back Return to this vector's summary.
ID  PT7T319U  preliminary; circular DNA; SYN; 2883 BP.
XX
AC  IG1129;
XX
DT  01-FEB-1993 (Rel. 7, Created)
DT  01-JUL-1995 (Rel. 12, Last updated, Version 1)
XX
DE  E. coli phagemid vector pT7T3-19U - complete.
XX
KW  cloning vector.
XX
OS  Cloning vector
OC  Artificial sequences; Cloning vehicles.
XX
RN  [1]
RC  pZf18R from pUC18 & pDM1, f1
RC  pZf18U from pUC18 & pDM1, f1
RC  pZf19R from pUC19 & pDM1, f1
RC  pZf19U from pUC19 & pDM1, f1
RC  pTZ18R from pZf18R & oligo, T7 promoter
RC  pTZ18U from pZf18U & oligo, T7 promoter
RC  pTZ19R from pZf19R & oligo, T7 promoter
RC  pTZ19U from pZf19U & oligo, T7 promoter
RC  pTP6 from pSP64-f1- & pTZ19R
RC  pC2A from pTZ18R & pP-450PBc2
RA  Mead D.A., Szczesna-Skorupa E., Kemper B.;
RT  "Single-stranded DNA blue T7 promoter plasmids: a versatile
RT  tandem promoter system for cloning and protein engineering";
RL  Protein Engineering 1:67-74(1986).
XX
CC  NM (pT7T3-19U)
CC  CM (yes)
CC  NA (ds-DNA)
CC  TP (circular)
CC  ST ()
CC  TY (phagemid)
CC  SP (Pharmacia)
CC  HO (E.coli NM522)
CC  CP ()
CC  FN (cloning cDNA)(transcription)(mutagenesis)
CC  SE (color blue/white)
CC  PA (pUC18)(bacteriophage f1)(pTZ19U)
CC  BR (pT7T3-18U)
CC  OF ()
CC  OR ()
XX
FH  Key       Location/Qualifiers
FH
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="1. pTZ19U 2863bp
FT          -> pT7T3-19U 2883bp"
FT  CDS       complement(1..<448)
FT          /note="GEN E. coli beta-galactosidase gene (lacZ)
FT          alpha peptide"
FT  primer_bind   0..0
FT          /note="PRI bacteriophage M13 universal"
FT  promoter    0..0
FT          /note="PRO bacteriophage T3"
FT  misc_binding  0..0
FT          /note="MCS unique HindIII-SphI-PstI-BspMI-SalI-XbaI-
FT          BamHI-SmaI-KpnI-SacI-EcoRI"
FT  promoter    complement(0..0)
FT          /note="PRO bacteriophage T7"
FT  rep_origin   0..0
FT          /note="ORI E. coli pMB1 (ColE1 and pBR322)"
FT  CDS       complement(0..0)
FT          /note="ANT E. coli beta-lactamase gene (bla)
FT          ampicillin resistance gene (apr/amp)"
FT  misc_binding  1997..1997
FT          /note="SIT unique ScaI"
FT  misc_binding  2114..2114
FT          /note="SIT unique XmnI"
FT  rep_origin   <2753..2883
FT          /note="ORI bacteriophage f1 intergenic region"
FT  misc_binding  2753..2753
FT          /note="SIT unique NaeI"
XX
SQ  Sequence 2883 BP; 747 A; 710 C; 716 G; 710 T; 0 other;
   cccattcgcc attcaggctg cgcaactgtt gggaagggcg atcggtgcgg gcctcttcgc
   tattacgcca gctggcgaaa gggggatgtg ctgcaaggcg attaagttgg gtaacgccag
   ggttttccca gtcacgacgt tgtaaaacga cggccagtgc caagctatat aaattaaccc
   tcactaaagg gaataagctt gcatgcctgc aggtcgactc tagaggatcc ccgggtaccg
   agctcgaatt ccctatagtg agtcgtatta aattcgtaat catggtcata gctgtttcct
   gtgtgaaatt gttatccgct cacaattcca cacaacatac gagccggaag cataaagtgt
   aaagcctggg gtgcctaatg agtgagctaa ctcacattaa ttgcgttgcg ctcactgccc
