back Return to this vector's summary.
ID  PT3T7LUC  preliminary; circular DNA; SYN; 4674 BP.
XX
AC  IG1121;
XX
DT  01-FEB-1993 (Rel. 7, Created)
DT  01-JUL-1995 (Rel. 12, Last updated, Version 1)
XX
DE  E. coli phagemid vector pT3T7-luc - complete.
XX
KW  cloning vector.
XX
OS  Cloning vector
OC  Artificial sequences; Cloning vehicles.
XX
RN  [1]
RC  [lambda gLuc1 from lambda & luc gene]
RC  [lambda Luc23 from lambda & luc gene]
RC  pLuc23-4 from pUC19 & lambda Luc23
RC  pLuc23A from pUC13 & lambda Luc23
RC  pLuc23B from pUC13 & lambda Luc23
RC  pJD180, pJD181, pJD182 from pUC19 & lambda gLuc1
RC  pJD183 from pUC13 & lambda gLuc1
RC  pJD200 from pUC18 & pJD180 & linker
RC  pJD201 from pJD200 & pLuc23-4
RC  pJD202 from pUC18 & pJD201
RC  pJD204, pJD206 from pJD202 & linker
RC  pJD205, pJD207 from pJD201 & linker
RC  pSV2A from pSV2
RC  pSV232A from pSV2
RC  pSV2A/L-Adelta5' from pSV2A & pJD206
RC  pSV232AL-Adelta5' from pSV232A & pJD206
RC  pRSV from RSV
RC  pRSVL-Adelta5' from pRSV & pJD206
RC  [pRSV-L from pRSV & luciferase gene]
RA  De Wet J.R., Wood K.V., DeLuca M., Helinski D.R., Subramani S.;
RT  "Firefly luciferase gene: structure and expression in mammalian
RT  cells";
RL  Mol. Cell. Biol. 7:725-737(1987).
XX
CC  NM (pT3T7-luc)
CC  CM (yes)
CC  NA (ds-DNA)
CC  TP (circular)
CC  ST ()
CC  TY (phagemid)
CC  SP (CLONTECH)
CC  HO (E.coli)
CC  CP ()
CC  FN (reporter)
CC  SE ()
CC  PA (pT3T7-1)
CC  BR ()
CC  OF ()
CC  OR ()
XX
FH  Key       Location/Qualifiers
FH
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="1. pUC18 2686bp
FT          2. T3 promoter
FT          3. T7 promoter
FT          4. luc gene
FT          -> pT3T7-luc 4674bp"
FT  promoter    66..85
FT          /note="PRO bacteriophage T3"
FT  misc_feature  69..69
FT          /note="bacteriophage T3 transcription initiation site"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="MCS HindIII-SphI-PstI-SalI-XbaI-BamHI-
FT          LUC gene-BamHI-SmaI-KpnI-ApaI-XhoI-SalI-ClaI-
FT          HindIII-EcoRV-EcoRI"
FT  misc_feature  complement(1..1)
FT          /note="bacteriophage T7 transcription initiation site"
FT  promoter    complement(4..2729)
FT          /note="PRO bacteriophage T7"
FT  CDS       111..2476
FT          /note="GEN E. coli beta-galactosidase gene (lacZ)"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="SIT NarI"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="SIT NdeI"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="SIT AatII"
FT  CDS       1271..2128
FT          /note="ANT E. coli beta-lactamase gene (bla)
FT          ampicillin resistance gene (apr/amp)"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="SIT XmnI"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="SIT ScaI"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="SIT BglI"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="SIT HgiEII"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI E. coli pMB1 (ColE1 and pBR322)"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="SIT AflIII"
