back Return to this vector's summary.
ID  PUCF1   preliminary; circular DNA; SYN; 3200 BP.
XX
AC  L09144; VB0072;
XX
DT  07-JUN-1993 (Rel. 7, Created)
DT  01-JUL-1995 (Rel. 12, Last updated, Version 1)
XX
DE  E. coli plasmid vector pUC-f1 - complete.
XX
KW  cloning vector.
XX
OS  Cloning vector
OC  Artificial sequences; Cloning vehicles.
XX
RN  [1]
RP  1-3200
RC  pUC-f1 from pUC series & f1 or phage PF1
RA  Gilbert W.;
RT  "Obtained from VecBase 3.0";
RL  Unpublished (1991).
XX
RN  [2]
RC  pUC-f1
RA  Schwarz B.;
RT  ;
RL  Submitted (00-XXX-1991) by:
RL  Schwarz B., MPI Biochemie, Martinsried.
XX
CC  These data and their annotation were supplied to GenBank by Will
CC  Gilbert under the auspices of the GenBank Currator Program.
CC
CC  Citation sequence information from PL-Pharmacia. copyright.
CC  Revised 16-DEC-1986 by F. Pfeiffer:
CC  1576/7 'AT' to 'TA' to match the revised sequence of pBR322
CC  The beta-galactosidase mRNA sequence including the multiple
CC  cloning site of M13mp19 is on the strand complementary to that
CC  shown.
CC  old Pharmacia vector.
CC  NM (pUC-f1)
CC  CM (yes)
CC  NA (ds-DNA)
CC  TP (circular)
CC  ST ()
CC  TY (plasmid)
CC  SP ()
CC  HO (E.coli)
CC  CP ()
CC  FN (cloning)
CC  SE ()
CC  PA (pUC19)(PF1)
CC  BR ()
CC  OF ()
CC  OR ()
XX
FH  Key       Location/Qualifiers
FH
FT  misc_feature  0..0
FT          /note="1. pUC19 2686bp, ori/amp gene
FT          2. f1 500bp, ori
FT          -> pUC-f1 3200bp"
FT  misc_feature  complement(1..414)
FT          /note="from pUC19"
FT  misc_binding  complement(196..414)
FT          /note="MCS HindIII-SphI-PstI-SalI-XbaI-BamHI
FT          M13mp19/pUC19-Polylinker"
FT  misc_feature  complement(415..928)
FT          /note="from bacteriophage f1"
FT  misc_binding  complement(931..966)
FT          /note="MCS HindIII-SphI-PstI-SalI-XbaI-BamHI
FT          M13mp19/pUC19-Polylinker"
FT  misc_feature  complement(929..1198)
FT          /note="from pUC19"
FT  misc_feature  complement(1199..3200)
FT          /note="from pUC19"
FT  CDS       complement(2143..2931)
FT          /note="ANT E. coli beta-lactamase gene (bla)
FT          ampicillin resistance gene (apr/amp)"
XX
SQ  Sequence 3200 BP; 829 A; 786 C; 817 G; 768 T; 0 other;
   tcgcgcgttt cggtgatgac ggtgaaaacc tctgacacat gcagctcccg gagacggtca
   cagcttgtct gtaagcggat gccgggagca gacaagcccg tcagggcgcg tcagcgggtg
   ttggcgggtg tcggggctgg cttaactatg cggcatcaga gcagattgta ctgagagtgc
   accatatgcg gtgtgaaata ccgcacagat gcgtaaggag aaaataccgc atcaggcgcc
   attcgccatt caggctgcgc aactgttggg aagggcgatc ggtgcgggcc tcttcgctat
   tacgccagct ggcgaaaggg ggatgtgctg caaggcgatt aagttgggta acgccagggt
   tttcccagtc acgacgttgt aaaacgacgg ccagtgaatt cgagctcggt acccaccccg
   gttgataatc agaaaagccc caaaaacagg aagattgtat aagcaaatat ttaaattgta
   aacgttaata ttttgttaaa attcgcgtta aatttttgtt aaatcagctc attttttaac
   caataggccg aaatcggcaa aatcccttat aaatcaaaag aatagaccga gatagggttg
   agtgttgttc cagtttggaa caagagtcca ctattaaaga acgtggactc caacgtcaaa