   gctttccagt cgggaaacct gtcgtgccag ctgcattaat gaatcggcca acgcgcgggg
   agaggcggtt tgcgtattgg gcgctcttcc gcttcctcgc tcactgactc gctgcgctcg
   gtcgttcggc tgcggcgagc ggtatcagct cactcaaagg cggtaatacg gttatccaca
   gaatcagggg ataacgcagg aaagaacatg tgagcaaaag gccagcaaaa ggccaggaac
   cgtaaaaagg ccgcgttgct ggcgtttttc cataggctcc gcccccctga cgagcatcac
   aaaaatcgac gctcaagtca gaggtggcga aacccgacag gactataaag ataccaggcg
   tttccccctg gaagctccct cgtgcgctct cctgttccga ccctgccgct taccggatac
   ctgtccgcct ttctcccttc gggaagcgtg gcgctttctc aatgctcacg ctgtaggtat
   ctcagttcgg tgtaggtcgt tcgctccaag ctgggctgtg tgcacgaacc ccccgttcag
   cccgaccgct gcgccttatc cggtaactat cgtcttgagt ccaacccggt aagacacgac
   ttatcgccac tggcagcagc cactggtaac aggattagca gagcgaggta tgtaggcggt
   gctacagagt tcttgaagtg gtggcctaac tacggctaca ctagaagaac agtatttggt
   atctgcgctc tgctgaagcc agttaccttc ggaaaaagag ttggtagctc ttgatccggc
   aaacaaacca ccgctggtag cggtggtttt tttgtttgca agcagcagat tacgcgcaga
   aaaaaaggat ctcaagaaga tcctttgatc ttttctacgg ggtctgacgc tcagtggaac
   gaaaactcac gttaagggat tttggtcatg agattatcaa aaaggatctt cacctagatc
   cttttaaatt aaaaatgaag ttttaaatca atctaaagta tatatgagta aacttggtct
   gacagttacc aatgcttaat cagtgaggca cctatctcag cgatctgtct atttcgttca
   tccatagttg cctgactccc cgtcgtgtag ataactacga tacgggaggg cttaccatct
   ggccccagtg ctgcaatgat accgcgagac ccacgctcac cggctccaga tttatcagca
   ataaaccagc cagccggaag ggccgagcgc agaagtggtc ctgcaacttt atccgcctcc
   atccagtcta ttaattgttg ccgggaagct agagtaagta gttcgccagt taatagtttg
   cgcaacgttg ttgccattgc tacaggcatc gtggtgtcac gctcgtcgtt tggtatggct
   tcattcagct ccggttccca acgatcaagg cgagttacat gatcccccat gttgtgcaaa
   aaagcggtta gctccttcgg tcctccgatc gttgtcagaa gtaagttggc cgcagtgtta
   tcactcatgg ttatggcagc actgcataat tctcttactg tcatgccatc cgtaagatgc
   ttttctgtga ctggtgagta ctcaaccaag tcattctgag aatagtgtat gcggcgaccg
   agttgctctt gcccggcgtc aatacgggat aataccgcgc cacatagcag aactttaaaa
   gtgctcatca ttggaaaacg ttcttcgggg cgaaaactct caaggatctt accgctgttg
   agatccagtt cgatgtaacc cactcgtgca cccaactgat cttcagcatc ttttactttc
   accagcgttt ctgggtgagc aaaaacagga aggcaaaatg ccgcaaaaaa gggaataagg
   gcgacacgga aatgttgaat actcatactc ttcctttttc aatattattg aagcatttat
   cagggttatt gtctcatgag cggatacata tttgaatgta tttagaaaaa taaacaaata
   ggggttccgc gcacatttcc ccgaaaagtg ccacctgaaa ttgtaaacgt taatgttttg
   ttaaatttcg cgttaaatat ttgttaaatc agcttatttt ttaaccagta agcagaaaat
   gacaaaaatc cttataaatc aaaagaatag accgagttag ttgtgagtgt tgttccagtt
   tggaacaaga gtccactatt aaagaacgtg gactccaacg taaaaccgtc tatcagggcg
   atggcccact acgtgaacca tcacccaaat caagtttttg gaggtcgagg tgccgtaaag
   cactaaatcg gaaccctaaa gggagccccc gatttagagc ttgacgggga aagccggcga
   acgtggcgag aaaggaaggg aagaaagcga aaggagcggg cgctagggcg ctggcaagtg
   tagcggtcac gctgcgcgta accaccacac ccgccgcgct taatgcgccg ctactgggcg
   cgt
//