FT  promoter    0..0
FT          /note="PRO E. coli lacP gene"
XX
SQ  Sequence 4674 BP; 1239 A; 1092 C; 1141 G; 1202 T; 0 other;
   aagcttgcat gcctgcaggt cgactctaga ggatccgagc ttggaattcc tttgtgttac
   attcttgaat gtcgctcgca gtgacattag cattccggta ctgttggtaa aatggaagac
   gccaaaaaca taaagaaagg cccggcgcca ttctatcctc tagaggatgg aaccgctgga
   gagcaactgc ataaggctat gaagagatac gccctggttc ctggaacaat tgcttttaca
   gatgcacata tcgaggtgaa catcacgtac gcggaatact tcgaaatgtc cgttcggttg
   gcagaagcta tgaaacgata tgggctgaat acaaatcaca gaatcgtcgt atgcagtgaa
   aactctcttc aattctttat gccggtgttg ggcgcgttat ttatcggagt tgcagttgcg
   cccgcgaacg acatttataa tgaacgtgaa ttgctcaaca gtatgaacat ttcgcagcct
   accgtagtgt ttgtttccaa aaaggggttg caaaaaattt tgaacgtgca aaaaaaatta
   ccaataatcc agaaaattat tatcatggat tctaaaacgg attaccaggg atttcagtcg
   atgtacacgt tcgtcacatc tcatctacct cccggtttta atgaatacga ttttgtacca
   gagtcctttg atcgtgacaa aacaattgca ctgataatga attcctctgg atctactggg
   ttacctaagg gtgtggccct tccgcataga actgcctgcg tcagattctc gcatgccaga
   gatcctattt ttggcaatca aatcattccg gatactgcga ttttaagtgt tgttccattc
   catcacggtt ttggaatgtt tactacactc ggatatttga tatgtggatt tcgagtcgtc
   ttaatgtata gatttgaaga agagctgttt ttacgatccc ttcaggatta caaaattcaa
   agtgcgttgc tagtaccaac cctattttca ttcttcgcca aaagcactct gattgacaaa
   tacgatttat ctaatttaca cgaaattgct tctgggggcg cacctctttc gaaagaagtc
   ggggaagcgg ttgcaaaacg cttccatctt ccagggatac gacaaggata tgggctcact
   gagactacat cagctattct gattacaccc gagggggatg ataaaccggg cgcggtcggt
   aaagttgttc cattttttga agcgaaggtt gtggatctgg ataccgggaa aacgctgggc
   gttaatcaga gaggcgaatt atgtgtcaga ggacctatga ttatgtccgg ttatgtaaac
   aatccggaag cgaccaacgc cttgattgac aaggatggat ggctacattc tggagacata
   gcttactggg acgaagacga acacttcttc atagttgacc gcttgaagtc tttaattaaa
   tacaaaggat atcaggtggc ccccgctgaa ttggaatcga tattgttaca acaccccaac
   atcttcgacg cgggcgtggc aggtcttccc gacgatgacg ccggtgaact tcccgccgcc
   gttgttgttt tggagcacgg aaagacgatg acggaaaaag agatcgtgga ttacgtcgcc
   agtcaagtaa caaccgcgaa aaagttgcgc ggaggagttg tgtttgtgga cgaagtaccg
   aaaggtctta ccggaaaact cgacgcaaga aaaatcagag agatcctcat aaaggccaag
   aagggcggaa agtccaaatt gtaaaatgta actgtattca gcgatgacga aattcttagc
   tattgtaata ttatatgcaa attgatgaat ggtaattttg taattgtggg tcactgtact
   attttaacga ataataaaat caggtatagg taactaaaaa ggaattcgag ctcggtaccc
   ggggatcccc gggtaccggg ccccccctcg aggtcgacgg tatcgataag cttgatatcg
   aattcgccct atagtgagtc gtattacaat tcactggccg tcgttttaca acgtcgtgac
   tgggaaaacc ctggcgttac ccaacttaat cgccttgcag cacatccccc tttcgccagc
   tggcgtaata gcgaagaggc ccgcaccgat cgcccttccc aacagttgcg cagcctgaat
   ggcgaatggc gcctgatgcg gtattttctc cttacgcatc tgtgcggtat ttcacaccgc