   gggcgaaaaa ccgtctatca gggcgatggc ccactacgtg aaccatcacc ctaatcaagt
   tttttggggt cgaggtgccg taaagcacta aatcggaacc ctaaagggat gccccgattt
   agagcttgac ggggaaagcc ggcgaacgtg gcgagaaagg aagggaagaa agcgaaagga
   gcgggcgcta gggcgctggc aagtgtagcg gtcacgctgc gcgtaaccac cacacccgcc
   gcgcttaatg cgccgctaca gggcgcgtgg ggatcctcta gagtcgacct gcaggcatgc
   aagcttggcg taatcatggt catagctgtt tcctgtgtga aattgttatc cgctcacaat
   tccacacaac atacgagccg gaagcataaa gtgtaaagcc tggggtgcct aatgagtgag
   ctaactcaca ttaattgcgt tgcgctcact gcccgctttc cagtcgggaa acctgtcgtg
   ccagctgcat taatgaatcg gccaacgcgc ggggagaggc ggtttgcgta ttgggcgctc
   ttccgcttcc tcgctcactg actcgctgcg ctcggtcgtt cggctgcggc gagcggtatc
   agctcactca aaggcggtaa tacggttatc cacagaatca ggggataacg caggaaagaa
   catgtgagca aaaggccagc aaaaggccag gaaccgtaaa aaggccgcgt tgctggcgtt
   tttccatagg ctccgccccc ctgacgagca tcacaaaaat cgacgctcaa gtcagaggtg
   gcgaaacccg acaggactat aaagatacca ggcgtttccc cctggaagct ccctcgtgcg
   ctctcctgtt ccgaccctgc cgcttaccgg atacctgtcc gcctttctcc cttcgggaag
   cgtggcgctt tctcatagct cacgctgtag gtatctcagt tcggtgtagg tcgttcgctc
   caagctgggc tgtgtgcacg aaccccccgt tcagcccgac cgctgcgcct tatccggtaa
   ctatcgtctt gagtccaacc cggtaagaca cgacttatcg ccactggcag cagccactgg
   taacaggatt agcagagcga ggtatgtagg cggtgctaca gagttcttga agtggtggcc
   taactacggc tacactagaa ggacagtatt tggtatctgc gctctgctga agccagttac
   cttcggaaaa agagttggta gctcttgatc cggcaaacaa accaccgctg gtagcggtgg
   tttttttgtt tgcaagcagc agattacgcg cagaaaaaaa ggatctcaag aagatccttt
   gatcttttct acggggtctg acgctcagtg gaacgaaaac tcacgttaag ggattttggt
   catgagatta tcaaaaagga tcttcaccta gatcctttta aattaaaaat gaagttttaa
   atcaatctaa agtatatatg agtaaacttg gtctgacagt taccaatgct taatcagtga
   ggcacctatc tcagcgatct gtctatttcg ttcatccata gttgcctgac tccccgtcgt
   gtagataact acgatacggg agggcttacc atctggcccc agtgctgcaa tgataccgcg
   agacccacgc tcaccggctc cagatttatc agcaataaac cagccagccg gaagggccga
   gcgcagaagt ggtcctgcaa ctttatccgc ctccatccag tctattaatt gttgccggga
   agctagagta agtagttcgc cagttaatag tttgcgcaac gttgttgcca ttgctacagg
   catcgtggtg tcacgctcgt cgtttggtat ggcttcattc agctccggtt cccaacgatc
   aaggcgagtt acatgatccc ccatgttgtg caaaaaagcg gttagctcct tcggtcctcc
   gatcgttgtc agaagtaagt tggccgcagt gttatcactc atggttatgg cagcactgca
   taattctctt actgtcatgc catccgtaag atgcttttct gtgactggtg agtactcaac
   caagtcattc tgagaatagt gtatgcggcg accgagttgc tcttgcccgg cgtcaatacg
   ggataatacc gcgccacata gcagaacttt aaaagtgctc atcattggaa aacgttcttc
   ggggcgaaaa ctctcaagga tcttaccgct gttgagatcc agttcgatgt aacccactcg
   tgcacccaac tgatcttcag catcttttac tttcaccagc gtttctgggt gagcaaaaac
   aggaaggcaa aatgccgcaa aaaagggaat aagggcgaca cggaaatgtt gaatactcat
   actcttcctt tttcaatatt attgaagcat ttatcagggt tattgtctca tgagcggata
   catatttgaa tgtatttaga aaaataaaca aataggggtt ccgcgcacat ttccccgaaa
   agtgccacct gacgtctaag aaaccattat tatcatgaca ttaacctata aaaataggcg
   tatcacgagg ccctttcgtc
//