactt tgagcaagag gacgaccaaa
   agcaagaaaa tgctttatca gaatattatt ctttcaagga gtagtatagc ataaattcgt
   ctatgttgta gacgaaagga ctagctaaca ctagtccttt tttatatttg tagctttgat
   ctactcgtta cactcgcaga aaaagctaca aataaaagca ataacaaccc accttaatct
   cgctttattc caatttccat tttgagcaga aactttactc atatgatttg gattggttgt
   taagttggaa ttaatccaac ttaaaacc
//