   atatggtgca ctctcagtac aatctgctct gatgccgcat agttaagcca gccccgacac
   ccgccaacac ccgctgacgc gccctgacgg gcttgtctgc tcccggcatc cgcttacaga
   caagctgtga ccgtctccgg gagctgcatg tgtcagaggt tttcaccgtc atcaccgaaa
   cgcgcgagac gaaagggcct cgtgatacgc ctatttttat aggttaatgt catgataata
   atggtttctt agacgtcagg tggcactttt cggggaaatg tgcgcggaac ccctatttgt
   ttatttttct aaatacattc aaatatgtat ccgctcatga gacaataacc ctgataaatg
   cttcaataat attgaaaaag gaagagtatg agtattcaac atttccgtgt cgcccttatt
   cccttttttg cggcattttg ccttcctgtt tttgctcacc cagaaacgct ggtgaaagta
   aaagatgctg aagatcagtt gggtgcacga gtgggttaca tcgaactgga tctcaacagc
   ggtaagatcc ttgagagttt tcgccccgaa gaacgttttc caatgatgag cacttttaaa
   gttctgctat gtggcgcggt attatcccgt attgacgccg ggcaagagca actcggtcgc
   cgcatacact attctcagaa tgacttggtt gagtactcac cagtcacaga aaagcatctt
   acggatggca tgacagtaag agaattatgc agtgctgcca taaccatgag tgataacact
   gcggccaact tacttctgac aacgatcgga ggaccgaagg agctaaccgc ttttttgcac
   aacatggggg atcatgtaac tcgccttgat cgttgggaac cggagctgaa tgaagccata
   ccaaacgacg agcgtgacac cacgatgcct gtagcaatgg caacaacgtt gcgcaaacta
   ttaactggcg aactacttac tctagcttcc cggcaacaat taatagactg gatggaggcg
   gataaagttg caggaccact tctgcgctcg gcccttccgg ctggctggtt tattgctgat
   aaatctggag ccggtgagcg tgggtctcgc ggtatcattg cagcactggg gccagatggt
   aagccctccc gtatcgtagt tatctacacg acggggagtc aggcaactat ggatgaacga
   aatagacaga tcgctgagat aggtgcctca ctgattaagc attggtaact gtcagaccaa
   gtttactcat atatacttta gattgattta aaacttcatt tttaatttaa aaggatctag
   gtgaagatcc tttttgataa tctcatgacc aaaatccctt aacgtgagtt ttcgttccac
   tgagcgtcag accccgtaga aaagatcaaa ggatcttctt gagatccttt ttttctgcgc
   gtaatctgct gcttgcaaac aaaaaaacca ccgctaccag cggtggtttg tttgccggat
   caagagctac caactctttt tccgaaggta actggcttca gcagagcgca gataccaaat
   actgtccttc tagtgtagcc gtagttaggc caccacttca agaactctgt agcaccgcct
   acatacctcg ctctgctaat cctgttacca gtggctgctg ccagtggcga taagtcgtgt
   cttaccgggt tggactcaag acgatagtta ccggataagg cgcagcggtc gggctgaacg
   gggggttcgt gcacacagcc cagcttggag cgaacgacct acaccgaact gagataccta
   cagcgtgagc tatgagaaag cgccacgctt cccgaaggga gaaaggcgga caggtatccg
   gtaagcggca gggtcggaac aggagagcgc acgagggagc ttccaggggg aaacgcctgg
   tatctttata gtcctgtcgg gtttcgccac ctctgacttg agcgtcgatt tttgtgatgc
   tcgtcagggg ggcggagcct atggaaaaac gccagcaacg cggccttttt acggttcctg
   gccttttgct ggccttttgc tcacatgttc tttcctgcgt tatcccctga ttctgtggat
   aaccgtatta ccgcctttga gtgagctgat accgctcgcc gcagccgaac gaccgagcgc
   agcgagtcag tgagcgagga agcggaagag cgcccaatac gcaaaccgcc tctccccgcg
   cgttggccga ttcattaatg cagctggcac gacaggtttc ccgactggaa agcgggcagt
   gagcgcaacg caattaatgt gagttagctc actcattagg caccccaggc tttacacttt
   atgcttccgg ctcgtatgtt gtgtggaatt gtgagcggat aacaatttca cacaggaaac
   agctatgacc atgattacgc caagctcgaa attaaccctc actaaaggga acaa
//